ปฏิทินสอบ Admission 2560 ประกาศผลสอบแอดมิชชั่น 60

ปฏิทินสอบ Admission 2560 เปิดปฏิทินสอบ แอดมิชชั่น 60 สอท. ประกาศปฏิทินสอบ Admissions60 การสอบ Admissions ปี 60 เพื่อต่อ มหาวิทยาลัย สอบ แอดมิชชั่น 60

ปฏิทินสอบ Admission 2560 ประกาศผลสอบแอดมิชชั่น 60

ประกาศผล admission ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์ http://www.aupt.or.th

>> ประกาศผลสอบแอดมิชชั่น 60 <<

>> คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิชชั่น 60 <<

จองสนามสอบ Gat Pat

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละสถาบัน 10 กรกฎาคม 2560

 

 ปฏิทินสอบ Admission

กสพท 2560

– รับสมัครสอบวิชาเฉพาะคัดเลือกสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตแห่งประเทศไทย (กสพท.)ปีการศึกษา  2560  ในวันที่ 1-31 ส.ค. 2559
– สอบวิชาเฉพาะแพทย์ 5 พ.ย. 2559
– ประการผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะแพทย์  19 ธ.ค.2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 14 มี.ค. 2560
– สอบสัมภาษณ์  20-24 มี.ค.2560

9 วิชาสามัญ 

– รับสมัครสอบ9วิชาสามัญ วันที่5-25 ต.ค. 2559
– สอบวันที่ 24-25 ธ.ค. 2559
– ประกาศผลสอบ วันที่ 25 ม.ค. 2560

Gat-Pat 1/2560

– รับสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือแกต และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10-29 ส.ค.. 2559
– สอบวันที่ 29 ต.ค.-1พ.ย. 2559
– ประกาศผลสอบ วันที่ 15ธ.ค. 2559

Gat-Pat 2/2560

– สมัครสอบแกต และแพต ครั้งที่ 2/2559 วันที่  7-26 ธ.ค. 2559
– สอบ 11-14 มี.ค.2560
– ประกาศผลสอบ  20 เม.ย.2560

O-Net 2559

– สอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา2559  วันที่ 18-19 ก.พ. 2560
– ประกาศผลสอบโอเน็ต 20มี.ค.2560

O-NET 2560

ป.6

สมัครสอบ 1 – 15 ต.ค. 2559
สอบ 4 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 25 มี.ค. 2560

ม.3

สมัครสอบ 1 – 15 ต.ค. 2559
สอบ 4 – 5 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 26 มี.ค. 2560

ม.6

สมัครสอบ 1 – 15 พ.ย. 2559
สอบ 18 – 19 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 20 มี.ค. 2560

 

เคลียริ่งเฮาส์

สถาบันที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง สมาคมอธิการแห่งประเทศไทย(สอท.)

– ยืนยันสิทธิ์ 21 เม.ย.2560
– นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก วันที่25-28เม.ย. 2560

แอดมิชชัน 2560

– จำหน่ายระเบียบการแอดมิชชัน วันที่ 16-27พ.ค. 2560
– รับสมัครแอดมิชชัน 20-27พ.ค. 2560
– ชำระเงินค่าสมัคร 20-29พ.ค.2560
– ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15มิ.ย. 2560
– สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 23-26 มิ.ย. 2560
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาวันที่ 10 ก.ค.2560

ปฏิทินสอบ Admission 2560

 กิจกรรม
 วัน-เดือน-ปี
 รับสมัครสอบวิชา 9 วิชาสามัญ 5-25 ตุลาคม 2559
 กำหนดสอบ 9 วิชาสามัญ 24-25 ธันวาคม 2559
 ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 25 มกราคม 2560
 รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 10-29 กันยายน 2559
 กำหนดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559
 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 15 ธันวาคม 2559
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

 

ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560

20 มีนาคม 2560

O-NET ปีการศึกษา 2560

ป.6

สมัครสอบ  1 – 15 ต.ค. 2559
สอบ 4 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 25 มี.ค. 2560

ม.3

สมัครสอบ 1 – 15 ต.ค. 2559
สอบ 4 – 5 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 26 มี.ค. 2560

ม.6

สมัครสอบ 1 – 15 พ.ย. 2559
สอบ 18 – 19 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 20 มี.ค. 2560

 รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2560 7-26 ธันวาคม 2560
 กำหนดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2560 11-14 มีนาคม 2560
 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 20 เมษายน 2560
 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ส่งรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกไปยัง สอท. จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์
21 เมษายน 2560
 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก 25-28 เมษายน 2560
 สอท. แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย และตัดสิทธิ์การ สมัครในระบบแอดมิชชั่นกลาง -รอประกาศ-
 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระดับแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 16-27 พฤษภาคม 2560
 รับสมัครแอดมิชชั่น 2560 20-27 พฤษภาคม 2560
 ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่น 2560 20-29 พฤษภาคม 2560
 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกแอดมิชชั่น 2560 -รอประกาศ-
 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 15 มิถุนายน 2560
 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 23-26 มิถุนายน 2560
 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 10 กรกฎาคม 2560

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ที่มา : dailynews

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59