พืมพ์บัตรเข้าห้องสอบไม่ได้

พยายามพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ แต่เข้าไม่ได้ ทางสถาบันน่าจะมีวิธีส่งบัตรเข้าห้องสอบที่ง่ายกว่านี้ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ห่างไกล

Tags : , , , ,
Admission
- 2009-07-11 6:48:46 โพสต์โดย : admin คนดู 867 คน