มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนิสิตใหม่ ถึงวันที่ 6 พ.ย.นี้

มบส.รับนิสิต ป.ตรี-โท ถึงวันที่ 6 พ.ย.52
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในภาคเรียนที่ 2/2552 ทั้งระดับปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี และระดับปริญญาโท โดยเปิดรับสมัครในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ โปรแกรมวิชาดนตรีไทย ภาษาจีน นิติศาสตร์ คณะมนุยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 พ.ย. 2552 สอบถามที่ ศูนย์รับนิสิตสายตรง มบส. โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1998, 1716 หรือ www.bsru.net

Admission
- 2009-10-26 11:39:23 โพสต์โดย : admin คนดู 6,901 คน