คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2552

คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

วันสอบ 20 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สำหรับศูนย์สอบและสนามสอบ

รายละเอียด โปรดคลิก (.pdf – 848kb)

Admission
- 2010-01-25 3:34:52 โพสต์โดย : admin คนดู 1,041 คน