แอดมิสชั่นส์ 56 เริ่มจำหน่ายใบสมัคร 4-21 เม.ย.นี้

แอดมิสชั่นส์ 56 เริ่มจำหน่ายใบสมัคร 4-21 เม.ย.นี้

 แอดมิสชั่นส์ 56 เริ่มจำหน่ายใบสมัคร 4-21 เม.ย.นี้ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปอ.เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจำนวนรับสมัคร การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิสชั่นส์) ประจำปี 2556 โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 90 สถาบัน จำนวนรับนักศึกษา 115,529 คน ซึ่งถือว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่รับประมาณ 140,000 คน จาก 94 สถาบัน * สำหรับปฏิทินการคัดเลือกแอดมิสชั่นส์กลาง ประจำปี 2556 มีดังนี้ จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ วันที่ … Continue reading

แนะเทคนิค-ติวเข้มก่อนสอบ ค่ายม.ปลายพิชิตแอดมิชชั่น

แนะเทคนิค-ติวเข้มก่อนสอบ ค่ายม.ปลายพิชิตแอดมิชชั่น

แนะเทคนิค-ติวเข้มก่อนสอบ ค่ายม.ปลายพิชิตแอดมิชชั่น น้องๆ มัธยมปลายกว่า 50,000 คนจากทั่วประเทศ ร่วมติวเข้มก่อนสอบในโครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 ส่งตรงพลังสมอง พิชิต Admissions” ปีที่ 24 กับอาจารย์ติวเตอร์ชื่อดังกว่า 30 คน อาทิ อาจารย์สมศรี ธรรมสารโสภณ ครูพี่แนน-อริสรา ธนาปกิจ ครู sup”k-อาจารย์ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ ครูลิลลี่-อาจารย์กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ รวม 6 วัน 8 วิชา ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยา ลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการจัดพิมพ์หนัง สือคู่มือเตรียมสอบครบทุกวิชามอบให้ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการ 25,000 คน … Continue reading

มช.แจงยอดรับป.ตรี ปี56 กว่า 8,900 คนเตรียมรับแอดมิสชั่นส์อีก2,709ที่นั่ง

มช.แจงยอดรับป.ตรี ปี56 กว่า 8,900 คนเตรียมรับแอดมิสชั่นส์อีก2,709ที่นั่ง

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยตัวเลขจำนวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีใน 20 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวน 8,975 ที่นั่งประกอบด้วยการรับนักศึกษา จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน จำนวน 2,481ที่นั่ง โควตาภาคเหนือ จำนวน 3,785 ที่นั่ง รับจากระบบ Admissions 2,709 ที่นั่ง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2555 จำนวน 2,481 ที่นั่ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ … Continue reading

ยันแอดมิชชั่น 56 ใช้จีแพ็กซ์สัดส่วน 20%

ยันแอดมิชชั่น 56 ใช้จีแพ็กซ์สัดส่วน 20%

ยันแอดมิชชั่น 56 ใช้จีแพ็กซ์สัดส่วน 20% “พงษ์อินทร์” ย้ำแอดมิชชั่นประจำปี 2556 ยังใช้คะแนน  GPAX ตามสูตรเดิม สัดส่วน 20% หลัง ศธ.ออกประกาศให้โรงเรียนใช้สูตรคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสมใหม่ ที่ใช้คะแนนโอเน็ตถ่วง 20% ชี้  GPAX สูตรใหม่แค่บอกเกรดนักเรียนศึกษาจบชั้น ม.6 เท่านั้น ไม่มีผลกับแอดมิชชั่น หลังนักเรียนงง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกประกาศใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลาย โดยจะใช้คะแนนโอเน็ตถ่วงน้ำหนักคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือ GPAX ของผู้เรียน ในสัดส่วน 20 ต่อ … Continue reading

Admissions 56 ไม่ใช้ O-NET ถ่วงน้ำหนัก GPAX !!

Admissions 56 ไม่ใช้ O-NET ถ่วงน้ำหนัก GPAX !!

Admissions 56 ไม่ใช้ O-NET ถ่วงน้ำหนัก GPAX !! หลังจากที่ สพฐ. จะให้ใช้ O-Net ประกอบการพิจารณาจบช่วงชั้น โดยเลือกแนวทางใช้ O-Net มาถ่วงน้ำหนักคะแนน GPAX ของโรงเรียนในสัดส่วน 80:20 ทำให้หลายคนวิตกกังวลว่าจะทำให้เสียเปรียบเด็กซิ่ว ด้านเด็กซิ่วเองก็คิดไปจะโดนคิดเกรดแบบใหม่ด้วยหรือไม่ ?? กับข้อสงสัยเหล่านี้ สุดท้ายก็คลี่คลายและได้ผลสรุปว่า ใน Admissions 2556  นี้จะใช้ GPAX จริง และจะไม่มีการใช้ O-NET มาถ่วงนำหนักใน GPAX  ตามความคิดเดิมซึ่งจะใช้ GPAX  แบบถ่วงน้ำหนัก  โดยจะมาจาก  ONET 20% + … Continue reading

สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 56

สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 56

กำหนดการ สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 56 เนื้อหาการสอบ 7 วิชาสามัญ ประกาศแล้ว สำหรับเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบ 7 วิชาสามัญ ซึ่งทาง สทศ. ได้กำหนดกรอบเนื้อหา และแจ้งให้น้องๆทราบ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวกันได้ก่อน แต่เนื้อหาที่แจ้งออกมา ก็ไม่ได้ละเอียดมากนัก (อย่างที่คาดหวังไว้) เนื้อหาที่ออกเน้นไปตามกลุ่มสาระของแต่ละวิชา ในวิชาภาษไทย สังคม คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สำหรับสายวิทย์ บอกเนื้อหาค่อนข้างละเอียดทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ สทศ. ยังได้ทำการขยาย เวลาการสมัครสอบและชำระเงินการสอบ 7 วิชาสามัญ เพิ่มโดย รับสมัครสอบ … Continue reading

ทปอ. เผยปฏิทินแอดมิชชั่นกลาง 2556

ทปอ. เผยปฏิทินแอดมิชชั่นกลาง 2556

ทปอ. เผยปฏิทินแอดมิชชั่นกลาง 2556 ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรายละเอียด ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง หรือ Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ - จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ วันที่ 4-21 เม.ย 2556 ที่ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค - รับสมัคร วันที่ 11-21 เม.ย 2556 ทาง Website: www.cuas.or.th - ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 11-23 เม.ย 2556 ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย - ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร วันที่ 12-26 เม.ย 2556 ทาง Website: www.cuas.or.th - ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว วันที่ 12-26 … Continue reading

มาแล้ว!! จำนวนรับ นศ.รอบแอดมิชชั่นกลางปี 56

มาแล้ว!! จำนวนรับ นศ.รอบแอดมิชชั่นกลางปี 56

มาแล้ว!! จำนวนรับ นศ.รอบแอดมิชชั่นกลางปี 56 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 16 คณะ 2,496 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 2,615 ที่นั่ง) - มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 16 คณะ 1,881 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 1,766 ที่นั่ง) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 20 คณะ 2,532 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 2,675 ที่นั่ง) … Continue reading

ข้อสอบแอดมิชชั่น ฮาสุดๆ

ข้อสอบแอดมิชชั่น ฮาสุดๆ

ข้อสอบแอดมิชชั่น ฮาสุดๆ จงตอบคำถามต่อไปนี้ วิชาดนตรี 1.สำหรับ การขับร้องประสานเสียง โดยทั่วไปจะมีหมู่ขับร้องที่ใช้อยู่คือหมู่ขับร้อง ประสานเสียง 4 แนว ได้แก่ แนว โซปราโน และแนว อาลโต ซึ่งจะเป็นผู้หญิงร้อง และ แนว เตเนอร์ กับ เบส เป็นหมู่ขับร้องชาย ถ้าเป็นหมู่ขับร้องชายล้วน มีชื่อว่า \”MALE CHOIR\” ประกอบด้วยแนว เตเนอร์ 1 เตเนอร์ 2 และ แนว เบส ถ้าเป็นหมู่ขับร้องหญิงล้วน มีชื่อว่า \”FEMALE CHOIR\” ประกอบด้วยแนว โซปราโน … Continue reading

โครงการรับตรงใช้ คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ

โครงการรับตรงใช้ คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ

โครงการรับตรงใช้ คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ ตอนนี้โครงการรับตรงหลายๆโครงการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เสร็จไปแล้วหลายโครงการ ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติด และมีที่เรียนต่อ ทุกคนด้วยนะคะ สำหรับใครที่ยังสอบไม่ติด หรือยังอยู่ในช่วงการสอบ สถานการณ์น้ำท่วมอาจจะส่งผลให้หลายมหาวิทยาลัย ต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และอาจจะทำให้ต้องเลื่อนสอบ มีวันสอบตรงกันหลายโครงการ น้องๆคงต้องตัดสินใจกันดีๆว่าจะเลือกสอบโครงการไหนนะคะ และขอแนะนำว่า ให้เลือกสอบโครงการและคณะที่เราชอบและอยากเรียนมากที่สุด และที่สำคัญมีโอกาสการสอบติดมากที่สุดด้วยค่ะ มาถึงโครงการรับตรง ที่กว่าจะมาถึงก็ปีหน้า แต่หลายๆมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดรับสมัครไปแล้ว กับโครงการรับตรงที่ใช้ คะแนนจากการสอบ 7 วิชาสามัญจาก สทศ. น้องๆคงพอจะทราบกันแล้วว่ามีโครงการของมหาวิทยาลัยไหนกันบ้าง วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ได้รวบรวมโครงการต่างๆให้น้องๆได้เห็นภาพรวมกันชัดมากขึ้นค่ะ ไปดูกันเลย กลุ่มแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย  ใช้คะแนนครบทั้ง 7 วิชา รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ โครงการรับตรงปกติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร 6- … Continue reading

เผย 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555

เผย 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555

เผย 20 อันดับคณะที่คนเลือกมากที่สุด ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีรายงานว่า ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้แถลงถึงความพร้อมในการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่น ปี 2555 ว่า ปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นกว่า 122,169 คน ผ่านการคัดเลือก 82,102 คน และมีอีกกว่า 40,067 คน ที่พลาดหวัง ทั้งนี้มีจำนวนเปิดรับทั้งนักศึกษาทั้งสิ้นกว่า 140,828 ที่นั่ง แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล จำนวน 76,778 ที่นั่ง แต่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 64,248 ที่นั่ง ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ – … Continue reading

ปฏิทินสอบ GAT PAT 1/56 มาแล้ว ม.6 อ่านด่วนๆ

ปฏิทินสอบ GAT PAT 1/56 มาแล้ว ม.6 อ่านด่วนๆ

ปฏิทินสอบ GAT PAT 1/56 มาแล้ว ม.6 อ่านด่วนๆ มาแล้ว ๆๆ สำหรับตารางงานเด็กแอดมิชชั่น 56 ล่าสุด สทศ.ออกระเบียบการกำหนดการสอบ GAT PAT 1/2556 (รอบแรกของเด็ก ม.6 ปีนี้) มาแล้ว  จะเริ่มสมัครวันไหน มีสอบวิชาอะไรบ้าง ไปดูกันเลย   ขั้นตอนการสมัคร Gat pat 56 ขั้นตอนการสมัคร – สมัครสอบ GAT PAT สมัครได้ทาง http://www.niets.or.th/ เท่านั้น ระบบจะเปิดเวลา 9.00 น.แต่ไม่ต้องรีบ เพราะสมัครได้ถึง … Continue reading

กสพท. เตือน หมดเขตชำระเงินค่าสมัครสอบ 5 ก.ย. 55

กสพท. เตือน หมดเขตชำระเงินค่าสมัครสอบ 5 ก.ย. 55

กสพท. เตือน หมดเขตชำระเงินค่าสมัครสอบ 5 ก.ย. 55 กสพท. เตือน !! วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบ คือวันที่ 5 กันยายน 2555 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เตือน สำหรับผู้สมัครที่ ชำระเงินแล้ว แต่ สถานะการตรวจไฟล์เอกสาร ยังไม่สมบูรณ์ ขอให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 23.59 น.   เข้าสู่หน้าจอการตรวจสอบสถานะ / อัพโหลดรูป / แก้ไขข้อมูล คลิกที่นี่

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ น้องปูน ปณชนก No.1 Top Admission จากโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ น้องปูน ปณชนก No.1 Top Admission จากโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ น้องปูน ปณชนก No.1 Top Admission จากโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์   มาถึงรุ่นพี่คนเก่งจากแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์อีกคนนึง ที่เป็น No.1 Top Admission เช่นเดียวกันกับ ปูน น.ส.ปณชนก มาลากุล ณ อยุธยา โดยสอบติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนร้อยล่ะ 87.96 น้องๆ ที่อยากรู้แล้วว่าเทคนิคของน้องปูนในการเตรียมตัวสอบเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลย “สิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกเลยคือเราต้องตั้งใจเรียนในห้องเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนทำให้เวลาคุณครูสอนเราก็จะจำได้ เป็นการประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือไปได้เยอะมาก แต่เราเองก็ต้องกลับไปทำการทบทวนทำความเข้าใจกับตำราเรียนในวิชานั้นๆ ทั้งในช่วงเวลาที่เรียนปกติไปจนถึงช่วงเวลาก่อนสอบ จะต้องทบทวนและฝึกทำโจทย์เยอะมาก แนะนำน้องๆ ว่าทำให้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะการที่เราฝึกทำโจทย์บ่อยๆ จะทำให้เราคุ้นเคยกับการทำข้อสอบ เวลาเห็นโจทย์ที่เกิดขึ้นในข้อสอบบางทีมันสามารถที่จะลิงค์ข้อมูลที่เราเคยทำผ่านมาบางครั้งหลังจากที่อ่านโจทย์แล้ว แค่พลิกความคิดแพลงนิดเดียวเราก็สามารถเชื่อมโยงโจทย์ที่เราคุ้นเคยผ่านตามาตอบคำถามในข้อสอบได้ ซึ่งการที่เราตั้งใจ ในเรื่องของการติวก็มีด้วยในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพราะการติวจะได้เทคนิคที่น่าสนใจ นอกจากนี้น้องปูนคนเก่ง No.1 Top Admission ของเราตอนเรียนมัธยมก็ได้เป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนอีกด้วย “ปูนไปเรียนที่รัฐKentucky สหรัฐอเมริกา เป็นเวลาประมาณ 10 … Continue reading

แอดมิชชั่น ผ่านฉลุยพบปัญหาเล็กน้อย

แอดมิชชั่น ผ่านฉลุยพบปัญหาเล็กน้อย

แอดมิชชั่น ผ่านฉลุยพบปัญหาเล็กน้อย วันนี้( 8 พ.ค.) ที่สอท. ได้มีนักเรียนประมาณ150 คน โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการประกาศผลแอดมิชชั่น?ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ลืมเลขสมัครสอบที่จะใช้ในการตรวจสอบผลแอดมมิชั่น แต่มี 3 รายสอบถามว่าได้คะแนนสูงแต่ไม่ติดแอดมิชชั่นเมื่อสอท.ตรวจสอบคะแนนพบว่านักเรียนขาดคุณสมบัติตามที่คณะกำหนดไว้ ส่วนปัญหาเดิมเรื่องการถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น เนื่องจากติดรับตรงนั้นพบนักเรียนมาร้องเรียนเพียง 1 ราย จากปีที่ผ่านมา 50 คน? สาเหตุเนื่องจากสอท.ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนเข้ามาตรวจสอบเรื่องการถูกตัดสิทธิ์ก่อนที่จะมีปการประกาศผลไปเมื่อวันที่ 29-30 เม.ย.ที่ผ่านมา สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐที่ยังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 55 มีดังนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครถึงวันที่ 16 พ.ค.นี้? สอบถามทโทร. 0-2310-8045-7 หรือดูรายละเอียดwww.ru.ac.th มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ค.?? โทร. 0-2249-5132-6 หรือ … Continue reading


Page 4 of 32« First...23456...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล