10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน

10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย และเพื่อนสมาชิกอีก 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะถือเป็นตลาดเดียวกันเช่นเดียวสหภาพยุโรป เนื่องจากเกิดการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ดังนั้น เราในฐานะประชาชนคนหนึ่งของประคมอาเซียนจึงจำเป็นต้องรู้เรื่องต่าง ๆ ในประเทศสมาชิก ซึ่ง สกุลเงิน ที่ใช้เป็นอีกเรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้ 

สำหรับสกุลเงินที่ใช้กันในหมู่ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้เงินสกุล เดียวกันเหมือนกับประชาคมยุโรป เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะประสบปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะและเศรษฐกิจยุโรปที่ เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรีซและสเปน ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นมีต้นตอมาจากการใช้สกุลเงินร่วมกัน (สกุลเงินยูโร) นั่นเอง สกุลเงินที่ใช้ใน 10 ประเทศอาเซียนมี ดังนี้

10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน1. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
สกุลเงินที่ใช้ของ10 ประเทศอาเซียนใช้สกุลเงิน : ดอลล่าร์บรูไน
อัตราแลกเปลี่ยน : 1 ดอลล่าร์บรูไน = 25.10 บาท
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน : 1 ดอลล่าร์บรูไน, 5 ดอลล่าร์บรูไน, 10 ดอลล่าร์บรูไน, 20 ดอลล่าร์บรูไน, 25 ดอลล่าร์บรูไน, 50 ดอลล่าร์บรูไน, 100 ดอลล่าร์บรูไน, 500 ดอลล่าร์บรูไน, 1,000 ดอลล่าร์บรูไน และ 10,000 ดอลล่าร์บรูไน

10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
สกุลเงินที่ใช้ของ10 ประเทศอาเซียนใช้สกุลเงิน : เรียล
อัตราแลกเปลี่ยน : 150 เรียล = 1 บาท
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน : 50 เรียล, 100 เรียล, 500 เรียล, 1,000 เรียล, 2,000 เรียล, 5,000 เรียล, 10,000 เรียล, 20,000 เรียล, 50,000 เรียล และ 100,000 เรียล

 

10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
สกุลเงินที่ใช้ของ10 ประเทศอาเซียนใช้สกุลเงิน : รูเปียห์
อัตราแลกเปลี่ยน : 1,000 รูเปียห์ = 3.95 บาท
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน : 1,000 รูเปียห์, 2,000 รูเปียห์, 5,000 รูเปียห์, 10,000 รูเปียห์, 20,000 รูเปียห์, 50,000 รูเปียห์ และ 100,000 รูเปียห์

 

10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)
สกุลเงินที่ใช้ของ10 ประเทศอาเซียน
ใช้สกุลเงิน : กีบ
อัตราแลกเปลี่ยน : 1,000 กีบ = 4.05 บาท
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน :  500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ

 

10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
สกุลเงินที่ใช้ของ10 ประเทศอาเซียน
ใช้สกุลเงิน :  ริงกิต
อัตราแลกเปลี่ยน : 1 ริงกิตมาเลเซีย = 10.40 บาท
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน : 1 ริงกิต, 5 ริงกิต, 10 ริงกิต, 20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต

10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน6. “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar )
สกุลเงินที่ใช้ของ10 ประเทศอาเซียน
ใช้สกุลเงิน : จ๊าด
อัตราแลกเปลี่ยน : 1 จ๊าด = 5 บาทไทย
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน : 1 จ๊าด, 5 จ๊าด, 10 จ๊าด, 20 จ๊าด, 50 จ๊าด, 100 จ๊าด, 200 จ๊าด, 500 จ๊าด, 1,000 จ๊าด, 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด

 

10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ใช้สกุลเงิน : เปโซ
อัตราแลกเปลี่ยน : 1.40 เปโซ = 0.78 บาท
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน : 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ, 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ

 

10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

สกุลเงินที่ใช้ของ10 ประเทศอาเซียน
ใช้สกุลเงิน : ดอลล่าร์สิงค์โปร์
อัตราแลกเปลี่ยน : 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ = 24.40 บาท
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน : 2 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 5 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 10 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 50 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 100 ดอลล่าร์สิงค์โปร์, 1,000 ดอลล่าร์สิงค์โปร์ และ 10,000 ดอลล่าร์สิงค์โปร์

 

10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน9. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

สกุลเงินที่ใช้ของ10 ประเทศอาเซียน

ใช้สกุลเงิน :  บาท
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน : 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท

 

10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

สกุลเงินที่ใช้ของ10 ประเทศอาเซียน

ใช้สกุลเงิน : ด่ง
อัตราแลกเปลี่ยน : 900 ด่ง = 1.64 บาทไทย
ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน : 100 ด่ง, 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1,000 ด่ง, 2,000 ด่ง, 5,000 ด่ง, 10,000 ด่ง, 20,000 ด่ง, 50,000 ด่ง, 100,000 ด่ง, 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง

*หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 โดยอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นเป็นประมาณการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก กระปุกดอทคอม

อาเซียน ASEAN
- 2013-11-20 10:09:59 โพสต์โดย : F10_noopodjamoo คนดู 4,492 คน