ผู้ไม่มีตั๋วครูได้ เฮ!!! คุรุสภา ประกาศ มีสิทธิ สอบบรรจุครู ได้

ผู้ไม่มีตั๋วครูได้ เฮ!!! คุรุสภา ประกาศ มีสิทธิ สอบบรรจุครู ได้

ผู้ไม่มีตั๋วครูได้ เฮ!!! คุรุสภา ประกาศ มีสิทธิ สอบบรรจุครู ได้ โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศรับรอง 86 สาขาวิชา เป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน สามารถสมัครสอบ บรรจุเป็นข้าราชการครูได้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอ ดังนี้ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ เครื่องวัดและควบคุม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน เขียนแบบเครื่องกล เครื่องกล เครื่องมือและซ่อมบำรุง ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก ช่างยนต์ … Continue reading

สมัครสอบ ก.พ. 2558 ภาค ก เปิดสอบ กพ รอบพิเศษสำหรับส่วนราชการ

สมัครสอบ ก.พ. 2558 ภาค ก เปิดสอบ กพ รอบพิเศษสำหรับส่วนราชการ

สมัครสอบ ก.พ. 2558 ภาค ก เปิดสอบ กพ รอบพิเศษสำหรับส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบพิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2558 รับสมัครปีละ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) … Continue reading

ถาม – ตอบ กพ สอบภาค ก. พิเศษ

ถาม – ตอบ กพ สอบภาค ก. พิเศษ

ถาม – ตอบ กพ สอบภาค ก. พิเศษ ถาม – ตอบ เกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษ 1. ถาม : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสอบกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ คืออะไร ตอบ : เป็นการจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. เท่านั้นซึ่งเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ภาค ก. พิเศษ” 2. ถาม : … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมเจ้าท่า เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมเจ้าท่า เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมเจ้าท่า เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ปวส ปริญญาตรีทุกสาขา ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขันมีดังรายการต่อไปนี้ 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านควบคุมการจราจร) อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : … Continue reading

Ads
งานราชการ 2557 หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

งานราชการ 2557 หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย,หญิง) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์(พลอาสาสมัครชาย และหญิง) เพศชาย คุณสมบัติของผู้สมัคร บุคคลชายอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี 1. ทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป 2. บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5 3. บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด 4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 5. มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี … Continue reading

งานราชการ 2557 การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน

งานราชการ 2557 การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน

งานราชการ 2557 การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 25 สิงหาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่ง 1 วิศวกร 4 (สิ่งเเวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา 2 ช่างโยธา 3 (ควบคุมโครงการก่อสร้าง) จำนวน 17 อัตรา วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสมัครสามารถ Download ใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 … Continue reading

งานราชการ 2557 บริษัท ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงาน

งานราชการ 2557 บริษัท ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 -29 สิงหาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ พัสดุ เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ บัญชี เจ้าหน้าที่ การเงิน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ บริการท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ สถาปนิก เจ้าหน้าที่ วิศวกร ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานตรวจค้น ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย … Continue reading

ประกาศผลสอบ กพ 57 เช็กผลสอบ กพ 57 ที่นี่

ประกาศผลสอบ กพ 57 เช็กผลสอบ กพ 57 ที่นี่

ประกาศผลสอบ กพ 57 เช็กผลสอบ กพ 57 ที่นี่ ผลสอบ กพ 57 ประกาศผลสอบ กพ 57 วันที่ 29 ส.ค. เช็กผลสอบ กพ พร้อมรายชื่อผู้สอบผ่าน กพ 57 ได้ที่นี่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557 แล้วจ้า ใครที่อยากรู้ผลสอบ กพ ลองไปตรวจรายชื่อผู้สอบผ่าน กพ 57 ตามข้อมูลที่เรานำมาฝากกันเลย รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 กรุงเทพมหานคร … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวนรวม 53 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 20 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการข่าว ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. … Continue reading

ประกาศผลสอบครูมืออาชีพ เช็ก ผลสอบครูมืออาชีพ 57 ที่นี่

ประกาศผลสอบครูมืออาชีพ เช็ก ผลสอบครูมืออาชีพ 57 ที่นี่

ประกาศผลสอบครูมืออาชีพ เช็ก ผลสอบครูมืออาชีพ 57 ที่นี่ ประกาศผลสอบครูมืออาชีพ ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดให้เช็ก ผลสอบ ครูมืออาชีพ 57 แล้ว สามารถดูรายละเอียด ผลสอบครูมืออาชีพ ที่นี่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดให้เช็ก ผลสอบครูมืออาชีพ 2557 ผ่านเว็บไซต์ www.mua.go.th พร้อมระบุ ผู้ที่สอบครูมืออาชีพ 57 ผ่านต้องรายงานตัวและเข้าอบรม ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สกอ. ถนนศรีอยุธยา … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจชั้นประทวนจำนวนมาก

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจชั้นประทวนจำนวนมาก

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพล ตำรวจ (ชั้นประทวน) จำนวน 6,800 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557 กำหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 6,800 อัตรา - ประกาศรับสมัครคัดเลือก/รับสมัครสอบแข่งขัน 15 ก.ค. 57 - รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 57 - สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ … Continue reading

งานราชการ 2557 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพ

งานราชการ 2557 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพ

งานราชการ 2557 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพ จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2557 โดยปีนี้ รับข้าราชการจำนวน 49 อัตรา ดังนี้ ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา แยกเป็น ระดับปริญญาโท 2 อัตรา สาขาการสอนภาษาอังกฤษ และ สาขาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา ( 1 อัตรา) วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สารสนเทศ … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานราชการ 2557 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานราชการ 2557 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 – 8สิงหาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา (บัดนี้ – 31 ก.ค.57) ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลขานุการ การบัญชี การจัดการทั่วไปหรือการตลาด ที่ ก.พ. … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 – 30 กรกฎาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,200-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 19 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด … Continue reading


Page 1 of 41234
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล