งานราชการ 2557 กรมเจ้าท่า เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมเจ้าท่า เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมเจ้าท่า เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ กรมเจ้าท่า เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ปวส ปริญญาตรีทุกสาขา ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 17 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขันมีดังรายการต่อไปนี้ 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านควบคุมการจราจร) อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : … Continue reading

งานราชการ 2557 หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

งานราชการ 2557 หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

หน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย,หญิง) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์(พลอาสาสมัครชาย และหญิง) เพศชาย คุณสมบัติของผู้สมัคร บุคคลชายอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี 1. ทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป 2. บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5 3. บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด 4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 5. มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี … Continue reading

งานราชการ 2557 การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน

งานราชการ 2557 การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน

งานราชการ 2557 การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 25 สิงหาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่ง 1 วิศวกร 4 (สิ่งเเวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา 2 ช่างโยธา 3 (ควบคุมโครงการก่อสร้าง) จำนวน 17 อัตรา วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสมัครสามารถ Download ใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 … Continue reading

งานราชการ 2557 บริษัท ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงาน

งานราชการ 2557 บริษัท ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 -29 สิงหาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร เจ้าหน้าที่ ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ พัสดุ เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ บัญชี เจ้าหน้าที่ การเงิน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ บริการท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ สถาปนิก เจ้าหน้าที่ วิศวกร ช่างเทคนิค ปฏิบัติงานตรวจค้น ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย … Continue reading

Ads
ประกาศผลสอบ กพ 57 เช็กผลสอบ กพ 57 ที่นี่

ประกาศผลสอบ กพ 57 เช็กผลสอบ กพ 57 ที่นี่

ประกาศผลสอบ กพ 57 เช็กผลสอบ กพ 57 ที่นี่ ผลสอบ กพ 57 ประกาศผลสอบ กพ 57 วันที่ 29 ส.ค. เช็กผลสอบ กพ พร้อมรายชื่อผู้สอบผ่าน กพ 57 ได้ที่นี่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557 แล้วจ้า ใครที่อยากรู้ผลสอบ กพ ลองไปตรวจรายชื่อผู้สอบผ่าน กพ 57 ตามข้อมูลที่เรานำมาฝากกันเลย รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 กรุงเทพมหานคร … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวนรวม 53 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 20 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการข่าว ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. … Continue reading

ประกาศผลสอบครูมืออาชีพ เช็ก ผลสอบครูมืออาชีพ 57 ที่นี่

ประกาศผลสอบครูมืออาชีพ เช็ก ผลสอบครูมืออาชีพ 57 ที่นี่

ประกาศผลสอบครูมืออาชีพ เช็ก ผลสอบครูมืออาชีพ 57 ที่นี่ ประกาศผลสอบครูมืออาชีพ ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดให้เช็ก ผลสอบ ครูมืออาชีพ 57 แล้ว สามารถดูรายละเอียด ผลสอบครูมืออาชีพ ที่นี่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดให้เช็ก ผลสอบครูมืออาชีพ 2557 ผ่านเว็บไซต์ www.mua.go.th พร้อมระบุ ผู้ที่สอบครูมืออาชีพ 57 ผ่านต้องรายงานตัวและเข้าอบรม ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สกอ. ถนนศรีอยุธยา … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจชั้นประทวนจำนวนมาก

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจชั้นประทวนจำนวนมาก

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพล ตำรวจ (ชั้นประทวน) จำนวน 6,800 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557 กำหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 6,800 อัตรา - ประกาศรับสมัครคัดเลือก/รับสมัครสอบแข่งขัน 15 ก.ค. 57 - รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 57 - สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ … Continue reading

งานราชการ 2557 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพ

งานราชการ 2557 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพ

งานราชการ 2557 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพ จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2557 โดยปีนี้ รับข้าราชการจำนวน 49 อัตรา ดังนี้ ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา แยกเป็น ระดับปริญญาโท 2 อัตรา สาขาการสอนภาษาอังกฤษ และ สาขาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา ( 1 อัตรา) วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สารสนเทศ … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานราชการ 2557 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานราชการ 2557 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 – 8สิงหาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา (บัดนี้ – 31 ก.ค.57) ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลขานุการ การบัญชี การจัดการทั่วไปหรือการตลาด ที่ ก.พ. … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 – 30 กรกฎาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,200-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 19 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 ถึง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (สมัครออนไลน์) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,840 – 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวท. – ปวส. รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา … Continue reading

เลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557

เลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557

เลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557 เลขาธิการ กกอ. แจ้งเลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557 หลัง สกอ. ขอเวลาตรวจสอบสาขาวิชาของผู้สอบครูมืออาชีพ 2557 อีกรอบ หวั่นไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องเลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557 ออกว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ขอเวลาตรวจสอบสาขาวิชาของนักศึกษาที่สอบผ่านครูมืออาชีพ 2557 เนื่องจากไม่มั่นใจว่า สาขาวิชาของนักศึกษาที่สอบผ่านนั้น เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาหรือไม่ อาทิ สาขาวิชานาฏศิลป์ กับ สาขาวิชานาฏยศิลป์ เป็นต้น เพราะเกรงว่าหากมีการประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557 ออกไป ทั้ง ๆ … Continue reading

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2557

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2557

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2557 สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน รายละเอียดการรับสมัครพนักงาน สำนักงานศาลยุติธรรม  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 -30 มิถุนายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม http://ojoc.thaijobjob.com/201406/ooj.pdf แหล่งที่มา :  สำนักงานศาลยุติธรรม ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, งานราชการ 2557, admission 57, แนวข้อสอบ กพ , U-NET   คาถาสมัครงาน คาถาสัมภาษณ์งาน


Page 1 of 41234
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล