งานราชการ 2557 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวนรวม 53 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 20 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับที่สูงกว่า ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการข่าว ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. … Continue reading

ประกาศผลสอบครูมืออาชีพ เช็ก ผลสอบครูมืออาชีพ 57 ที่นี่

ประกาศผลสอบครูมืออาชีพ เช็ก ผลสอบครูมืออาชีพ 57 ที่นี่

ประกาศผลสอบครูมืออาชีพ เช็ก ผลสอบครูมืออาชีพ 57 ที่นี่ ประกาศผลสอบครูมืออาชีพ ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดให้เช็ก ผลสอบ ครูมืออาชีพ 57 แล้ว สามารถดูรายละเอียด ผลสอบครูมืออาชีพ ที่นี่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดให้เช็ก ผลสอบครูมืออาชีพ 2557 ผ่านเว็บไซต์ www.mua.go.th พร้อมระบุ ผู้ที่สอบครูมืออาชีพ 57 ผ่านต้องรายงานตัวและเข้าอบรม ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สกอ. ถนนศรีอยุธยา … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจชั้นประทวนจำนวนมาก

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจชั้นประทวนจำนวนมาก

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพล ตำรวจ (ชั้นประทวน) จำนวน 6,800 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557 กำหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 6,800 อัตรา - ประกาศรับสมัครคัดเลือก/รับสมัครสอบแข่งขัน 15 ก.ค. 57 - รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 57 - สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ … Continue reading

งานราชการ 2557 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพ

งานราชการ 2557 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพ

งานราชการ 2557 กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพ จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2557 โดยปีนี้ รับข้าราชการจำนวน 49 อัตรา ดังนี้ ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18 อัตรา แยกเป็น ระดับปริญญาโท 2 อัตรา สาขาการสอนภาษาอังกฤษ และ สาขาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 16 อัตรา สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา ( 1 อัตรา) วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สารสนเทศ … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานราชการ 2557 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานราชการ 2557 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 – 8สิงหาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา (บัดนี้ – 31 ก.ค.57) ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลขานุการ การบัญชี การจัดการทั่วไปหรือการตลาด ที่ ก.พ. … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 – 30 กรกฎาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,200-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 19 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 ถึง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (สมัครออนไลน์) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,840 – 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวท. – ปวส. รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา … Continue reading

เลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557

เลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557

เลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557 เลขาธิการ กกอ. แจ้งเลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557 หลัง สกอ. ขอเวลาตรวจสอบสาขาวิชาของผู้สอบครูมืออาชีพ 2557 อีกรอบ หวั่นไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องเลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557 ออกว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ขอเวลาตรวจสอบสาขาวิชาของนักศึกษาที่สอบผ่านครูมืออาชีพ 2557 เนื่องจากไม่มั่นใจว่า สาขาวิชาของนักศึกษาที่สอบผ่านนั้น เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาหรือไม่ อาทิ สาขาวิชานาฏศิลป์ กับ สาขาวิชานาฏยศิลป์ เป็นต้น เพราะเกรงว่าหากมีการประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557 ออกไป ทั้ง ๆ … Continue reading

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2557

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2557

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2557 สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน รายละเอียดการรับสมัครพนักงาน สำนักงานศาลยุติธรรม  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 -30 มิถุนายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม http://ojoc.thaijobjob.com/201406/ooj.pdf แหล่งที่มา :  สำนักงานศาลยุติธรรม ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, งานราชการ 2557, admission 57, แนวข้อสอบ กพ , U-NET

งานราชการ 2557 กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ

งานราชการ 2557 กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ

งานราชการ 2557 กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เปิดรับสมัครพนักงานราชการดังรายการต่อไปนี้ 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : … Continue reading

งานราชการ 2557 รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย จ.สกลนคร

งานราชการ 2557 รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย จ.สกลนคร

งานราชการ 2557 รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย จ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2- 20 มิ.ย.57 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สมัครด้วยตนเองได้ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร รายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา: Sanook ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, งานราชการ 2557, admission 57, แนวข้อสอบ กพ , U-NET

งานราชการ 2557 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งานราชการ 2557 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งานราชการ 2557 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. – 2 มิ.ย.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์(ด้านงานวิจัย) อัตราเงินเดือน : 17500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (สาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) ต้องผ่าน ก.พ. ระดับ ป.โท 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์(ด้านทั่วไป) อัตราเงินเดือน : 15000 … Continue reading

งานราชการ 2557 รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ

งานราชการ 2557 รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ

งานราชการ 2557 รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ 7 ตำแหน่ง 40 อัตรา (9 – 23 พ.ค.57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นิติรปฎิบัติการ จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 2.นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปริญญาตรี สาขาทางสังคมศาสตร์ 3.เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฎิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา เงินเดือน 9,400 … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้อนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการณ์ตำรวจจังหวัดชายแดนใต้(ศชต.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) จำนวน 1,900 อัตรา ปี 2557 หลักสูตรฝึกอบรม 6 เดือน คุณสมบัติ -เพศชายสูง 160 ซม.ขึ้นไป -ไม่มีรอยสักหรือเจาะหู -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว -วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า -อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์ จำนวนที่รับสมัคร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมจำนวน 1,900 อัตรา ดังนี้ กลุ่มที่ 1 … Continue reading


Page 1 of 3123
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล