งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา (บัดนี้ – 31 ก.ค.57) ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลขานุการ การบัญชี การจัดการทั่วไปหรือการตลาด ที่ ก.พ. … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 25 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 – 30 กรกฎาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,200-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 19 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ 2557 กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 ถึง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (สมัครออนไลน์) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,840 – 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวท. – ปวส. รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา … Continue reading

เลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557

เลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557

เลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557 เลขาธิการ กกอ. แจ้งเลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557 หลัง สกอ. ขอเวลาตรวจสอบสาขาวิชาของผู้สอบครูมืออาชีพ 2557 อีกรอบ หวั่นไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องเลื่อนประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557 ออกว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ขอเวลาตรวจสอบสาขาวิชาของนักศึกษาที่สอบผ่านครูมืออาชีพ 2557 เนื่องจากไม่มั่นใจว่า สาขาวิชาของนักศึกษาที่สอบผ่านนั้น เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาหรือไม่ อาทิ สาขาวิชานาฏศิลป์ กับ สาขาวิชานาฏยศิลป์ เป็นต้น เพราะเกรงว่าหากมีการประกาศผลสอบครูมืออาชีพ 2557 ออกไป ทั้ง ๆ … Continue reading

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2557

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2557

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2557 สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน รายละเอียดการรับสมัครพนักงาน สำนักงานศาลยุติธรรม  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 -30 มิถุนายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม http://ojoc.thaijobjob.com/201406/ooj.pdf แหล่งที่มา :  สำนักงานศาลยุติธรรม ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, งานราชการ 2557, admission 57, แนวข้อสอบ กพ , U-NET

งานราชการ 2557 กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ

งานราชการ 2557 กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ

งานราชการ 2557 กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ม.3, ม.6,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เปิดรับสมัครพนักงานราชการดังรายการต่อไปนี้ 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : … Continue reading

งานราชการ 2557 รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย จ.สกลนคร

งานราชการ 2557 รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย จ.สกลนคร

งานราชการ 2557 รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย จ.สกลนคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2- 20 มิ.ย.57 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สมัครด้วยตนเองได้ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร รายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา: Sanook ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, งานราชการ 2557, admission 57, แนวข้อสอบ กพ , U-NET

งานราชการ 2557 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งานราชการ 2557 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งานราชการ 2557 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 20 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. – 2 มิ.ย.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์(ด้านงานวิจัย) อัตราเงินเดือน : 17500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (สาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) ต้องผ่าน ก.พ. ระดับ ป.โท 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์(ด้านทั่วไป) อัตราเงินเดือน : 15000 … Continue reading

งานราชการ 2557 รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ

งานราชการ 2557 รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ

งานราชการ 2557 รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ 7 ตำแหน่ง 40 อัตรา (9 – 23 พ.ค.57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นิติรปฎิบัติการ จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 2.นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ปริญญาตรี สาขาทางสังคมศาสตร์ 3.เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฎิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา เงินเดือน 9,400 … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งานราชการ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้อนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการณ์ตำรวจจังหวัดชายแดนใต้(ศชต.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) จำนวน 1,900 อัตรา ปี 2557 หลักสูตรฝึกอบรม 6 เดือน คุณสมบัติ -เพศชายสูง 160 ซม.ขึ้นไป -ไม่มีรอยสักหรือเจาะหู -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว -วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า -อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์ จำนวนที่รับสมัคร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมจำนวน 1,900 อัตรา ดังนี้ กลุ่มที่ 1 … Continue reading

งานราชการ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

งานราชการ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

งานราชการ 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 2 -27 พฤษภาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญษตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านภาค ก … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

งานราชการ 2557 กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบงานราชการ

งานราชการ 2557 กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบงานราชการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา (27 เม.ย – 30 พ.ค.57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 30 พ.ค.57 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร สำเร็จ ม.ปลายสายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยนไม่ต่ำกว่า 2.50 เมื่อเรียนจบแล้วได้บรรจุเป็นเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงานให้ยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.tmd.go.th/) วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบแข่งขันฯ” โดยส่งไปรษณีย์ใบสมัครและหลักฐานต่างๆ … Continue reading

งานราชการ 2557 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานราชการ 2557 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานราชการ 2557 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 13 อัตรา เงินเดือน : 13800 – 19,500 บาท สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย – 2 พ.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ เป็นพนักงานราชการ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : … Continue reading

สกอ.รับสมัครครูมืออาชีพ 6-16พ.ค.นี้

สกอ.รับสมัครครูมืออาชีพ 6-16พ.ค.นี้

สกอ.รับสมัครครูมืออาชีพ 6-16พ.ค.นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดแถลงข่าวการรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 โดย ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า การคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ครู ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผลิตครู 5 ปี เข้าร่วมโครงการปี 2557 รูปแบบประกันการมีงาน จะใช้การสอบคัดเลือกใน 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาชีพครูและกฎหมายการศึกษา และวิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-16 พฤษภาคม 2557 ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ … Continue reading

เปิดระบบรับ 1,140 ทุนครูมืออาชีพ ย้ำ! สมัครออนไลน์เท่านั้น

เปิดระบบรับ 1,140 ทุนครูมืออาชีพ ย้ำ! สมัครออนไลน์เท่านั้น

เปิดระบบรับ 1,140 ทุนครูมืออาชีพ ย้ำ! สมัครออนไลน์เท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ออกประกาศการสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี (รูปแบบการประกันการมีงานทำ) แล้ววันนี้ (6 พ.ค.57) โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 13.00น.ของวันที่ 6 พ.ค.ไปจนถึงวันที่ 16 พ.ค.นี้ ซึ่งจะเปิดรับจำนวน 1,140 อัตรา ย้ำ…สมัครออนไลน์ผ่าน http://www.niets.or.th/ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเท่านั้น โครงการผลิตครูมืออาชีพจำนวน 1,140 อัตราในปีนี้ ได้แบ่งอัตราเป็นดังนี้ 1.อัตราสังกัด สพฐ. 1,000 คน 2.อัตราสังกัด … Continue reading


Page 1 of 3123
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล