10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน

10 สกุลเงินที่ใช้ในอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย และเพื่อนสมาชิกอีก 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะถือเป็นตลาดเดียวกันเช่นเดียวสหภาพยุโรป เนื่องจากเกิดการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ดังนั้น เราในฐานะประชาชนคนหนึ่งของประคมอาเซียนจึงจำเป็นต้องรู้เรื่องต่าง ๆ ในประเทศสมาชิก ซึ่ง สกุลเงิน ที่ใช้เป็นอีกเรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้  สำหรับสกุลเงินที่ใช้กันในหมู่ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้เงินสกุล เดียวกันเหมือนกับประชาคมยุโรป เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะประสบปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะและเศรษฐกิจยุโรปที่ เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรีซและสเปน ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นมีต้นตอมาจากการใช้สกุลเงินร่วมกัน (สกุลเงินยูโร) นั่นเอง สกุลเงินที่ใช้ใน 10 ประเทศอาเซียนมี ดังนี้ 1. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) … Continue reading

ICT จัดทำห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน

ICT จัดทำห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน

  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน www.asean-eclass.org เป็นแหล่งรวบรวมบทเรียน ความรู้อาซียน   นายสมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า กระทรวงฯ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้เสาหลักประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ได้จัดทำห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน www.asean-eclass.org/ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเนื้อหาบทเรียน ความรู้ องค์ความรู้ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ และพัฒนาการเรียนการสอนให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถขยายโอกาสไปยังเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผลิตหลักสูตรและการใช้ประโยชน์จากห้องเรียนชุมชนออนไลน์ ให้ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาและอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระในภูมิภาคอาเซียน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ … Continue reading

เปิด-ปิดเทอม ทำไมจึงต้องตามอาเซียน (ASEAN) ?

เปิด-ปิดเทอม ทำไมจึงต้องตามอาเซียน (ASEAN) ?

  ทำไมถึงต้องเปลี่ยนวันเปิดเทอม เคยสงสัยไหมว่าทำไมบ้านเราต้องเปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมด้วย วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าที่มาเป็นอย่างไร เนื่องจากว่าที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.)ได้มีความเห็นร่วมกันในหลักการปรับเปลี่ยนวันเปิดเทอมของสถาบันอุดมศึกษาให้อยู่ในช่วงกลางเดือน ส.ค.-ก.ย. ในปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกโดยเห็นว่าการปรับเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับระบบอุดมศึกษาของไทยอย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มอบหมายประธานทปอ.ไปดำเนินการศึกษาเรื่องการปรับระบบการเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาทั้งในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรงและระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 3 ได้ใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนให้เต็มเวลามากขึ้นต่างจากปัจจุบันที่นักเรียนจะต้องเร่งเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งที่ยังศึกษาไม่จบและในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจะได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องการปรับพื้นฐานการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพทางภาษาของนักศึกษา เมื่อเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะเปิดเทอมให้ตรงกัน ในประชาคมอาเซียนจึงได้เสนอการเปิด-ปิดเทอมของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดเปิด-ปิดในเดือน ก.ย.-ธ.ค. จากเดิมมิ.ย.-ต.ค. ส่วนเทอมสองเปิด-ปิดเดือน ม.ค.-พ.ค. จากเดิม พ.ย.-มี.ค. และในส่วนของสภานศึกษาในสังกัดของสพฐ. จะปรับเปลี่ยนการเปิด จากเดิมภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน 16 พ.ค. และปิดภาคเรียน 11 ต.ค. เปลี่ยนเป็นเปิดภาคเรียน 10 มิ.ย. และปิดภาคเรียน 4 … Continue reading

ศธ.ประกาศความพร้อมด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ศธ.ประกาศความพร้อมด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “การศึกษาไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Thai Education for ASEAN Community” โดยมี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด และนางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน เมื่อวันที่ 16 กันยายน … Continue reading

3 ภาษาอาเซียนสำคัญ ห้ามพลาด

3 ภาษาอาเซียนสำคัญ ห้ามพลาด

อาเซียนของเรายังมีอีกหลายภาษาเลยนะคะ เช่น ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาตากาล็อก(ฟิลิปปินส์) ไว้มีโอกาสก็ลองศึกษาภาษาเพื่อนบ้านดูบ้างนะ แต่วันนี้นำภาษาเวียดนาม ภาษามลายู และภาษาอินโดนีเซีย มาฝากกันค่ะ ภาษาอาเซียนสำคัญ ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการของประเทศเวียดนาม จัดอยู่ในภาษากลุ่มออสโตรเอเชียติก ตระกูลเดียวกับภาษามอญ-เขมร ถ้าน้องๆ อยากไปเที่ยวหรือเรียนต่อที่เวียดนาม ฝึกภาษาเวียดนามไว้บ้างก็ดีค่ะ ไม่อย่างนั้นจะสื่อสารกันค่อนข้างลำบากเพราะคนเวียดนามส่วนน้อยที่ใช้ภาษาอังกฤษคล่อง อีกเหตุผลนึงที่ภาษานี้น่าเรียน เพราะในยุคหลังๆ ทั้งเรื่องการศึกษา เทคโนโลยีของเวียดนามเขาพัฒนาได้ไวมาก ไม่แน่ว่าในอนาคตต่อๆ ไปประเทศเวียดนามอาจเจริญล้ำหน้าและเป็นแหล่งที่น่าเข้าไปลงทุนในระดับทวีปก็ได้ ภาษาเวียดนาม ได้รับอิทธิพลจากจีนค่อนข้างมากเพราะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของจีน ทำให้มีคำศัพท์ที่ยืมจากภาษาจีนและแต่ก่อนก็ใช้อักษรจีนเขียนอีกด้วย หลังจากนั้นในยุคอาณานิคม เวียดนามได้รับอิทธิพลจากภาษาฝรั่งเศส จึงมีการพัฒนามาเป็นตัวอักษรแบบโรมันอย่างทุกวันนี้ นอกจากนี้ความพิเศษของภาษาเวียดนามอีกอย่างคือ เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ (คล้ายกับภาษาไทย) ในภาษาพูด ชาวเวียดนามแต่ละภูมิภาคออกเสียงวรรณยุกต์ต่างกันด้วยคือ ภาคเหนือจะออกครบทั้ง 6 เสียง … Continue reading

7 วิธีพัฒนาตัวเองรับประชาคมอาเซียน

7 วิธีพัฒนาตัวเองรับประชาคมอาเซียน

อีกไม่กี่ปี ประเทศไทยของเราก็จะก้างเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) กันแล้ว ซึ่งประเทศต่างๆก็เริ่มที่จะศึกษา พัฒนา เตรียมความพร้อมเรื่องต่างๆ กัน วันนี้ มี 7 วิธีพัฒนาตัวเองรับประชาคมอาเซียน มาฝากกัน ฝึกความพร้อมทั้งเรื่องเรียน ความคิด และพฤติกรรม ลองไปดูกันคะ   7 วิธีพัฒนาตัวเองรับประชาคมอาเซียน 1. รู้ภาษา ในยุคสมัยนี้ โลกก้าวผ่านไปไวมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ หรือเรื่องการศึกษาก็สำคัญ ปัจจุบันการสื่อสารกับต่างประเทศนั้นจำเป็นอย่างมาก เพราะโลกเรามีการติดตาอเชื่อมโยงกันมากขึ้น เราก็ควรจะเรียนรู้ภาษาให้มากขึ้นเช่นกัน อย่างน้อย ภาษาอังกฤษ ก็ควรจะเป็นภาษาพื้นฐานภาษาที่ 2 เพราะไม่ว่าเราจะเรียน … Continue reading

ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. จัดงานสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 6

ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ. จัดงานสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 6

ศูนย์อาเซียนศึกษาม.ธรรมศาสตร์จะจัดงานสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “นับถอยหลังสู่ประชาคมอาเซียน 2015” วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยงานนี้ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นประธานในงานสัมมนา “TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ นับถอยหลังสู่ประชาคมอาเซียน 2015” เพื่อติดตามและรับรู้ถึงความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิทยากร ดร.วิศาล บุปผเวส ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ชลิดา … Continue reading

จัดแข่งภาษาอังกฤษระดับประเทศ มหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค

จัดแข่งภาษาอังกฤษระดับประเทศ มหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค

จัดแข่งภาษาอังกฤษระดับประเทศ มหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค การแข่งภาษาอังกฤษระดับประเทศ ในงาน มหกรรมอาเซียนสัญจร โดย กระทรวงศึกษาธิการ งานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค Continue reading

ระเบียบการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ช่วงชั้น ประถม-มัธยม

ระเบียบการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ช่วงชั้น ประถม-มัธยม

ระเบียบการ แข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556: เรียนรู้สู่อาเซียนทุนการศึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ คุณภาพเยาวชน(สสค.)   กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://www.romchatra.com www.QLF.o.th และ http://www.samsenwit.ac.th สอบถามข้อมูลได้ที่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เลขที่ 132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท รหัสไปรษณีย์ 10400กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-279-2429,02-279-1992,02-279-7124 ต่อ138 (คุณวาสนา เลิศขามป้อม คุณสลิลทิพย์ อุสมา) การส่งใบสมัคร … Continue reading

7 โรค ที่อาจมากับ ประชาคมอาเซียน

7 โรค ที่อาจมากับ ประชาคมอาเซียน

7 โรค ที่อาจมากับ ประชาคมอาเซียน เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 สิ่งที่จะเกิดตามมาคือ ประชาชนในภูมิภาคกว่า 600 ล้านคน มีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งการไปมาหาสู่นี่เอง จะเพิ่มความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายของโรคระบาดหรืออุบัติโรคใหม่ที่อาจจะตามมาด้วย โดยเฉพาะ 7 โรค ที่อยากแนะนำให้รู้จักในส่วนของลักษณะอาการ และสำคัญที่สุดคือ วิธีการป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ มีอาการเหมือนกับไข้หวัดทั่วไป แต่จะเร็วกว่าและมีไข้สูงกว่า โดยอาการสำคัญ ผู้ป่วยจะอ่อนเพลียเฉียบพลัน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดแขนขา ปวดข้อ ปวดรอบกระบอกตา ไข้สูง 39-40 องศา ในเด็ก ส่วนผู้ใหญ่ไข้ประมาณ 38 องศา มีอาการคอแดง น้ำมูกไหล ไอแห้งๆ ตาแดง … Continue reading

จัดเสวนา “สร้างโอกาสทองสู่ผู้ประกอบการไทยในเวที AEC”

จัดเสวนา “สร้างโอกาสทองสู่ผู้ประกอบการไทยในเวที AEC”

สร้างโอกาสทองสู่ผู้ประกอบการไทยในเวที AEC ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำอาเซียน คือ “การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ทั้งนี้ เพื่อสร้างประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าทายทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศทุกด้าน โดยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้สะดวกมากขึ้น และประชาชนในอาเซียนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ใน 3 มิติ คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน การเป็นประชาคมอาเซียน คือ การทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยู่ที่ดี ปลอดภัย … Continue reading

ดอกไม้ประจำชาติ อาเซียน มีดอกอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้าง

ดอกไม้ประจำชาติ อาเซียน มีดอกอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้าง

ว่าแต่ คุณผู้อ่านทราบกันหรือไม่ แต่ละชาติ ในอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เขามีดอกไม้ประจำชาติ เป็นดอกอะไรกันบ้าง…? ราชอาณาจักรไทย ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกราชพฤกษ์ หรือดอกคูณ พวงสีเหลืองห้อยระย้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ดอกจำปาลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ก็ต้อง ดอกประดู่ สีเหลืองทอง ที่หอมกรุ่นอย่างมากโดยเฉพาะในฤดูฝน ราชอาณาจักรกัมพูชา ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกลำดวน ขาวปนเหลืองนวล หอมเย็นกรุ่นๆ มาเลเซีย คือ พู่ระหง หรือภาษาถิ่น เรียกว่า บุหงารายอ แต่คนไทยรู้จักกันดี ในชื่อของดอกชบาสีแดง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดอกไม้ประจำชาติ ก็คือ … Continue reading

จีนเล็งเปิดเจรจาการค้าร่วมเครือข่าย – อาเซียน

จีนเล็งเปิดเจรจาการค้าร่วมเครือข่าย – อาเซียน

เหล่าผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนร่วมโต๊ะประชุมสุดยอดในกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน เมืองหลวงบรูไน ขณะที่จีนเตรียมผลักดันเริ่มต้นเจรจากับชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเดือนหน้า… เมื่อวันพฤหัสบดี 25 เมย. เหล่าผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนร่วมโต๊ะประชุมสุดยอดในกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน เมืองหลวงบรูไน หวังความคืบหน้่านำพาภูมิภาครวมตัวกันสร้างชุมชนเศรษฐกิจใหญ่ลักษณะเดียวกับ สหภาพยุโรป โดยจีนเตรียมผลักดันเริ่มต้นเจรจากับชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเดือนหน้า ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาเซียน 10 ชาติ ญี่่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย รวมเป้าหมายประชากรมากราว 3,300 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐต้องการแข่งขันกับจีนสร้างอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของอาเซียน ระบุการเจรจาเบื้องต้นจะใช้เวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 … Continue reading

ผู้นำหญิงในอาเซียน ยิ่งลักษณ์ ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้นำหญิงในอาเซียน ยิ่งลักษณ์ ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าร่วมประชุม

วันที่ 25 เม.ย. ในการเดินทางเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd ASEAN Summit) ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2556 ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ โดยในช่วงเช้าของวันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมกับผู้นำในอาเซียนอีก 9 ประเทศ ก่อนจะเริ่มประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างเป็นทางการ ผู้นำหญิงในอาเซียน ยิ่งลักษณ์ ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้นำหญิงในอาเซียน ยิ่งลักษณ์ ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้นำหญิงในอาเซียน ยิ่งลักษณ์ ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าร่วมประชุม ที่มา : … Continue reading

ASEAN ความร่วมมือกับมูลนิธิอาเซียน

ASEAN ความร่วมมือกับมูลนิธิอาเซียน

ความร่วมมือกับมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) มูลนิธิอาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ระหว่างการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มาตรา 15 กำหนดหน้าที่ของมูลนิธิอาเซียนคือ สนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและร่วมมือกับองค์กรอื่นภายใต้อาเซียนเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับอัตลักษณ์อาเซียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน และความร่วมมือย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชน พลเมือง นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในอาเซียน ทั้งนี้มูลนิธิอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย สำหรับกิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิอาเซียน มีดังต่อไปนี้ กิจกรรมของมูลนิธิอาเซียนในปี พ.ศ. 2551 ASEAN Quest มูลนิธิอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิ TIFA สนับสนุนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ Quest เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้เล่นสามารถฟังเพลงชาติของสมาชิกอาเซียน เยี่ยมชมสถานที่มรดกทางวัฒนธรรม … Continue reading


Page 3 of 1112345...10...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล