7 โรค ที่อาจมากับ ประชาคมอาเซียน

7 โรค ที่อาจมากับ ประชาคมอาเซียน

7 โรค ที่อาจมากับ ประชาคมอาเซียน เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 สิ่งที่จะเกิดตามมาคือ ประชาชนในภูมิภาคกว่า 600 ล้านคน มีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งการไปมาหาสู่นี่เอง จะเพิ่มความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายของโรคระบาดหรืออุบัติโรคใหม่ที่อาจจะตามมาด้วย โดยเฉพาะ 7 โรค ที่อยากแนะนำให้รู้จักในส่วนของลักษณะอาการ และสำคัญที่สุดคือ วิธีการป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ มีอาการเหมือนกับไข้หวัดทั่วไป แต่จะเร็วกว่าและมีไข้สูงกว่า โดยอาการสำคัญ ผู้ป่วยจะอ่อนเพลียเฉียบพลัน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดแขนขา ปวดข้อ ปวดรอบกระบอกตา ไข้สูง 39-40 องศา ในเด็ก ส่วนผู้ใหญ่ไข้ประมาณ 38 องศา มีอาการคอแดง น้ำมูกไหล ไอแห้งๆ ตาแดง … Continue reading

จัดเสวนา “สร้างโอกาสทองสู่ผู้ประกอบการไทยในเวที AEC”

จัดเสวนา “สร้างโอกาสทองสู่ผู้ประกอบการไทยในเวที AEC”

สร้างโอกาสทองสู่ผู้ประกอบการไทยในเวที AEC ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำอาเซียน คือ “การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ทั้งนี้ เพื่อสร้างประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าทายทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศทุกด้าน โดยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้สะดวกมากขึ้น และประชาชนในอาเซียนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ใน 3 มิติ คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน การเป็นประชาคมอาเซียน คือ การทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยู่ที่ดี ปลอดภัย … Continue reading

ดอกไม้ประจำชาติ อาเซียน มีดอกอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้าง

ดอกไม้ประจำชาติ อาเซียน มีดอกอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้าง

ว่าแต่ คุณผู้อ่านทราบกันหรือไม่ แต่ละชาติ ในอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เขามีดอกไม้ประจำชาติ เป็นดอกอะไรกันบ้าง…? ราชอาณาจักรไทย ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกราชพฤกษ์ หรือดอกคูณ พวงสีเหลืองห้อยระย้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ดอกจำปาลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ก็ต้อง ดอกประดู่ สีเหลืองทอง ที่หอมกรุ่นอย่างมากโดยเฉพาะในฤดูฝน ราชอาณาจักรกัมพูชา ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกลำดวน ขาวปนเหลืองนวล หอมเย็นกรุ่นๆ มาเลเซีย คือ พู่ระหง หรือภาษาถิ่น เรียกว่า บุหงารายอ แต่คนไทยรู้จักกันดี ในชื่อของดอกชบาสีแดง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดอกไม้ประจำชาติ ก็คือ … Continue reading

จีนเล็งเปิดเจรจาการค้าร่วมเครือข่าย – อาเซียน

จีนเล็งเปิดเจรจาการค้าร่วมเครือข่าย – อาเซียน

เหล่าผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนร่วมโต๊ะประชุมสุดยอดในกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน เมืองหลวงบรูไน ขณะที่จีนเตรียมผลักดันเริ่มต้นเจรจากับชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเดือนหน้า… เมื่อวันพฤหัสบดี 25 เมย. เหล่าผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนร่วมโต๊ะประชุมสุดยอดในกรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน เมืองหลวงบรูไน หวังความคืบหน้่านำพาภูมิภาครวมตัวกันสร้างชุมชนเศรษฐกิจใหญ่ลักษณะเดียวกับ สหภาพยุโรป โดยจีนเตรียมผลักดันเริ่มต้นเจรจากับชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเดือนหน้า ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาเซียน 10 ชาติ ญี่่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย รวมเป้าหมายประชากรมากราว 3,300 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐต้องการแข่งขันกับจีนสร้างอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของอาเซียน ระบุการเจรจาเบื้องต้นจะใช้เวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 … Continue reading

ผู้นำหญิงในอาเซียน ยิ่งลักษณ์ ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้นำหญิงในอาเซียน ยิ่งลักษณ์ ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าร่วมประชุม

วันที่ 25 เม.ย. ในการเดินทางเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd ASEAN Summit) ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2556 ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ โดยในช่วงเช้าของวันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมกับผู้นำในอาเซียนอีก 9 ประเทศ ก่อนจะเริ่มประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างเป็นทางการ ผู้นำหญิงในอาเซียน ยิ่งลักษณ์ ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้นำหญิงในอาเซียน ยิ่งลักษณ์ ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้นำหญิงในอาเซียน ยิ่งลักษณ์ ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าร่วมประชุม ที่มา : … Continue reading

ASEAN ความร่วมมือกับมูลนิธิอาเซียน

ASEAN ความร่วมมือกับมูลนิธิอาเซียน

ความร่วมมือกับมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) มูลนิธิอาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ระหว่างการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มาตรา 15 กำหนดหน้าที่ของมูลนิธิอาเซียนคือ สนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและร่วมมือกับองค์กรอื่นภายใต้อาเซียนเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับอัตลักษณ์อาเซียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน และความร่วมมือย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชน พลเมือง นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในอาเซียน ทั้งนี้มูลนิธิอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย สำหรับกิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิอาเซียน มีดังต่อไปนี้ กิจกรรมของมูลนิธิอาเซียนในปี พ.ศ. 2551 ASEAN Quest มูลนิธิอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิ TIFA สนับสนุนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ Quest เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้เล่นสามารถฟังเพลงชาติของสมาชิกอาเซียน เยี่ยมชมสถานที่มรดกทางวัฒนธรรม … Continue reading

ความพร้อมเด็กไทยสู่สากล และอาเซียน

ความพร้อมเด็กไทยสู่สากล และอาเซียน

ความพร้อมเด็กไทยสู่สากล และอาเซียน ตารางการดื่มนมของเด็กไทย เห็นคนทั่วโลกเค้าดื่มนมกันแล้ว ทีนี้คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าแล้วคนไทยเราดื่มนมกันมากน้อยแค่ไหน จากข้อมูลที่สำรวจล่าสุดพบว่าคนไทยดื่มนมเฉลี่ยอยู่แค่ 13.02 ลิตร/คน/ ปี หรือพูดให้ใจแป้วง่ายๆก็คือ คนไทยดื่มนมโดยเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละ 1 แก้วเท่านั้น ทั้งๆที่เด็กไทย ควรดื่มนม วันละ 2-3 แก้ว ส่วนผู้สูงอายุควรดื่มให้ได้วันละ 1-2 แก้วเลยด้วยซ้ำ นอกจากจะดื่มนมไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันแล้ว อัตราค่าเฉลี่ยการดื่มนมของไทยยังต่ำกว่าอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งอยู่ที่ 58.9 ลิตร/คน/ ปี เรียกได้ว่าคนไทยนั้นยังดื่มเหล้ามากกว่าดื่มนมถึง 4 เท่าทีเดียว !!!   ตารางการติดเชื้อเอดส์ ทุกเพศวัย สังเกตุได้ว่าตารางการติดเชื้อเอดส์ของไทยก็ยังครองแชมป์ สาเหตุก็มาจากโดยรวมทั้งการปล่อยปะละเลยในการร่วมเพศ ที่มาจากเกย์ และผู้หญิงบริการ รวมทั้งเด็กวัยรุ่นที่ขาดการอบรม   ตารางวิจัยเผยไทยรั้ง … Continue reading

กฎบัตร ปฏิญญา และแผนต่างๆ

กฎบัตร ปฏิญญา และแผนต่างๆ

กฎบัตร ปฏิญญา และแผนต่างๆ กฎบัตรอาเซียน ( ASEAN Charter) การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่13 ณ ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผู้นำรัฐบาลอาเซียนได้ให้การรับรองกฎบัตรอาเซียน(ASEAN Charter) เพื่อปรับปรุงการทำงานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีกรอบในการทำงานที่ชัดเจน และสามารถปรับตัวตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมือง กฎบัตรอาเซียนเป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรจัดระบบการทำงานและบริหารกลไกความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ ได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2553 : 14) กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) กล่าวถึงการศึกษาไว้ในบทที่ 1 ข้อย่อยที่ 10 ว่า “เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้านการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีพและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาคมอาเซียน … Continue reading

โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน

โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน

โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน >>> ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม คลิก !! <<<   อาเซียน 10 ประเทศ | ประวัติอาเซียน | ความเป็นมาของอาเซียน | ประเทศสมาชิกอาเซียน

5 ประเทศอาเซียน น่าเที่ยวน่าสัมผัส

5 ประเทศอาเซียน น่าเที่ยวน่าสัมผัส

5 ประเทศอาเซียน น่าเที่ยวน่าสัมผัส 1.ประเทศไทย บ้านของเราเอง หรือสยามเมืองยิ้ม มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลายสไตล์ ทั้งแหล่งธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์ ไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ รวมทั้งเป็นเหมือนศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ที่นักเดินทางสามารถมาแวะที่นี่ก่อนแล้ว เดินทางต่อไปยังประเทศต่างๆ ได้   2.ประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวช๊อปปิ้งสินค้ากันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีร้านอาหารอร่อยๆ เยอะแยะเต็มไปหมด บ้านเมืองก็ดูสะอาดตา เพราะคนที่นี่มีระเบียบวินัยสูงมากอีกทั้งยามค่ำคืนมีแสงไฟของเมืองที่สว่างไสวยิ่งดูงดงามอย่างบอกไม่ถูก   3.ประเทศกัมพูชา เป็นเมืองที่ค้อนข้างสงบ มีค่าครองชีพไม่สูง วิถีชีวิตยังไม่เปลี่ยนไปมากนัก ที่พักโรงแรมสะอาดนอนหลับสบายไม่ต้องกังวล อาหารก็มีหลากหลายให้เลือก เป็นเมืองที่เหมาะกับการท่องท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำ   4.ประเทศเวียดนาม เป็นจุดหมายอีกแห่งหนึ่งที่หลายคนอยากเดินทางไปสัมผัส เพราะมีอารยธรรมมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์และมีธรรมชาติที่สวยงาม การเดินทางก็สะดวกขึ้นมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน ว่างๆ ก็ลองไปเที่ยวทะเลที่นี่ดูนะครับ ไม่ไกลอย่างที่คิด   5.ประเทศลาว บ้านพี่เมืองน้องของเราเอง ซึ่งก็เหมือนกับการเดินทางไปเที่ยวในต่างจังหวัดของบ้านเรา แต่ที่นี่ค่าเงินจะถูกกว่าบ้านเรา อีกทั้งภาษาก็พอจะพูดคุยกันรู้เรื่อง จึงเหมาะที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่งดงาม อีกทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่ยังคงเดิมมีเสน่ห์ที่ยากจะลืม … Continue reading

ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ภูมิหลังประชาคมอาเซียน     - เมื่อเดือนธันวาคม 2540 ผู้นำอาเซียน ได้รับรองเอกสาร วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 เพื่อกำหนดเป้าหมายว่า ภายในปี 2020 อาเซียนจะเป็น 1. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. หุ้นส่วนการพัฒนาอย่างมีพลวัต 3. มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก 4. ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร   >>> สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่   อาเซียน 10 ประเทศ | ประวัติอาเซียน | ความเป็นมาของอาเซียน | ประเทศสมาชิกอาเซียน

ไทยคว้าที่ 3 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในอาเซียน

ไทยคว้าที่ 3 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในอาเซียน

ไทยคว้าที่ 3 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในอาเซียน จากการจัดอันดับ ของ UN หรือ สหประชาชาติ ในวันความสุขสากลครั้งแรก ปี พ.ศ.2556 ได้จัดให้ไทยเป็นประเทศที่มีความสวามสุขมากอันดับที่ 52 ของโลกและเป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียน ซึ่งได้มีผลสำรวจออกมาอีกว่า จังหวัดที่มีความสุขมากที่สุด 5 อันดับของไทยได้แก่…   1. จ.นครพนม 36.70 คะแนน   2.จ.พิจิตร 36.39 คะแนน     3.จ.ตรัง 36.15 คะแนน   4. จ.ชัยภูมิ 35.92 คะแนน    … Continue reading

โครงสร้างประชาคมอาเซียน

โครงสร้างประชาคมอาเซียน

โครงสร้างประชาคมอาเซียน     ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ที่มาของอาเซียน ประชาคมอาเซียน

ที่มาของอาเซียน ประชาคมอาเซียน

ที่มาของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 1. อาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคม ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้มีพัฒนาการมาเป็นลำดับ และไทยก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามาโดยตลอด โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2510 สภาพแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตึงเครียด อันเป็นผลมาจากสงครามเย็น ซึ่งมีความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ ระหว่างประเทศที่สนับสนุนอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกับประเทศที่ยึดมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น ความขัดแย้งระหว่าง มลายาและฟิลิปปินส์ ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวัก รวมทั้งการที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมลายา ทำให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น ได้มีบทบาทสำคัญในการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ และได้เชิญให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มาหารือร่วมกันที่แหลมแท่น จ. … Continue reading

สอศ.จัดชุมนุมลูกเสืออาเซียน

สอศ.จัดชุมนุมลูกเสืออาเซียน

สอศ.จัดชุมนุมลูกเสืออาเซียน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 23-29 มี.ค.นี้ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งมีลูกเสือในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา เข้าร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายลูกเสือกลุ่มอาเซียน เปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ของนักเรียน นักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน เปิดโอกาสให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ มีโอกาสใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางของลูกเสือ การแสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะทางลูกเสือ และศักยภาพทางด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีลูกเสือ … Continue reading


Page 3 of 1112345...10...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล