กฎบัตร ปฏิญญา และแผนต่างๆ

กฎบัตร ปฏิญญา และแผนต่างๆ

กฎบัตร ปฏิญญา และแผนต่างๆ กฎบัตรอาเซียน ( ASEAN Charter) การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่13 ณ ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผู้นำรัฐบาลอาเซียนได้ให้การรับรองกฎบัตรอาเซียน(ASEAN Charter) เพื่อปรับปรุงการทำงานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีกรอบในการทำงานที่ชัดเจน และสามารถปรับตัวตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมือง กฎบัตรอาเซียนเป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรจัดระบบการทำงานและบริหารกลไกความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ ได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2553 : 14) กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) กล่าวถึงการศึกษาไว้ในบทที่ 1 ข้อย่อยที่ 10 ว่า “เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้านการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีพและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาคมอาเซียน … Continue reading

โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน

โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน

โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน >>> ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม คลิก !! <<<   อาเซียน 10 ประเทศ | ประวัติอาเซียน | ความเป็นมาของอาเซียน | ประเทศสมาชิกอาเซียน

5 ประเทศอาเซียน น่าเที่ยวน่าสัมผัส

5 ประเทศอาเซียน น่าเที่ยวน่าสัมผัส

5 ประเทศอาเซียน น่าเที่ยวน่าสัมผัส 1.ประเทศไทย บ้านของเราเอง หรือสยามเมืองยิ้ม มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลายสไตล์ ทั้งแหล่งธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์ ไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ รวมทั้งเป็นเหมือนศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ที่นักเดินทางสามารถมาแวะที่นี่ก่อนแล้ว เดินทางต่อไปยังประเทศต่างๆ ได้   2.ประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่คนไทยนิยมมาเที่ยวช๊อปปิ้งสินค้ากันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีร้านอาหารอร่อยๆ เยอะแยะเต็มไปหมด บ้านเมืองก็ดูสะอาดตา เพราะคนที่นี่มีระเบียบวินัยสูงมากอีกทั้งยามค่ำคืนมีแสงไฟของเมืองที่สว่างไสวยิ่งดูงดงามอย่างบอกไม่ถูก   3.ประเทศกัมพูชา เป็นเมืองที่ค้อนข้างสงบ มีค่าครองชีพไม่สูง วิถีชีวิตยังไม่เปลี่ยนไปมากนัก ที่พักโรงแรมสะอาดนอนหลับสบายไม่ต้องกังวล อาหารก็มีหลากหลายให้เลือก เป็นเมืองที่เหมาะกับการท่องท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำ   4.ประเทศเวียดนาม เป็นจุดหมายอีกแห่งหนึ่งที่หลายคนอยากเดินทางไปสัมผัส เพราะมีอารยธรรมมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์และมีธรรมชาติที่สวยงาม การเดินทางก็สะดวกขึ้นมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน ว่างๆ ก็ลองไปเที่ยวทะเลที่นี่ดูนะครับ ไม่ไกลอย่างที่คิด   5.ประเทศลาว บ้านพี่เมืองน้องของเราเอง ซึ่งก็เหมือนกับการเดินทางไปเที่ยวในต่างจังหวัดของบ้านเรา แต่ที่นี่ค่าเงินจะถูกกว่าบ้านเรา อีกทั้งภาษาก็พอจะพูดคุยกันรู้เรื่อง จึงเหมาะที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่งดงาม อีกทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่ยังคงเดิมมีเสน่ห์ที่ยากจะลืม … Continue reading

ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ภูมิหลังประชาคมอาเซียน     - เมื่อเดือนธันวาคม 2540 ผู้นำอาเซียน ได้รับรองเอกสาร วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 เพื่อกำหนดเป้าหมายว่า ภายในปี 2020 อาเซียนจะเป็น 1. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. หุ้นส่วนการพัฒนาอย่างมีพลวัต 3. มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก 4. ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร   >>> สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่   อาเซียน 10 ประเทศ | ประวัติอาเซียน | ความเป็นมาของอาเซียน | ประเทศสมาชิกอาเซียน

ไทยคว้าที่ 3 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในอาเซียน

ไทยคว้าที่ 3 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในอาเซียน

ไทยคว้าที่ 3 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในอาเซียน จากการจัดอันดับ ของ UN หรือ สหประชาชาติ ในวันความสุขสากลครั้งแรก ปี พ.ศ.2556 ได้จัดให้ไทยเป็นประเทศที่มีความสวามสุขมากอันดับที่ 52 ของโลกและเป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียน ซึ่งได้มีผลสำรวจออกมาอีกว่า จังหวัดที่มีความสุขมากที่สุด 5 อันดับของไทยได้แก่…   1. จ.นครพนม 36.70 คะแนน   2.จ.พิจิตร 36.39 คะแนน     3.จ.ตรัง 36.15 คะแนน   4. จ.ชัยภูมิ 35.92 คะแนน    … Continue reading

โครงสร้างประชาคมอาเซียน

โครงสร้างประชาคมอาเซียน

โครงสร้างประชาคมอาเซียน     ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ที่มาของอาเซียน ประชาคมอาเซียน

ที่มาของอาเซียน ประชาคมอาเซียน

ที่มาของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 1. อาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคม ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้มีพัฒนาการมาเป็นลำดับ และไทยก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามาโดยตลอด โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2510 สภาพแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความตึงเครียด อันเป็นผลมาจากสงครามเย็น ซึ่งมีความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ ระหว่างประเทศที่สนับสนุนอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยกับประเทศที่ยึดมั่นในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น ความขัดแย้งระหว่าง มลายาและฟิลิปปินส์ ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซาบาห์และซาราวัก รวมทั้งการที่สิงคโปร์แยกตัวออกจากมลายา ทำให้หลายประเทศเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น ได้มีบทบาทสำคัญในการเดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ และได้เชิญให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มาหารือร่วมกันที่แหลมแท่น จ. … Continue reading

สอศ.จัดชุมนุมลูกเสืออาเซียน

สอศ.จัดชุมนุมลูกเสืออาเซียน

สอศ.จัดชุมนุมลูกเสืออาเซียน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 23-29 มี.ค.นี้ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งมีลูกเสือในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา เข้าร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายลูกเสือกลุ่มอาเซียน เปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ของนักเรียน นักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน เปิดโอกาสให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ มีโอกาสใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางของลูกเสือ การแสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะทางลูกเสือ และศักยภาพทางด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีลูกเสือ … Continue reading

ความร่วมมือด้านการศึกษากับอาเซียน

ความร่วมมือด้านการศึกษากับอาเซียน

ความร่วมมือด้านการศึกษากับอาเซียน ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนมีความร่วมมือเพื่อธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เช่น การจัดทำปฏิญญากำหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง หรือ Zone of Peace,Freedom and Neutrality (ZOPFAN) ในปี 2514 การจัดทำสนธิสัญญาไมตรี และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Treaty of Amity and Cooperation (TAC) ในปี 2519 สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ) และการริเริ่มการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ ASEAN Regional Forum (ARF) เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจกันระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิกซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกในปี 2537 ไทยได้เสนอแนวคิดเรื่อง ASEAN Troika … Continue reading

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน กลไกสูงสุดของความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกกับอาเซียนในด้านการศึกษาคือการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ( ASEAN Education Ministers Meeting :ASED) ที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2549 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยจัดพร้อมกับการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสมาชิกอาเซียนจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์รับทราบผลการดำเนินงานรวมถึงอนุมัติโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของสมาชิก ทั้งนี้ในส่วนของ ประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม โดยสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1-6 ระหว่าง ปี 2549 – 2554 มีดังต่อไปนี้   1. การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1 … Continue reading

อาเซียนเปิดทางทำ FTA อาเซียน-ฮ่องกงแทนร่วมวงอาเซียน-จีน

อาเซียนเปิดทางทำ FTA อาเซียน-ฮ่องกงแทนร่วมวงอาเซียน-จีน

อาเซียนเปิดทางทำ FTA อาเซียน-ฮ่องกงแทนร่วมวงอาเซียน-จีน อาเซียนดันเปิดเจรจา FTA อาเซียน-ฮ่องกง แทนให้เข้าร่วมวงอาเซียน-จีน เหตุอาเซียนอยู่ระหว่างเจรจา RCEP พร้อมสั่งเร่งเครื่องทุกทางดัน AEC เปิดปี 58 ตามแผน เล็งจัด AEM โรดโชว์บุกสหรัฐฯ และจีน เดือน มิ.ย.และก.ค.นี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 19 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วานนี้ (8 มี.ค.) ว่า อาเซียนได้มีการหารือข้อเสนอของฮ่องกงที่จะขอเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ซึ่งไทยสนับสนุน แต่อาเซียนเห็นพ้องกันว่าควรจะพิจารณาในลักษณะความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงจะดีกว่า เพราะจะไม่กระทบต่อความตกลงอาเซียน-จีนที่ได้เจรจาจบไปแล้ว ทั้งนี้ … Continue reading

สภาองค์การพัฒนาเด็กฯ แนะพัฒนา 3 ทักษะสำคัญ ก้าวสู่ AEC

สภาองค์การพัฒนาเด็กฯ แนะพัฒนา 3 ทักษะสำคัญ ก้าวสู่ AEC

สภาองค์การพัฒนาเด็กฯ แนะพัฒนา 3 ทักษะสำคัญ ก้าวสู่ AEC นางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวในเวทีเสวนาการพัฒนาศัพยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน ระบุว่า นอกจากการจัดระบบการเรียนให้มีความพอดีแล้ว ยังต้องพัฒนาใน 3 ทักษะสำคัญคือ ด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม ซึ่งเด็กไทยยังมีจุดอ่อนด้านภาษา เมื่อเทียบกับเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายแจกแท็บเล็ต และส่งเสริมเรื่องไอทีอยู่แล้ว จึงควรฝึกให้เด็กใช้ให้เป็นและต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อก้าวทันต่อโลก และสุดท้ายทักษะด้านชีวิต และการทำงาน ซึ่งต้องสอนให้เด็กค้นหาความถนัดของตัวเอง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของแต่ละคน สามารถดำรงชีวิต และมีอาชีพตามแผนรองรับทั้งในประเทศ และในอาเซียนได้ เวทีเสวนาซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว … Continue reading

ชี้ข้อดีเลื่อนเปิด-ปิดตามอาเซียน มศว เชื่อเด็กมีสมาธิสอบ

ชี้ข้อดีเลื่อนเปิด-ปิดตามอาเซียน มศว เชื่อเด็กมีสมาธิสอบ

ชี้ข้อดีเลื่อนเปิด-ปิดตามอาเซียน “มศว” เชื่อเด็กมีสมาธิสอบ ร.ร.สาธิตพร้อมหนุน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะหารือแนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน กับผู้อำนวยการร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร ปทุมวัน และองครักษ์ ว่าจะขยับตามมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าทิศทางของกลุ่มโรงเรียนสาธิตจะเกาะกลุ่มก้าวไปพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนซีกมหาวิทยาลัยถือว่านิ่งแล้ว โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดแล้วว่าในปีการศึกษา 2557 จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. พร้อมทั้งปรับวันเวลาในการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (แกต) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (แพต) เพื่อรองรับไว้แล้ว อธิการบดี มศว กล่าวต่อว่า การเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามปฏิทินอาเซียน มีข้อดีหลายประการ ประการหนึ่งคือ สมัยก่อนเด็กที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยยังเรียนไม่จบ ม.6 ถ้าเด็กต้องเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในเดือนมิ.ย. … Continue reading

คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ

คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ

คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ ในปี 2558 ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน (AEC) ภาษาอาเซียนวันลำคำ เริ่มจากคำกล่าวทักทาย สวัสดี ในภาษาต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนกัน คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน) บรูไน คำทักทายคือ  ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย … Continue reading

เด็กไทยเฮ!! ปี 57 เลื่อนเปิดเทอมตามอาเซียนไป “มิ.ย.”

เด็กไทยเฮ!! ปี 57 เลื่อนเปิดเทอมตามอาเซียนไป “มิ.ย.”

เด็กไทยเฮ!! ปี 57 เลื่อนเปิดเทอมตามอาเซียนไป “มิ.ย.” ก้าวเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนทุกที ก็จะเห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนมากขึ้นแม้กระทั่งด้านการศึกษาเองก็ตาม ล่าสุด! กระทรวงศึกษาไฟเขียวให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ทุกแห่งเลื่อนเปิดเทอมรับอาเซียน จากเดือนพฤษภาคมไปเป็นเดือนมิถุนายน เริ่มปีแรกปี 2557 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเลื่อนเปิดเข้ามหาวิทยาลัย งานนี้น้องๆ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้เฮกันตามระเบียบ รายละเอียดของข่าวนั้น เริ่มต้นเมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้เปิดเผยว่า นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เห็นชอบตามที่ สพฐ. เสนอเลื่อนเปิดเทอมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด สพฐ. จากเดิม 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 10 … Continue reading


Page 3 of 1012345...10...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล