ความร่วมมือด้านการศึกษากับอาเซียน

ความร่วมมือด้านการศึกษากับอาเซียน

ความร่วมมือด้านการศึกษากับอาเซียน ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนมีความร่วมมือเพื่อธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เช่น การจัดทำปฏิญญากำหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง หรือ Zone of Peace,Freedom and Neutrality (ZOPFAN) ในปี 2514 การจัดทำสนธิสัญญาไมตรี และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Treaty of Amity and Cooperation (TAC) ในปี 2519 สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ) และการริเริ่มการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ ASEAN Regional Forum (ARF) เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจกันระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิกซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกในปี 2537 ไทยได้เสนอแนวคิดเรื่อง ASEAN Troika … Continue reading

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน กลไกสูงสุดของความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกกับอาเซียนในด้านการศึกษาคือการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ( ASEAN Education Ministers Meeting :ASED) ที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2549 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยจัดพร้อมกับการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสมาชิกอาเซียนจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์รับทราบผลการดำเนินงานรวมถึงอนุมัติโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของสมาชิก ทั้งนี้ในส่วนของ ประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม โดยสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1-6 ระหว่าง ปี 2549 – 2554 มีดังต่อไปนี้   1. การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1 … Continue reading

อาเซียนเปิดทางทำ FTA อาเซียน-ฮ่องกงแทนร่วมวงอาเซียน-จีน

อาเซียนเปิดทางทำ FTA อาเซียน-ฮ่องกงแทนร่วมวงอาเซียน-จีน

อาเซียนเปิดทางทำ FTA อาเซียน-ฮ่องกงแทนร่วมวงอาเซียน-จีน อาเซียนดันเปิดเจรจา FTA อาเซียน-ฮ่องกง แทนให้เข้าร่วมวงอาเซียน-จีน เหตุอาเซียนอยู่ระหว่างเจรจา RCEP พร้อมสั่งเร่งเครื่องทุกทางดัน AEC เปิดปี 58 ตามแผน เล็งจัด AEM โรดโชว์บุกสหรัฐฯ และจีน เดือน มิ.ย.และก.ค.นี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 19 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วานนี้ (8 มี.ค.) ว่า อาเซียนได้มีการหารือข้อเสนอของฮ่องกงที่จะขอเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ซึ่งไทยสนับสนุน แต่อาเซียนเห็นพ้องกันว่าควรจะพิจารณาในลักษณะความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงจะดีกว่า เพราะจะไม่กระทบต่อความตกลงอาเซียน-จีนที่ได้เจรจาจบไปแล้ว ทั้งนี้ … Continue reading

สภาองค์การพัฒนาเด็กฯ แนะพัฒนา 3 ทักษะสำคัญ ก้าวสู่ AEC

สภาองค์การพัฒนาเด็กฯ แนะพัฒนา 3 ทักษะสำคัญ ก้าวสู่ AEC

สภาองค์การพัฒนาเด็กฯ แนะพัฒนา 3 ทักษะสำคัญ ก้าวสู่ AEC นางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวในเวทีเสวนาการพัฒนาศัพยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน ระบุว่า นอกจากการจัดระบบการเรียนให้มีความพอดีแล้ว ยังต้องพัฒนาใน 3 ทักษะสำคัญคือ ด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม ซึ่งเด็กไทยยังมีจุดอ่อนด้านภาษา เมื่อเทียบกับเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายแจกแท็บเล็ต และส่งเสริมเรื่องไอทีอยู่แล้ว จึงควรฝึกให้เด็กใช้ให้เป็นและต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อก้าวทันต่อโลก และสุดท้ายทักษะด้านชีวิต และการทำงาน ซึ่งต้องสอนให้เด็กค้นหาความถนัดของตัวเอง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของแต่ละคน สามารถดำรงชีวิต และมีอาชีพตามแผนรองรับทั้งในประเทศ และในอาเซียนได้ เวทีเสวนาซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว … Continue reading

ชี้ข้อดีเลื่อนเปิด-ปิดตามอาเซียน มศว เชื่อเด็กมีสมาธิสอบ

ชี้ข้อดีเลื่อนเปิด-ปิดตามอาเซียน มศว เชื่อเด็กมีสมาธิสอบ

ชี้ข้อดีเลื่อนเปิด-ปิดตามอาเซียน “มศว” เชื่อเด็กมีสมาธิสอบ ร.ร.สาธิตพร้อมหนุน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะหารือแนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน กับผู้อำนวยการร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร ปทุมวัน และองครักษ์ ว่าจะขยับตามมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าทิศทางของกลุ่มโรงเรียนสาธิตจะเกาะกลุ่มก้าวไปพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนซีกมหาวิทยาลัยถือว่านิ่งแล้ว โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดแล้วว่าในปีการศึกษา 2557 จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. พร้อมทั้งปรับวันเวลาในการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (แกต) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (แพต) เพื่อรองรับไว้แล้ว อธิการบดี มศว กล่าวต่อว่า การเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามปฏิทินอาเซียน มีข้อดีหลายประการ ประการหนึ่งคือ สมัยก่อนเด็กที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยยังเรียนไม่จบ ม.6 ถ้าเด็กต้องเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในเดือนมิ.ย. … Continue reading

คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ

คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ

คําทักทายอาเซียน 10 ประเทศ ในปี 2558 ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน (AEC) ภาษาอาเซียนวันลำคำ เริ่มจากคำกล่าวทักทาย สวัสดี ในภาษาต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนกัน คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน) บรูไน คำทักทายคือ  ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย … Continue reading

เด็กไทยเฮ!! ปี 57 เลื่อนเปิดเทอมตามอาเซียนไป “มิ.ย.”

เด็กไทยเฮ!! ปี 57 เลื่อนเปิดเทอมตามอาเซียนไป “มิ.ย.”

เด็กไทยเฮ!! ปี 57 เลื่อนเปิดเทอมตามอาเซียนไป “มิ.ย.” ก้าวเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนทุกที ก็จะเห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนมากขึ้นแม้กระทั่งด้านการศึกษาเองก็ตาม ล่าสุด! กระทรวงศึกษาไฟเขียวให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ทุกแห่งเลื่อนเปิดเทอมรับอาเซียน จากเดือนพฤษภาคมไปเป็นเดือนมิถุนายน เริ่มปีแรกปี 2557 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเลื่อนเปิดเข้ามหาวิทยาลัย งานนี้น้องๆ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้เฮกันตามระเบียบ รายละเอียดของข่าวนั้น เริ่มต้นเมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้เปิดเผยว่า นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เห็นชอบตามที่ สพฐ. เสนอเลื่อนเปิดเทอมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด สพฐ. จากเดิม 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 10 … Continue reading

สร้างเด็กพลังใจแข็งแรง พร้อมเผชิญโลก AEC

สร้างเด็กพลังใจแข็งแรง พร้อมเผชิญโลก AEC

สร้างเด็กพลังใจแข็งแรง พร้อมเผชิญโลก AEC ช่วงเวลาที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน สถานศึกษาและครูอาจารย์ต่างมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการ (Hard Skill) ให้กับเด็กนั้น กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะภายในอื่น ๆ (Soft Skill) ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้เด็กเล็ก วัยรุ่น รวมถึงผู้ใหญ่สามารถดำรงชีวิตเพื่อพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากในอนาคต ยังมีสิ่งที่เรายังไม่รู้และมีคำถามมากมายเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายของอาเซียนที่จะส่งผลต่อชุมชนและสังคมไทย แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเรากำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น เราจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม เมื่อเราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะภายในที่จะช่วยให้เด็กเล็ก วัยรุ่น หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองสามารถประสบความสำเร็จได้ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยถือเป็นการสร้างรากฐานสำหรับการเรียนรู้และส่งผลไปถึงความสามารถในการเรียนรู้ส่วนบุคคลทั้งในด้านภาษาและทักษะด้านอื่น ๆ จากประสบการณ์ด้าน Parent Coach ที่ผ่านมาของเราทำให้เห็นว่า Soft Skill ที่ผู้ปกครองจะสามารถสร้างให้ลูกได้ คือ ความสามารถในการปรับอารมณ์และจิตใจ (Resilience) หรือศักยภาพของบุคคลในการก้าวผ่านความยากลำบาก ความทุกข์ยากและความเปลี่ยนแปลงด้วยการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่าง ๆ … Continue reading

นร.ไทย แห่เรียนภาษาจีนต้อนรับ ASEAN

นร.ไทย แห่เรียนภาษาจีนต้อนรับ ASEAN

นร.ไทย แห่เรียนภาษาจีนต้อนรับ ASEAN   สถิติใหม่ นักเรียนไทย แห่เรียนภาษาจีน ต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2015 เว็บไซด์ต่างประเทศ รายงานว่า ในวันนี้ (14 ก.พ.) มีการสำรวจผลสถิตินักเรียนไทยจำนวนมาก มีความสนใจในการเรียนภาษาจีนมากขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ต่างหลั่งไหลเข้ามาเมืองไทยมากขึ้น ในช่วงวันหยุดเทศกาลที่ผ่านๆ มา พร้อมยังทำตามนโยบายของรัฐบาลไทย ในการสนับสนุนให้เด็กไทยเรียนภาษาเพิ่มมากขึ้น ก่อนที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเข้ามามีบทบาท ในปี 2015 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของข้อมูลสถิติดังกล่าว ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ประเทศจีน เป็นประเทศที่มีบทบาทในโลกมากในขณะนี้ ดังนั้น การเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของกันและกันนั้น มีอิทธิพลมากสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันนั่นเอง ที่มา : innnews ข่าวการศึกษา | … Continue reading

กางโผ 8 อาชีพ ฮิตที่สุดในอาเซียน

กางโผ 8 อาชีพ ฮิตที่สุดในอาเซียน

กางโผ 8 อาชีพ ฮิตที่สุดในอาเซียน สืบเนื่องจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558 จะทำให้มี 7 อาชีพมาตรฐานที่ได้รับการรับรองให้สามารถไปทำงานตามประเทศต่าง ๆ ได้ ได้แก่ 1. แพทย์ 2. พยาบาล 3. บัญชี 4. สถาปนิก 5. วิศวกร 6. ช่างสำรวจ 7. ทันตแพทย์ โดยอาชีพทั้ง 7 นี้ถือว่าเป็นอาชีพยอดฮิต ซึ่งผู้ทำอาชีพดังกล่าวควรจะตระหนักให้ดีว่า ควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ทางอาเซียนได้เพิ่มอาชีพที่ 8 เข้าไปแล้ว นั่นคือ “บุคลากรวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการ” เนื่องจากเห็นว่า … Continue reading

ก้าวไปสู่ อาเซียน ด้วยกันเถอะ

ก้าวไปสู่ อาเซียน ด้วยกันเถอะ

ก้าวไปสู่ อาเซียน ด้วยกันเถอะ   ที่มา : kapook ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง

อาหารประจำประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

อาหารประจำประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

อาหารประจำประเทศอาเซียน 10 ประเทศ *** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ***   ที่มา : kapook ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง

อาหารยอดนิยมในประเทศอาเซียน

อาหารยอดนิยมในประเทศอาเซียน

 อาหารยอดนิยมในประเทศอาเซียน อาหารยอดนิยมในประเทศอาเซียน   ที่มา : kapook ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง  

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน

ชุดประจำชาติประเทศอาเซียน ฉบับการ์ตูน ที่มา : kapook ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง

คำทักทายอาเซียน (ฉบับการ์ตูน)

คำทักทายอาเซียน (ฉบับการ์ตูน)

คำทักทายอาเซียน (ฉบับการ์ตูน) *** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย *** ที่มา : kapook ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง


Page 3 of 1012345...10...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล