มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครงาน

(ป.ตรีทุกสาขา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยจดคำบรรยาย (Note Taker) และสอนเสริมนอกเวลาเรียน) ด้วยศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยจดคำบรรยาย (Note Taker) และสอนเสริมนอกเวลาเรียน) จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา การรับสมัคร ผู้สนใจขอและยื่นสมัครได้ที่ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 … Continue reading

กองบิน 41 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ

กองบิน 41 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ

กองบิน 41 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 8 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : ช่างซ่อมเครื่องยนต์ อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานซอมเครื่องยนต หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ำกวา 5 … Continue reading

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

(ป.ตรีทุกสาขา) สำนักงานสถิติแห่งชาติรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 15 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสถิติ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการจัดทำสถิติ … Continue reading

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส – ป.ตรี เปิดรับสมัคร 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส – ป.ตรี เปิดรับสมัคร 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส – ป.ตรี เปิดรับสมัคร 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 1 ตำแหน่ง : พนักงานผังเมือง อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2 ตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : … Continue reading

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 4472 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. … Continue reading

รับเยอะ 98 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน

รับเยอะ 98 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน

รับเยอะ 98 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครงาน วุฒิ ป.6 ม.3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี(ทุกสาขา) ป.โท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด ที่มา : job-108.com ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครงานทั่วประเทศ 735 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครงานทั่วประเทศ 735 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559

กรมชลประทานประกาศรับสมัครงานทั่วประเทศ 735 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 18 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่ง : นายช่างภาพ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง … Continue reading

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกาศรับสมัครงาน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกาศรับสมัครงาน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกาศรับสมัครงานจำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 (รอบที่ 4 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 8 อัตรา คุณวุฒิ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง (ปวส) ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2 มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ มีความกระตือรือร้น และรักในงานบริการ … Continue reading

สทช.ที่ ๖ (ขอนแก่น) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สทช.ที่ ๖ (ขอนแก่น) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สทช.ที่ ๖ (ขอนแก่น) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ … Continue reading

มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำหน่งนักทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 22,750 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 22750 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ … Continue reading

อบจ.พัทลุง ประกาศรับสมัคร

อบจ.พัทลุง ประกาศรับสมัคร

อบจ.พัทลุง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2559   ตำแหน่งที่รับสมัคร 1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) จำนวน 12 ตำแหน่ง 14 อัตรา ประกอบด้วย 1 วิชาเอกดนตรีสากล 2 วิชาเอกนาฎศิลป์ 3 วิชาเอกพลศึกษา 4 วิชาเอกวิทยาศษสตร์การกีฬา 5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6 วิชาเอกภาษาอังกฤษ 7 วิชาเอกภาษาจีน 8 … Continue reading

พนักงานขายประจำสาขารามคำแหง (หยุดเสาร์-อาทิตย์) ด่วนมาก

พนักงานขายประจำสาขารามคำแหง (หยุดเสาร์-อาทิตย์) ด่วนมาก

พนักงานขายประจำสาขารามคำแหง (หยุดเสาร์-อาทิตย์) ด่วนมาก “ด่วน !!! มากครับ สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครงาน หรือกำลัง มองหางาน ที่ท้าทาย หรือชอบงานขาย ทางบริษัท มหาจักรฯ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานขายประร้าน (ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง/เครื่องปรับอากาศ) ประจำสาขารามคำแหง หลายอัตรา สนใจสมัครงานแอดไลน์ที่ : hrmahajak หรือมือถือ : 09-2424-9988 (ฝากชื่อ-นามสกุล/ชื่อเล่น/วุฒิ /อายุ/ตำแหน่งที่สนใจ) ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+สวัสดิการ ฯลฯ www.mahajak.com www.mahajaklife.com line id : hrmahajak faecbook : HR Mahajak” … Continue reading

รรช.กฟภ. รับสมัครวุฒิม.3 สมัคร16-22 มี.ค.2559

รรช.กฟภ. รับสมัครวุฒิม.3 สมัคร16-22 มี.ค.2559

เรียนจบแล้วบรรจุทันที ใครมีลูกหลานบอกต่อ! รรช.กฟภ. รับสมัครวุฒิม.3 สมัคร16-22 มี.ค.2559 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.กฟภ.) กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปีประจำปีการศึกษา 2559 ผู้จบการศึกษาจะได้รับ การบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ และผู้ที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถซื้อระเบียบการได้ที่ รรช.กฟภ. เพียงแห่งเดียว หรือจะซื้อระเบียบการและสมัครในวันรับสมัคร — คุณสมบัติของผู้สมัคร — 1. เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2542 – 31 มี.ค. 2544 … Continue reading

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา) เงินเดือน 18,000 – 19,500 บาท เปิดรับสัมคร 10 – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันนี้ ทางคอมพิวเตอร์ … Continue reading

กปร. รับสมัครพนักงานราชการ

กปร. รับสมัครพนักงานราชการ

กปร. รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 10 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กปร. รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 10 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : … Continue reading


Page 1 of 15012345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล