(รับ 10 อัตรา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

(รับ 10 อัตรา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

(รับ 10 อัตรา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 1.ตำแหน่ง :    นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (อิเล็กทรอนิกส์) อัตราเงินเดือน :    ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปวส. รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ ๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. … Continue reading

(รับเยอะ 89 อัตรา) สตง. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(รับเยอะ 89 อัตรา) สตง. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(รับเยอะ 89 อัตรา) สตง. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 78 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี ค่าตอบแทน – อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท รหัส 12 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินการ) จำนวน 11 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ค่าตอบแทน – อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท … Continue reading

จำนวน 29 อัตรา วุฒิ ปวช.ปวส.ปริญญาตรี กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

จำนวน 29 อัตรา วุฒิ ปวช.ปวส.ปริญญาตรี กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

จำนวน 29 อัตรา วุฒิ ปวช.ปวส.ปริญญาตรี กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศษตร์กายภาพ(ทางภูมิศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศษสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศษสตร์ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม) 3 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา … Continue reading

​(เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ

​(เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ

​(เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่ง :    นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    15,000-16,500 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :    1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. … Continue reading

ปรับปรุงค่าตอบแทนใหม่ “พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข” ทุกวิชาชีพ มาดูกันว่าได้เท่าไรกัน

ปรับปรุงค่าตอบแทนใหม่ “พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข” ทุกวิชาชีพ มาดูกันว่าได้เท่าไรกัน

ปรับปรุงค่าตอบแทนใหม่ “พนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข” ทุกวิชาชีพ มาดูกันว่าได้เท่าไรกัน ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับ 11 ที่ปรับปรุงมาจากฉบับ 8 ให้มีความเหมาะสมขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำลง โดยทุกวิชาชีพจะใช้เกณฑ์พื้นที่ 6 ระดับ และ 3 ช่วงอายุราชการเหมือนกันนั้น รายละเอียดค่าตอบแทนที่วางไว้ของแต่ละวิชาชีพตามพื้นที่และอายุราชการมีดังนี้ 1. แพทย์/ทันตแพทย์ 1.1 อายุราชการปีที่ 1 – 3 แบ่งเป็น พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 10,000 บาท พื้นที่ปกติระดับ 1 – 3 ได้ค่าตอบแทน 10,000 บาท พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 20,000 … Continue reading

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สมัครและสัมภาษณ์ทันทีตำแหน่งงานสาขาทั่วประเทศ 30 กรกฎาคม 2559

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สมัครและสัมภาษณ์ทันทีตำแหน่งงานสาขาทั่วประเทศ 30 กรกฎาคม 2559

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สมัครและสัมภาษณ์ทันทีตำแหน่งงานสาขาทั่วประเทศ 30 กรกฎาคม 2559   หน้าที่รับผิดชอบกับ “Incentive Program” ของกรุงศรี กรุงศรีเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง รักในงานขาย เพื่อเติบโตก้าวหน้าร่วมไปกับเรา พร้อมรับผลตอบแทนที่มากกว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk-in interview วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับงานเครือข่ายการขาย * ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ABM) * … Continue reading

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 – 27 กรกฎาคม 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 37 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 – 27 กรกฎาคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้าง สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา จำนวน 37 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลูกจ้างช่าง จำนวน 9 อัตรา 2. ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 21 อัตรา 3. ลูกจ้างบัญชี จำนวน 3 อัตรา 4. ลูกจ้างบันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร 1 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร … Continue reading

รับเยอะ 114 อัตรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รับเยอะ 114 อัตรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รับเยอะ 114 อัตรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงาน และ ลูกจ้าง ททท. วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พนักงาน -เลขานุการ จำนวน 10 อัตรา -พนักงานงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา -ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 5 อัตรา -นักวิชาการ 2 อัตรา -นิติกร จำนวน 5 อัตรา -พนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา -บุคลากร จำนวน 5 อัตรา -นักบัญชี … Continue reading

จำนวน 29 อัตรา วุฒิ ปวช.ปวส.ปริญญาตรี กรมธนารักษ์

จำนวน 29 อัตรา วุฒิ ปวช.ปวส.ปริญญาตรี กรมธนารักษ์

จำนวน 29 อัตรา วุฒิ ปวช.ปวส.ปริญญาตรี กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 29 อัตรา วุฒิ ปวช.ปวส.ปริญญาตรี เปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน … Continue reading

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร 180 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร 180 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 180 อัตรา วุฒิ ปวส ปวท ปริญญาตรี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : นายแพทย์ อัตราเงินเดือน : 18,020 – 19,830 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 2 ตำแหน่ง : … Continue reading

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล – งานบริการผู้ป่วยนอก 1 อัตรา – งานบริการผู้ป่วยในชาย 2 อัตรา – งานบริการผู้ป่วยในหญิง 6 อัตรา จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร … Continue reading

(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) ​โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 75 อัตรา

(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) ​โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 75 อัตรา

(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) ​โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 75 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 25559   รายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา : jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

TOT ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 2 / 2559 ถึง 22 กรกฎาคม 2559

TOT ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 2 / 2559 ถึง 22 กรกฎาคม 2559

TOT ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานใหม่ ครั้งที่ 2 / 2559 สังกัดส่วนงานในนครหลวงและภูมิภาค คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2559 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา สังกัดส่วนงานในนครหลวงและภูมิภาค คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา โดยผู้ที่สนใจ สมัครงาน ทีโอที ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง รับสมัครตำแหน่ง: นักบริหารงานขาย , … Continue reading

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -31 ธ.ค. 2559 / หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -31 ธ.ค. 2559 / หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -31 ธ.ค. 2559 / หลายอัตรา 1.ตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 10 ตำแหน่ง ช่วงเวลาที่เปิดรับ 4 ม.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 รายละเอียดงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านธุรการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรวบรวม จัดทำข้อมูล หรือผลการดำเนินงานต่างๆ และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เงื่อนไข/ หมายเหตุ คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด 1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2. … Continue reading

เงินเดือน 15,000 บ. ​(17 อัตรา) สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคมสังกัดศูนย์

เงินเดือน 15,000 บ. ​(17 อัตรา) สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคมสังกัดศูนย์

เงินเดือน 15,000 บ. ​(17 อัตรา) สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคมสังกัดศูนย์ ประกาศ สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคมสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรณภาพคนงาน วัน เวลา รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 – 29 กรกฎาคม 2559     รายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น


Page 1 of 16812345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล