สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 807 ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 807 ตำแหน่ง

รับ 807 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 804 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 … Continue reading

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัคร 15 อัตรา รับสมัครถึง 28 ธ.ค. 58

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัคร 15 อัตรา รับสมัครถึง 28 ธ.ค. 58

เงินเดือน 15,000-19,250 บาท กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 15 อัตรา รับสมัครถึง 28 ธ.ค. 58 กรมทางหลวงชนบท    ด้วย กรมทางหลวงชนบท ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท) อัตราเงินเดือน :     15,000 – 19,250 บาท ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    … Continue reading

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง -ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจทางการบัญชี -และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ … Continue reading

กรมชลประทานเปิดรับสมัครสอบ 75 อัตรา

กรมชลประทานเปิดรับสมัครสอบ 75 อัตรา

กรมชลประทานเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 75 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 50 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ หรือทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ … Continue reading

กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบ 27 ตำแหน่ง 495 อัตรา

กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบ 27 ตำแหน่ง 495 อัตรา

​[ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2559 จำนว 27 ตำแหน่ง 495 อัตรา กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบ จำนวนที่เปิดรับสมัครแต่ละตำแหน่ง ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 24 อัตรา 2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา 3. เจ้าพนักธุรการ ปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา 4. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา 5. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา … Continue reading

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัคร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัคร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา

เงินเดือน 21,000 บาท สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัคร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ด้วย สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2558 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.นักวิชาการศึกษา  จำนวน 7 อัตรา 2.นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน  4 อัตรา 3.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน  11 อัตรา 4.เจ้าหน้าที่งานทะเบียน … Continue reading

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปีบัญชี2558 สมัคร18 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปีบัญชี2558 สมัคร18 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558

  ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกเป็นพนักงานไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานด้านวิศวกร และผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก ปีบัญชี 2558 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานด้านวิศวกร และผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก ปีบัญชี 2558 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1) ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิศวกรไฟฟ้า [ สมัครตำแหน่งนี้ คลิกที่นี่ ] 1.1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 1.2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจากสภาวิศวกรในระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า ซึ่งปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร) 1.3) … Continue reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน 21 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 พฤศจิกายน ถึง 9 ธนวาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 41     รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด ที่มา : job-108.com ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครงาน 1 – 20 ธันวาคม 2558

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครงาน 1 – 20 ธันวาคม 2558

(วุฒิ ม.3-ป.ตรี) กรมศิลปากรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรบสมัคร 1 – 20 ธันวาคม 2558 กรมศิลปากร ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 # ตำแหน่ง จำนวน เงินเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 นักโบราณคดี 1 18,000 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี 2 ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 18,000 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี … Continue reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 73 อัตรา สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (จำนวน 73 อัตรา สายวิชาการ) เปิดรับสัมคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศิจกายน ถึง 25 ธันวาคม 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนกงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2/2558 อัตราค่าตอบแทน – ปริญญาเอก เดือนละ 29,400 – ปริญญาโท เดือนละ 24,500 – ปริญญาตรี เดือนละ … Continue reading

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครงาน 62 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครงาน 62 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 62 อัตรา เปิดรบสมัครตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน ถึง 22 ธันวาคม 2558 กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์รายละเอียดดงนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวส. – … Continue reading

Dtac รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงานว่าง dtac

Dtac รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งงานว่าง dtac

เงินเดือน 18,000- 25,000 เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเคชั่น จำกัด (การสื่อสารโทรคมนาคม) ประกาศรับสมัครงาน Dtac รับสมัครพนักงาน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเคชั่น จำกัด (การสื่อสารโทรคมนาคม) 126/68-70 ม. 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 081 662 9839 คุณภัทราภร เติมเสรีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ——————————— รับสมัครพนักงาน ประจำ สาขาโลตัส เลย … Continue reading

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2558 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ประกาศรับสมัคร : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 8300 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ … Continue reading

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลพบุรี เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งที่รับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้ 1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีเรียนคุณนุชอย่างอื่นได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์วารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์บริหารธุรกิจสาขาวิชาภาษาวรรณคดีภาษาต่างประเทศหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางจิตวิทยาหรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง และทางใดทางหนึ่ง หรือปลายทางดังกล่าวทางดังกล่าวข้างต้น 2 ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณนวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์การอาหารทางการอาหารทางเทคโนโลยีการอาหารทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทางอาหารและโภชนาการทั้งอาหารและการจัดการความปลอดภัยในอาหารหรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 3 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน … Continue reading

โรงเรียนบ้านลาเวง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนบ้านลาเวง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนบ้านลาเวง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านลาเวง   ด้วยโรงเรียนบ้านลาเวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กลุ่มงาน ตำแหน่ง วิชาเอก และรายละเอียดการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาไทย ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก … Continue reading


Page 1 of 14312345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล