ททท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 68 อัตรา

ททท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 68 อัตรา

ททท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 68 อัตรา ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. บุคลากร 4 งานพัฒนาระบบงาน กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่นที่ศึกษาวิชาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 2. บุคลากร 4 งานวางแผนการพัฒนาและหลักสูตร กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล … Continue reading

กรมบัญชีกลางเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ  2557

กรมบัญชีกลางเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 2557

กรมบัญชีกลางเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา 2557 กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 1. นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 15000 บาท อัตราว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท … Continue reading

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2557

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2557

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2557 สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน รายละเอียดการรับสมัครพนักงาน สำนักงานศาลยุติธรรม  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 -30 มิถุนายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม http://ojoc.thaijobjob.com/201406/ooj.pdf แหล่งที่มา :  สำนักงานศาลยุติธรรม ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, งานราชการ 2557, admission 57, แนวข้อสอบ กพ , U-NET   คาถาสมัครงาน คาถาสัมภาษณ์งาน

สอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดรับสมัครสอบครู กทม ถึง 31 พ.ค. นี้

สอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดรับสมัครสอบครู กทม ถึง 31 พ.ค. นี้

สอบครูผู้ช่วย 2557 เปิดรับสมัครสอบครู กทม ถึง 31 พ.ค. นี้   สอบครูผู้ช่วย 2557 กทม. เปิดรับสมัครสอบครู กทม 2557 วันที่ 20-31 พฤษภาคมนี้ ดูรายละเอียด สมัครสอบครู กทม 2557 ที่นี่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 8กลุ่มวิชา จำนวนรวม 80 อัตรา โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2557 กำหนดการรับสมัคร … Continue reading

Ads
ศธ. ปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ กศน. หลายตำแหน่ง รปภ. รับ 14,500

ศธ. ปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ กศน. หลายตำแหน่ง รปภ. รับ 14,500

ศธ. ปรับเงินเดือน พนักงาน กศน. หลายตำแหน่ง ปริญญาตรีรับ 15,000 บาท เจ้าหน้าที่ รปภ. รับ 14,500 บาท ขณะที่คนขับรถรับ 11,680 บาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กศน. ได้เสนอของบปรับอัตราค่าจ้างพนักงานเหมาบริการวุฒิปริญญาตรี เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งและกำหนดอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับลักษณะงาน เพื่อให้การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ มีความชัดเจน ครอบคลุม และคุ้มค่าต่อการลงทุน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนั้น ล่าสุด ทาง ศธ. ได้เห็นชอบในการขอปรับงบประมาณดังกล่าวแล้ว แบ่งเป็นระดับดังนี้ การจัดจ้างผู้ที่คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี … Continue reading

งานวิสาหกิจ 2557 กสท โทรคมนาคม CAT เปิดรับสมัครงาน

งานวิสาหกิจ 2557 กสท โทรคมนาคม CAT เปิดรับสมัครงาน

งานวิสาหกิจ 2557 กสท บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครงาน 17 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. – 2 พ.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ตำแหน่ง วิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 10 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2.วิศวกร 4 จำนวน 5 … Continue reading

แฉ ผอ.โรงเรียนบุรีรัมย์ เป็นติวเตอร์ เจ้าตัวเผยสอบครูผู้ช่วย 2557 วัดความรู้

แฉ ผอ.โรงเรียนบุรีรัมย์ เป็นติวเตอร์ เจ้าตัวเผยสอบครูผู้ช่วย 2557 วัดความรู้

แฉ ผอ.โรงเรียนบุรีรัมย์ เป็นติวเตอร์ แฉ ! พิทักษ์ ศุภเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร จ.บุรีรัมย์ เป็นติวเตอร์สอนสอบครู เจ้าตัวเผยสอบครูผู้ช่วย 2557 เพราะวัดความรู้ ต้องการนำความรู้ไปสอนลูกหลาน ด้าน สพป.บุรีรัมย์ ตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ขณะที่ สนามสอบ ส่งคลิปและภาพให้ส่วนกลางตรวจสอบจับพิรุธ วันนี้ (22 เมษายน 2557) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 ได้นำเสนอข่าวความคืบหน้ากรณีที่ครูจากบุรีรัมย์สอบครูผู้ช่วย ที่ จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 โดยหนึ่งในนั้นคือ นายพิทักษ์ ศุภเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง … Continue reading

สอบครูผู้ช่วย 2557 วันที่ 2 ไร้เงา ผอ.โรงเรียน คนนั่งข้างหายตัวด้วย

สอบครูผู้ช่วย 2557 วันที่ 2 ไร้เงา ผอ.โรงเรียน คนนั่งข้างหายตัวด้วย

ผอ.รร. ไม่มาสอบครูผู้ช่วย วันที่ 2 คนนั่งข้างหายด้วย 4 จี้สพฐ.สอบเอาผิด สอบครูผู้ช่วย 2557 วันที่ 2 ไร้เงา นายพิทักษ์ ศุภเลิศ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไทร ที่โผล่สอบครูผู้ช่วยด้วยในวันแรก แถมยังพบ 3 คนนั่งข้างหายตัวไปด้วย สั่งสอบพฤติการณ์ย้อนหลัง ชี้ มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ สืบเนื่องจากการสอบครูผู้ช่วย 2557 วันแรก ที่กำหนดสอบไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา พบ นายพิทักษ์ ศุภเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าระดับ 8 และ นายชุมพล … Continue reading

สพฐ. เผย ผอ.โรงเรียนมาสอบครูผู้ช่วย 57 ไม่ผิด แต่สั่งสอบแล้ว

สพฐ. เผย ผอ.โรงเรียนมาสอบครูผู้ช่วย 57 ไม่ผิด แต่สั่งสอบแล้ว

ผอ.โรงเรียนมาสอบครูผู้ช่วย 57 สอบครูผู้ช่วย 57 ล่าสุด ผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ. เผย ผู้อำนวยการโรงเรียน มาสอบครูผู้ช่วย ทำได้ไม่ผิดระเบียบ แต่สั่งตรวจสอบแล้วว่ามีเบื้องหลังหรือไม่ จากกรณี ที่มี เลขาฯ กพฐ. ได้กล่าวถึง การที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าระดับ 8 มาสมัครสอบ โดยมีชื่อสมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซ้ำ 2 เขตในภาคกลาง ใกล้กับ กทม. นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เป็นครูอยู่แล้วอีก 2 ราย มาสอบด้วยนั้น ล่าสุด (20 เมษายน 2557) นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาฯกพฐ. … Continue reading

สอบครูผู้ช่วย 57 จาตุรนต์ สั่งสอบ ผอ.โรงเรียน ซี 8 โผล่สนามสอบ

สอบครูผู้ช่วย 57 จาตุรนต์ สั่งสอบ ผอ.โรงเรียน ซี 8 โผล่สนามสอบ

สอบครูผู้ช่วย 57 จาตุรนต์ ฉายแสง สั่ง สพฐ. เร่งสอบสวนกรณี ผอ.โรงเรียน และครู มาสอบครูผู้ช่วย 57 หวั่นทุจริต ชี้ ระดับ ผอ.โรงเรียน มาสอบครูผู้ช่วย แม้ไม่ผิดระเบียบแต่ถือว่าไม่เหมาะสม เหตุมีตำแหน่งสูงอยู่แล้ว ข่าวสอบครูผู้ช่วย 57 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกหลาย ๆ ฝ่ายตั้งข้อสังเกตอีกครั้ง หลังพบว่า นายพิทักษ์ ศุภเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าระดับ 8 เข้าสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สมุทรสาครด้วย แถมงานนี้ยังมีชื่อของ นายชุมพล … Continue reading

งานราชการ 2557 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

งานราชการ 2557 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

งานราชการ 2557 การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือฯ 15 ตำแหน่ง 28 อัตรา รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 12 พ.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ สำหรับเพศชาย / หญิง ได้แก่ 1.นักวิชาการ 6 แผนกติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน 1 อัตรา 2.นักวิชาการ 6 แผนกวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท วุฒิ … Continue reading

สอบราชการ 57 กทม. เปิดรับสมัครสอบราชการ 57

สอบราชการ 57 กทม. เปิดรับสมัครสอบราชการ 57

  สอบราชการ 57 ล่าสุด สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบ ข้าราชการ กทม 57 แล้ว ดูรายละเอียดการรับสมัคร และตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ กทม 2557 ที่นี่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) โดยกองสรรหาบคุคคลกำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครสอบ กทม 2557 ดังนี้ 1. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ กทม 57 ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2557 … Continue reading

งานรัฐวิสาหกิจ 2557 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)เปิดรับสมัครสอบพนักงาน

งานรัฐวิสาหกิจ 2557 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)เปิดรับสมัครสอบพนักงาน

งานรัฐวิสาหกิจ 2557 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)เปิดรับสมัครสอบพนักงานจำนวน 26 ตำแหน่ง 371 อัตราทั่วประเทศ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 – 24 เม.ย.57 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.วิศวกร 4 (โยธา) 19 อัตรา 2.วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) 6 อัตรา 3.วิศวกร 4 (เครื่องกล) 7 อัตรา 4.วิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) 1 อัตรา 5.วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์) 2 อัตรา … Continue reading

งานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา (17 เม.ย – 8 พ.ค.57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ป.โท ทุกสาขา เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท ต้องผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. ระดับ ป.โท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 14 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ … Continue reading

งานรัฐวิสาหกิจ งานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน

งานรัฐวิสาหกิจ งานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน

งานรัฐวิสาหกิจ งานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานจำนวน 26 ตำแหน่ง 371 อัตราทั่วประเทศ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 – 24 เม.ย.57 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.วิศวกร 4 (โยธา) 19 อัตรา 2.วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) 6 อัตรา 3.วิศวกร 4 (เครื่องกล) 7 อัตรา 4.วิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) 1 อัตรา 5.วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์) 2 อัตรา 6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ … Continue reading


Page 1 of 13812345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล