การไฟฟ้านครหลวง 95 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2559

การไฟฟ้านครหลวง 95 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2559

วุฒิ ม.3 ,ปวช., ปวส., ป.ตรี (รับ 95 อัตรา) การไฟฟ้านครหลวง 95 อัตรา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การรับสมัคร สมัครออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 – 10 กรกฎาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://mea.thaijobjob.com/ หัวข้อ รับสมัครงาน รายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา :  jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

กรมศิลปากร เปิดรับสมัคร 1-26 กรกฎาคม 2559

กรมศิลปากร เปิดรับสมัคร 1-26 กรกฎาคม 2559

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2559 1.ตำแหน่ง :    นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :    11,500 – 12,650 บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปวส. รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. 2.ตำแหน่ง :    นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) อัตราเงินเดือน :   … Continue reading

(รับ 15 อัตรา) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ – 25 ก.ค. 259

(รับ 15 อัตรา) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ – 25 ก.ค. 259

(รับ 15 อัตรา) สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ – 25 ก.ค. 259 ประกาศคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจําปีงบประมาณ 2559 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน 15 อัตรา การรับสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม้เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ ( http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ http://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” รายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา : … Continue reading

*ไม่ต้องผ่าน ภาค ก* กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัคร

*ไม่ต้องผ่าน ภาค ก* กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัคร

*ไม่ต้องผ่าน ภาค ก* กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.ตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :    18000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 2.ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :    18000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง … Continue reading

(รับเยอะ 200 อัตรา) กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ  – 8 ก.ค. 2559

(รับเยอะ 200 อัตรา) กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ – 8 ก.ค. 2559

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา (รับเยอะ 200 อัตรา) กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) – 8 ก.ค. 2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ – ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.) – อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท – จำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 200 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม … Continue reading

กองการยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร 22-28 มิถุนายน 2559

กองการยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร 22-28 มิถุนายน 2559

กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6, ป.ตรี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (กกย.) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2 ตำแหน่ง … Continue reading

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร 28 มิ.ย. 2559 ถึง 21 ก.ค. 2559

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร 28 มิ.ย. 2559 ถึง 21 ก.ค. 2559

(วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแผยแพร่ปฎิบัติการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทุกสาขา 2 นักวิชาการแผยแพร่ปฎิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ทุกสาขา *** ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป … Continue reading

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงาน  23 – 29 มิถุนายน 2559

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงาน 23 – 29 มิถุนายน 2559

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 14/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ 103 หมู่ 12 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 0 5327 9264, 0 5329 6083 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท … Continue reading

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคร 27-1ก.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคร 27-1ก.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา … Continue reading

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 4 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 4 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน ปริญญาตรี 15000 บาท เงินเดือน ปริญญาโท 17500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี – ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน ปริญญาตรี 15000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ปริญญาตรี … Continue reading

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 13 ตำแหน่ง 34 อัตรา

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 13 ตำแหน่ง 34 อัตรา

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 13 ตำแหน่ง 34 อัตรา อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน 13 ตำแหน่ง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ครูช่วยสอน 1 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 … Continue reading

(7 อัตรา)ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ วุฒิ ป.โท/เอก

(7 อัตรา)ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ วุฒิ ป.โท/เอก

(7 อัตรา)ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ วุฒิ ป.โท/เอก   ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.ปทุมธานี รับสมัคร อาจารย์ชาวไทย สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 7 อัตรา คุณสมบัติ – จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง *กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกสาขาอื่นๆ จากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – จบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง – หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – อายุไม่เกิน 45 ปี กรอกใบสมัคร โดยดาวโหลดจากลิงค์ด้านล่าง http://www.vru.ac.th/file-links/resume/02.pdf แล้วส่งมาที่ … Continue reading

(9 อัตรา) กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี-ป.โท

(9 อัตรา) กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี-ป.โท

(9 อัตรา) กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี-ป.โท กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นิติกร (ป.โท) 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท หรือตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.โท สาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CUTEP หรือ TUGET โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ – TOEFL ไม่น้อยกว่า 72 คะแนน … Continue reading

วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช-ป.ตรี (147 อัตรา) สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน

วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช-ป.ตรี (147 อัตรา) สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน

วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช-ป.ตรี (147 อัตรา) สสจ.ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัคร 21 – 28 มิถุนายน 2559   รายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา :  jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

​วุฒิ ปวช. – ป.ตรี (8 อัตรา) กรมวิชาการเกษตร เขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

​วุฒิ ปวช. – ป.ตรี (8 อัตรา) กรมวิชาการเกษตร เขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

​วุฒิ ปวช. – ป.ตรี (8 อัตรา) กรมวิชาการเกษตร เขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เขต 8) อัตราเงินเดือน :    13,800 บาท ประเภท :    บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ … Continue reading


Page 1 of 16512345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล