ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร 25 พฤษภาคม -15 มิถุนายน 2559

ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร 25 พฤษภาคม -15 มิถุนายน 2559

ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร 25 พฤษภาคม -15 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ด้านการลงทุน สภาพคล่อง การบริหารหนี้เงินกู้ การบริหารเงินตราสกุลต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านการตลาด สามารถบริหารการขับเคลื่อนไปสู่การประกอบธุรกิจนายหน้า และค้าหลักทรัพย์ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน หรือบริหารการเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 2.2 ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3 … Continue reading

​ไม่ต้องผ่าน ภาค ก* ( 214 อัตรา ) สำนักงาน ก.ก. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2/2559

​ไม่ต้องผ่าน ภาค ก* ( 214 อัตรา ) สำนักงาน ก.ก. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2/2559

​ไม่ต้องผ่าน ภาค ก* ( 214 อัตรา ) สำนักงาน ก.ก. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2/2559   ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 กำหนดการรับสมัคร สมัครสอบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/exam ระหว่างวันที่ 6-24 มิถุนายน 2559    ที่มา : jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

สำนักงาน ปปง. รับลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 66 อัตรา

สำนักงาน ปปง. รับลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 66 อัตรา

(วุฒิ ปวช. – ป.ตรี) สำนักงาน ปปง. รับลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 66 อัตรา   สำนักงาน ปปง. รับลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 66 อัตรา  วุฒิ ปริญญาตรี ปวส. ปวช. เงินเดือน 11,000 – 15,000 บาท   รายยละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ  / ใบสมัคร ใบสมัคร http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/img-160519162427.pdf ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559   ที่มา : jobthaidd … Continue reading

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ

รับเยอะ 230 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ   โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 8 อัตรา 2.นักวิชาการป่าไม้ 214 อัตรา 3.นิติกร 2 อัตรา 4.สัตวแพทย์ 6 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภำคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2559 ตลอด 24 … Continue reading

ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และการใช้ Internet 3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง … Continue reading

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร – ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. – อายุ 31 – 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร – สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ และคุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ – พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี – มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนข่าว การวิเคราะห์ข่าว การผลิตสื่อโสตทัศน์ ทั้งหนังสือพิพม์และโทรทัศน์ และงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร … Continue reading

​ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เปิดรับสมัครงาน

​ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เปิดรับสมัครงาน

(รับ 31 อัตรา) ​ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตราโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา : jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

สำนักงาน จ.ส.ท. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

สำนักงาน จ.ส.ท. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

สำนักงาน จ.ส.ท. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล โดยเปิดรับสมัครตำแหน่ง – ตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 18 อัตรา – ตำแหน่งพนักงานบัญชีประจำสำนักงาน จ.ส.ท. จำนวน 3 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://lgp.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการพิ่ม     รายละเอียดเพิ่มเติม   ที่มา : jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

รับสมัครสอบเข้าบรรจุรับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

รับสมัครสอบเข้าบรรจุรับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต12-22 พ.ค.59 (อย่าหลงเชื่อบุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือในการสอบ) ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเข้าบรรจุรับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 115 อัตรา – นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 23 อัตรา – นายทหารประทวน จำนวน 92 อัตรา วิธีการสมัคร รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.rtarf.mi.th ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ http://rtarf.mi.th/pdf/recruit2016.pdf ระเบียบการ … Continue reading

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน

ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และการใช้ Internet 3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง … Continue reading

สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เปิดรับสมัครงาน

(ป.ตรีทุกสาขา) สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศษสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 32 … Continue reading

#ข่าวรับสมัครงานด่วน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา

#ข่าวรับสมัครงานด่วน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา

#ข่าวรับสมัครงานด่วน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 5 อัตรา “สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว. ) เป็นผู้ผลิตหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเสริมทักษะ หนังสือเสริมศักยภาพสำหรับครู หนังสือสำหรับห้องสมุดทุกระดับ และรวมกับผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จนเป็นอันดับแนวหน้าของประเทศ มีความต้องการจะรับบุคลากร (ด่วนมาก) เข้าร่วมงานหลายอัตรา เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร ดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ 8.30 – 17.30 น. คุณสมบัติผู้สมัคร – เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป – … Continue reading

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เปิดรับสมัครงาน

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เปิดรับสมัครงาน

เงินเดือน 18,000 บาท วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 27 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง … Continue reading

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครงาน

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครงาน

รับ 29 อัตรา วุฒิ ม.3 – ป.ตรี ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงาน – 25 พ.ค. 59 ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด   รับสมัครตำแหน่งดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา : jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาออกแบบ (ไม่ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1. ด้านปฏิบัติการ – ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายโฆษณา ฉาก … Continue reading


Page 1 of 16312345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล