ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.5

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.5

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.5 จำนวนเชิงซ้อน ขอบคุณคลิปจาก GTH ON AIR >> รายการตื่นมาติวย้อนหลัง << ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.5 เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน โดยครูพี่นัตตี้ส์ ออกอากาศวันที่ 7 ก.พ. 58 ทาง GTH ON AIR ตื่นมาติว Admission ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมกราคม พบกับวิชา PAT1 คณิตศาสตร์ กับครูนัตตี้ส์ วันนี้มาติวเน้นๆในเรื่อง “เมตริกซ์” ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่เลย เอกสารประกอบการเรียน … Continue reading

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.4

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.4

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.4 – เมตริกซ์ ขอบคุณคลิปจาก GTH ON AIR >> รายการตื่นมาติวย้อนหลัง << ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.4 เรื่อง เมตริกซ์ โดยครูพี่นัตตี้ส์ ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 58 ทาง GTH ON AIR ตื่นมาติว Admission ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมกราคม พบกับวิชา PAT1 คณิตศาสตร์ กับครูนัตตี้ส์ วันนี้มาติวเน้นๆในเรื่อง “เมตริกซ์” … Continue reading

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.3

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.3

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.3 – เอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ขอบคุณคลิปจาก GTH ON AIR >> รายการตื่นมาติวย้อนหลัง << ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.3 เรื่อง เอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม โดยครูพี่นัตตี้ส์ ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 58 ทาง GTH ON AIR ตื่นมาติว Admission ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมกราคม พบกับวิชา PAT1 คณิตศาสตร์ กับครูนัตตี้ส์ วันนี้มาติวเน้นๆในเรื่อง “เอ็กซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม” ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่เลย … Continue reading

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.2

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.2

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.2 – ฟังก์ชัน ขอบคุณคลิปจาก GTH ON AIR >> รายการตื่นมาติวย้อนหลัง << ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.2 เรื่อง ฟังก์ชัน โดยครูพี่นัตตี้ส์ ออกอากาศวันที่ 17 ม.ค. 58 ทาง GTH ON AIR ตื่นมาติว Admission ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมกราคม พบกับวิชา PAT1 คณิตศาสตร์ กับครูนัตตี้ส์ วันนี้มาติวเน้นๆในเรื่อง “ฟังก์ชัน” ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่เลย … Continue reading

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.1

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.1

ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.1 – เซต  ขอบคุณคลิปจาก GTH ON AIR >> รายการตื่นมาติวย้อนหลัง << ตื่นมาติว Admission PAT 1 คณิตศาสตร์ EP.1 เรื่อง เซต โดยครูพี่นัตตี้ส์ ออกอากาศวันที่ 10 ม.ค. 58 ทาง GTH ON AIR ตื่นมาติว Admission เปิดคอร์สวันแรก ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมกราคม พบกับวิชา PAT1 คณิตศาสตร์ กับครูนัตตี้ส์ วันนี้มาติวเน้นๆในเรื่อง … Continue reading

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 7 สระอุ

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 7 สระอุ

วันนี้มีความรู้มาฝาก ทบทวนความจำสำหรับเพื่อนๆ ที่อาจจะลืมวิธีการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการวิชาภาษาไทย ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 7 สระอุ ขอบคุณคลิปโพสต์โดย : ครู นกเล็ก ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ ตอนที่ 7 สระอุ ** ความรู้เรื่อง การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ** [[ การแจกลูก ]] การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต้นจากการสอนให้จำและออกเสียงคำ แล้วนำรูปคำซึ่งเปรียบเสมือนแม่มากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือเปลี่ยนพยัญชนะท้าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้ 1. ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เช่น กะ กา … Continue reading

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 8 สระอู

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 8 สระอู

วันนี้มีความรู้มาฝาก ทบทวนความจำสำหรับเพื่อนๆ ที่อาจจะลืมวิธีการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการวิชาภาษาไทย ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 8 สระอู ขอบคุณคลิปโพสต์โดย : ครู นกเล็ก ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 8 สระอู ** ความรู้เรื่อง การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ** [[ การแจกลูก ]] การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต้นจากการสอนให้จำและออกเสียงคำ แล้วนำรูปคำซึ่งเปรียบเสมือนแม่มากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือเปลี่ยนพยัญชนะท้าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้ 1. ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เช่น กะ … Continue reading

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 5 สระอึ

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 5 สระอึ

วันนี้มีความรู้มาฝาก ทบทวนความจำสำหรับเพื่อนๆ ที่อาจจะลืมวิธีการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการวิชาภาษาไทย ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 5 สระอึ ขอบคุณคลิปโพสต์โดย : ครู นกเล็ก ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ ตอนที่ 5 สระอึ ** ความรู้เรื่อง การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ** [[ การแจกลูก ]] การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต้นจากการสอนให้จำและออกเสียงคำ แล้วนำรูปคำซึ่งเปรียบเสมือนแม่มากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือเปลี่ยนพยัญชนะท้าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้ 1. ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เช่น กะ กา กิ … Continue reading

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 4 สระอี

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 4 สระอี

วันนี้มีความรู้มาฝาก ทบทวนความจำสำหรับเพื่อนๆ ที่อาจจะลืมวิธีการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการวิชาภาษาไทย ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 4 สระอี ขอบคุณคลิปโพสต์โดย : ครู นกเล็ก ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ ตอนที่ 4 สระอี ** ความรู้เรื่อง การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ** [[ การแจกลูก ]] การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต้นจากการสอนให้จำและออกเสียงคำ แล้วนำรูปคำซึ่งเปรียบเสมือนแม่มากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือเปลี่ยนพยัญชนะท้าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้ 1. ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เช่น กะ กา กิ … Continue reading

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 3 สระอิ

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 3 สระอิ

วันนี้มีความรู้มาฝาก ทบทวนความจำสำหรับเพื่อนๆ ที่อาจจะลืมวิธีการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการวิชาภาษาไทย ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 3 สระอิ ขอบคุณคลิปโพสต์โดย : ครู นกเล็ก ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ ตอนที่ 3 สระอิ ** ความรู้เรื่อง การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ** [[ การแจกลูก ]] การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต้นจากการสอนให้จำและออกเสียงคำ แล้วนำรูปคำซึ่งเปรียบเสมือนแม่มากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือเปลี่ยนพยัญชนะท้าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้ 1. ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เช่น กะ กา … Continue reading

กลเม็ด เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้ดี

กลเม็ด เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้ดี

เชื่อว่าผู้เรียนหลายคนคงจะพบปัญหากับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แล้วเราจะมีวิธีเรียนคณิตให้เก่ง เรียนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้ดี วันนี้จะได้พบกับกลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ เราต้องเริ่มฝึกฝนการเป็นผู้เรียนที่ดี โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้       1. เวลาฟังครู หรือเวลาอ่าน ต้อง คิด ถาม จด ถ้าไม่เข้าใจควรจดคำถามไว้เพื่อคิดค้นคว้า หรือ ถามผู้รู้ต่อไป 2.หมั่นดูหนังสือหรือทำการบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ควรหามุมอ่านหรือทำการบ้านที่เหมาะสมกับตนเอง 3.จัดเวลาสำหรับทบทวนสิ่งที่เรียนมา หรืออ่านล่วงหน้าสิ่งที่จะเรียนต่อไป และถ้าปฏิบัติตามที่กำหนดได้ควรให้ รางวัลตัวเอง เช่น ได้ขนม ได้เล่น ได้ฟังเพลง ดูทีวี ได้เล่นกีฬา เป็นต้น ถ้า ทำไม่ได้ตาม กำหนดควรหาเวลาชดเชย 4. … Continue reading

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 2 สระอา

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 2 สระอา

วันนี้มีความรู้มาฝาก ทบทวนความจำสำหรับเพื่อนๆ ที่อาจจะลืมวิธีการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการวิชาภาษาไทย ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 2 สระอา ขอบคุณคลิปโพสต์โดย : ครู นกเล็ก ** ความรู้เรื่อง การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ** [[ การแจกลูก ]] การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต้นจากการสอนให้จำและออกเสียงคำ แล้วนำรูปคำซึ่งเปรียบเสมือนแม่มากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือเปลี่ยนพยัญชนะท้าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้ 1. ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เช่น กะ กา กิ กี กึ กื กุ … Continue reading

เรียนรู้ภาษาง่ายขึ้นใจ จากซีรีส์เกาหลีสุดฟิน

เรียนรู้ภาษาง่ายขึ้นใจ จากซีรีส์เกาหลีสุดฟิน

เรียนรู้ภาษาง่ายขึ้นใจ จากซีรีส์เกาหลีสุดฟิน วัยรุ่นยุคนี้ ต้องไม่พลาดดูซีรีส์เกาหลีแบบซับไทย และติดกันงอมแงมแน่นอน เมื่อดูบ่อยๆ ขึ้น เราจะจำการออกเสียงคำพูดของดารานักแสดงเรื่องนั้นๆ เช่น ฮันยองฮาเซโย = สวัสดี, ซารางเฮ = ฉันรักเธอ, โอปป้า = พี่ชาย กันถูกไหม แต่นอกจากคำเหล่านี้ ยังมีคำอะไรอีกบ้างน้า ดังนั้นวันนี้ลองรวบรวมคำง่ายๆ ที่เรามักได้ยินนักแสดงในเรื่องพูดกันบ่อยๆ มาไว้ให้เพื่อนๆ ได้ฝึกพูดกัน… เซงอิลชุกคาฮับนิดา : สุขสันต์วันเกิด อตต๊กเค : ทำยังไงดี บุนล่ะ : ไม่รู้ คาจิมา : อย่าไป คา : ไป … Continue reading

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ การกรอกใบสมัครเรียน-สมัครงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ การกรอกใบสมัครเรียน-สมัครงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ไว้ใช้ในการกรอกใบสมัคร (application form) มาฝากกัน สำหรับเพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่กำลังจะสอบ/สมัครเข้ามหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาจบใหม่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ การกรอกใบสมัครเรียน-สมัครงาน     Personal Data (ข้อมูลส่วนตัว) Age อายุ Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน Applicant name / Applicant signature ชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น Citizenship / Nationality พลเมือง / สัญชาติ Color of eyes สีตา Color of … Continue reading

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 1 สระอะ

ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 1 สระอะ

วันนี้มีความรู้มาฝาก ทบทวนความจำสำหรับเพื่อนๆ ที่อาจจะลืมวิธีการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการวิชาภาษาไทย ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจก ลูกสะกดคำ ตอนที่ 1 สระอะ ขอบคุณคลิปโพสต์โดย : ครู นกเล็ก ** ความรู้เรื่อง การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ** [[ การแจกลูก ]] การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต้นจากการสอนให้จำและออกเสียงคำ แล้วนำรูปคำซึ่งเปรียบเสมือนแม่มากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือเปลี่ยนพยัญชนะท้าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้ 1. ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก แจกลูกโดยเปลี่ยนรูปสระ เช่น กะ กา กิ กี กึ กื กุ … Continue reading


Page 1 of 9312345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล