Learning English – Lesson One (Introduction)

Learning English – Lesson One (Introduction)

Learning English – Lesson One (Introduction) by Mister Duncan  

สนทนาภาษาอังกฤษ กับเพื่อนต่างชาติ Speak English with foreign friends

สนทนาภาษาอังกฤษ กับเพื่อนต่างชาติ Speak English with foreign friends

สนทนาภาษาอังกฤษ กับเพื่อนต่างชาติ Speak English with foreign friends <!– end top section –> if (window.yt.timing) { yt.timing.tick(‘bf’, ”); } จาก YouTube.com

3 วิธีบอกรักภาษาอังกฤษ

3 วิธีบอกรักภาษาอังกฤษ

ช่วงนี้เรากำลังให้ความสนใจกับความรักเพราะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นวันวาเลนไทน์ หรือ Valentines Day  เรารู้จักประโยค I love you. อย่างดีในความหมายว่า ฉันรักเธอ  มีประโยคภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่ไพเราะและน่ารักดีในความหมายว่า ฉันรักเธอ วันนี้จะเสนอ 3 วิธี  1.You mean the world to me. แปลตรงตัวคือ เธอเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกฉัน (mean ที่นี้หมายถึง หมายถึง) วิธีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันคือ You mean everything to me. แต่การใช้ the world … Continue reading

บอกรักวันวาเลนไทม์

บอกรักวันวาเลนไทม์

คำอวยพรที่ฮิตที่สุดคือ ประโยค Happy Valentines Day. หรือ ขอให้มีความสุขในวันแห่งความรัก มีสองสิ่งที่อยากจะให้คุณสังเกตที่เกี่ยวกับประโยคนี้ สิ่งแรกคือ ถ้าจะพูด Happy Valentines Day. ช่วยออกเสียงคำว่า happy ให้เป็น แฮบ-ผี่ เน้นพยางค์แรก อย่าออกเสียงว่า แฮบ-บี้ เรื่องที่สอง ดูคำว่า Valentines สังเกตอะไรเอ่ยที่อยู่ท้ายคำไหม ใช่แล้ว มี apostrophe s ซึ่งผมต้องการให้ทุกคนออกเสียงให้ชัดด้วย อย่าไปพูดว่า วา-เลน-ทาย ครับ (เหมือนคนไทยร้อยละ 99.03) ต้องเป็น วา-เลน-ไทน-ส ประโยคนี้ประกอบด้วย 3 คำ แต่ฝรั่งพูดสั้นกว่านี้อีก … Continue reading

ร้องเพลงได้ จำศัพท์แม่น (2)

ร้องเพลงได้ จำศัพท์แม่น (2)

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากเพลงสนุกๆ กับอาจารย์เดวิด credit : youtube.com

ร้องเพลงได้ จำศัพท์แม่น (1)

ร้องเพลงได้ จำศัพท์แม่น (1)

อาจารย์เดวิดสอนเพลง จำคำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ credit : youtube.com

"หักดิบ" เช่นเวลา "เลิกบุหรี่หรือเลิกสุรา" จะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า…

"หักดิบ" เช่นเวลา "เลิกบุหรี่หรือเลิกสุรา" จะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า…

 “หักดิบ” ตรงกันข้ามกับ “ค่อยๆ ลด” เราจะใช้ reduce หรือ cut down on (cigarettes) เช่นI will slowly reduce the number of cigarettes I smoke per day.I will slowly cut down on my cigarette intake. ทั้ง 2 ประโยคนี้หมายถึง ผมจะค่อยๆ ลดจำนวนบุหรี่ที่ผมสูบอยู่ในแต่ละวัน (intake เป็นอีกคำหนึ่งที่เราใช้ในความหมายว่า ปริมาณอาหารที่คุณกินอยู่) แต่เลิกแบบ … Continue reading

(ภาษาอังกฤษ) Verbs: Moods (มาลา)

(ภาษาอังกฤษ) Verbs: Moods (มาลา)

Verbs:  Moods (มาลา)   บทนี้กำลังดำเนินการ Mood  ( มาลา )  หมายถึงลักษณะการพูดตามภาวะจิตใจผู้พูด  ซึ่งอาจจำแนกได้ 3 ชนิด  I. The Indicative Mood  เป็นลักษณะการพูดที่เกี่ยวกับความจริง เช่น  The earth move around  the sun .        Joe picks up the boxes.         Charles closes the window.      II. The Imperative Mood  เป็นลักษณะการพูดที่แสดงคำสั่ง  คำขอร้อง … Continue reading

(อังกฤษ) การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract)

(อังกฤษ) การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract)

การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) เป็นปัญหาของนักวิจัยไทยส่วนใหญ่ บางคนอาจต้องขอให้ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเขียนให้ แต่หากเราเขียนบทคัดย่อภาษาไทยไม่ชัดเจนแล้วก็ยากที่ผู้อื่นจะเขียน abstract โดยดูจากเฉพาะบทคัดย่อภาษาไทยได้นอกจากจะต้องกลับไปดูเนื้อเ การเขียนบทคัดย่อ  (Abstract)                                  การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน Abstract เป็นปัญหาของนักวิจัยไทยส่วนใหญ่ บางคนอาจต้องขอให้ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเขียนให้ แต่หากเราเขียนบทคัดย่อภาษาไทยไม่ชัดเจนแล้วก็ยากที่ผู้อื่นจะเขียน abstract โดยดูจากเฉพาะบทคัดย่อภาษาไทยได้นอกจากจะต้องกลับไปดูเนื้อเรื่อง ทำให้เสียเวลา เพื่อช่วยให้เขียน abstract ง่ายขึ้น บทคัดย่อภาษาไทยจึงควรเขียนให้มีโครงสร้างประโยคชัดเจน โดยลองใช้เครื่องหมายวรรคตอนเช่น มหัพภาค(full stop) และ จุลภาค (comma) แบบภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เขียน abstract ได้ง่ายขึ้น แล้วค่อยลบเครื่องหมายต่าง ๆ ออกในภายหลัง            หลักการเขียนบทคัดย่อ             บทคัดย่อ … Continue reading

(ภาษาอังกฤษ) คำอวยพรวันเกิด ปีใหม่ แสดงความห่วงใยต่อเพื่อน

(ภาษาอังกฤษ) คำอวยพรวันเกิด ปีใหม่ แสดงความห่วงใยต่อเพื่อน

คำอวยพรวันเกิด ปีใหม่ แสดงความห่วงใยต่อเพื่อน - May this birthday be the beginning of the best years of your life.  ขออวยพรให้ในวันเกิดนี้เป็นปีที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดของคุณ - You deserve the best birthday on Earth. Not to mention the moon, the stars, and the universe.  ในวันเกิดนี้คุณควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดบนผืนโลก รวมทั้งพระจันทร์ ดวงดาวและะจักรวาล - … Continue reading

(ภาษาอังกฤษ) Talking aboout the weather : การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ

(ภาษาอังกฤษ) Talking aboout the weather : การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ

Talking aboout the weather : การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ สภาพอากาศ : weather เป็นคำที่ใช้แสดงภาวะของอากาศภาคตามช่วงเวลาของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง          weather- สภาพอากาศ  เป็นคำที่ใช้แสดงภาวะของอากาศภาคตามช่วงเวลาของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  ภูมิอากาศ  – climate  เป็นสภาวะเฉลี่ยของสภาพอากาศของบริเวณกว้างๆ  ในช่วงเวลาหนึ่ง   สภาพอากาศจะอธิบายถึงสภาวะของอุณหภูมิ  เมฆ  ฝน  และหิมะ   บริเวณที่มีสภาพอากาศดี  -Fine  weather  -  จะมีสภาวะความกดอากาศสูง  โดยอากาศจะลดระดับลงต่ำ  บริเวณที่สภาพอากาศมีเมฆมาก  -Cloudy-  มีความชื้นสูง  จะมีความกดอากาศต่ำ  อากาศจะลอยตัวสูงขึ้น   ทำให้สภาพอากาศบริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย   สภาวะอากาศเช่นนี้  เกิดในบริเวณเส้นละติจูดอบอุ่น-temperate  latitudes   ซึ่งเป็นบริเวณที่อากาศร้อนพบกับอากาศเย็น   จากบริเวณแนวขั้วโลก  … Continue reading

(ภาษาอังกฤษ) เคล็ดลับ 10 ข้อในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

(ภาษาอังกฤษ) เคล็ดลับ 10 ข้อในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เคล็ดลับ 10 ข้อในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ รู้สึกสมองตื้อทุกครั้งเมื่อนึกถึงการที่ต้องท่องจำศัพท์ภาษาอังกฤษซะมากมายใช่มั้ย? ที่จริงการท่องศัพท์ไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ทำให้ปวดหัวหรือเหนื่อยใจเสมอไปหรอก เชิญอ่านเคล็ดลับในการเรียนศัพท์ดังต่อไปนี้แล้วนำไปใช้รับรองได้ผล ! 1.ความเกี่ยวเนื่อง: ถ้าคุณจัดคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ขึ้นอยู่กับความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างศัพท์แล้วเขียนออกมาเป็นแผนผังจะทำให้คุณจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น 2. เขียน: การนำคำศัพท์นั้นมาใช้จะทำให้คุณจำได้ฝังใจยิ่งขึ้น ลองเขียนแต่งประโยคโดยนำศัพท์ใหม่ที่เรียนนั้นมาประกอบหรือแต่งเรื่องโดยใช้กลุ่มคำศัพท์หรือสำนวนที่เรียนอยู่ 3. วาดรูป: ดึงวิญญาณศิลปินในตัวคุณออกมาใช้โดยการวาดรูปที่แสดงถึงศัพท์ที่คุณเรียนอยู่ ภาพที่คุณวาดจะช่วยกระตุ้นความทรงจำถึงศัพท์นั้นในอนาคต 4. แสดง: แสดงท่าทางประกอบคำศัพท์หรือสำนวนที่คุณกำลังเรียนอยู่ หือจินตนาการว่าคุณจะแสดงออกอย่างไรในสถานการณ์ที่คุณต้องใช้ศัพท์คำนั้น 5. สร้าง: ออกแบบ flashcards ศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมความหมายแล้วเปิดอ่านหรือท่องในยามว่าง ทำเล่มใหม่ขึ้นทุกอาทิตย์และอย่าลืมทบทวนอันเก่าไปพร้อมๆ กันด้วย 6. ความสัมพันธ์: กำหนดแต่ละสีให้แต่ละคำศัพท์ ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่จะช่วยให้คุณจำศัพท์นั้นได้แม่นขึ้นเมื่อนึกถึงคำนั้นในคราวต่อไป 7. ฟัง: นึกถึงศัพท์คำอื่นที่ออกเสียงคล้ายๆ กับคำศัพท์ใหม่ที่คุณพยายามเรียนอยู่ ใช้ความสัมพันธ์ตรงจุดนี้ในการช่วยให้คุณจำการออกเสียงของคำใหม่นั้น 8. เลือก: จำไว้ว่าการเรียนในหัวข้อที่คุณชอบหรือสนใจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันง่ายขึ้น … Continue reading

(ภาษาอังกฤษ) การสอบถามเรื่องสุขภาพ (Asking about Health)

(ภาษาอังกฤษ) การสอบถามเรื่องสุขภาพ (Asking about Health)

ภาษาอังกฤษ: การสอบถามเรื่องสุขภาพ  (Asking about Health) Asking about Health : เนื้อเรื่อง   การเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน  ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ไข้หวัดจะเกิดขึ้นได้ง่ายกับทุกคนที่ดุแลสุขภาพไม่ดีพอ ในภาษาอังกฤษ จะใช้คำอะไรบ้างในการสอบถามเรื่องสุขภาพ มาเรียนรู้กัน คำถาม  เวลาที่เจอคนป่วย ประโยคที่จะถาม         เป็นอะไรค่ะ               ภาษาอังกฤษ   Whats the matter?      มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น (กับคุณ) หรือ       What”s the matter with you?      เกิดอะไรขึ้นหรือ                                 What happened? และจะตามมาด้วยประโยคสอบถามอาการ       What are … Continue reading

(อังกฤษ) Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์

(อังกฤษ) Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์

Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )  Adverbs ส่วนมากมีแหล่งที่มาจากคำคุณศัพท์ ( adjectives )  โดยการเติมปัจจัย ( suffix ) -ly   คำคุณศัพท์ตัวนั้นจะกลายเป็น คำกริยาวิเศษณ์  แต่ก็มี adverb บางคำที่มาจาก  nouns โดยการเติม – ly เช่น nouns          adverbs   day                  daily                 รายวัน week               weekly             รายสัปดาห์ month             monthly           รายเดือน year                 yearly               รายปี   A.  … Continue reading

[ภาษาอังกฤษ]  They’ve been……..All day

[ภาษาอังกฤษ] They’ve been……..All day

มีการสนทนาโดยใช้ tense มาฝากค่ะ ตอนนี้ปอกำลังเรียนอยู่พอดีเลย ก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆกันหวังว่าคงจะมีประโยชน์มั้งนะค่ะ เอาไว้ใช้สนทนากับ teacher ต่างชาติก็ได้นะ จากที่ปอสังเกตกับเพื่อนที่โรงเรียน เวลาteacher ถามอะไรมาที่ต้องตอบ yes หรือ no จะสังเกตว่า เพื่อนๆ จะตอบแค่นั้นแล้วมันสั้นมาก ปอก็อยกให้เพื่อนที่นี่ ช่วยเติมเติมประโยคไปด้วย เช่น Do you………. ก็ Yes,I do หรือ No I dont จะรู้ได้อย่างไรว่าจะตอบแบบไหน ถ้าหน้าประโยคถามอะไรมาก็ตอบแบบนั้นค่ะHave you been to university?Yes, I have / No, i … Continue reading


Page 3 of 41234
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล