ติวข้อสอบ กพ ภาค ก ติวข้อสอบ กพ วิชาตรรกศาสตร์

ติวข้อสอบ กพ ภาค ก ติวข้อสอบ กพ วิชาตรรกศาสตร์

ติวข้อสอบ กพ ภาค ก ติวข้อสอบ กพ วิชาตรรกศาสตร์ แนวข้อสอบ กพ 2556 ติวข้อสอบ กพ ภาค ก ดงข้อสอบ 9 พาท ติวข้อสอบ กพ 2556 ภาค ก ดูทบทวนก่อนสอบ แนวข้อสอบ กพ 2556 ภาค ก Continue reading

คลังข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์2 (ย้อนหลังพร้อมเฉลย)

คลังข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์2 (ย้อนหลังพร้อมเฉลย)

คลังข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์2 (ย้อนหลังพร้อมเฉลย),ข้อสอบคณิตศาสตร์,ข้อสอบภาษาไทย,ข้อสอบ อังกฤษ,ข้อสอบสังคม,ข้อสอบฟิสิกส์,ข้อสอบเอนทรานซ์,คลังข้อสอบเอนทรานซ์ Continue reading

คลังข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์1 (ย้อนหลังพร้อมเฉลย)

คลังข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์1 (ย้อนหลังพร้อมเฉลย)

คลังข้อสอบเอนทรานซ์ คณิตศาสตร์1 (ย้อนหลังพร้อมเฉลย),ข้อสอบคณิตศาสตร์,ข้อสอบภาษาไทย,ข้อสอบ อังกฤษ,ข้อสอบสังคม,ข้อสอบฟิสิกส์,ข้อสอบเอนทรานซ์,คลังข้อสอบเอนทรานซ์ Continue reading

[คณิตศาสตร์] สูตรลัดการคำนวณมุมภายในของรูป N เหลี่ยม

[คณิตศาสตร์] สูตรลัดการคำนวณมุมภายในของรูป N เหลี่ยม

สูตรลัดการคำนวณมุมภายในของรูป N เหลี่ยม สูตรง่ายๆในการคำนวณมุมภาบในของรูป N เหลี่ยม เมื่อ N = 3, 4, 5, … ซึ่งแทนจำนวนเหลี่ยมของรูปหลายเหลี่ยม มุมภายในของรูป N เหลี่ยม =180(N-2) ตัวอย่าง: จงหาว่ามุมภายในของรูป 6 เหลี่ยมมีขนาดเท่าใด ในกรณีนี้แทน N = 6 ลงไปในสูตรจะได้ มุมภายในของรูป 6 เหลี่ยม = 180(6-2) = 180 x 4 = 720 องศา

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์(เหตุผล)

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์(เหตุผล)

สอบ กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์(เหตุผล) แนวข้อสอบ กพ , แนวข้อสอบ กพ 2556 , คลังแนวข้อสอบ กพ 2556 , โหลด แนวข้อสอบ กพ 2556 , แจก แนวข้อสอบ กพ Continue reading

แนวข้อสอบ กพ 2556 ติวข้อสอบ กพ ภาค ก วิชาคณิตทั่วไป

แนวข้อสอบ กพ 2556 ติวข้อสอบ กพ ภาค ก วิชาคณิตทั่วไป

แนวข้อสอบ กพ 2556 ติวข้อสอบ กพ ภาค ก วิชาคณิตทั่วไป ติวข้อสอบ กพ 2556 ภาค ก ดูทบทวนก่อนสอบ แนวข้อสอบ กพ 2556 ภาค ก ขอ แนวข้อสอบ กพ 2556 ภาค ก Continue reading

แนวข้อสอบ กพ 2556 ติวข้อสอบ กพ ภาค ก วิชาเงื่อนไขสัญลักษณ์

แนวข้อสอบ กพ 2556 ติวข้อสอบ กพ ภาค ก วิชาเงื่อนไขสัญลักษณ์

แนวข้อสอบ กพ 2556 ติวข้อสอบ กพ ภาค ก วิชาเงื่อนไขสัญลักษณ์ ติวข้อสอบ กพ 2556 ภาค ก ดูทบทวนก่อนสอบ แนวข้อสอบ กพ 2556 ภาค ก ขอ แนวข้อสอบ กพ 2556 ภาค ก Continue reading

มหัศจรรย์เลข 11

มหัศจรรย์เลข 11

มหัศจรรย์เลข 11 11*11=121 111*111=12321 1111*1111=1234321 11111*11111=123454321 111111*111111=12345654321 1111111*1111111=1234567654321   หลักการ นับจำนวนหลัก เขียน1-จำนวนหลักที่นับได้ หมายเหตุ จำนวนหลักต้องไม่เกิน 10 หรือเท่ากับ 10 เขียนไล่กลับจนไปถึง1

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ให้เด็กที่เกลียดคณิต

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ให้เด็กที่เกลียดคณิต

 เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์จะไม่ได้ตามวัยของเด็ก อย่างเช่นการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนต่างๆ เด็กจะไม่รู้ตามวัยที่ควรจะรู้      ส่วนเทคนิคที่จะนำมาสาธิตให้ครูที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้เรียนรู้ มีทั้งสิ้น 6 วิธี ซึ่งใช้ได้ผลในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. ใช้การละเล่นพื้นบ้าน  ใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านมาสอนเด็ก ซึ่งจะสอนเรื่องการเปรียบเทียบ การวัดระยะทาง การบวกลบคูณหาร 2. สอนเทคนิคการอ่านโจทย์เลข  เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะอ่านโจทย์เลขไม่ได้ ซึ่งจะอ่านไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าโจทย์ถามอะไร หมายความอย่างไร เมื่ออ่านโจทย์ไม่ได้ก็จะส่งผลถึงการคิดเลขด้วย ซึ่งเราจะใช้วิธีการทางกราฟิกเข้ามาช่วยในการอ่านโจทย์ปัญหา 3. ใช้ศิลปะเข้ามาช่วย  เน้นคำถามเชิงเปรียบเทียบและคำถามเชิงเหตุผลแต่ใช้ศิลปะเข้ามาช่วย เราอาจจะสอนเด็กด้วยการปั้นหุ่นยนต์ซึ่งอาจจะมีอุปกรณ์เป็นดินน้ำมันหรือแป้งโด กระดาษ จากนั้นคุณครูอาจบอกว่า มีแป้งโดกับกระดาษ และถ้านำของสองสิ่งนี้ไปวางที่ประตูแล้วมีลมพัดมา นักเรียนคิดว่าระหว่างแป้งโดกับกระดาษอะไรจะปลิวไป นักเรียนที่มีปัญหาด้านความบกพร่องทางการเรียนรู้จะเปรียบเทียบไม่ได้ว่าอะไรหนักหรือเบากว่ากัน ลักษณะการสอนเช่นนี้เป็นการสอนเปรียบเทียบและต้องสอนต่อว่าถ้ากระดาษปลิวเพราะอะไร … Continue reading

(คณิตศาสตร์) เทคนิคคิดเลขเร็ว

(คณิตศาสตร์) เทคนิคคิดเลขเร็ว

เทคนิคคิดเลขเร็ว ให้ลองคิดเลขในใจ แค่บวก-ลบ ยังทำให้หลายคนกุมขมับ ถ้าต้องคูณ หาร แถมยกกำลังด้วย คงต้องหบิยเครื่องคิดเลขมากดกันใหญ่ แต่ถ้าได้เรียนรู้เทคนิค “คิดในใจ” ตามเคล็ดลับ “พ่อมดคณิตศาสตร์แห่งอเมริกา แล้ว หลายคนคงเก็บเครื่องคิดเลขลงลิ้นชักแน่ๆ การคิดเลขในใจที่ทำได้เร็วกว่าเครื่องคิดเลข จากเคล็ดลับในหนังสือ “กดเครื่องคิดเลขทำไม ในเมื่อคิดในใจได้เร็วกว่า” ผลงานเขียนของ ดร.อาเธอร์ เบนจามิน (Arthur Benjamin) ซึ่งเขาได้ร่วมแปลกับ พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ ว่าผู้เขียนเทคนิคการคิดเลขได้ตั้งข้อสังเกต คนเรามักทำอะไรจาก ซ้ายไปขวา แต่เรากลับคิดเลขจากขวาไปซ้าย ผู้เขียนจึงเสนอวิธีคิดเลขจากซ้ายไปขวาบ้าง       วิธีการบวก ตัวอย่างการบวกเลข 2 หลัก              95+38 = ?              … Continue reading

(คณิตศาสตร์) การเตรียมตัวแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

(คณิตศาสตร์) การเตรียมตัวแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

การเตรียมตัวแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเตรียมสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ มีดังต่อไปนี้ 1. ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการใช้และความเข้าใจภาษาทางคณิตศาสตร์ 2. ความรู้และพัฒนาทักษะเรื่องความเร็วพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงเรขาคณิต สมการเชิงเส้นสองตัวแปร อสมการ การหารากที่สอง ทฤษฎีปีทาโกรัส สถิติ (ค่าเฉลี่ยอนุกรมเลขคณิต) การปฏิบัติการทางตัวอักษร แบบรูปความน่าจะเป็น และทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 3. เรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา 4. พัฒนาความสามารถด้านการสังเกตการคาดคะเน การคำนวณ การตรวจสอบ และการพิสูจน์พร้อมยกเหตุผลทางคณิตศาสตร์ 5. พัฒนาทักษะการอ่าน การวาด เพื่อแปลความหมายของสถานการณ์ที่โจทย์กำหนด การวัด และการสำรวจ 6. พัฒนาวิธีการและเทคนิค เพื่อเตรียมความพร้อมแห่งตนในการรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และรองรับการแก้ปัญหา เพื่อให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อความรู้ที่ได้จากคณิตศาสตร์นำมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันและอนาคตในสภาพการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553(มีการสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่ … Continue reading

(คณิตศาสตร์) เคล็ดลับเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง

(คณิตศาสตร์) เคล็ดลับเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง

เคล็ดลับเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง - เวลาฟังครู หรือเวลาอ่าน ต้อง คิด ถาม จด ถ้าไม่เข้าใจควรจดคำถามไปค้นคว้า หรือถามผู้รู้ - หมั่นดูหนังสือหรือทำการบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ หามุมอ่านหรือทำการบ้านที่เหมาะสม - จัดเวลาทบทวนสิ่งที่เรียนมา หรืออ่านล่วงหน้าสิ่งที่จะเรียนต่อไป และถ้าปฏิบัติตามที่กำหนดได้ควรให้รางวัลตัวเอง เช่น ได้ขนม ได้เล่น ได้ฟังเพลง ดูทีวี เป็นต้น - ทบทวนความรู้กับเพื่อน อย่าหวงวิชา แบ่งปันความรู้อธิบายให้กันและกัน อย่าช่วยเหลือเพื่อนในทางที่ผิด เช่น ทุจริตเวลาสอบ หรือให้ลอกงานโดยไม่เข้าใจ - ศึกษาด้วยตนเอง โดยนำตำราหลาย ๆ เล่ม มาทำความเข้าใจจดสาระสำคัญต่าง ๆ และหมั่นหาโจทย์แปลกใหม่มาทำมาก ๆ … Continue reading

ตรีโกณมิติ

ตรีโกณมิติ

ถ้าใครไม่เข้าใจก็อ่านนะค่ะ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สรุปเนื้อหา 1. เรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิตินี้ หัวใจหลักที่สำคัญอยู่ที่ วงกลมหนึ่งหน่วย ซึ่งมี สมการ ซึ่งสามารถเขียนกราฟได้ดังรูปทางซ้ายมือ ทำให้เราทราบ สิ่งต่อไปนี้ 1.1 มุมรอบจุด หรือ เรเดียน เทียบเท่า เรเดียน (จำไว้ใช้ เปลี่ยนระบบ) 1.2 เมื่อให้ คือจำนวนจริงที่วัดจากจุด (1,0) ไปตามส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วยให้ ยาว หน่วย ซึ่งถึงจุด A ที่มี CO-ORDINATE (x, y) และได้กำหนดว่า ถ้า (ค่าเป็นบวก) จะวัดทวนเข็มนาฬิกา เช่น ถ้า (ค่าเป็นลบ) … Continue reading

(คณิตศาสตร์) ผู้คิดค้นสมการ ลาปลาซ (Laplace)

(คณิตศาสตร์) ผู้คิดค้นสมการ ลาปลาซ (Laplace)

ผู้คิดค้นสมการ ลาปลาซ (Laplace) Pierre Simon de Laplace เกิดที่เมือง Beaumont – en – Auge ในแคว้น Normandy ของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2292 (รัชสมัยพระเจ้าบรมโกษฐ์) บิดา Pierre Laplace มีอาชีพทำธุรกิจขายน้ำแอบเปิล ส่วนมารดา Marie Anne เป็นชาวนาที่มีฐานะปานกลาง Pierre – Simon เป็นทายาทคนที่สอง เพราะครอบครัวยากจน เพื่อนบ้านจึงช่วยส่งเสีย Laplace ให้ได้รับการศึกษา ในภายหลังเมื่อ Laplace … Continue reading

(คณิตศาสตร์) การให้เหตุผล

(คณิตศาสตร์) การให้เหตุผล

การให้เหตุผล 1.ระบบทางคณิตศาสตร์ อนิยาม คือ ข้อความที่ไม่ต้องให้ความหมาย หรือ คำจำกัดความ บทนิยาม คือ ข้อความที่ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้อย่างชัดเจน เพื่อทุกคนทราบความหมายที่ถูกต้องเข้าใจตรงกัน สัจพจน์ คือ ข้อความที่ทุกคนยอมรับว่าข้อความนั้นเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ ทฤษฎีบท คือ ข้อความที่ยอมรับว่าเป็นจริง ได้มีการพิสูจน์โดยอาศัย อนิยาม บทนิยาม สัจพจน์ และวิธีทางอย่างมีเหตุมีผล 2. การให้เหตุผล มนุษย์เราให้เหตุผลสนับสนุนความเชื่อและเพื่อหาความจริงหรือข้ออสรุปในเรื่องที่ต้องการศึกษา 2.1 การให้เหตุผลแบบอุปนัย ( Inductive Reasoning ) เป็นการให้เหตุผลโดยยึดความจริงส่วนย่อยที่พบเห็นไปสู่ความจริงส่วนใหญ่ ตัวอย่าง มนุษย์สังเกตพบว่า : ทุก ๆวันดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตอ. และตกทางทิศตต. จึงสรุปว่า … Continue reading


Page 1 of 3123
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล