ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 1/2554

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 1/2554

ข้อสอบ Gat Pat ข้อสอบ Gat Pat มี.ค.54 มาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับจริงที่ทาง สทศ. ได้นำมาอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์ จะได้นำมาทบทวน และฝึกทำบ่อยๆจะได้แม่นในการสอบ ^^   คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1   คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด … Continue reading

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 3/2553

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 3/2553

ข้อสอบ Gat Pat ข้อสอบ Gat Pat ต.ค.53 มาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับจริงที่ทาง สทศ. ได้นำมาอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์ จะได้นำมาทบทวน และฝึกทำบ่อยๆจะได้แม่นในการสอบ ^^   คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>>pat 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ … Continue reading

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 2/2553

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 2/2553

ข้อสอบ Gat Pat ข้อสอบ Gat Pat ก.ค.53 มาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับจริงที่ทาง สทศ. ได้นำมาอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์ จะได้นำมาทบทวน และฝึกทำบ่อยๆจะได้แม่นในการสอบ ^^   คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1   คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ … Continue reading

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 1/2553

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 1/2553

ข้อสอบ Gat Pat ข้อสอบ Gat Pat มี.ค.53 มาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับจริงที่ทาง สทศ. ได้นำมาอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์ จะได้นำมาทบทวน และฝึกทำบ่อยๆจะได้แม่นในการสอบ ^^   คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ … Continue reading

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 3/2552

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 3/2552

ข้อสอบ Gat Pat ข้อสอบ Gat Pat ต.ค.52 มาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับจริงที่ทาง สทศ. ได้นำมาอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์ จะได้นำมาทบทวน และฝึกทำบ่อยๆจะได้แม่นในการสอบ ^^   คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1   คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด … Continue reading

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 2/2552

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 2/2552

ข้อสอบ Gat Pat ข้อสอบ Gat Pat ก.ค.52 มาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับจริงที่ทาง สทศ. ได้นำมาอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์ จะได้นำมาทบทวน และฝึกทำบ่อยๆจะได้แม่นในการสอบ ^^   คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1   คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด … Continue reading

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 1/2552

ดาวน์โหลดฟรี! ข้อสอบ Gat Pat ครั้งที่ 1/2552

ข้อสอบ Gat Pat ข้อสอบ Gat Pat มี.ค.52 มาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับจริงที่ทาง สทศ. ได้นำมาอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์ จะได้นำมาทบทวน และฝึกทำบ่อยๆจะได้แม่นในการสอบ ^^   คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1   คลิกดาวน์โหลด >>> gat ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด >>> pat 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์   คลิกดาวน์โหลด … Continue reading

V-Line ที่เป็นข่าว เขาศัลยกรรมกันอย่างไร

V-Line ที่เป็นข่าว เขาศัลยกรรมกันอย่างไร

V-Line ที่เป็นข่าว เขาศัลยกรรมกันอย่างไร V-Line การทำศัลยกรรมโครงหน้า ที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ตามกระแสวัฒนธรรมของการทำศัลยกรรมของเกาหลีในปี 2010 มีลูกค้าชาวต่างชาติเดินทางไปประเทศเกาหลีประมาณ 81,789 คน เพื่อไปทำศัลยกรรม ซึ่งเมือเปรียบเทียบกับปี 2009 แล้ว ผลลัพธ์ที่สูงมาก โดยเฉพาะศัลยกรรมพาสติกแบบเกาหลีกำลังนิยม ภาพของนักแสดงจากซีรี่ย์เกาหลีหรือนักร้อง K-POP ซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเดินทางไปทำศัลยกรรมแบบเกาหลีเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ทำการศัลยกรรมที่เกาหลีแล้ว คุณจะมีใบหน้าที่เข้ารูปและสวยงามกว่าเดิมโดยลูกค้าชาวต่างชาติจะใช้เว็บไซต์ในการรับรู้ข้อมูลของการทำศัลยกรรม ลูกค้าส่วนใหญ่จะรับรู้ว่า ศัลยกรรมที่เกาหลีดีเยี่ยม ด้วยเหตุนี้เอง ภาพลักษณ์ของศัลยกรรมเกาหลีจึงมั่นคงแข็งแรง ในที่สุดการศัลยกรรมของเกาหลีจึงแพร่หลายไปทุกที่ ทั้งความก้าวหน้าทางเทคนิคของเกาหลี การบริการที่ดีและเอาใจใส่ของคณะแพทย์เป็นระบบ ทำให้ลูกค้าสนใจที่จะเดินทางไปเกาหลีเพื่อที่จะได้เห็นผลงานจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะนี้ประเทศไทยกำลังคลั่งไคล้เกาหลีค่อนข้างมาก คนหนุ่มสาวจำนวนมากต้องการที่จะมีใบหน้าคล้ายดาราเกาหลี กำลังมองหาทางก้าวหน้าทางเทคนิคของศัลยกรรมเกาหลีเพื่อให้ดูคล้ายดารา นี่คือเหตุผลที่ลูกค้าเข้ามาหาเรา การศัลยกรรมของเมืองไทยกำลังสนใจการทำโครงหน้า V-Line การทำ V-Line โดยทั่วไปจะเป็นปรับตกแต่งโครงหน้าตั้งแต่โหนกแก้มลงมาถึงคางให้เป็นรูปไข่เสมอกันทั้งซ้ายขวา สวยกลมกลืน “แพทย์ต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะเรียนการทำศัลยกรรม … Continue reading

บะหมี่สอนใจ ด้วยบะหมี่ของพ่อ ทำให้ผมเลิกเห็นแก่ตัว

บะหมี่สอนใจ ด้วยบะหมี่ของพ่อ ทำให้ผมเลิกเห็นแก่ตัว

บะหมี่สอนใจ ด้วยบะหมี่ของพ่อ ทำให้ผมเลิกเห็นแก่ตัว ตอนยังเป็นเด็กเล็กอยู่ ผมเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัว มีอะไรที่เป็นของดีๆ ผมก็คิดถึงแต่ตัวผมเพียงผู้เดียว ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น ผลปรากฎว่าเพื่อนฝูงห่างหายไปจากผม ทีละคน ทีละคน กับเรื่องนี้แล้ว ผมกลุ้มใจมาก บ่อยครั้งที่ตำหนิผู้อื่นลับหลัง!! คืนวันหนึ่ง คุณพ่อทำบะหมี่มาสองชาม ชามหนึ่งบนบะหมี่มีไข่อยู่ใบหนึ่ง ส่วนอีกชามหนึ่ง เมื่อมองดูแล้วไม่มีอะไรเลย คุณพ่อถามผมว่า “ลูกจะกินชามไหน ?” เวลานั้น ไข่ไก่เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามาก หากไม่ตรงกับวันตรุษหรือวันเทศกาลแล้ว ยากนักที่จะได้กิน ผมย่อมไม่ละทิ้งโอกาสอันดีนี้ไป ฉะนั้นผมไม่ลังเลเลย ที่จะเลือกชามที่เห็นมีไข่อยู่ด้านบนบะหมี่ แท้จริงแล้ว สิ่งที่ผมได้เลือกมันคือความผิดพลาด ในยามที่ผมกำลังหลงดีใจกินไข่ใบนั้นอยู่ ผมประหลาดใจที่เห็นว่า ในก้นชามบะหมี่ของคุณพ่อนั้น ซ่อนไข่ไว้สองใบ ผมเสียใจมาก และโกรธตัวเองที่ใจร้อนเกินไป รีบเลือกโดยไม่ทันได้คิด คืนวันที่สองคุณพ่อทำบะหมี่มาสองชามอีก ยังคงเหมือนเดิม ชามหนึ่งด้านบนเห็นมีไข่ใบหนึ่งวางอยู่ส่วนอีกชามดูไปแล้วไม่มีอะไร … Continue reading

ขนมพอผสมกับน้ำยา

ขนมพอผสมกับน้ำยา

ขนมพอผสมกับน้ำยา สํานวนสุภาษิตนี้ ใช้ในการเปรียบเทียบของทั้งสองสิ่งนั้นมีมูลค่า,ความดีความร้าย,ความสามารถ นั้นพอๆกัน ไม่ด้อยไปกว่ากัน ที่มาของสํานวน มาจาก “ขนมจีนน้ำยา” คือ ขนมจีนกับน้ำยาจะต้องผสมให้ได้ส่วนพอเหมาะ จึงจะรับประทานอร่อย ต้องกะส่วนให้มีสัดส่วนเข้ากันพอดีทั้งสองฝ่าย เมื่อรับประทานแล้วเกิดอร่อยไม่ใช่ว่าขนมจีนอร่อย หรือน้ำยาอร่อย แต่ควรอร่อยด้วยกันทั้งสองอย่าง ที่มา: suphasitthai ข่าวการศึกษา , รับตรง 58 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ , ทรงผมรับปริญญา , คําไวพจน์

สูตร ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เมนูเด็ดๆที่คุณต้องลอง

สูตร ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เมนูเด็ดๆที่คุณต้องลอง

สูตร ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เมนูเด็ดๆที่คุณต้องลอง ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ วิธีทำคล้าย ๆ ข้าวเกรียบปากหม้อ แต่ไส้ไม่เหมือนกันนะคะ ส่วนจะมีไส้อะไรบ้างก็แต่บางร้านจะสร้างสรรค์มา แต่หลัก ๆ ก็จะเป็นไส้ผักค่ะ ถ้าไปนั่งทานที่ร้าน เราจะได้น้ำซุปมาหนึ่งถ้วย จะซุปกระดูกหมูหรือเล็บมือนางก็แล้วแต่ชอบ จากนั้นก็สั่งแม่ค้าว่าอยากได้ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อไส้อะไร แม่ค้าทำเสร็จก็จะหย่อนลงในชามซุปของแต่ละคน ได้ชามละ 5 ชิ้น สนนราคาชิ้นละประมาณ 5 บาท แต่อย่าคิดว่าของแม่ค้าจะตัวใหญ่ไส้เยอะแบบของเราทำนะค๊า… จากนั้นใครใคร่ปรุงรสก็แบบก๋วยเตี๋ยวทุกอย่าง น้ำปลา น้ำส้ม น้ำตาล พริกป่นตามชอบ หมด 5 ชิ้นถ้าไม่อิ่มก็สั่งให้แม่ค้าทำเพิ่มได้ค่ะจะกี่ชิ้นก็ว่ากันไป ส่วนผสมและวิธีทำน้ำซุป – ซี่โครงหมู – รากผักชี – พริกไทยเม็ด – … Continue reading

ประวัติเทศกาลกินเจ เทศกาลกินเจ

ประวัติเทศกาลกินเจ เทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจ 2557 ปีนี้ กินเจ 2 ครั้ง ตรงกับวันที่ 24 กันยายน และรอบสอง 24 ตุลาคม ครั้งละ 9 วัน อยากรู้ไหมว่า ประวัติเทศกาลกินเจเป็นอย่างไร แล้วทำไมต้องกินเจ เรามีข้อมูลมาฝาก เมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) ของทุกปี เราจะเห็นธงสีเหลือง ๆ มีตัวอักษรจีนประดับอยู่ตามร้านอาหาร และที่ต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ว่า เริ่มเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้ว แต่เนื่องจากว่า ในปี 2557 ปฏิทินจีนมีเดือน 9 สองครั้ง ทำให้มีเทศกาลกินเจ … Continue reading

แชร์ประสบการณ์ แก้หลังค่อมไหล่ห่อ

แชร์ประสบการณ์ แก้หลังค่อมไหล่ห่อ

แชร์ประสบการณ์ แก้หลังค่อมไหล่ห่อ วันนี้จะมาแนะนำวิธีแก้หลังค่อมไหล่ห่อนะคะ ซึ่งเป็นวิธีที่บางท่านอาจจะทราบอยู่แล้ว แต่เราต้องการแชร์เพราะเราก็เคยหาข้อมูลแล้วหาไม่ได้อ่ะค่ะ ขอเตือนก่อนนะคะว่า ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรทางด้านนี้ ข้อมูลอาจจะผิดพลาดยังไงตรงไหน ใครทราบอะไรแย้งได้นะคะ และอีกอย่างที่สำคัญมากๆ ท่านผู้อ่านท่านไหน มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง ต้องไปปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะคะ อย่าได้ทำตามนะคะ (ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต) ขอเกริ่นก่อนว่า ก็เคยหลังค่อม ไหล่ห่อตลอดเวลา แม่ก็จะเตือนอยู่บ่อยๆว่าให้นั่งให้เดินหลังตรงๆ แต่ตอนนั้นไม่ได้รู้ตัวเองอ่ะค่ะ ก็คิดว่ามันก็ตรงอยู่แล้วนี่ 55+ หลังจากนั้นก็มีคนรู้จักเตือนอีกบ้าง บอกอย่าเดินห่อไหล่ มันดูไม่งาม แต่ก็ไม่รู้ตัวอีกนั่นแหละ ไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดปกติแต่อย่างใด (ใครที่หลังค่อมก็เคยโดนคนรอบข้างสะกิดให้เดินหลังตรงๆใช้มั้ยล่า คริๆ) หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีใครเตือนอีก ไม่ใช่เพราะว่าดีขึ้นนะคะ ถ้าไม่ใช่เพราะชินที่เห็นเราแบบนั้นก็เพราะคงขี้เกียจที่จะพูดอีก จนมาวันนึงได้สังเกตุตัวเองแล้วเห็นว่า เห้ยยย นี่เราเดินหลังค่อมจริงๆนี่หว่า โอ๊ย กรี๊ดด ดูไม่สง่างามเลย ไหล่ก็กว้างมากๆ ขนาดห่อไหล่ยังกว้าง … Continue reading

เรื่องจริง.. ต้นกำเนิดยาบ้าในไทย

เรื่องจริง.. ต้นกำเนิดยาบ้าในไทย

เรื่องจริง.. ต้นกำเนิดยาบ้าในไทย กำเนิดยาบ้า(ยาม้า)จากผู้หญิงไทยคนหนึ่ง ที่ส่งลูกไปเรียนวิชาเคมีที่ประเทศใต้หวัน เพื่อกลับมาผลิตยาม้าเป็นรายแรกของเมืองไทย กัลยาณี อร่ามเวชอนันต์ ยังคิดคุกอยู่ลาดยาว ยาบ้า ครั้งหนึ่งใช้ชื่อว่า ยาม้า เมทแอมเฟตามิน(METHAMPHETAMINE) สามีและลูกชาย 2 คน เช่าบ้านย่าน อ.บางกรวย จ. นนทบุรี เพื่อผลิตยาม้า เดือนพฤศจิกายน 2530ภายหลังยาม้าประกาศเป็นยาต้องห้าม แต่ก่อนนั้นยาม้าสามารถนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้กับม้าแข่งได้ แม้กัลยาณีและครอบครัวจะถูกคุมขัง ยาม้าก็ไม่ได้หยุดไปด้วย คนงานที่ช่วยผลิตได้เรียนรู้สูตรจากลุกชายสองคนของเธอ คนงานทีช่วยผลิตขยายธุรกิจต่อ บางคนไปทำเองจนสูตรยาบ้าที่กัลยาณีใช้ยี่ห้อเปาปุ้นจิ้น ได้ขยายเป็นยี่ห้อต่างๆ มากมาย แหล่งผลิตที่กระจุกตัวอยุ่ในกรุงเทพฯ เริ่มถูกตำรวจตามทลาย จึงต้องกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาค กระทั่งสุดท้าย ประมาณกลางปี 2538 คนงานของกัลยาณีบางคนที่แยกมาผลิต ได้ขยายพื้นที่เข้าสู่ชายแดนประเทศพม่าโดยจ่ายค่าคุ้มครองให้ชนกลุ่มน้อยและทหารพม่าบางกลุ่ม โรงงานของคนไทยได้ขยายเพิ่มมากขึ้นในเขตพม่า จนในที่สุดคนกลุ่มน้อยที่แตกตัวมาจากขุนส่าและกลุ่มว้าแดงเริ่มสนใจธุรกิจผลิตยาม้า จึงทั้งขอและบังคับให้เจ้าของบอกสูตรให้ เจ้าของโรงงานคนไทยยอมมอบสูตรให้ และสุดท้ายธุรกิจผลิตยาบ้า ได้ตกอยู่ในมือชนกลุ่มน้อยต่างๆ … Continue reading

ไข่ต้ม แบบนี้เคยเห็นกันหรือเปล่า มีวิธีทำด้วย (คลิป)

ไข่ต้ม แบบนี้เคยเห็นกันหรือเปล่า มีวิธีทำด้วย (คลิป)

ไข่ต้ม แบบนี้เคยเห็นกันหรือเปล่า มีวิธีทำด้วย ร้านข้าวขาหมูเซ็นหลุยต์ ซีคอนบางแค กับ ศรีประเสริฐ วิไล จาก Twitter ของคุณ BoyloveMusic ได้ทวิตรูปร้านข้าวขาหมูที่ไม่ธรรมดาตรง ไข่ต้ม ที่มีหน้าตาน่ารับประทาน ไข่ต้ม ที่กึ่งสุกกึ่งดิบ และโชว์ไข่แดงกันให้เห็น เลยสงสัยวิธีการต้มเขาต้มกันอย่างไร มีวิธีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ สิ่งที่ต้องเตรียม ไข่เป็ดเก่า (หรือไข่เป็ดสดนำไปตากแดด 1 แดด) เกลือ วิธีทำ นำไข่ใส่หม้อ เติมน้ำลงไปในหม้อระดับน้ำไม่ท่วมไข่ จากนั้นใส่เกลือเพื่อไม่ให้เปลือกไข่แตก แล้วตั้งไฟระดับปานกลาง ห้ามคนเด็ดขาดไม่อย่างนั้นไข่จะสุกทั่วใบจะออกมาไม่เหมือนในรูป ใช้เวลา 2 นาทีครึ่ง ให้นับจากน้ำเริ่มเดือด พอถึงเวลาที่กำหนดให้ปิดไฟ ตักไข่ใส่น้ำเย็นทันที แค่นี้จะได้ … Continue reading


Page 5 of 93« First...34567...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล