พัฒนามา20ปี! กุหลาบอิเล็กทรอนิก ต้นแรกของโลก เปลี่ยนสีได้ตามกำหนด

พัฒนามา20ปี! กุหลาบอิเล็กทรอนิก ต้นแรกของโลก เปลี่ยนสีได้ตามกำหนด

พัฒนามา20ปี! กุหลาบอิเล็กทรอนิก ต้นแรกของโลก เปลี่ยนสีได้ตามกำหนด เป้าหมายในการพัฒนาพืชหุ่นยนต์ขึ้นมานั้นไม่ใช่การสร้างหุ่นยนต์ที่อยู่ในรูปแบบของต้นไม้ ที่สักวันหนึ่งอาจลุกฮือขึ้นมาปลดตัวเองจากความทาส แล้วกลายเป็นเจ้านายของมนุษย์เหมือนในนิยายวิทยาศาสตร์ แต่เป็นความพยายามที่จะทำให้พืชที่เราพบเห็นกันอยู่กลายเป็น “สมาร์ทแพลนท์” ที่สามารถรับรู้และเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (อย่างรวดเร็ว) ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ พืชที่สามารถกำหนดและควบคุมการเจริญเติบโตได้ โดยอาศัยการกดปุ่มออกคำสั่ง หรือพืชที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็น “โรงงานผลิตไฟฟ้า” บนพื้นฐานของเทคโนโลยีฟิวเอลเซลล์ ด้วยการควบคุมให้มันเปลี่ยนน้ำตาลที่ได้จากการสังเคราะห์แสงให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่คนเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง แม็กนุสเบิร์กเกรน หัวหน้าทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยลินโคปปิง ระบุว่า เท่าที่รู้ในเวลานี้ยังไม่มีการเผยแพร่ความสำเร็จในการทำให้พืชชนิดใดชนิดหนึ่งกลายเป็นพืชอิเล็กทรอนิกมาก่อนเพราะยังไม่มีใครทำเรื่องนี้ได้สำเร็จนั่นเอง พืชอิเล็กทรอนิกของเบิร์กเกรนและทีมงาน เกิดขึ้นได้ด้วยการป้อนสารโพลีเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งเข้าไปในระบบของต้นไม้ โพลีเมอร์สังเคราะห์ดังกล่าวเรียกว่า “พีดอท-เอส” ถูกส่งเข้าสู่ลำต้นของกุหลาบต้นหนึ่ง โดยอาศัยหลักการให้ระบบเนื้อเยื่อลำเลียง (ไซเล็ม) ของพืช ดูด “พีดอท-เอส” เข้าไปด้วยวิธีเดียวกับที่ต้นกุหลาบใช้ในการดูดน้ำและสารอาหารเข้าไปเลี้ยงทุกส่วนของต้น เมื่อ “พีดอท-เอส” เข้าไปแทรกอยู่เป็นส่วนหนึ่งของท่อขนาดเล็กที่พืชใช้สำหรับลำเลียงน้ำและสารอาหาร (โดยที่ยังมีที่ว่างให้ท่อดังกล่าวทำหน้าที่ดูดน้ำและสารอาหารได้ตามปกติ) มันจะเข้าไปเรียงตัวเองเป็น “สายสื่อสัญญาณ” … Continue reading

ธรรมศาสตร์ปลื้มคุณภาพบัณฑิต หลังผลสำรวจชี้ชัดนายจ้างอยากจ้างงาน

ธรรมศาสตร์ปลื้มคุณภาพบัณฑิต หลังผลสำรวจชี้ชัดนายจ้างอยากจ้างงาน

ธรรมศาสตร์ปลื้มคุณภาพบัณฑิต หลังผลสำรวจชี้ชัดนายจ้างอยากจ้างงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)เผยผลสำรวจพบนายจ้างพึงพอใจคุณภาพบัณฑิต จากทักษะรอบด้านเหมาะกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน อาทิ มีความรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศความสามารถในนำเสนอผลงาน มีความเป็นผู้นำสูงซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และสุภาพ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการประเมินในระดับ 5 Star จาก QS World University Rating ในด้าน Employability หรือ การจ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ซึ่งพิจารณาจากความพร้อม และความสามารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่น ตลอดจนสามารถหางานทำได้ภายใน 1 ปี หลังเรียนจบ ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สู่ตลาดแรงงานปีละประมาณ 9,000 คน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยผลสำรวจความพึงพอใจความคิดเห็น … Continue reading

ไทยตัดลดจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษเน้น ผู้เชี่ยวชาญคนไทยสอนกันเอง

ไทยตัดลดจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษเน้น ผู้เชี่ยวชาญคนไทยสอนกันเอง

ไทยตัดลดจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษเน้น ผู้เชี่ยวชาญคนไทยสอนกันเอง “แบงค๊อก โคโคนัท” รายงานว่า หน่วยงานด้านการศึกษาของไทย มีแผนที่จะตัดลดการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ และให้คนไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษสอนคนไทยด้วยกันเอง ระบุอ้างว่า เมืองไทยไม่สามารถพึ่งครูสอนภาษาอังกฤษไปได้ตลอด โดยรายงานระบุว่า แม้ว่า เมื่อเร็วๆ นี้จะมีรายงานว่า ไทยติดอันดับท้ายแถวของประเทศที่มีประชากรอ่อนภาษาอังกฤษที่สุดของโลก แต่หน่วยงานของรัฐบาลไทย ได้เตรียมตัดลดงบประมาณการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ และมีแผนจะให้คนไทยที่เชี่ยวชาญด้านภาษานี้ สอนคนไทยด้วยกันเอง รายงานระบุว่า ตามแผนนี้ กระทรวงศึกษาธิการของไทยต้องการจะตัดลดงบประมาณการจ้างครูภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มครูไทย 500 คน ที่สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศในโรงเรียนรัฐ จะเข้าร่วมโครงการฝึกสอนภาษาอังกฤษ 6 สัปดาห์จากสถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ “British Council” โดยครูที่ถูกคัดเลือกเหล่านี้ ที่ถือเป็นกลุ่มครูที่เด่นด้านการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของพวกเขา จะได้รับการสอนหลักสูตรในระดับก้าวหน้าขึ้นไปอีก หรือระดับ “Advanced” และครูกลุ่มนี้จะกลายเป็นครูกลุ่มตัวอย่างให้แก่ครูกลุ่มอื่น ๆ ในวงการสถาบันศึกษาของรัฐ และเนื่องจากปัจจุบัน … Continue reading

กรอ.เผย ผู้กู้ ม.เอกชน เบี้ยวหนี้สูงกว่า ม.รัฐ แนะ สกอ.ช่วยดูแลเพิ่ม

กรอ.เผย ผู้กู้ ม.เอกชน เบี้ยวหนี้สูงกว่า ม.รัฐ แนะ สกอ.ช่วยดูแลเพิ่ม

กรอ.เผย ผู้กู้ ม.เอกชน เบี้ยวหนี้สูงกว่า ม.รัฐ แนะ สกอ.ช่วยดูแลเพิ่ม นายเปรมประชา ศุภสมุทร กรรมการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม มีจำนวนผู้กู้ยืม กรอ. จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 344,400 ราย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มที่ยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ ประมาณ 78,000 ราย 2.กลุ่มที่ครบกำหนดชำระหนี้ และได้ทำการชำระแล้ว ประมาณ 76,400 ราย และ 3.กลุ่มที่ครบกำหนดชำระหนี้ แต่ยังค้างชำระ ประมาณ 190,000 ราย นายเปรมประชา … Continue reading

เตรียมอุดม ลดเวลาเรียน จัดกิจกรรม เน้นตามความถนัด สอบแพทย์

เตรียมอุดม ลดเวลาเรียน จัดกิจกรรม เน้นตามความถนัด สอบแพทย์

เตรียมอุดม ลดเวลาเรียน จัดกิจกรรม เน้นตามความถนัด สอบแพทย์ นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันที่ 2 พฤศจิกายน โรงเรียนเตรียมอุดมฯ พร้อมสำหรับการเริ่มกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายรัฐบาล แม้จะเป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษเน้นศักยภาพด้านวิชาการ แต่เมื่อมีนโยบายนี้ ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเฉพาะทาง เช่น นักเรียนที่จะสอบแพทย์ ช่วงบ่ายจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ หรือแสดงผลงานโครงงานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกได้มากขึ้น รู้จักการเข้ากลุ่ม ได้พัฒนาความถนัดตามความสนใจของตนเอง อนาคตกิจกรรมอาจขยายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น อาทิ ดูงานสถานประกอบการ หรือนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ไปดูการปฏิบัติงานจริงของห้องวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมีกิจกรรมใหญ่ค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาสี งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย … Continue reading

สอนแค่ บ่าย2 เริ่มวันนี้! 4พันโรงเรียน

สอนแค่ บ่าย2 เริ่มวันนี้! 4พันโรงเรียน

4 พัน ร.ร.พร้อม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สพฐ.จัด 300 ทีมศึกษานิเทศก์ให้คำแนะนำแผนการสอน-กิจกรรม พร้อมประเมินข้อดี-เสียช่วง 4 เดือนแรกก่อนขยายเพิ่ม สอนแค่ บ่าย2 เริ่มวันนี้! 4พันโรงเรียน หน่วยงานด้านการศึกษาเตรียมพร้อมสนองนโยบายรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยให้เรียนในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00 น. ของแต่ละวัน จากนั้นให้นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นการพัฒนานักเรียนในด้านอื่นๆ ภายในโรงเรียน โดยจะเริ่มนำร่องในวันที่ 2 พฤศจิกายน มีโรงเรียนเข้าร่วมประมาณ 4,100 โรง แบ่งเป็น โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3,831 โรง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 161 โรง และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) … Continue reading

นศ.เตรียมเฮ! ทปอ.ผุด More TV ทีวีคนมหา′ลัย พร้อมมาก มีสตูฯ 47แห่ง-กล้อง 235ตัว

นศ.เตรียมเฮ! ทปอ.ผุด More TV ทีวีคนมหา′ลัย พร้อมมาก มีสตูฯ 47แห่ง-กล้อง 235ตัว

นศ.เตรียมเฮ! ทปอ.ผุด More TV ทีวีคนมหา′ลัย พร้อมมาก มีสตูฯ 47แห่ง-กล้อง 235ตัว ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยว่าที่ประชุมทปอ.เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ โดยคณะทำงานเตรียมการจัดงานผังรายการม.ทีวี หรือMore TV ซึ่งมีแนวคิดเพราะทั้งชีวิตคือการเรียนรู้ หรือ Learn Never End ซึ่งจะมีผังรายการและผลิตรายการทั้งหมด 12 รายการ ได้แก่ 1. รายการคิด อยู่ ได้ ออกอากาศ 60 นาที 2. รายการยังไหว…ไปต่อ ออกอากาศ 60 … Continue reading

ยึดทรัพย์-ขึ้นเครดิตบูโร ถึงเวลา กยศ.ใช้ ยาแรง

ยึดทรัพย์-ขึ้นเครดิตบูโร ถึงเวลา กยศ.ใช้ ยาแรง

ยึดทรัพย์-ขึ้นเครดิตบูโร ถึงเวลา กยศ.ใช้ ยาแรง คอลัมน์ คลื่นคิดข่าว โดย ขติยา มหาสินธ์ มติชนรายวัน 24 ตุลาคม 2558 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สร้างโอกาสให้แก่น้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนจนปัจจุบัน 20 ปี กยศ.ใช้เงินจากภาษีประชาชนปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 4 ล้านราย วงเงินกว่า 4 แสนล้านบาท แต่ผลตอบแทนกลับมาน่าใจหาย เมื่อพบว่ามีน้องๆ ที่ครบกำหนดชำระเงินกู้ ได้ชำระคืนแค่ 40% ส่วนอีก 60% ค้างชำระ!! กลุ่มที่ค้างชำระ 60% แยกเป็นกลุ่มที่ไม่ตั้งใจเบี้ยวหนี้ แต่เพราะตกงานหรือมีเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ กลุ่มนี้นับเป็นความสูญเสียที่เกิดจากรัฐบาลบริหารผิดพลาดโดยไม่ได้พิจารณาว่าสาขาตลอดจนตัวผู้กู้เอง … Continue reading

ครูไทย หนี้ท่วม! ออมสินกระอักไม่ทำกำไร-หนี้เสียพุ่ง เล็งเรียกเจรจาก่อนส่งฟ้องร้อง

ครูไทย หนี้ท่วม! ออมสินกระอักไม่ทำกำไร-หนี้เสียพุ่ง เล็งเรียกเจรจาก่อนส่งฟ้องร้อง

ครูไทย หนี้ท่วม! ออมสินกระอักไม่ทำกำไร-หนี้เสียพุ่ง เล็งเรียกเจรจาก่อนส่งฟ้องร้อง นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าตามที่ธนาคารได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยในช่วงแรกได้กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการจนถึงวันที่ 31 ก.ค. และต่อมาได้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ จำนวน 33,354 ราย จำนวนเงิน 49,815 ล้านบาท โดยการออกมาตรการดังกล่าวธนาคารมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือแม่พิมพ์ของชาติ ด้วยการแบ่งเบาปัญหาภาระการชำระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการสอนหนังสือให้แก่เยาวชนของชาติ อย่างไรก็ตามยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังไม่ได้ยื่นขอเข้ามาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ซึ่งในเรื่องนี้ธนาคารออมสินได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แล้วว่า เมื่อธนาคารมีเจตนารมณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือและได้เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีหนี้ค้างชำระได้เข้าร่วมมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และได้ให้เวลาพอสมควรแล้ว หากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระ แต่ไม่ยื่นเรื่องขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ธนาคารก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป สำหรับมาตรการช่วยเหลือที่ออกมานี้ ธนาคารออมสินได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม … Continue reading

หาคำตอบหลักสูตรเรียนรามฯ “พรี-ดีกรี” จบเร็ว

หาคำตอบหลักสูตรเรียนรามฯ “พรี-ดีกรี” จบเร็ว

หาคำตอบหลักสูตรเรียนรามฯ “พรี-ดีกรี” จบเร็ว หลายปีหลังหลายมหาวิทยาลัยแข่งขันกันพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบเปิดที่พัฒนาหลักสูตร “พรี-ดีกรี” (Pre-degree) ขึ้นมาเพื่อให้เด็กสนใจเข้ามาเรียนมากขึ้นแต่ก็ยังมีคำถามว่าหลักสูตรนี้ดีจริงหรือไม่ ระบบการเรียน “พรี-ดีกรี” เป็นระบบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเรียนควบคู่ไปกับระดับมัธยมได้โดยการเรียนเก็บหน่วยกิตสะสมไว้เทียบโอนเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้ที่ผ่านมามีนักเรียนจบปริญญาตรีไวกว่าการเรียนตามระดับชั้นหลายราย ส่งผลให้หลายคนสงสัยในคุณภาพของนักเรียนที่จบ ขณะที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลว่าการเรียนแบบนี้อาจเพิ่มภาระให้นักเรียนหรือไม่ รองศาสตราจารย์สุวรรณีเดชวรชัยผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หรือ สวป. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เผยกับทีมข่าวว่า หลักสูตรนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลและความพร้อมของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งที่ผ่านมาพบว่านักเรียนสามารถบริหารจัดการได้ค่อนข้างดี ทำให้ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายดีขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยได้ทำความเข้าใจกับอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนต่างๆ ถือเป็นข้อดี โดยมีนักเรียนสนใจเข้าเรียน “พรี-ดีกรี” เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์สุวรรณี อธิบายต่อว่า สำหรับคำถามว่าคุณภาพของนักเรียนที่จบ “พรี-ดีกรี” จะสู้กับนักเรียนที่เรียนตามระดับชั้นได้หรือไม่คำตอบขึ้นอยู่กับผู้ปกครองของเด็ก และตัวเด็กเอง ซึ่งทางมหาลัยจะช่วยหากิจกรรมคอยสนับสนุนให้มากขึ้น เพราะรู้อยู่แล้วว่ามีข้อจำกัดเรื่องเวลา แต่ทั้งนี้เด็กสามารถทดลองเรียนได้ หากไม่ไหวยังไงก็สามารถเก็บไว้ได้ จากการสอบถามนักเรียนที่เรียนหลักสูตร “พรี-ดีกรี” … Continue reading

เลิกเรียนบ่าย 2 ครึ่ง เริ่มพ.ย.นี้ ทดลอง 3,831 โรงเรียน

เลิกเรียนบ่าย 2 ครึ่ง เริ่มพ.ย.นี้ ทดลอง 3,831 โรงเรียน

เลิกเรียนบ่าย 2 ครึ่ง เริ่มพ.ย.นี้ ทดลอง 3,831 โรงเรียน 16 ตุลาคม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปีงบประมาณ 2559 จะแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ (กรกฎาคม-ตุลาคม 2558) ระยะที่ 2 การเริ่มดำเนินโครงการ (ตุลาคม 2558-มกราคม 2559) ระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผลหลังการดำเนินการโครงการ (มกราคม-เมษายน 2559) และระยะที่ 4 การขยายผลในสถานศึกษาทั่วไป … Continue reading

ม.ขอนแก่น ขึ้นแท่นที่ 1 ยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุดในประเทศ

ม.ขอนแก่น ขึ้นแท่นที่ 1 ยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุดในประเทศ

ม.ขอนแก่น ขึ้นแท่นที่ 1 ยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุดในประเทศ ภาพ: kku.ac.th (15 ต.ค.58) นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า จากการสอบถามกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการยื่นจดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยไทย ปรากฏว่า มข.ยื่นจดสิทธิบัตรมากเป็นอันดับ 1 โดยยื่น 737 ฉบับ รองลงมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 713 ฉบับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 514 ฉบับ มหาวิทยาลัยมหิดล 510 ฉบับ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 373 ฉบับ แสดงให้เห็นว่า มข.ให้ความสำคัญเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา หรือผลงานวิจัยของบุคลากร นอกจากนี้ ในปี … Continue reading

น่าตกใจ! อาชีวะเอกชน เผยตัวเลข10ปี เด็กเรียนน้อยลงถึง60เปอร์เซ็นต์

น่าตกใจ! อาชีวะเอกชน เผยตัวเลข10ปี เด็กเรียนน้อยลงถึง60เปอร์เซ็นต์

น่าตกใจ! อาชีวะเอกชน เผยตัวเลข10ปี เด็กเรียนน้อยลงถึง60เปอร์เซ็นต์ ภาพจาก : blog.eduzones นายกิตตน์ หนูสง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ และอุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ภาคใต้ เปิดเผยว่า กรณี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เร่งหาสาเหตุหลังจากนักเรียนที่เข้าเรียนต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษาตั้งแต่ปี 2553-2557 ลดลง 27.8% นั้น แม้จำนวนนักศึกษาของวิทยาลัยในปีการศึกษา 2556 กับ 2557 มีค่อนข้างคงที่ ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ภาพรวมระยะ 10 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาของวิทยาลัยลดลงกว่าร้อยละ 60 ซึ่งตนมองว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตาม อยากให้ ศธ.เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวของนักศึกษาระหว่างรัฐ และเอกชนให้เท่าเทียมกัน เนื่องจากเด็กที่เรียนในโรงเรียนเอกชนต่างจังหวัด … Continue reading

อาชีพไหนที่เหมาะกับเรา

อาชีพไหนที่เหมาะกับเรา

อาชีพไหนที่เหมาะกับเรา การเลือกอาชีพที่เหมาะกับเรา เป็นเรื่องที่น้องๆ ทุกคนควรให้ความสำคัญ บางคนคิดว่าเรียนอะไรก็ได้ ขอแค่ให้จบมาแล้วมีงานทำก็พอเพราะทุกวันนี้งานหายาก แต่ถ้าเราได้เรียนในสิ่งที่ชอบ และได้ทำงานตามความถนัด งานนั้นๆ จะไม่สร้างแค่รายได้ แต่มันจะสร้างความสุขให้กับเราไปตลอดชีวิต!จริงๆ เราก็พูดเรื่องการเลือกอาชีพกันมาโดยตลอด แต่ก็ยังมีน้องๆ อีกหลายคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เลือกไม่ถูกว่าจะเอายังไงดี ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาดูแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกอาชีพในปัจจุบันกันดีกว่าค่ะ อย่างแรกเราจะต้องรู้จักตัวเองเสียก่อน โดยอาจจะดูจากความชอบหรือความถนัด เพราะคงไม่มี ใครรู้จักตัวเราเองดีเท่ากับตัวเราอีกแล้วแต่ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือควรจะไปทางไหน ลองสังเกตบุคลิกภาพของเราตามทฤษฎีของ John L. Holland ก็ได้ค่ะ ซึ่งทฤษฎีนี้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ เราจะได้รู้ว่าตัวเองเด่นด้านไหน เหมาะที่จะทำอาชีพอะไร จากนั้น เราก็ควรสำรวจภาวะการมีงานทำของอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นตัวช่วยในการเลือกสาขาการเรียน ซึ่งผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่จบในระดับอาชีวศึกษาสาขาพาณิชยกรรมได้งานทำเฉลี่ยร้อยละ 50.84, ช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 48.82, ศิลปหัตถกรรม ร้อยละ 36.39, คหกรรม … Continue reading

หนทางสู่ผู้พิพากษา! ข้อสอบเนติฯประหลาด ให้นศ.เลือกเอา จะช่วย แฟน หรือ แม่ !

หนทางสู่ผู้พิพากษา! ข้อสอบเนติฯประหลาด ให้นศ.เลือกเอา จะช่วย แฟน หรือ แม่ !

หนทางสู่ผู้พิพากษา! ข้อสอบเนติฯประหลาด ให้นศ.เลือกเอา จะช่วย แฟน หรือ แม่ ! หน่วยงานด้านตุลาการของจีนได้ออกข้อสอบประหลาดในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้เรียนเป็นทนาย และผู้พิพากษา ด้วยการออกข้อสอบสุดแปลกประหลาด ที่ให้ผู้สอบต้องใช้หลักเกณฑ์คิดส่วนบุคคลในการเลือกคำสอบให้เหมาะสม รายงานระบุว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบเนติบัณฑิตของจีน เพื่อเป็นทนายความหรือผู้พิพากษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสอบนับแสนคน ปีนี้ปรากฏว่า ข้อสอบที่ออกมาได้ตั้งคำถามประหลาดที่ตอบยาก โดยข้อสอบได้ถามว่า นักศึกษาคิดว่าจะช่วยใครระหว่าง”แฟนสาว”และ”แม่”หากต้องเจอกับสถานการณ์คับขัน ถ้าเกิดสองคนนี้อยู่ในตึกอาคารที่เจอไฟไหม้ และคิดว่า ต้องช่วยคนไหนจึงไม่ถูกดำเนินคดีอาญา? โดยคำถามดังกล่าวได้ทำให้เกิดกระแสโต้เถียงกันอย่างสนั่นในโลกออนไลน์แดนมังกร หลายคนต่างแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ นานา รายหนึ่งบอกว่า โดยไม่ต้องคำนึงเรื่องกฎหมาย เราต้องเลือกให้แม่รอดตาย เพราะแม่เป็นคนเลี้ยงดูเรามา ส่วนแฟนสาวอายุยังน้อย เธอจึงน่าจะมีโอกาสดีกว่าที่จะหนีรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ได้เอง ขณะที่บางคนก็บอกว่า กฎหมายนี้ไม่ยุติธรรม หรือเป็นเรื่องชวนตลกมาก โดยเฉพาะการบังคับให้ต้องเลือกตัดสินว่าจะต้องเลือกช่วยชีวิตใดชีวิตหนึ่งในสถานการณ์คับขันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยรายหนึ่งบอกว่า”ชีวิตคนเราเท่าเทียมกันทุกคนพวกเขาควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย ส่วนอีกรายบอกว่าผมไม่รู้ว่าทำไมการทิ้งแม่ให้ตายต้องถือเป็นอาชญากรรม และการทิ้งแฟนสาวตัวเองให้ตายจึงไม่เป็นเช่นนั้นบ้าง … Continue reading


Page 1 of 28112345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล