โพลวันภาษาไทยชี้คนยุคใหม่นิยมใช้ศัพท์แสลง

โพลวันภาษาไทยชี้คนยุคใหม่นิยมใช้ศัพท์แสลง

โพลวันภาษาไทยชี้คนยุคใหม่นิยมใช้ศัพท์แสลง วธ.เผยผลโพลวันภาษาไทย ชี้คนยุคใหม่นิยมใช้ศัพท์แสลง รวมถึงพูด อ่าน และเขียนไม่ถูกต้อง ประชาชนแนะให้วธ.เร่งรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้ภาษาไทยถูกต้อง ผ่านสื่อออนไลน์ วันนี้(26ก.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 วธ.ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อ “ภาษาไทย” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 3,073 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 62.61 รู้ว่าวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม  ร้อยละ 52.59 รู้วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทย เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายปัญหาการใช้ภาษาไทยในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2505 นายวีระ กล่าวอีกว่า … Continue reading

เลิกแล้วค่ะ!! เจ้าของร้านพระเครื่องแพ็คถุงประกาศเลิกขายแล้ว เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

เลิกแล้วค่ะ!! เจ้าของร้านพระเครื่องแพ็คถุงประกาศเลิกขายแล้ว เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

เลิกแล้วค่ะ!! เจ้าของร้านพระเครื่องแพ็คถุงประกาศเลิกขายแล้ว เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย 25 กรกฎาคม นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมภายหลังมีการแชร์ภาพพระเครื่องจำนวนมากใส่ถุงห้อยขายอยู่ตามตลาดในโซเชียลมีเดีย โดยติดราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป ว่า การผลิตพระเครื่องเพื่อให้เช่า หรือขายไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ห้ามไว้ ดังนั้น ใครจะผลิตก็ไม่ผิด แต่ก็ขึ้นยู่กับผู้บริโภคจะใช้ปัญญาว่าจะซื้อพระเครื่องที่อยู่ตามแผงในลักษณะเช่นนี้หรือไม่ ในส่วนของ พศ.ไม่สามารถไปดูแลกำกับในเรื่องนี้ได้เช่นกัน “อย่างไรก็ตาม ผมมองว่าการนำพระเครื่องมาขายลดราคาแบบนี้ เป็นการฉวยโอกาสนำบุญมาเป็นสินค้า แต่หากมองด้านบวกผู้จัดจำหน่ายอาจมีเจตนาดีผลิตพระเครื่องให้ผู้มีรายได้น้อยซื้อไปบูชาก็เป็นได้” โฆษก พศ.กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ เจ้าของร้านนาเดียร์ คอลเลกชั่น ย่านสำเพ็ง ซึ่งเป็นร้านที่นำพระเครื่องบรรจุใส่ถุงมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง 3 หลังจากมีการแช์ภาพพระเครื่องบรรจุถุงฝ่ายโซเชียลมีเดีย และถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม โดยได้ประกาศยกเลิกการขายพระเครื่องบรรจุถุงแล้ว เพื่อความสบายใจของทุกๆ … Continue reading

กระตุ้นคนไทยใส่ใจภาษาไทยเอกลักษณ์ชาติ

กระตุ้นคนไทยใส่ใจภาษาไทยเอกลักษณ์ชาติ

กระตุ้นคนไทยใส่ใจภาษาไทยเอกลักษณ์ชาติ วธ.จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กระตุ้นคนไทยเห็นคุณค่าภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ ด้านผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นห่วงเด็กรุ่นใหม่อ่านทำนองเสนาะ ควบกล้ำไม่ได้ วอนเพิ่มทักษะการเรียนภาษาไทยในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (25 ก.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวในการแถลงข่าวจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 ว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 ก.ค.ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินั้น ในปีนี้ วธ.ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทย และเพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติใดในโลก ซึ่งปัจจุบันสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ จะทำอย่างไรให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาต่างๆ ส่วนการใช้ภาษาใหม่ๆ เช่น ภาษาในแชต ไลน์ นั้น เห็นว่า ไม่น่ากังวล เพราะภาษาลักษณะนี้อยู่ไม่นานจะหายไปเอง ทั้งนี้ภาษาถือเป็นวัฒนธรรมที่ไม่หยุดนิ่ง มีพลวัตร … Continue reading

จี้ครูไทยต้องปรับวิธีสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์

จี้ครูไทยต้องปรับวิธีสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์

จี้ครูไทยต้องปรับวิธีสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทยคนแรกสะกิดเตือนครูไทยยกระดับการสอนให้ทัน Economy 4.0 เน้นสอนเด็กให้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล (23ก.ค.) นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของประเทศไทย ได้กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ว่า การเรียนรู้ของครูยุค Education 4.0 ต้องปรับกระบวนการสอนให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  (Economy 4.0) ที่เน้นการใช้ทักษะการคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีระดับสูงในการพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ ฉะนั้นการเรียนรู้และการเรียนการสอนต้องปรับกระบวนทรรศน์ใหม่ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ให้สอดรับกับ Economy 4.0 อาจารย์เฉลิมพร กล่าวต่อไปว่า ล่าสุด World Economic Forum (WEF) … Continue reading

บัณฑิตครู มรภ.โคราช ร้องเรียนจบไม่ได้ตั๋วครู

บัณฑิตครู มรภ.โคราช ร้องเรียนจบไม่ได้ตั๋วครู

บัณฑิตครู มรภ.โคราช ร้องเรียนจบไม่ได้ตั๋วครู ( 21 ก.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) รุ่นที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประมาณ 30 คนเดินทางมายื่นหนังสือต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอให้ดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดย น.ส.จุฑามาศ จูมนา ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า ตนและเพื่อนที่เรียนหลักสูตรดังกล่าว ที่มีทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และพลศึกษา … Continue reading

เด็กไทยเจ๋ง!คว้า8รางวัล ประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่จีน

เด็กไทยเจ๋ง!คว้า8รางวัล ประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่จีน

เด็กไทยเจ๋ง!คว้า8รางวัล ประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่จีน เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัล 8 รางวัล งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ IEYI 2016 ที่ประเทศจีน คณะครูและผู้ปกครองแห่มารอรับและร่วมแสดงความยินดี   ที่มา : dailynews ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

ศธ.วางกรอบสอบบรรจุครูใหม่เริ่มใช้ปี 60

ศธ.วางกรอบสอบบรรจุครูใหม่เริ่มใช้ปี 60

ศธ.วางกรอบสอบบรรจุครูใหม่เริ่มใช้ปี 60 “ดาว์พงษ์”สั่ง สพฐ.-ก.ค.ศ.วางกรอบเวลาสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย เริ่มใช้ปี 2560 ย้ำต้องบรรจุให้เรียบร้อยก่อนเปิดเทอมแรกของทุกปี ส่งผลให้โรงเรียนเอกชนแก้ปัญหาขาดครูช่วงเปิดเทอมได้ (21ก.ค.)พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนด้าหรือร่วมกับ นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อจัดทำกรอบเวลาในโยกย้าย บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ใหม่  โดยตยให้นโยบายว่า ต้องกำหนดให้การสอบบรรจุครูแล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปี เพื่อให้โรงเรียนเอกชน สามารถหาครูทดแทนครูลาออก เนื่องจากสอบขึ้นบัญชีเป็นครูผู้ช่วย สพฐ.ได้ทันการเปิดภาคเรียน  ซึ่งจะส่งผลถึงการปรับช่วงเวลาการยื่นคำร้องขอย้ายของครู และการดำเนินการย้ายที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนเพื่อให้รู้อัตราว่าง  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยได้ ทั้งนี้จะพยายามให้กรอบเวลาใหม่นี้จะเริ่มใช้ทันทีในการโยกย้ายและสอบคัดเลือกครูปี … Continue reading

โพลล์เผยคนกรุงจะไปออกเสียงประชามติ 55.6% แต่เห็นชอบร่าง รธน.แค่ 33.7%

โพลล์เผยคนกรุงจะไปออกเสียงประชามติ 55.6% แต่เห็นชอบร่าง รธน.แค่ 33.7%

โพลล์เผยคนกรุงจะไปออกเสียงประชามติ 55.6% แต่เห็นชอบร่าง รธน.แค่ 33.7%   นายสิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ 1,131 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 14-16 กรกฎาคม ต้องการสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 หลังราชกิจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคมนี้ เป็นวันออกเสียงประชามติ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการเตรียมการออกเสียงประชามติ ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ทราบว่าจะมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม ร้อยละ … Continue reading

น.ศ.แพทย์-ทันตะ-เภสัช-เทคนิคการแพทย์-พยาบาล มข.ร่วมออกหน่วย พอ.สว.ช่วยประชาชน

น.ศ.แพทย์-ทันตะ-เภสัช-เทคนิคการแพทย์-พยาบาล มข.ร่วมออกหน่วย พอ.สว.ช่วยประชาชน

น.ศ.แพทย์-ทันตะ-เภสัช-เทคนิคการแพทย์-พยาบาล มข.ร่วมออกหน่วย พอ.สว.ช่วยประชาชน นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น กล่าวในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น มีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ว่า สืบเนื่องด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการรักษาพยาบาลในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.สำหรับการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และเยี่ยมเยียนประชาชนของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพททย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมออกหน่วย 250 คน … Continue reading

ม.พะเยาปลื้มเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% รับพระราชทานรางวัลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ดีเด่นปี’59

ม.พะเยาปลื้มเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% รับพระราชทานรางวัลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ดีเด่นปี’59

ม.พะเยาปลื้มเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% รับพระราชทานรางวัลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ดีเด่นปี’59 น.ส.ปราณี เทียมใจ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่า จากการส่งผลงานกิจกรรม และโครงการต่างๆ รณรงค์เพื่อการควบคุมการสูบอย่างต่อเนื่องทำให้ชมรมนิสิตพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มพ.ได้รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2559 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานโครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 10 จัดขึ้นโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย น.ส.เพชรลดา สีขาว อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนิสิตพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ มพ.กล่าวว่า ชมรมนิสิตได้จัดกิจกรรมการ และโครงการต่างๆ รณรงค์เพื่อการควบคุมยาสูบอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานกิจการนิสิต ทั้งนี้ การพัฒนาชมรมนิสิตพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ … Continue reading

สกอ.ไล่ล่ามิจฉาชีพปลอมวุฒิการศึกษา

สกอ.ไล่ล่ามิจฉาชีพปลอมวุฒิการศึกษา

สกอ.ไล่ล่ามิจฉาชีพปลอมวุฒิการศึกษา เลขาธิการ กกอ. สั่งฝ่ายติดตาม-ไอที-นักฏหมาย รวบรวมข้อมูลมิจฉาชีพปลอมวุฒิการศึกษาผ่านเว็บ เพื่อแจ้งจับ ย้ำทุกฝ่ายต้องช่วยกัน แนะสถานประกอบหากไม่มั่นใจวุฒิการศึกษาส่งมหา’ลัย-สกอ ช่วยตรจสอบ   ที่มา : dailynews ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

เด็กไทยคว้า2 ทอง 3 เงินฟิสิกส์โอลิมปิก

เด็กไทยคว้า2 ทอง 3 เงินฟิสิกส์โอลิมปิก

เด็กไทยคว้า2 ทอง 3 เงินฟิสิกส์โอลิมปิก นักเรียนไทยเจ๋งคว้า คว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งมีผู้ร่วมแข่งขัน 88 ประเทศ จำนวน 398 คน (18 ก.ค.) ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท.ได้ดำเนินโครงการส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 โดยคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย จำนวน 5 คน ไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ วันที่ 11 – 17 กรกฎาคม … Continue reading

‘บิ๊กหนุ่ย’ สั่งเอาผิดเว็บขายวุฒิปลอมแล้ว ให้ มหา’ลัย-ร.ร.ที่ถูกแอบอ้างแจ้งความ

‘บิ๊กหนุ่ย’ สั่งเอาผิดเว็บขายวุฒิปลอมแล้ว ให้ มหา’ลัย-ร.ร.ที่ถูกแอบอ้างแจ้งความ

‘บิ๊กหนุ่ย’ สั่งเอาผิดเว็บขายวุฒิปลอมแล้ว ให้ มหา’ลัย-ร.ร.ที่ถูกแอบอ้างแจ้งความ 14 กรกฎาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า กรณีที่พบว่ามีการโฆษณาซื้อขายวุฒิการศึกษาทางสังคมออนไลน์ ทั้งในระดับปริญญาตรี การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสายอาชีพ ว่า ทราบเรื่องแล้ว ได้สั่งการให้ นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.และ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไปตรวจสอบเรื่องนี้ พร้อมทั้งให้สถาบันการศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับเว็บไซต์ดังกล่าวให้ถึงที่สุด เพราะถือเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรง ต้องยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการการศึกษาชาติ ซึ่งตนยืนยันว่าจะไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอน ที่มา matichon ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

มาล้ำ ! ร.ร.กำแพงเพชรสอบออนไลน์ประหยัดกระดาษ

มาล้ำ ! ร.ร.กำแพงเพชรสอบออนไลน์ประหยัดกระดาษ

มาล้ำ ! ร.ร.กำแพงเพชรสอบออนไลน์ประหยัดกระดาษ คลิป–NewsConnect Channel โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ ด้วยการให้นักเรียนทำข้อสอบ หรือ แบบฝึกหัด บนแท็ปเล็ต เมื่อทำเสร็จ ก็สามารถกดส่งผ่านแอพพลิเคชั่นได้ทันที หากเป็นข้อสอบแบบ ก ข ค ง ก็สามารถกดดูคะแนนได้ เมื่อทำเสร็จ นายภิญโญ แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากการสอบปลายภาคเรียน ทางโรงเรียนต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในแต่ละครั้ง ประกอบกับในช่วงปัจจุบัน ซึ่งมีเทคโนโลยีสมัยใหม่แทรกแซงเข้ามา ทางโรงเรียนจึงได้จัดการสอบ ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค ทั้งประหยัด รวดเร็ว และลดรายจ่าย กว่าการสอบแบบเดิม ไม่ต้องเสียงบประมาณในการพิมพ์กระดาษคำตอบ … Continue reading

เตรียมเชือดอีก20มหาลัย!! เหตุ รับน.ศ.เกิน-ทุจริต-ขัดแย้งภายในม.

เตรียมเชือดอีก20มหาลัย!! เหตุ รับน.ศ.เกิน-ทุจริต-ขัดแย้งภายในม.

เตรียมเชือดอีก20มหาลัย!! เหตุ รับน.ศ.เกิน-ทุจริต-ขัดแย้งภายในม. 14 กรกฎาคม นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งคสช. ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา เบื้องต้นมีผลใช้บังคับกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ชัยภูมิ และ มรภ.สุรินทร์ ซึ่งสาระให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีอำนาจสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ พ้นจากตำแหน่ง หรือให้ไปปฏิบัติงานอื่น และกรณีที่นายกและกรรมการสภาต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ทั้งคณะ ให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกและกรรมการสภาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน … Continue reading


Page 1 of 29012345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล