ศธ. ผุด สมุดพกความดี เล็งใช้คัด น.ศ. เข้ามหาวิทยาลัย

ศธ. ผุด สมุดพกความดี เล็งใช้คัด น.ศ. เข้ามหาวิทยาลัย

ศธ. ผุดไอเดีย สมุดพกความดี หรือพาสปอร์ตความดี หวังให้นักเรียนทุกระดับชั้นบันทึกความดี เตรียมใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สมุดพกความดี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติ แต่กิจกรรมที่จัดทำขึ้นมานั้นต้องเป็นการบูรณาการที่เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลด้วยเช่นกัน โดยที่ประชุมเห็นชอบว่า ควรมีการจัดทำ “สมุดพกความดี” หรือ “พาสปอร์ตความดี” ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง กศน. เพื่อให้นักเรียนพกไว้จดบันทึกความดีว่า ในแต่ละวันตนได้ทำความดีอะไรบ้าง โดยจะมีผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูผู้สอบเซ็นรับรองในสมุดพกความดีให้ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา … Continue reading

เด็กไทยคว้าชัย 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิก

เด็กไทยคว้าชัย 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิก

เด็กไทยคว้า 4 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระหว่าง ประเทศ ประจำปี 2557 ที่คาซัคสถาน วันนี้ (21 กรกฎาคม 2557) ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กล่าวถึงผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2557 ณ กรุงแอสตานา ประเทศคาซัคสถาน ว่า การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 374 คน จาก 85 ประเทศ … Continue reading

เด็กไทยพิชิต 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์ โอลิมปิก

เด็กไทยพิชิต 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์ โอลิมปิก

เด็กไทยพิชิต 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ประจำปี 2557 จากไต้หวัน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 22.50 น. คณะผู้แทนประเทศไทยที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 วันที่ 13-20 กรกฎาคม 2557 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว โดยนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กล่าวถึงการแข่งขันว่า ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกครั้งนี้ มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 82 ประเทศ ซึ่งคณะผู้แทนประเทศไทย ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยการพิชิต 2 … Continue reading

สพฐ.ผุด พจนานุกรมไทย-มอญ

สพฐ.ผุด พจนานุกรมไทย-มอญ

( 15 ก.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษ ซึ่งสนับสนุนให้นำภาษาท้องถิ่นเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ เนื่องจากมีเด็กไทยเกือบ 2 แสนคน ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาที่ 1ดังนั้นจึงได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) พระนคร จัดทำโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย-มอญ เพื่อพัฒนา และติดตั้งโปรแกรมการเรียนรู้คำศัพท์ ไทย-มอญ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ โปรแกรมการเรียนรู้ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โปรแกรมระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์ ในรูปแบบดีวีดี และโปรแกรมระบบปฏิบัติการแอนดรอยส์ ในรูปแบบไมโคร เอสดีการ์ด เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ มรภ.พระนคร ได้จัดทำโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาท้องถิ่นฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสพฐ.จะส่งมอบโปรแกรมดังกล่าวให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) … Continue reading

สมศ. โชว์ตัวบ่งชี้ประเมินรอบ 4

สมศ. โชว์ตัวบ่งชี้ประเมินรอบ 4

( 15 ก.ค.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติเห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)แล้วนั้น สมศ.ได้จัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมศ.แล้ว เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ หากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ข้อความ คำอธิบาย หรือสำนวนภาษา สามารถแจ้งกลับมายังสมศ.ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า ตัวบ่งชี้ในการประเมินรอบสี่ถือว่าสิ้นสุดแล้ว และขณะนี้สมศ.กำลังยกร่างคู่มือการประเมินฯ ซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยภายในเดือนกันยายนนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สถานศึกษาทั้ง 3 ระดับต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมิน คือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ ,ระดับอาชีวศึกษาควรพัฒนาอาจารย์ผู้สอน พัฒนางานสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ส่วนระดับอุดมศึกษาควรพัฒนาอาจารย์และสร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจนถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ “สถานศึกษาทุกแห่งต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนให้มาก เพราะการมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เพียงพอจะช่วยลดภาระงานของผู้สอนลงได้ ทำให้ผู้สอนมีเวลาไปทุ่มเทและพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น … Continue reading

6 เด็กเก่ง พิชิต 6 รางวัล คณิตศาสตร์โอลิมปิก กลับถึงไทยแล้ว

6 เด็กเก่ง พิชิต 6 รางวัล คณิตศาสตร์โอลิมปิก กลับถึงไทยแล้ว

6 นักเรียนไทย เจ้าของ 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก กลับถึงประเทศไทยแล้ว หลังจากนักเรียนไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3-13 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันรวม 101 ประเทศ จำนวนนักเรียน 560 คน และเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกกลับประเทศไทยได้ถึง 6 เหรียญด้วยกัน แบ่งเป็นเหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ สำหรับรายชื่อนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก … Continue reading

ลูกจ้าง สอศ. บุกทวงเงินเดือน 15,000 บาท บอก 3 ปียังไม่ได้

ลูกจ้าง สอศ. บุกทวงเงินเดือน 15,000 บาท บอก 3 ปียังไม่ได้

ลูกจ้างชั่วคราว สอศ. ร่วม 60 คน บุกทวงเงินเดือน 15,000 บาท กับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลังผ่านมา 3 ปีแล้วยังไม่ได้รับการปรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 นายศราวุธ ดีแสง พร้อมตัวแทนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( สอศ.) ประมาณ 60 คน ได้ยื่นหนังสือถึง ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ รมว.ศึกษาธิการ และดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมเงินค่าครองชีพและความมั่นคงในอาชีพ นายศราวุธ ดีแสง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ … Continue reading

ศธ. เตรียมนำค่านิยม 12 ข้อ คสช. ใส่ใน แผนปฏิรูปการศึกษา

ศธ. เตรียมนำค่านิยม 12 ข้อ คสช. ใส่ใน แผนปฏิรูปการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมนำค่านิยมหลัก 12 ข้อของประยุทธ์ มาใส่ในแผนปฏิรูปการศึกษา ชี้ การสร้างค่านิยมนี้ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย วันนี้ (12 กรกฎาคม 2557) นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการสร้างค่านิยมคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า กระทรวงได้รับมอบหมายให้พัฒนาคนอยู่แล้ว แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการกำหนดค่านิยมหลัก เพราะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีทิศทางที่ตรงกัน ทั้งนี้ กระทรวงจะนำค่านิยม 12 ประการ ไปสานต่อเป็นรูปธรรม บรรจุลงเป้าหมายของแผนปฏิรูปการศึกษา ปี 2558-2564 ก่อนที่จะรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ เดือนสิงหาคมนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ … Continue reading

ผลโพลชี้ เด็ก ม.ปลาย ใช้ชีวิตกับการ เรียนพิเศษ เกินครึ่ง

ผลโพลชี้ เด็ก ม.ปลาย ใช้ชีวิตกับการ เรียนพิเศษ เกินครึ่ง

ผลโพลชี้ เด็ก ม.ปลาย ใช้ชีวิตกับการเรียนพิเศษถึง 60.2% เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมแนะ คสช. ปฏิรูปการศึกษาใหม่ ลดจำนวนชั่วโมงเรียน และปรับปรุงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย วันนี้ (1 กรกฎาคม 2557) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ชีวิตเด็ก ม.ปลาย สู่รั้วมหาวิทยาลัย” รับวันประกาศผลสอบ admission 57 โดยผลสำรวจดังกล่าวเป็นเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย และที่กำลังรอศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,231 คน สำหรับผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ชีวิตเด็ก ม.ปลาย สู่รั้วมหาวิทยาลัย” มีรายละเอียด ดังนี้ … Continue reading

มติ กสม. เสนอแก้กฎให้ น.ศ. แต่งข้ามเพศรับปริญญาได้

มติ กสม. เสนอแก้กฎให้ น.ศ. แต่งข้ามเพศรับปริญญาได้

 น.ศ. แต่งข้ามเพศรับปริญญาได้ กสม. ชี้ มหาวิทยาลัยไม่ให้นักศึกษาข้ามเพศแต่งหญิงรับปริญญา เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แนะแก้กฎระเบียบใหม่ พร้อมกำหนดแนวทางที่ชัดเจน เพื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ประชุมพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่ระบุว่าตนเองถูกจำกัดสิทธิและลิดรอนสิทธิเสรีภาพ เนื่องจากมีเพศกำเนิดเป็นชาย แต่มีเพศวิถีเป็นหญิง ที่ผ่านมาได้แต่งกายเป็นหญิงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนกระทั่งจบการศึกษา และเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่ปรากฏว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้แต่งกายเป็นบัณฑิตหญิงเข้าร่วมพิธี ทำให้ได้รับผลกระทบทางจิตใจ จึงร้องขอความเป็นธรรมมายัง กสม. ทั้งนี้ ทาง กสม. ได้ประชุมกันและมีมติเห็นว่า การที่มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดแต่งกายตามเพศสภาพเข้ารับปริญญา เพราะขัดต่อระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยนั้น ถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยเหตุนี้ กสม. จึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าว พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเข้าเรียน … Continue reading

เด็กไทยไอคิว-อีคิว ต่ำกว่ามาตรฐานโลก พบปัญหาขาดสารไอโอดีน

เด็กไทยไอคิว-อีคิว ต่ำกว่ามาตรฐานโลก พบปัญหาขาดสารไอโอดีน

เด็กไทยไอคิว-อีคิว ต่ำกว่ามาตรฐานโลก (24 มิ.ย.) มีรายงานข่าวว่า ในงานสัมมนานักวิจัยภาคสนามของ โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา(ไอคิว) ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ภาวะขาดสารไอโอดีนและภาวะโลหิตจางในเด็กไทย ประจำปี 57 ซึ่งจัดโดย กรมสุขภาพจิต ร่วมกับกรมอนามัย ได้เผยผลการสำรวจ สำรวจไอคิวนักเรียนทั่วประเทศครั้งล่าสุดเมื่อปี2554 พบว่า ค่าระดับสติปัญญา(ไอคิว)ของมาตรฐานสากลส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 100 คะแนน แต่ของเด็กไทยเฉลี่ย 98.59 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ ส่วนเด็กที่มีระดับสติปัญญาบกพร่อง มาตรฐานสากลจะอยู่ที่ไม่ควรเกิน 2% แต่ของเด็กไทยมีมากถึง 6.5% ส่วนผลสำรวจทางด้าน ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) พบว่าเด็กไทยอายุ 6-11 ปี ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานปกติที่กำหนดไว้ 50-100 แต่ของเด็กไทยอยู่ที่ มีคะแนนอีคิวเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ 45.12 … Continue reading

กยศ.เผยปี 57 ปล่อยกู้ครบทั้งรายเก่า-ใหม่กว่า8แสนคน

กยศ.เผยปี 57 ปล่อยกู้ครบทั้งรายเก่า-ใหม่กว่า8แสนคน

กยศ. ปล่อยกู้ ปี 57 เผยครบทั้งรายเก่า-ใหม่กว่า8แสนคน วันที่ 24 มิถุนายน น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกยศ. ได้ทยอยโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพให้แก่ผู้กู้กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 แล้ว โดยแบ่งเป็น ผู้กู้รายเก่า 614,896 คน ผู้กู้รายมใหม่จำนวน 204,000 คน รวมทั้งหมด 818,896 คน ใช้งบประมาณทั้งหมด 33,300 ล้านบาท ในส่วนของภาคเรียนที่ 1 ทางกยศ. จะใช้งบประมาณที่ปีบริหารจัดการไปก่อน และจะตั้งของบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2558 อีก … Continue reading

เตือนนร. เล่นเกมส์คุกกี้รัน อย่างมีสติ

เตือนนร. เล่นเกมส์คุกกี้รัน อย่างมีสติ

เตือนนร. เล่นเกมส์คุกกี้รัน อย่างมีสติ เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าเสาธงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา นายเดชา สมบูรณ์พงษ์กิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้ขึ้นกล่าวอบรมนักเรียนของโรงเรียนหน้าเสาธงถึงกรณีที่มีข่าวออกตามสื่อต่างๆ ในการเรียกเก็บเงินค่าเล่นเกมส์คุกกี้รัน และในกรณีดังกล่าวมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้เล่นเกมส์คุกกี้รันผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองแบบรายเดือน ทำให้มีค่าใช้จ่ายบิลเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทมือถือถึง 2 แสนกว่าบาทนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงได้อบรมนักเรียนถึงจิตสำนึกและความรับผิดชอบ และการยั้งคิดในการเล่นเกมส์ถึงคุณและโทษอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ให้คิดถึงความเดือนร้อนของผู้ปกครองที่จะตามมาในภายหลัง ถ้านักเรียนจะเล่นเกมส์ขอให้เล่นในเวลาว่างอย่าให้เสียการเรียน ขอให้เล่นเกมส์อย่างมีสติ ซึ่งในวันนี้นักเรียนชายคนดังกล่าวก็ไม่ได้มาเรียนหนังสือแต่อย่างใด ขณะที่นายนุกูล อ่ำอ่วม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพุทธชิราชพิทยา พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กนักเรียนคนดังกล่าวที่บ้านเลขที่ 61/5 ม.7 ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นบ้านของเด็กนักเรียนชายคนดังกล่าวได้พบกับนางธนิดา บุญเลิศ มารดา … Continue reading

กยศ.ปรับเกณฑ์ทวงเงินทอน ค่าเทอมสถานศึกษา ระงับโอน-คิดดอกเบี้ย 15%

กยศ.ปรับเกณฑ์ทวงเงินทอน ค่าเทอมสถานศึกษา ระงับโอน-คิดดอกเบี้ย 15%

กยศ.ปรับเกณฑ์ทวงเงินทอน ค่าเทอมสถานศึกษา 18 มิถุนายน นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานติดตามผลการคืนเงินคงค้างจากสถานศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่าคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานภาพรวมการคืนเงินคงค้างของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2556 ทั้งในส่วนของกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และ กยศ. พบว่าที่ผ่านมาสถานศึกษาจำนวนมากไม่ยอมส่งเงินคงค้าง หรือเงินที่ กยศ.โอนให้สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้ผู้กู้ โดยปกติเมื่อหักค่าเล่าเรียนของผู้กู้แล้วมักจะมีเงินส่วนต่าง ตามหลักเกณฑ์แล้วสถานศึกษาต้องส่งคืน กยศ. โดยบางแห่งมียอดค้างถึง 7 ล้านบาท ที่ประชุมจึงเห็นร่วมกันว่า ควรจะปรับแก้หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการกู้ยืมเงิน เดิมกำหนดเพียงว่า หากสถานไม่ส่งคืนเงินคงค้างที่ไม่ได้ใช้ตามสัญญา จะต้องเสียดอกเบี้ย 15% ของจำนวนเงินทั้งหมด มาเป็นหากสถานศึกษาไม่ส่งคืนเงินคงค้างที่ไม่ได้ใช้ตามสัญญา กยศ.จะระงับการโอนเงินให้สถานศึกษานั้น ๆ จนกว่าจะได้รับเงินคืน … Continue reading

ลุยจัดทำ สมาร์ทคลาสรูม แทนโครงการแท็บเล็ต

ลุยจัดทำ สมาร์ทคลาสรูม แทนโครงการแท็บเล็ต

สพฐ.เตรียมยื่นเรื่องเปลี่ยนชื่อโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา เป็นโครงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หลัง คสช.มีมติให้ยุติแจกแท็บเล็ต เล็งจัดทำ “สมาร์ทคลาสรูม” ให้นักเรียนทุกชั้นได้เรียนรู้แท็บเล็ตร่วมกัน คาดงบที่มีจะสามารถทำสมาร์ทคลาสรูมได้ 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ … นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากที่ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติให้ยุติโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต ต่อ 1 นักเรียน ทั้งในส่วนของการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2556 ในโซน 4 ของนักเรียนชั้น ม.1 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่ยังค้างอยู่ และให้นำงบประมาณทั้งสอง 2 ส่วน … Continue reading


Page 1 of 26612345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล