วงโยธวาทิตรร.หอวัง เจ๋ง%21คว้าเหรียญทองที่สิงคโปร์

วงโยธวาทิตรร.หอวัง เจ๋ง%21คว้าเหรียญทองที่สิงคโปร์

วงโยธวาทิตรร.หอวัง วงโยธวาทิตรร.หอวังเจ๋ง คว้าเหรียญทองกลับไทย บนเวทีเทศกาล ดนตรี SIBF 2014 ประเทศสิงคโปร์ 28 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศกาลดนตรี Singapore International Band Festival 2014 หรือ SIBF 2014 ซึ่งจัดเป็นประจำทุก 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งในการแข่งขันครั้งล่าสุดนี้ วงโยธวาทิต โรงเรียนหอวังคว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ (คะแนนสูงสุด) ระดับความสามารถเหรียญทอง ด้วยคะแนน 93.5 คะแนนมาครอง และมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทย วันนี้ ( 28 ก.ค.) ด้วยเที่ยวบินที่ TG 414 … Continue reading

ชูยุวกาชาดสร้างปรองดอง

ชูยุวกาชาดสร้างปรองดอง

ชูยุวกาชาดสร้างปรองดอง ศธ.ชูยุวกาชาดสร้างความปรองดอง จัดงานชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมสร้าง ค่านิยมเยาวสตรีในเรื่องความเป็นไทย (28ก.ค.)ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 16-19 ส.ค.2557 ศธ.จะจัดโครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคครั้งยิ่งใหญ่ หัวข้อ “ยุวกาชาดมิติใหม่” ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการบูรณการกิจกรรมยุวกาชาดกับการพัฒนาเยาวสตรีใน สถานศึกษาเข้าด้วยกัน เพราะตนต้องการสร้างค่านิยมเยาวสตรีในเรื่องความเป็นไทย เนื่องจากเห็นว่าความเป็นกุลสตรีไทยจะเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง และเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการประกอบอาชีพและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในอนาคตได้ “ยุวกาชาดมิติใหม่ คือ การบูรณาการศักยภาพของเยาวสตรีให้เข้ากับกิจการยุวกาชาด โดยมีทุกศาสนาเข้าร่วม ซึ่งสนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการให้เกิดความสมานฉันท์และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะนำหลักการยุวกาชาด 4 เรื่องคือการดูแลตนเอง หลักกาชาดสากล การฝึกอาชีพและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ ผู้อื่น นอกจากนี้จะเน้นให้ยุวกาชาดในระบบโรงเรียน ได้เรียนรู้ร่วมกับเยาวสตรีที่ไม่ได้เป็นยุวกาชาด ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายทำให้เด็กเรียนรู้ความสามัคคีจากกิจกรรมยุวกาชาด และเป็นจุดเริ่มต้นสร้างสังคมที่ดี … Continue reading

นักภาษาไทยชำแหละ ปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออก

นักภาษาไทยชำแหละ ปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออก

นักภาษาไทยชำแหละ ปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออก 28 ก.ค.-นักภาษาไทยชำแหละปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออก ชี้ครูเป็นต้นเหตุสอนผิดวิธี สอนสะกดคำแปลกทำให้เด็กไขว้เขว รศ.ปิตินันท์ สุทธสาร ฝ่ายวิชาการราชบัณฑิตยสถาน และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2557 กล่าวถึงสาเหตุเด็กไทยถึงอ่านไม่ออก เนื่องในวันภาษาไทยที่ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีว่า ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกถ้าวิเคราะห์ดูแล้วคนที่เป็นต้นเหตุของปัญหาคือครู หากครูสอนอย่างถูกวิธี เอาใจใส่ให้เด็กฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้ แต่การสอนของครูในปัจจุบันสอนอย่างสะเปะสะปะซึ่งเป็นการทำร้ายเด็ก ตัวอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้คือ การสอนแบบสะกดคำที่แปลกไปจากเดิมทำให้เด็กไขว้เขว ซึ่งหลักการสอนสะกดคำมี 2 ลักษณะคือ อ่านสะกดคำ และเขียนสะกดคำ ถ้าครูสอนปนเปกันทั้ง 2 ตัวนี้เด็กจะอ่านไม่ออก รศ.ปิตินันท์ กล่าวว่า การอ่านสะกดคำ เป็นการอ่านสะกด โดยการออกเสียงเริ่มจากเสียงพยัญชนะต้น ตามด้วยเสียงสระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ การอ่านต้องสะกดด้วยเสียงจะทำให้เด็กอ่านได้ถูกต้อง เช่นคำว่า “เรือ” … Continue reading

คสช.ระงับสมศ.ประเมินมหาลัย

คสช.ระงับสมศ.ประเมินมหาลัย

คสช.ระงับสมศ.ประเมินมหาลัย “นิวัติ” เผย 4 เครือข่ายอุดมศึกษาตั้งทีมศึกษาข้อมูลรอบด้านแล้วถึงได้เสนอ คสช.ให้ระงับ สมศ.ประเมิน’มหาลัย ด้านอธิการบดีนิด้า ยันมหา’ลัยไม่ได้กลัวถูกประเมิน แต่อยากได้การประเมินที่วัดคุณภาพได้จริง (25 ก.ค.) ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) เพชรบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายอุดมศึกษา 4 เครือข่าย ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้พิจารณาระงับใช้หมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 สำหรับระดับอุดมศึกษาเป็นการชั่วคราวว่า หนังสือดังกล่าวถือเป็นมติของทั้งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), ทปอ.มรภ, ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทอมก.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) โดยก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน และประชุมร่วมกันหลายครั้งแล้ว … Continue reading

ฝึกปฏิบัติ หัวใจการเรียนอาชีวะ

ฝึกปฏิบัติ หัวใจการเรียนอาชีวะ

ฝึกปฏิบัติ หัวใจการเรียนอาชีวะ คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการเรียนด้านอาชีวศึกษา เป้าหมายสูงสุดก็คือ การทำได้จริง ดังนั้นหัวใจสำคัญของการเรียนอาชีวศึกษาก็ต้องอยู่ที่การฝึกปฏิบัติ ไม่ใช่แค่การเรียนทฤษฎีในห้องเรียน หากนักศึกษาได้มีโอกาสลงไม้ลงมือฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือ และต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอย่างต่อเนื่องมากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตนเองมากขึ้นเท่านั้น การจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาอาชีวะได้ฝึกปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และไม่ใช่แค่การฝึกปฏิบัติกับครูไทยเท่านั้น แต่การให้โอกาสได้ไปฝึกฝนกับครูต่างชาติในรูปแบบทวิภาคีก็เป็นสิ่งที่ สอศ.ให้การสนับสนุนเช่นกัน ซึ่งปัจจุบัน สอศ.มีความร่วมมือกับหลายแห่งทั้งในเยอรมนี ไต้หวัน หรืออิสราเอลที่ล่าสุดเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนนักศึกษาไทยกว่า 100 ชีวิต ก็เพิ่งเดินทางกลับมา หลังจากไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานถึง 10 เดือนเต็ม พร้อมกับแบกประสบการณ์ด้านการเกษตรแนวคิดใหม่กลับมาเต็มสองบ่า ด้วยหวังว่าจะได้ใช้เป็นเครื่องมือสานต่อความฝันในชีวิตของแต่ละคนให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ในอนาคตอันใกล้ พูดถึงประสบการณ์ด้านการเกษตรที่แต่ละคนเก็บเกี่ยวกลับมาครั้งนี้ ต้องบอกว่าองค์ความรู้ด้านการเกษตรอาจเป็นแค่เรื่องรอง แต่สาระสำคัญที่ได้จากการเข้าร่วม “โครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพืชศาสตร์ ระบบทวิภาคี ไทย-อิสราเอล” ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรนานาชาติเขตอราวา (AICAT) น่าจะเป็นเรื่องของ … Continue reading

นักศึกษาไทยหวังงานแรกเงินดี มั่นคง

นักศึกษาไทยหวังงานแรกเงินดี มั่นคง

นักศึกษาไทยหวังงานแรกเงินดี มั่นคง (23 ก.ค.) น.ส.ราเคลเล่ โฟคาร์ดิ รองผู้อำนวยการอาวุโส ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการสร้างแบรนด์นายจ้างประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ยูนิเวอร์ซัม คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เปิดเผยผลการสำรวจนิสิต นักศึกษาไทยเกี่ยวกับความคาดหวัง และแรงจูงใจต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานและองค์กรที่สนใจ ประจำปี 2557 ว่า จากการสำรวจนิสิต นักศึกษา 7,142 คนทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ผ่านแบบสอบถาม ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่า นิสิต นักศึกษาจะให้ความสำคัญกับความมั่นคงในอาชีพเป็นอันดับต้นๆ และคาดหวังให้งานแรกเป็นงานที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และเพียงพอสำหรับตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่มีต่อความสนใจในองค์กร 3 อันดับแรกคือ มีฐานเงินเดือนที่ดี รายได้สูงในอนาคต และมีสวัสดิการที่ดี น.ส.ราเคลเล่ … Continue reading

เด็กไทยคว้า2ทอง2เงิน ชีวะโอลิมปิก

เด็กไทยคว้า2ทอง2เงิน ชีวะโอลิมปิก

เด็กไทยคว้า2ทอง2เงิน ชีวะโอลิมปิก (23 ก.ค.) นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท. ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทย จำนวน 4 คน ไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 238 คน จาก 61 ประเทศ ผลปรากฎว่าผู้แทนประเทศไทยคว้ารางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ประกอบด้วย เหรียญทองคือ นายชัยชนม์ทรรศ ศรีวรรัตน์ … Continue reading

ศธ. ผุด สมุดพกความดี เล็งใช้คัด น.ศ. เข้ามหาวิทยาลัย

ศธ. ผุด สมุดพกความดี เล็งใช้คัด น.ศ. เข้ามหาวิทยาลัย

ศธ. ผุดไอเดีย สมุดพกความดี หรือพาสปอร์ตความดี หวังให้นักเรียนทุกระดับชั้นบันทึกความดี เตรียมใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สมุดพกความดี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติ แต่กิจกรรมที่จัดทำขึ้นมานั้นต้องเป็นการบูรณาการที่เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลด้วยเช่นกัน โดยที่ประชุมเห็นชอบว่า ควรมีการจัดทำ “สมุดพกความดี” หรือ “พาสปอร์ตความดี” ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง กศน. เพื่อให้นักเรียนพกไว้จดบันทึกความดีว่า ในแต่ละวันตนได้ทำความดีอะไรบ้าง โดยจะมีผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูผู้สอบเซ็นรับรองในสมุดพกความดีให้ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา … Continue reading

เด็กไทยคว้าชัย 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิก

เด็กไทยคว้าชัย 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิก

เด็กไทยคว้า 4 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระหว่าง ประเทศ ประจำปี 2557 ที่คาซัคสถาน วันนี้ (21 กรกฎาคม 2557) ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กล่าวถึงผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2557 ณ กรุงแอสตานา ประเทศคาซัคสถาน ว่า การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 374 คน จาก 85 ประเทศ … Continue reading

เด็กไทยพิชิต 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์ โอลิมปิก

เด็กไทยพิชิต 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์ โอลิมปิก

เด็กไทยพิชิต 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ประจำปี 2557 จากไต้หวัน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 22.50 น. คณะผู้แทนประเทศไทยที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 วันที่ 13-20 กรกฎาคม 2557 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว โดยนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กล่าวถึงการแข่งขันว่า ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกครั้งนี้ มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 82 ประเทศ ซึ่งคณะผู้แทนประเทศไทย ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยการพิชิต 2 … Continue reading

สพฐ.ผุด พจนานุกรมไทย-มอญ

สพฐ.ผุด พจนานุกรมไทย-มอญ

( 15 ก.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษ ซึ่งสนับสนุนให้นำภาษาท้องถิ่นเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ เนื่องจากมีเด็กไทยเกือบ 2 แสนคน ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาที่ 1ดังนั้นจึงได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) พระนคร จัดทำโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย-มอญ เพื่อพัฒนา และติดตั้งโปรแกรมการเรียนรู้คำศัพท์ ไทย-มอญ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ โปรแกรมการเรียนรู้ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โปรแกรมระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์ ในรูปแบบดีวีดี และโปรแกรมระบบปฏิบัติการแอนดรอยส์ ในรูปแบบไมโคร เอสดีการ์ด เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ มรภ.พระนคร ได้จัดทำโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาท้องถิ่นฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสพฐ.จะส่งมอบโปรแกรมดังกล่าวให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) … Continue reading

สมศ. โชว์ตัวบ่งชี้ประเมินรอบ 4

สมศ. โชว์ตัวบ่งชี้ประเมินรอบ 4

( 15 ก.ค.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติเห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)แล้วนั้น สมศ.ได้จัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมศ.แล้ว เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ หากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ข้อความ คำอธิบาย หรือสำนวนภาษา สามารถแจ้งกลับมายังสมศ.ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า ตัวบ่งชี้ในการประเมินรอบสี่ถือว่าสิ้นสุดแล้ว และขณะนี้สมศ.กำลังยกร่างคู่มือการประเมินฯ ซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยภายในเดือนกันยายนนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สถานศึกษาทั้ง 3 ระดับต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมิน คือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ ,ระดับอาชีวศึกษาควรพัฒนาอาจารย์ผู้สอน พัฒนางานสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ส่วนระดับอุดมศึกษาควรพัฒนาอาจารย์และสร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจนถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ “สถานศึกษาทุกแห่งต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนให้มาก เพราะการมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เพียงพอจะช่วยลดภาระงานของผู้สอนลงได้ ทำให้ผู้สอนมีเวลาไปทุ่มเทและพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น … Continue reading

6 เด็กเก่ง พิชิต 6 รางวัล คณิตศาสตร์โอลิมปิก กลับถึงไทยแล้ว

6 เด็กเก่ง พิชิต 6 รางวัล คณิตศาสตร์โอลิมปิก กลับถึงไทยแล้ว

6 นักเรียนไทย เจ้าของ 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก กลับถึงประเทศไทยแล้ว หลังจากนักเรียนไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 3-13 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันรวม 101 ประเทศ จำนวนนักเรียน 560 คน และเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกกลับประเทศไทยได้ถึง 6 เหรียญด้วยกัน แบ่งเป็นเหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ สำหรับรายชื่อนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก … Continue reading

ลูกจ้าง สอศ. บุกทวงเงินเดือน 15,000 บาท บอก 3 ปียังไม่ได้

ลูกจ้าง สอศ. บุกทวงเงินเดือน 15,000 บาท บอก 3 ปียังไม่ได้

ลูกจ้างชั่วคราว สอศ. ร่วม 60 คน บุกทวงเงินเดือน 15,000 บาท กับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลังผ่านมา 3 ปีแล้วยังไม่ได้รับการปรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 นายศราวุธ ดีแสง พร้อมตัวแทนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( สอศ.) ประมาณ 60 คน ได้ยื่นหนังสือถึง ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ รมว.ศึกษาธิการ และดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมเงินค่าครองชีพและความมั่นคงในอาชีพ นายศราวุธ ดีแสง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ … Continue reading

ศธ. เตรียมนำค่านิยม 12 ข้อ คสช. ใส่ใน แผนปฏิรูปการศึกษา

ศธ. เตรียมนำค่านิยม 12 ข้อ คสช. ใส่ใน แผนปฏิรูปการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมนำค่านิยมหลัก 12 ข้อของประยุทธ์ มาใส่ในแผนปฏิรูปการศึกษา ชี้ การสร้างค่านิยมนี้ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย วันนี้ (12 กรกฎาคม 2557) นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการสร้างค่านิยมคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า กระทรวงได้รับมอบหมายให้พัฒนาคนอยู่แล้ว แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการกำหนดค่านิยมหลัก เพราะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีทิศทางที่ตรงกัน ทั้งนี้ กระทรวงจะนำค่านิยม 12 ประการ ไปสานต่อเป็นรูปธรรม บรรจุลงเป้าหมายของแผนปฏิรูปการศึกษา ปี 2558-2564 ก่อนที่จะรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ เดือนสิงหาคมนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ … Continue reading


Page 1 of 26612345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล