ปฏิทินครูผู้ช่วย สพฐ.ยังรอคลอด

ปฏิทินครูผู้ช่วย สพฐ.ยังรอคลอด

“ดาว์พงษ์”เผย ก.ค.ศ.เร่งทำปฏิทินสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยสพฐ.ครั้งที่1/2559 มั่นใจเรียบร้อยก่อนเปิดเทอม2 ( 27 มิ.ย.) พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)  กล่าวถึงความคืบหน้า การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้มีการชะลอออกไปจากปฏิทินเดิมที่กำหนดจัดดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) และจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และยุบเลิก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)เพื่อแก้ปัญหา เรื่องการบริหารงานบุคคล ว่า  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เสนอปฏิทินการสอบครูผู้ช่วยมาแล้ว แต่ต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ. ก่อน ซึ่งเบื้องต้น จะประกาศผลสอบให้ทันก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 เพื่อให้ครูเอกชนที่สอบได้ มีเวลาในการลาออก และโรงเรียนเอกชนก็มีเวลาในการหาครูมาทดแทนได้ทันเปิดเทอม รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า … Continue reading

อาจารย์ด้อยคุณภาพ

อาจารย์ด้อยคุณภาพ

อาจารย์ด้อยคุณภาพ ชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายเพียงการสอนให้เรียนรู้สิ่งที่เขารู้กันอยู่แล้ว จึงควรทบทวนเป้าหมายและวิธีการของการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย   รับจ้างเรียนแทนในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ความขี้เกียจส่วนบุคคล หากแต่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญมาก สังคมต้องการให้นักศึกษาเป็น “เด็ก” ที่ไม่ต้องคิดอะไร เพื่อตอบสนองระบบอำนาจที่ไม่ต้องการให้ใครมีและตั้งคำถามใดๆ ทั้งสิ้น ความปรารถนาที่จะ “เรียนรู้” ของนักศึกษาจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่รู้ว่าจะเข้าเรียนไปทำไม ในเมื่อแค่อ่านหนังสือสอบก็ได้อยู่แล้ว   สังคมจะฆ่ามหา’ลัยไร้คุณภาพ รศ. ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) บอกว่าการจะทำให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อาจต้องให้กระบวนการทางสังคมเข้ามามีส่วนจัดการปัญหาด้วย หากสถาบันใดไม่มีคุณภาพสังคมจะลงโทษและฆ่าสถาบันเหล่านั้นให้ล้มหายตายจากไปเอง ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน แต่ที่สำคัญจะต้องมีระบบแนะแนวและให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ เช่น ต้องเปิดเผยแผนการรับและจำนวนที่รับจริง รศ. ดร. ฤาเดช กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้จบปริญญาเอกจำนวนมาก แต่บางคนก็ไม่กล้าโชว์ว่าจบจากที่ไหน … Continue reading

หอสมุด มธ. จับมือ ห้องสมุด ม.เอกชน เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านออนไลน์

หอสมุด มธ. จับมือ ห้องสมุด ม.เอกชน เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านออนไลน์

หอสมุด มธ. จับมือ ห้องสมุด ม.เอกชน เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านออนไลน์ นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์สนเทศและห้องสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบสืบค้นออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและแบ่งปันทรัพยากรของห้องสมุด โดยผู้รับบริการสามารถส่งคำขอยืมระหว่างห้องสมุดผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดแต่ละสถาบัน โดยไม่คิดค่าบริการ “การร่วมมือระหว่างห้องสมุดในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความพยายามในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนในการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยต่อไป สำหรับข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ที่ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้สนใจสามารถใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดทั้ง … Continue reading

อาจารย์ ม.รามไม่เชื่อ สุนทรภู่ขี้เมา เหตุไร้หลักฐาน-ถ้ามัวกินเหล้า

อาจารย์ ม.รามไม่เชื่อ สุนทรภู่ขี้เมา เหตุไร้หลักฐาน-ถ้ามัวกินเหล้า

อาจารย์ ม.รามไม่เชื่อ สุนทรภู่ขี้เมา เหตุไร้หลักฐาน-ถ้ามัวกินเหล้า จะเอาเวลาที่ไหนแต่งกลอนมหาศาล คลิป–matichon tv ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง กล่าวถึงประเด็นที่มักกล่าวกันว่า สุนทรภู่เป็นอาลักษณ์ “ขี้เมา” ว่า ตนไม่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นความจริง เนื่องจากไม่มีหลักฐานด้านประวัติศาสตร์รองรับ ไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนใหญ่มีเพียงการอ้างถึงข้อความใน “นิราศภูเขาทอง” ที่ว่า “ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารัก สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน” ซึ่งตนมองว่าไม่ใช่หลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่าสุนทรภู่เป็นคนขี้เมา แต่หากถามว่าดื่มเหล้าหรือไม่ เป็นไปได้ว่าดื่ม แต่ไม่เชื่อว่าถึงขนาดขี้เมา เนื่องจากผลงานของสุนทรภู่มีจำนวนมหาศาล “ผลงานสุนทรภู่มีมหาศาล ถ้าท่านขี้เมา จะเอาเวลาที่ไหนไปแต่ง” ผศ.ดร.รุ่งโรจน์กล่าว นอกจากนี้ อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทำให้คำว่า อาลักษณ์ขี้เมา ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมา จนกลายเป็นความเชื่อไปแล้วนั้น … Continue reading

เยี่ยมห้องสมุด มก.

เยี่ยมห้องสมุด มก.

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล (คนกลาง) และนางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ที่ 3 จากขวา) พร้อมบุคลากร ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องสมุด โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ผุดแคมเปญจี้ สทศ. ขอโทษ เหตุ โอเน็ต ป่วน

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ผุดแคมเปญจี้ สทศ. ขอโทษ เหตุ โอเน็ต ป่วน

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ผุดแคมเปญจี้ สทศ. ขอโทษ เหตุ โอเน็ต ป่วน 20 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดกระแสการแชร์เรื่องราวของแคมเปญในเวปไซต์ Chang.org โดยเป็นแคมเปญรณรงค์ให้ร่วมลงชื่อของ “กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท” มีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ออกมาขอโทษจากกรณีเฉลยข้อสอบโอเน็ตผิดพลาด เนื้อหามีดังนี้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานี้ ได้มีเสียงสะท้อนจากนักเรียน อาจารย์ และวิชาการจำนวนมากจากหลากหลายสาขา เกี่ยวกับความผิดพลาดในการจัดทำข้อสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นสอบที่ใช้วัดความรู้ของนักเรียนระดับชาติ โดยมีข้อสอบจำนวนหลายข้อที่มีการเฉลยที่ผิดพลาดหรือคลุมเครือจนก่อให้เกิด กระแสการตั้งคำถามและถกเถียงกันไปทั่วประเทศ แม้ว่าทาง สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดทำข้อสอบ ดำเนินการสอบ และตรวจทานข้อสอบได้ออกมาชี้แจงว่ามีข้อสอบเพียงบางข้อที่ผิด แต่คำชี้แจงดังกล่าวก็ยังเป็นที่กังขาของหลาย ๆ ฝ่าย รวมถึงไม่มีการออกมากล่าวขอโทษเพื่อแสดงความรับผิดชอบ หรือนำเสนอวิธีเยียวยาและแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่อย่างใด … Continue reading

หยุดเรียนหนีน้ำท่วม!!  ร.ร.สังกัด สพฐ.-สช.ทยอยสั่งปิดเรียนหนีน้ำท่วมแล้ว

หยุดเรียนหนีน้ำท่วม!! ร.ร.สังกัด สพฐ.-สช.ทยอยสั่งปิดเรียนหนีน้ำท่วมแล้ว

หยุดเรียนหนีน้ำท่วม!! ร.ร.สังกัด สพฐ.-สช.ทยอยสั่งปิดเรียนหนีน้ำท่วมแล้ว 21 มิถุนายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากเกิดฝนตกหนักช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาเรียนของนักเรียน เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 21 มิถุนายน เป็นเวลา1 วัน โดยทางโรงเรียนจะเฝ้าระวังสถานการณ์ และประเมินการประกาศหยุดเรียนวันต่อวัน ขณะที่โรงเรียนอื่นๆ นั้น ได้รับรายงานว่ายังไม่มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนแต่อย่างใด “การประกาศหยุดการสอนนั้น กรณีที่ไม่เกิน 7 วัน ถือเป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่แล้วที่จะต้องพิจารณา และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ว่าจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนหรือไม่ โดยก็ได้กำชับให้ทุกแห่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด” นายการุณกล่าว นายการุณกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน … Continue reading

อดีตรมว.ศธ.ชม ‘บิ๊กตู่’งัดม.44 จัดเรียนฟรี 15 ปี ตรงเป้า

อดีตรมว.ศธ.ชม ‘บิ๊กตู่’งัดม.44 จัดเรียนฟรี 15 ปี ตรงเป้า

อดีตรมว.ศธ.ชม ‘บิ๊กตู่’งัดม.44 จัดเรียนฟรี 15 ปี ตรงเป้า 15 มิ.ย. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงคำสั่งคสช.ที่28/2559  เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ว่า เป็นการใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพล.อประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ที่ตรงเป้าที่สุด  ทันเวลา และเห็นแสงสว่างการปฏิรูปการศึกษาก่อนการเลือกตั้ง  เพราะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเป็นธรรมให้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. จำนวน 12 ล้านคน เป็นการเริ่มต้นสร้างคุณภาพทางการศึกษาและให้เป็นไปตามมติ ครม.สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งตนเป็นคนขับเคลื่อน เน้น 15 ปีเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ … Continue reading

สถาบันจัดอันดับโลกยกม.จุฬาฯครองที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาไทยปี 59

สถาบันจัดอันดับโลกยกม.จุฬาฯครองที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาไทยปี 59

สถาบันจัดอันดับโลกยกม.จุฬาฯครองที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาไทยปี 59 ถึงแม้วันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีกรณีดราม่าเกิดขึ้นกับกรณีของ “เนติวิทย์” แต่ก็ยังมีข่าวดีสอดแทรกขึ้นมาเช่นกันเมื่อ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS University Ranking Asia ประจำปี 2016 ผลปรากฏว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 45 ของเอเชีย โดยอันดับในปีนี้ขยับขึ้นจากปีที่แล้วถึง 8 อันดับ “เป็นที่น่ายินดีที่จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 8 อันดับ และได้ครองอันดับ 1 ของประเทศไทยในปีนี้ โดยในปีนี้จุฬาฯ ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 69.80 คะแนน … Continue reading

ฮือฮาทั้งเมืองเด็กม.6 รร.นครสวรรค์สอบติดแพทย์รวด 73 คน

ฮือฮาทั้งเมืองเด็กม.6 รร.นครสวรรค์สอบติดแพทย์รวด 73 คน

ฮือฮาทั้งเมืองเด็กม.6 รร.นครสวรรค์สอบติดแพทย์รวด 73 คน รายงานข่าวจากจังหวัดนครสวรรค์ วานนี้(14 มิ.ย.) มีการพูดต่อๆ กันอย่างกว้างขวางว่า ในการสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาปี 2559 โรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนดังกล่าว สามารถสอบติดคณะแพทย์และทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ถึง 73 คน สร้างความฮือฮาให้แก่บรรดานักเรียนตามสถาบันต่างๆ รวมถึงประชาชนชาว จ.นครสวรรค์ เป็นอย่างมาก ขณะที่นายวินัย ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ต้องขอแสดงความดีใจ และยินดีที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ถึง 64 … Continue reading

สอบวินัยร้ายแรงครูตุ๋ยเด็ก จ่อถอนใบอนุญาตห้ามสอน

สอบวินัยร้ายแรงครูตุ๋ยเด็ก จ่อถอนใบอนุญาตห้ามสอน

โรงเรียนสวนกุหลาบ ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง “สาโรจน์ มีไผ่” ด้านเลขาธิการคุรุสภา ชง กมว.สั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมเล็งเพิกถอนใบอนุญาตฯไม่ให้กลับมาเป็นครูได้อีก สอบวินัยร้ายแรงครูตุ๋ยเด็ก จ่อถอนใบอนุญาตห้ามสอน   ที่มา :  dailynews ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

ผู้ตรวจการแผ่นดินผุดไอเดีย จบ ป.6 เกรดต่ำกว่า 2.5 ต้องจ่ายค่าเทอม ม.1 เอง

ผู้ตรวจการแผ่นดินผุดไอเดีย จบ ป.6 เกรดต่ำกว่า 2.5 ต้องจ่ายค่าเทอม ม.1 เอง

ผู้ตรวจการแผ่นดินผุดไอเดีย จบ ป.6 เกรดต่ำกว่า 2.5 ต้องจ่ายค่าเทอม ม.1 เอง คลิป–VOICE TV ผู้ตรวจการแผ่นดิน แนะเด็กไทยต้องเข้าศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ 3 ขวบ เหตุเป็นวัยที่รับการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ก่อนผุดไอเดีย จบ ป.6 เกรดต่ำกว่า 2.5 ต้องจ่ายค่าเทอม ม.1 เอง หวังฝึกเด็กให้รู้รับผิดชอบตั้งใจเรียน รู้คุณค่าของงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 59 ที่ผ่านมา นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ออกมากล่าวถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้มาตรา 44 ผ่านร่างพ.ร.บ.การศึกษา 15 … Continue reading

สายอาชีพมีเฮ! ค่าแรง ป.ตรี หลุดโค้ง เจอแรงงานทักษะ ปวช./ปวส. แซง

สายอาชีพมีเฮ! ค่าแรง ป.ตรี หลุดโค้ง เจอแรงงานทักษะ ปวช./ปวส. แซง

สายอาชีพมีเฮ! ค่าแรง ป.ตรี หลุดโค้ง เจอแรงงานทักษะ ปวช./ปวส. แซง ส.อ.ท. เผยผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559 พบค่าจ้างในวุฒิปวช. และ ปวส. มีอัตราเพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากมีความต้องการในตลาดมากขึ้น คาดว่าในอนาคตมีแนวโน้มจะสูงกว่าอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559 จากจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 110 แห่งใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า อัตราการจ่ายค่าจ้างขั้นต้นโดยเฉลี่ยของวุฒิ ปวช. อยู่ที่ 10,120 บาท ,ปวส. 11,383 บาท ปริญญาตรี … Continue reading

รวมภาพดาราไทย!! ที่เคย-เป็นนักศึกษาวิชาทหารมาก่อน?

รวมภาพดาราไทย!! ที่เคย-เป็นนักศึกษาวิชาทหารมาก่อน?

รวมภาพดาราไทย!! ที่เคย-เป็นนักศึกษาวิชาทหารมาก่อน? กระแสการเกณฑ์ทหาร 2559 ยังคงอยู่ในความสนใจของใครหลายคน โดยเฉพาะในปีนี้ มีดาราที่ทั้งสมัครใจรับใช้ชาติ และบางคนก็ยื่นเอกสารไม่ต้องเกณฑ์ทหาร รวมถึงดาราที่ต้องเข้ากรมแบบไม่ทันตั้งตัวอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากใครที่ไม่อยากลุ้นเกณฑ์ทหาร หรือไม่อยากจับใบดำใบแดง ก็สามารถที่จะเลือกเรียน ร.ด. หรือเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ โดยดาราหลาย ๆ คน อาทิ หมาก ปริญ, เจมส์ จิรายุ, สกาย ฮอร์โมน, ริท เดอะสตาร์, สน ยุกต์, กัปตัน เลิฟซิก ก็ได้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารเช่นกัน ซึ่งแต่ละคนนั้นก็ต้องฝึกเหมือนกับเพื่อน ๆ คนอื่น ๆ จับปืน เข้าป่า ทรหดกันไม่เบา แต่พอฝึกออกมาแล้วก็ถือว่าดี … Continue reading

เผยผลสำรวจการอ่าน 2558

เผยผลสำรวจการอ่าน 2558

เผยผลสำรวจการอ่าน 2558 TK park ร่วมกับสนง.สถิติฯ เผยผลสำรวจการอ่าน 2558 คนไทยอ่านเพิ่มขึ้น 66 นาทีต่อวัน เด็กและเยาวชนอ่านมากสุด ผู้ใหญ่นิยมอ่านข่าว/สารคดี ยืนยันมุ่งภารกิจสำคัญ ส่งเสริมคนไทยรักการอ่าน สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) จับมือสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจการอ่านปี 2558 ที่น่ายินดี พบว่าคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นเป็น 66 นาทีต่อวัน โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีอัตราการอ่านสูงสุดในทุกวัย อย่างไรก็ตามในกลุ่มอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีอัตราแนวโน้มในการอ่านโดยรวมลดลงเล็กน้อย TK park จึงยืนยันภารกิจพร้อมเร่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้คนไทยทุกเพศทุกวัย ด้วยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทั่วทุกภูมิภาค เพื่อร่วมสร้างการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้เกิดในสังคม สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาค จึงได้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยนางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักสถิติสังคม … Continue reading


Page 1 of 28812345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล