พระเทพฯ รับสั่งให้ ศธ.กลับมาสอนภาษาไทยสะกดคำ แบบอดีต

พระเทพฯ รับสั่งให้ ศธ.กลับมาสอนภาษาไทยสะกดคำ แบบอดีต

พระเทพฯ รับสั่งให้ ศธ.กลับมาสอนภาษาไทยสะกดคำ แบบอดีต เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กไทยสะกดคำไทยไม่เป็น สมเด็จพระเทพฯ จึงทรงรับสั่งให้ ศธ.กลับมาสอนภาษาไทยสะกดคำ แบบอดีต เพราะจะเป็นประโยชน์ให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้มากกว่าเมื่อเจอคำใหม่ๆ หลังจากที่ปัจจุบัน ศธ. ได้มีการเปลี่ยนวิธีสอนให้เด็กจำเป็นคำๆ แทน สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5 รอบ 2 เมษายน 2558 โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพฯ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมตอนหนึ่ง ว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ ราษฎรมีความรู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ทั้งยังสามารถได้รับการศึกษาและมีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้สูงยิ่งขึ้น เมื่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้จบการศึกษาแล้วจะเป็นรากฐานและกำลังสำคัญของบ้านเมือง เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต (ภาพประกอบจาก oknation blog by … Continue reading

เปิดช่อง ร.ร.ใช้ไม้เรียว แนะผู้บริหารทำข้อตกลง พ่อแม่-น.ร.

เปิดช่อง ร.ร.ใช้ไม้เรียว แนะผู้บริหารทำข้อตกลง พ่อแม่-น.ร.

รับลูก “บิ๊กตู่” เปิดช่อง ร.ร.ใช้ไม้เรียวแนะผู้บริหารทำข้อตกลง “พ่อแม่-น.ร.” สนช.ปิ๊งผุด “สภาศึกษาจังหวัด” ใต้ ศธ. เปิดช่อง ร.ร.ใช้ไม้เรียว แนะผู้บริหารทำข้อตกลง พ่อแม่-น.ร.  เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีความชัดเจนแล้ว คือให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขึ้นกับนายกรัฐมนตรี จะใช้ชื่อใหม่ว่าสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ หรือสภาการศึกษาเดิม และมีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรัฐมนตรีประมาณ 8-9 กระทรวง มาเป็นรองประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายพัฒนาคนของประเทศ ขณะเดียวกันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีข้อเสนอว่าควรมีสถาบันวิจัยระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดการความรู้ สังเคราะห์ความรู้ สร้างนวัตกรรม … Continue reading

กยศ. เล็งผูกรายได้เด็กกู้เรียน จบไปหักเงินเดือนคืนกองทุน

กยศ. เล็งผูกรายได้เด็กกู้เรียน จบไปหักเงินเดือนคืนกองทุน

กยศ. เอาจริง เริ่มปีการศึกษา 2558 งดให้กู้สำหรับผู้มีเกรดต่ำกว่า 2.00 เตรียมฟ้อง 1.3 ล้านราย ที่ยังไม่ใช้หนี้ พร้อมเล็งผูกรายได้เด็กที่กู้เรียน จบไปหักเงินเดือนคืนกองทุน กยศ. เล็งผูกรายได้เด็กกู้เรียน จบไปหักเงินเดือนคืนกองทุน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 นี้ทาง กยศ. ไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการจัดสรรวงเงินให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในปีนี้จะมีการเข้มงวดในการให้กู้ยืมเงิน แต่หากกู้เงินผ่านแล้วก็จะได้รับเงินอย่างรวดเร็ว ด้วยหลักเกณฑ์ในปีนี้ที่เพิ่มเติมนั้น ผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และตลอดการยืมเงินในศึกษานั้นต้องจะมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 เช่นกัน … Continue reading

เครือข่ายผู้ปกครองสตรีวิทย์ฯ 2 ยื่นหนังสือค้าน พชรพงศ์ กลับเป็น ผอ.

เครือข่ายผู้ปกครองสตรีวิทย์ฯ 2 ยื่นหนังสือค้าน พชรพงศ์ กลับเป็น ผอ.

เครือข่ายผู้ปกครองสตรีวิทย์ฯ 2 พร้อมองค์กรหลักในโรงเรียน ยื่นหนังสือต่อ รมว.ศธ. ยืนยันไม่รับ พชรพงศ์ ตรีเทพา อดีต ผอ.สตรีวิทย์ฯ 2 กลับมาดำรงตำแหน่งเดิม เครือข่ายผู้ปกครองสตรีวิทย์ฯ 2 ยื่นหนังสือค้าน พชรพงศ์ กลับเป็น ผอ. เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. วานนี้ (19 มกราคม 2558) นายณรงค์ เทิดฉัตรสิริ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวิทยา 2 พร้อมองค์กรหลักในโรงเรียนสตรีวิทยา 2 รวมประมาณ 10 คน เดินทางมายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยื่นหนังสือเพื่อถึง พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ … Continue reading

Ads
อึ้ง! 23 ร.ร.ไร้ไฟฟ้า กฟภ.อ้างลงทุนสูง

อึ้ง! 23 ร.ร.ไร้ไฟฟ้า กฟภ.อ้างลงทุนสูง

ศธ.ดึงเอกชนสร้างสาธารณูปโภค อึ้ง! 23 ร.ร.ไร้ไฟฟ้า กฟภ.อ้างลงทุนสูง อึ้ง! 23 ร.ร.ไร้ไฟฟ้า กฟภ.อ้างลงทุนสูง นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้พื้นที่ทั่วประเทศไทยจะมีไฟฟ้าใช้แล้ว แต่ยังมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) บางพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่จำนวน 23 แห่ง อาทิ โรงเรียนบ้านหมากพริก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านห้วยปมผาด อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านกะริคี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่อ่องสอน โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านพุม่วง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โรงเรียนบ้านท่าสัก สาขาเต่าไหใต้ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านปงหัวทุ่ง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง … Continue reading

ผลวิจัยชี้การศึกษาไทยตกต่ำ อ่อน 3 วิชาหลัก อังกฤษ-เลข-วิทย์

ผลวิจัยชี้การศึกษาไทยตกต่ำ อ่อน 3 วิชาหลัก อังกฤษ-เลข-วิทย์

ผลวิจัยชี้การศึกษาไทยตกต่ำ อ่อน 3 วิชาหลัก อังกฤษ-เลข-วิทย์ ดร….ุช ไพชยนต์วิจิตร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้มีคุณภาพ พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไทยทุ่มงบประมาณด้านการศึกษาไปถึง 4.2 แสนล้านบาท แต่กลับไม่ได้คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นเลย โดยผลสอบระดับนานาชาติระบุว่า ผลการเรียนของเด็กไทยในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีการพัฒนา แต่กลับตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง อนุมานได้ว่า ปัญหาของระบบการศึกษาไทย ไม่ได้อยู่ที่การขาดแคลนงบประมาณ แต่อยู่ที่ความด้อยประสิทธิภาพในใช้ทรัพยากรบุคคล ดร….ุชฯ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า เด็กไทยยังอ่อน 3 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แม้นักเรียนไทยจะใช้เวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนถึง 6 … Continue reading

ความท้าทาย ของคณะปฏิรูปการศึกษา

ความท้าทาย ของคณะปฏิรูปการศึกษา

ความท้าทาย ของคณะปฏิรูปการศึกษา “ปฏิรูปการศึกษา” คือหนึ่งในนโยบาย และภารกิจหลักเร่งด่วน ของคณะรัฐบาลเฉพาะกิจชุดนี้ และท่ามกลางการทำงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างเข้มข้นของคณะทำงานในส่วนต่างๆของรัฐบาล มีกระแสข่าว ที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทย สะท้อนออกมาเป็นโจทย์ให้กับคณะทำงาน และสังคมได้รับรู้เป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา คุณภาพ ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของครูผู้สอน หรือ นักศึกษาที่จบการศึกษาออกมา ไม่มีคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น หรือ จบมาแล้วไม่สามารถทำงานตามที่องค์กรผู้จ้างงานคาดหวังไว้ได้ ตลอดจนการวิจารณ์ของสังคม เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนท่องจำ เพื่อการสอบแข่งขัน จนผู้ปกครองต้องส่งลูกหลานเรียนพิเศษ จนสถาบันการศึกษาประเภทติวเตอร์ เติบโตรับทรัพย์จนร่ำรวยกันไปตามๆกัน จนกระทั่งมีข่าวว่า รัฐบาลกำลังจะเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ปัญหาเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความท้าทาย ที่คณะปฏิรูปการศึกษาต้องขบคิด และใช้เวลาในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ นี่ยังไม่นับรวมปัญหาระดับโครงสร้างของภาคการศึกษา ที่ไม่สามารถผลิตนักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงาน และภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่นับวันจะเริ่มเห็นผลของปัญหาชัดเจนมากขึ้น เคยมีการนำเสนอข้อมูลประมาณการของผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานในแต่ละระดับการศึกษา ตั้งแต่ปี … Continue reading

ตะลึง! แป๊ะเจี๊ยะฝากลูกเรียน พุ่งพรวด 640 ล้าน

ตะลึง! แป๊ะเจี๊ยะฝากลูกเรียน พุ่งพรวด 640 ล้าน

ตะลึง! แป๊ะเจี๊ยะฝากลูกเรียน พุ่งพรวด 640 ล้าน นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจะแก้ไขได้ต้องใช้ระบบการศึกษาเข้ามาช่วยด้วย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของคน แต่ที่น่าตกใจผลการสำรวจของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเก็บค่าแป๊ะเจี๊ยะของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. พบว่า ในปี 2542 โรงเรียนมีการเก็บเงินค่าแป๊ะเจี๊ยะ 190 ล้านบาท แต่พอปี 2557 มีการเก็บเงินค่าแป๊ะเจี๊ยะเพิ่มขึ้นเป็น 640 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่า ถ้ามีการจ่ายเงินตั้งแต่เด็กเพื่อให้เข้าเรียนและไม่ถือว่าเป็นความผิด เป็นเรื่องธรรมดา เด็กจะใช้เงินซื้อทุกอย่างไปทั้งชีวิต ถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะมีประกาศชัดเจน ห้ามจ่ายเงินค่าแป๊ะเจี๊ยะเพื่อแลกที่นั่งเรียนของเด็ก แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีอยู่ นอกจากนี้มูลนิธิเพื่อคนไทยได้สำรวจเด็กอายุ 18-25 ปี จำนวน 4,000 คนใน … Continue reading

เด็กอาชีวะสร้างชื่อ ชนะเลิศแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ 6 ปีซ้อน

เด็กอาชีวะสร้างชื่อ ชนะเลิศแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ 6 ปีซ้อน

เด็กอาชีวะสร้างชื่อ ชนะเลิศแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ 6 ปีซ้อน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีสุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ 6 ปีซ้อน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เผยถึงผลการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะระดับโลก ในงานเทศกาลหิมะน้ำแข็งนานาชาติ ประจำปี 2558 ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2558 ว่า นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ได้คว้ารางวัลชนะเลิศสูงสุด ในผลงานชื่อ “รถไฟความเร็วสูง เชื่อมสัมพันธ์ สู่อนาคต: High speed rail the Relationship in to Future” … Continue reading

จบม.6ใน8เดือน เหลว พีโอเน็ตอังกฤษคณิตต่ำ

จบม.6ใน8เดือน เหลว พีโอเน็ตอังกฤษคณิตต่ำ

จบม.6ใน8เดือน เหลว พีโอเน็ตอังกฤษคณิตต่ำ กศน.ประเมินโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือนไม่คุ้มค่า ขณะที่ผลสอบพีโอเน็ต อังกฤษ วิทย์ คณิต ต่ำ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ภายหลังทบทวนโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ หรือเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหมาย พบว่าโครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม จะยังไม่พูดว่าจะยุบเลิกโครงการนี้หรือไม่ เพราะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังศึกษาอย่างละเอียดอยู่ ทั้งนี้ ผลการเทียบเคียงโครงการในรุ่นแรกมีผู้สมัคร 74,119 คน แต่ผ่านการประเมิน 7,969 คน รุ่นที่ 2 … Continue reading

ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558

ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558

ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558 จากสถานการณ์บ้านเมืองที่คนไทยเกิดความแตกแยกทางความคิดกันหนักในช่วงที่ผ่านมา เป็นเหมือนกระจกเงาที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมหรือความถดถอยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์บ้านเมืองที่คนไทยเกิดความแตกแยกทางความคิดกันหนักในช่วงที่ผ่านมา เป็นเหมือนกระจกเงาที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมหรือความถดถอยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก การพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมจึงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงและถกคิดร่วมกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เริ่มต้นจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คือ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 8. … Continue reading

ศธ.จัดงานวันเด็กยิ่งใหญ่

ศธ.จัดงานวันเด็กยิ่งใหญ่

ศธ.จัดงานวันเด็กยิ่งใหญ่ ศธ.จับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชน จัดกิจกรรมวันเด็กภายใต้แนวคิด “Kid’s Funtasia” พร้อมเปิดตัวหนังสือวันเด็ก “เมล็ดพันธุ์ของชาติ” เชิดชู“สมเด็จพระเทพฯ”เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนของเด็ก (5ม.ค.) ที่อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัยรมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และพ.ต.ท.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอมรองผู้กำกับการปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลดุสิต (ผกก.ป.สน.ดุสิต)ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2558 โดย พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ทาง ศธ.จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่58มีแนวคิดหลักในการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักในบทบาทของตนเองและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ขณะเดียวกันยังทำให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเยาวชนด้วย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานวันเด็กในปีนี้ศธ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ … Continue reading

ร.ร.เอกชนวิกฤต! ปิดแล้ว400 ขาดครู-ค่าใช้จ่ายสูง-รัฐเมิน

ร.ร.เอกชนวิกฤต! ปิดแล้ว400 ขาดครู-ค่าใช้จ่ายสูง-รัฐเมิน

ร.ร.เอกชนวิกฤต! ปิดแล้ว400 ขาดครู-ค่าใช้จ่ายสูง-รัฐเมิน แฉ ร.ร.เอกชนในกรุงเทพฯเลิกกิจการช่วง 16 ปี รวม 225 โรงเรียน จากทั้งหมด 800 แห่ง ผอ.ร.ร.อนุบาลทองพูนเผย 12 สาเหตุยุบ ร.ร. ทั้งค่าใช้จ่ายสูง-ที่ดินแพง-ทำธุรกิจอื่นกำไรมากกว่า-รัฐเมิน-ขาดครู-งบอุดหนุนน้อย   เมื่อวันที่1 มกราคม นายชิตวร ลีละผลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทองพูน เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป โดยรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ จะทำให้โรงเรียนเอกชนทยอยปิดกิจการลงเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพราะโรงเรียนเอกชนถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขณะที่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน … Continue reading

ดีเดย์เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาปีหน้า

ดีเดย์เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาปีหน้า

ดีเดย์เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาปีหน้า นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้มีการจัดเก็บภาษีคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ และโรงเรียนกวดวิชาไปแล้วนั้น ขณะนี้ กรมฯได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว หาก รมว.คลังเห็นชอบจะเริ่มจัดเก็บได้ในปี 58 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหลายพันล้านบาท ปัจจุบันมีโรงเรียนกวดวิชาราว 10,000 แห่งทั่วประเทศ ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จากปัจจุบันที่ไม่ต้องเสียภาษีเลย แต่ครูต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา “การจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของกระทรวงการคลัง ไม่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายสรรพากรระบุว่าโรงเรียนราษฎร์ ที่หมายถึงโรงเรียนเอกชนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และแวต เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน โดยหลักการนี้ยังคงอยู่ แต่กลุ่มโรงเรียนกวดวิชาที่เปิดสอนพิเศษเพื่อให้นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าสถาบันการศึกษาที่ระบุไว้ได้ เช่น เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร หรือมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนติวเตอร์ต่างๆ เช่น สอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ … Continue reading

1 อำเภอ 1 ทุน รื้อใหม่ เพิ่มทางเลือกเด็กเรียนดี แต่ยากจน

1 อำเภอ 1 ทุน รื้อใหม่ เพิ่มทางเลือกเด็กเรียนดี แต่ยากจน

1 อำเภอ 1 ทุน รื้อใหม่ เพิ่มทางเลือกเด็กเรียนดี แต่ยากจน รื้อใหญ่ 1 อำเภอ 1 ทุน ชี้มีแนวโน้ม 1 อำเภออาจได้มากกว่า 1 ทุน เปลี่ยนเกณฑ์ใหม่เน้นเด็กเก่ง เรียนดี แต่ยากจน พร้อมเพิ่มทางเลือกไม่ต้องเรียนต่อนอก แต่เรียนในประเทศก็ได้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้หารือกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เกี่ยวกับกับการดำเนินการโครงการ 1 … Continue reading


Page 1 of 27512345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล