อึ้ง! ป.3อ่านเขียนไม่ได้

อึ้ง! ป.3อ่านเขียนไม่ได้

อึ้ง! ป.3อ่านเขียนไม่ได้ ผงะเด็ก ป.3 กว่า 3 หมื่นคน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แนะให้สอบตกซ้ำชั้นแก้ปัญหา  นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เปิดเผยว่า มีกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3) ทั่วประเทศ จำนวนถึง3.5 หมื่นคน จากจำนวนทั้งหมด 6 แสนคน หรือ 5.8% ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และยังมีอีก 2 แสนคน หรือ 35% ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก โดยสาเหตุที่นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่ผ่านขึ้นมาอยู่ถึงชั้น ป.3 นั้น เป็นเพราะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) … Continue reading

มติ ทปอ. ให้ 27 มหาวิทยาลัยเลิกรับตรง สกัดเด็กวิ่งรอกสอบ

มติ ทปอ. ให้ 27 มหาวิทยาลัยเลิกรับตรง สกัดเด็กวิ่งรอกสอบ

มติ ทปอ. ให้ 27 มหาวิทยาลัยเลิกรับตรง สกัดเด็กวิ่งรอกสอบ ทปอ. มีมติให้ 27 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. เลิกรับตรง 59 ให้จัดสอบรับตรงกลางและใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน แก้ปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงผลการประชุม ทปอ. ว่า ที่ประชุม ทปอ. มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. ทั้ง 27 แห่ง จัดสอบรับตรงกลางร่วมกันในปีการศึกษา 2559 โดยใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนามาจากข้อสอบสามัญ 7 วิชา แต่จะเพิ่มอีก 2 … Continue reading

จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในประเทศ ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่กล่าวได้ว่าเป็นความปรารถนา นั่นก็คือ การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ การที่คนในชาติเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยวิชาความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ ทักษะการใช้ชีวิตที่ดีงามของสังคม เป็นดัชนีชี้วัดประชากรในเมืองและประเทศนั้นอันเป็นที่ผู้รู้ นักวิชาการนักคิดทั้งหลายต่างมีการวัดและประเมินไปในทิศทางเดียวกันทั้งโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่ก่อกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมาเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลำดับของพัฒนาการการศึกษาเพื่อชุมชนและท้องถิ่น เมืองไทยของเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏกระจายอยู่ทุกภูมิภาคมากถึง 40 แห่ง และได้ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานในท้องถิ่นนั้นๆ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับปริญญาเอก การบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ถูกตั้งคำถามจากสังคมเสมอมา ทั้งคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาเพื่อเข้าสู่ระบบตลาดแรงงาน การช่วยเหลือบริการท้องถิ่นชุมชนรอบข้าง การวิจัยที่สามารถนำมาใช้อย่างเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และการบริหารจัดการที่ถูกตั้งข้อสงสัยจากสังคมภายในและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกของเว็บเบเมตริกส์ของประเทศสเปน เราขอนำข้อมูลที่น่าสนใจ อีกข้อซึ่งก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาเป็นอันดับ 1 ยะลาอันดับ 2 สวนดุสิตอันดับ 3 พระนครอันดับ 4 บุรีรัมย์อันดับ … Continue reading

เด็กไทย ทักษะการคิดวิเคราะห์ ยังมีอยู่ในขั้นระดับต่ำของโลก

เด็กไทย ทักษะการคิดวิเคราะห์ ยังมีอยู่ในขั้นระดับต่ำของโลก

เด็กไทย ทักษะการคิดวิเคราะห์ ยังมีอยู่ในขั้นระดับต่ำของโลก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เผยผลตรวจราชการเบื้องต้น เด็กไทยยังมีทักษะการคิดวิเคราะห์ต่ำ เร่งพัฒนาอย่างจริงจัง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพครู (23ต.ค.)นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตตรวจราชการที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาและสระบุรี ตามนโยบายศธ.แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์รอบ2ประจำปีงบประมาณ2557ช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของตนเน้นติดตามเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์การนำเทคโนโลยีมาช่วยครูและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทำให้ประเมินได้ว่าขณะนี้ทักษะความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ำ จำเป็นต้องเร่งพัฒนาอย่างจริงจัง รวมถึงการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาและให้สังคมรอบตัวเด็กเป็นเหมือนห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านนี้แก่เด็กไทยให้ได้ นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ครูและผู้บริหารเชื่อว่าสิ่งที่สอนกันอยู่ และทำกันอยู่ทุกวันนี้ คือสอนแบบบอกความรู้ให้เด็กเข้าเนื้อหาตามหนังสือนั้นยังไม่สามารถทำให้เด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ ซึ่งการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะปฏิรูปในยุคสมัยใดโดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21ประเทศต่างๆจะเน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตทักษะไอซีที และการสื่อสารเป็นอย่างมาก แต่เด็กของเรายังไม่มีทักษะที่จะไปสู้กับใครได้ ตนจึงได้มอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาต่างๆล็อคเป้าหมายให้ชัดเจนว่าโรงเรียนไหนบ้าง ครูคนไหนและกลุ่มไหนบ้างที่ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าไปแก้ไขเติมเต็มให้แก่โรงเรียนและครูคนนั้นๆ ซึ่งที่ผ่านมามีการอบรมพัฒนาการปรับปรุงการเรียนการสอนกันมานานโดยใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านบาทแล้วแต่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยน ” ส่วนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนั้น ขณะนี้เขตพื้นที่ฯต่างๆก็ทำเต็มที่บางแห่งมีการนำครูเก่งๆมาเข้าค่ายร่วมกับเด็ก ซึ่งยังมีเด็กที่มีปัญหาอยู่อีกเพียงเล็กน้อย … Continue reading

Ads
โอ้โห้..ข้อสอบข้อที่ 51 เจอแบบนี้เครียดกว่าเดิม

โอ้โห้..ข้อสอบข้อที่ 51 เจอแบบนี้เครียดกว่าเดิม

โอ้โห้..ข้อสอบข้อที่ 51 เจอแบบนี้เครียดกว่าเดิม  สมัยนี้..เวลาเข้าห้องสอบคงไม่ต้องเครียดมาก เพราะแค่เห็นแนวข้อสอบที่ครูอาจารย์ทำออกมาทดสอบนักเรียนแล้ว ทั้งเกร็ดเล็กน้อย มุขตลกเสียดสี แบบนี้พอจะหายกังวลไปบ้าง แต่ก็ไม่แน่… ถ้าเจอคำถามข้อที่ 51 แบบนี้ บางคนอาจจะเครียดว่าจะเลือกข้อไหน เอาเป็นว่า “ถูกทุกข้อ” ดีที่สุด! ที่มา   :   sanook ข่าวการศึกษา , รับตรง 58 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ , ทรงผมรับปริญญา , คําไวพจน์

แนวข้อสอบใบขับขี่ 2557 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบใบขับขี่ 2557 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบใบขับขี่ 2557 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย   ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย ลองทำข้อสอบ คลิกที่นี้ครับ   แบบเฉลยแบบทดสอบ เป็นเพียงนำข้อสอบมาเฉลยบางครั้งข้อความอาจไม่ครบถ้วน โปรดดู พ.ร.บ.ตัวจริงอีกครั้ง o พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ข้อใดสามารถจอดรถได้ 5 เมตร จากปากทางเข้าออกอาคาร o พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทาง ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณให้ผู้ขับขี่รถอื่นเห็นสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 60 เมตร o พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เมื่อผู้ขับขี่ได้รับใบสั่งสามารถใช้แทนใบขับขี่ได้กี่วัน 7 วัน o พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถห่างจากคันหน้าเท่าไร ห่างจากรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่หยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุด o สัญญาณไฟจราจร(เขียว เหลือง แดง)เมื่อท่านเห็นสีเหลืองต้องปฏิบัติอย่างไร เตรียมตัวหยุดรถหลังเส้นให้หยุด o … Continue reading

ชาวนาไม่เห็นด้วยโครงการ”ลูกชาวนาเรียนฟรี”แนะส่งเสริม กยศ.ได้ประโยชน์

ชาวนาไม่เห็นด้วยโครงการ”ลูกชาวนาเรียนฟรี”แนะส่งเสริม กยศ.ได้ประโยชน์

ชาวนาไม่เห็นด้วยโครงการ”ลูกชาวนาเรียนฟรี”แนะส่งเสริม กยศ.ได้ประโยชน์   หลังจากที่นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายสังคม  เปิดเผยว่าทางรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนลูกชาวนาให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นจน จบปริญญาเพื่อให้มีอาชีพที่หลากหลาย เพราะอาชีพเกษตรกรรมมีแนวโน้มการใช้แรงงานลดลงโดยนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ ซึ่งอาจจะเป็นโครงการทุนการศึกษาต่างๆเช่นโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษาเป็นต้นนั้น     นายธวัชชัย เอี่ยมจิตร์ แกนนำชาวนา อ.เมืองชัยนาท กล่าวว่า ตนเองไม่ค่อยเห็นด้วยกับโครงการให้ทุนเรียนฟรีกับลูก ชาวนา  โดยให้เหตุผลว่าการให้ฟรีทุกอย่างเป็นการทำลายวินัยของบุคคล เพราะได้ไปแล้วไม่ต้องคืนจะเกิดปัยหาการไม่เห็นคุณค่าไม่ตั้งใจเรียน เรียนไม่จบตามมา และปัญหาที่จะพบอีกอย่างคือใครจะเป็นผู้คัดเลือกว่านักเรียนคนใด ควรจะได้ทุนเพราะอาจจะมีข้อครหาเด็กฝาก รวมถึงการให้ทุน1อำเภอ/1ทุนนั้นจะยิ่งสร้างความแตกแยกให้สังคมเพราะลูก ชาวนากว่า 4,000-5,000ครัวเรือน/อำเภอจะได้รับเพียง 1 ทุน ในขณะที่อีกหลายๆราย ต้องผิดหวัง และข้อพิพาทจะตามมาโดยรวมเริ่มต้นก็มีแต่ปัญหาแล้ว ข้อเสนอแนะหากรัฐบาลต้องการส่งเสริมการศึกษาของลูกชาวนานั้นรัฐบาลควรมองไปที่โครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุง สนับสนุนให้จริงจังมากขึ้น อย่างเช่น โครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. โครงการนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยนักเรียนที่ยากจนให้ได้มีโดอกาสทาง การศึกษามากขึ้น แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องเข้าในปรับปรุงอย่างจริงจังเพื่อช่วยลูกชาวนาคือ … Continue reading

ระลึกชาติในแบบเรียน: ตอนที่1เชื่อมั้ย ฝรั่งแต่งแบบเรียนไทย

ระลึกชาติในแบบเรียน: ตอนที่1เชื่อมั้ย ฝรั่งแต่งแบบเรียนไทย

ระลึกชาติในแบบเรียน : ตอนที่1เชื่อมั้ย ฝรั่งแต่งแบบเรียนไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้จัดนิทรรศการระลึกชาติในแบบเรียน โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแบบเรียนไทยแต่ละยุคแต่ละสมัย แบ่งเป็น 6 ยุค ตามบริบทของสังคมและการเมืองไทย ทีมข่าว MThai News ได้มีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการนี้และมองว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจ จึงขอหยิบนิทรรศการมาเขียนเป็นเรื่องราว 6 ตอนย่อยๆตามยุคได้ให้ลองอ่านกัน ระลึกชาติในแบบเรียน : ตอนที่1เชื่อมั้ย ฝรั่งแต่งแบบเรียนไทย ระลึกชาติในแบบเรียน : ตอนที่1 จุดเริ่มต้นมาจากไหน ? หากจะนับย้อนไปหลายร้อยปี แบบเรียนไทยเล่มที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์จะค้นพบในตอนนี้ “จินดามณี” ของพระมหาราชครู แห่งยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นตำราเรียนเล่มที่เก่าแก่ที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็ยังพบว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนที่ยากเกินไป ไม่น่าจะใช่แบบเรียนสำหรับปฐมศึกษา จึงมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่า น่าจะมีเล่มที่ง่ายกว่านี้อยู่ แต่ยังไม่มีการค้นพบ จนกระทั่งส่งต่อมายังยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นก็มีหนังสือเรียนสำหรับเจ้านายเล็กๆ ได้เล่าเรียนกันในรั้ววัง เช่น ปฐมมาลา, ปฐม ก … Continue reading

ก.เอ๋ย ก.ไก่ ซ่อนอะไรใน แบบเรียน

ก.เอ๋ย ก.ไก่ ซ่อนอะไรใน แบบเรียน

ก.เอ๋ย ก.ไก่ ซ่อนอะไรใน แบบเรียน   “หยิบหนังสือของเราและปากกาของเราขึ้นมา มันเป็นสิ่งที่ทรงอานุภาพกว่าอาวุธ เด็กคนหนึ่ง ครูคนหนึ่ง หนังสือหนึ่งเล่ม ปากกาหนึ่งด้าม สามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้” คือคำที่ “มาลาลา ยูซัฟไซ” เด็กหญิงอายุ 17 ปีชาวปากีสถาน ได้กล่าวต่อหน้าสหประชาชาติเมื่อเธออายุครบ 16 ปีมาลาลา คือเด็กที่ลุกขึ้นมาต่อต้านตาลิบันที่ปิดกั้นการศึกษาในปากีสถาน เพราะต้องการควบคุมให้ผู้อยู่ใต้การปกครองไม่รู้หนังสือ มาลาลาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกตอนที่เธออายุเพียง 11 ขวบเท่านั้น โดยครั้งนั้น นายไซอุดดิน บิดาของเธอได้พาลูกสาวไปเข้าร่วมงานชุมนุมต่อต้านการโจมตีโรงเรียนสตรีของตาลิบัน ในครั้งนั้น มาลาลาได้กล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “ตาลิบันอาจหาญอย่างไรในการระงับสิทธิขั้นพื้นฐานทางการศึกษาของฉัน” (How Dare the Taliban Take Away My Basic Right to … Continue reading

เผยผลทดสอบ ไอคิวเด็กไทย รั้ง 3 อันดับในอาเซียน

เผยผลทดสอบ ไอคิวเด็กไทย รั้ง 3 อันดับในอาเซียน

เผยผลทดสอบ ไอคิวเด็กไทย รั้ง 3 อันดับในอาเซียน แอพพลิเคชั่นการศึกษา ชี้ ผลทดสอบเด็กไทย มีไอคิวอันดับ 3 ในอาเซียน ส่วนความฉลาดด้านภาษาอังกฤษ รั้งอันดับ 5 วันนี้ (17 ตุลาคม 2557) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางวิมลพร พันธุมนตรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยการศึกษาของแอพพลิเคชั่น Taamkru(ถามครู) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทั้งระดับเด็กเล็ก อนุบาล และประถมต้น ได้ทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้ และนำผลการทดสอบมาวิจัยในหัวข้อ อันดับและความฉลาดของเด็กไทยในยุคการเข้าสู่ AEC โดยใช้ฐานข้อมูลจากเยาวชนอายุ 3-6 ปี ทั่วทวีปเอเชีย 34,000 คน … Continue reading

สทศ.รับสมัครนักเรียนเทียบเท่าม.6สอบโอเน็ตปี57

สทศ.รับสมัครนักเรียนเทียบเท่าม.6สอบโอเน็ตปี57

สทศ.รับสมัครนักเรียนเทียบเท่าม.6สอบโอเน็ตปี57 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า สทศ.จะดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7-8 ก.พ.2558 และประกาศผลสอบในวันที่ 21 มี.ค.2558 โดยในส่วนของนักเรียนชั้นม.6 ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 นั้น ขณะนี้สทศ.เปิดให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโอเน็ตรอบที่ 1 แล้ว หากโรงเรียนต้องการเพิ่มหรือลด จำนวนนักเรียนที่จะเข้าสอบ ต้องรีบดำเนินการผ่านระบบโอเน็ตให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้  ผอ.สทศ. กล่าวต่อว่า ส่วนนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นเทียบเท่าม.6 ที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย … Continue reading

อาชีวะปิ๊งดันตั้งทบวงฯ รอวิเคราะห์หาข้อสรุป

อาชีวะปิ๊งดันตั้งทบวงฯ รอวิเคราะห์หาข้อสรุป

อาชีวะปิ๊งดันตั้งทบวงฯ รอวิเคราะห์หาข้อสรุป 14 ตุลาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศึกษาว่าควรจะแยกตัวออกจาก ศธ.หรือไม่ เนื่องจากโครงสร้างกระทรวงปัจจุบันใหญ่และอุ้ยอ้ายเกินไป ทำให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัว โดยในส่วนของ สอศ.ให้ศึกษาว่าควรแยกตัวไปจัดตั้งเป็นอีกกระทรวงหรือไม่ โดยล่าสุดมีนักวิชาการ สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.)ด้านการศึกษาออกมาแสดงความเห็นว่าการปรับโครงสร้างศธ.ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่ควรมาเน้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานั้นว่า ขณะนี้สอศ.ได้ตั้งคณะทำงานแล้ว 7 คณะเพื่อพิจารณาการปรับโครงสร้างอาชีวศึกษาและการปฏิรูปการอาชีวศึกษาเพื่อภารกิจในการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศจะประกอบด้วย อาทิ คณะทำงานที่ดูแลการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยจะต้องไปดูว่าจะกำหนดคุณภาพได้ระดับไหนและต้องไปดูว่าหลักสูตรการเรียนในปัจจุบันที่ใช้อยู่ควรต้องมีการปรับหรือไม่เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากส่วนต่างๆ คณะทำงานด้านการผลิตกำลังคนให้มีจำนวนพอเพียงและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม คณะทำงานที่ดูแลบุคลากรด้านการสอนจะต้องไปวิเคราะห์ความต้องการ คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนโดยจะเชื่อมโยงกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตครู ตลอดจนความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน คณะทำงานที่ดูแลเรื่องการสร้างความร่วมมือฝ่ายต่างๆ และคณะทำงานที่ดูแลการจัดโครงสร้างของสอศ.ใหม่ เป็นต้น “คณะทำงานที่ได้ตั้งขึ้นมาจะต้องไปทำการศึกษา … Continue reading

ฮือฮาชุดนศ.สาวไทยโผล่ขายเว็บยุ่น

ฮือฮาชุดนศ.สาวไทยโผล่ขายเว็บยุ่น

ฮือฮาชุดนศ.สาวไทยโผล่ขายเว็บยุ่น เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ Rakuten ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ของญี่ปุ่น มีชุดนักศึกษาสาวไทยวางขายเกลื่อน เป็นชุดให้ใส่สำหรับคอสเพลย์ โดยผู้ขายมีการระบุชัดเจนว่า ขาย “ชุดนักศึกษาหญิงไทย” (Thai female college student uniform) ซึ่งมีขายครบครันทั้งกระโปรง เสื้อ เข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัด ไม่เว้นแม้แต่กระดุมและเข็มสถาบัน ซึ่งขายกันในราคาตั้งแต่ 500-2,680 เยน (ประมาณ 150-800 บาท) พร้อมมีภาพนางแบบโพสท่าในชุดนักศึกษา ซึ่งบางท่าทางก็ดูแล้วไม่เหมาะสม ซึ่งก่อนหน้านี้จากข่าวฮือฮา! ญี่ปุ่นโหวตชุดนักเรียนไทยเซ็กซี่ที่สุด เป็นเครื่องแบบนักศึกษาที่เซ็กซี่ที่สุด ทั้งนี้ร้านค้าออนไลน์ดังกล่าวชื่อว่า โอนลี่ แอนด์ วัน (Only & One ) … Continue reading

วิศวฯม.สารคาม เจ๋ง ผลิต Bio-oil ประเดิมเติมอีแต๋น

วิศวฯม.สารคาม เจ๋ง ผลิต Bio-oil ประเดิมเติมอีแต๋น

วิศวฯม.สารคาม เจ๋ง ผลิต Bio-oil ประเดิมเติมอีแต๋น วิศวฯม.สารคาม เจ๋ง ผลิต Bio-oil ประเดิมเติมอีแต๋น เตรียมตั้ง รง.ผลิตเชิงพาณิชย์ ลดนำเข้าน้ำมันดิบ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวภาพและทรัพยากรหมุนเวียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า สำหรับงานวิจัยเรื่องการผลิตไบโอออยล์ จากของเหลือใช้จากการเกษตรมีความสำคัญอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีของเหลือทิ้งจากการทำเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังไม่มีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านพลังงานอย่างจริงจัง จากความจำเป็นและความสำคัญดังกล่าวจึงได้ทำการวิจัยเรื่องนี้ขึ้น โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่หมุนเวียนได้คือ ชีวมวล สำหรับ “Bio-oil” มีวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นชีวมวล เช่น ใบอ้อย ยอดอ้อย เหง้ามันสำปะหลัง ลำต้นมันสำปะหลัง หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดไหนก็ได้ วิธีการ คือ หากมีความชื้นมากจะต้องอบให้แห้ง ให้มีความชื้นต่ำกว่า 10% … Continue reading

สุดเจ๋ง เด็กไทยกวาด 30 เหรียญ คณิต-วิทย์โอลิมปิก 2014

สุดเจ๋ง เด็กไทยกวาด 30 เหรียญ คณิต-วิทย์โอลิมปิก 2014

สุดเจ๋ง เด็กไทยกวาด 30 เหรียญ คณิต-วิทย์โอลิมปิก 2014 เด็กไทยกวาด 30 เหรียญรางวัล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษา ที่อินโดนีเซีย แบ่งเป็น 8 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง วันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือก และส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน และวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ … Continue reading


Page 1 of 27312345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล