อธิการบดี พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ปลอมตัวเป็น พี่เนียน รับน้อง

อธิการบดี พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ปลอมตัวเป็น พี่เนียน รับน้อง

อธิการบดี พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ปลอมตัวเป็น พี่เนียน รับน้อง โลกโซเชียล มีการแชร์ภาพ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้ปลอมตัวเป็น “พี่เนียน” มาอำลูกศิษย์ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุม KMITL Convention Hall ทั้งนี้ ตามกำหนดการ เริ่มต้นตั้งเเต่เวลา 08.00 น. มีการให้นักศึกษาทั้งหมดชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง รัก ณ ลาดกระบัง ก่อนจะมีการเชิญผู้บริหารขึ้นเวที เพื่อเเนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เมื่อมาถึง กำหนดการ ที่ … Continue reading

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 สถาบัน มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 ก.ค.2558 ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติใหม่ 4 ฉบับ เรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ ม.สวนดุสิต… เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 ก.ค.2558 … Continue reading

เด็กไทยคว้า 18 รางวัล 33 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์โลก

เด็กไทยคว้า 18 รางวัล 33 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์โลก

เด็กไทยคว้า 18 รางวัล 33 เหรียญ ทำคะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 2 แข่งคณิตศาสตร์โลก เด็กไทยคว้า 18 รางวัล 33 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์โลก 16 ก.ค. นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการกพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนเมื่อเช้า จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือก และส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ทีม รวม 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary … Continue reading

เปิดวิสัยทัศน์ อธิการบดี ราชภัฏ สวนสุนันทา

เปิดวิสัยทัศน์ อธิการบดี ราชภัฏ สวนสุนันทา

ขอเป็น 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยดีสุดในไทย เปิดวิสัยทัศน์ อธิการบดี ราชภัฏ สวนสุนันทา ก่อนถึงกำหนดเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558 “ไทยรัฐออนไลน์” มีโอกาสได้พูดคุยกับ รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) ถึงเรื่องราวภายในรั้วมหาวิทยาลัยชื่อดัง… ที่ปีนี้ 2558 มีผู้มาสมัครเรียนสูงถึงกว่า 80,000 คน ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยรองรับนักศึกษาได้เพียงแค่ 7,000 คน เราไปฟังว่าทำไม…คนจึงแห่มาเรียนที่นี่มากมายล้นหลาม และไปดูว่ามหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาองค์กรไปสู้เป้าหมายอย่างไร?? เปิดบ้านสวนสุนันทา อธิการบดีฯ เริ่มพูดคุยกันในบรรยากาศแสนสบาย พูดถึงเด็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า มีคุณภาพนะ มหาวิทยาลัยเราพัฒนาตลอด โดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษ เด็กทุกคนต้องผ่านการฝึก โดยเฉพาะเด็กธุรกิจการบินบางคน พูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าอาจารย์อีก เรื่องบุคลิกภาพ … Continue reading

น้องฟาห์ เด็กไทยคนแรกและคนเดียว! ที่คว้ารางวัลร้องเพลงคลาสสิกเวทีระดับโลก

น้องฟาห์ เด็กไทยคนแรกและคนเดียว! ที่คว้ารางวัลร้องเพลงคลาสสิกเวทีระดับโลก

น้องฟาห์ เด็กไทยคนแรกและคนเดียว! ที่คว้ารางวัลร้องเพลงคลาสสิกเวทีระดับโลก กลายเป็นเด็กไทยคนแรกและคนเดียวที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการร้องเพลงคลาสสิกในเวทีระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา สำหรับ “น้องฟาห์” ด.ญ.ภฑิลาพัทธ์ สิรีวรานันต์ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร โดยเว็บไซต์ของการประกวด American Protege International Vocal Competition 2015 ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวดร้องเพลงในเวทีระดับโลก โดยแบ่งผลการตัดสินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Opera, Classic, Traditional song และ Musical โดยแต่ละประเภทจะแบ่งอายุผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นอายุ 6-10 ปี, … Continue reading

โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ)

โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ)

โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (จบ) คอลัมน์ Education Ideas โดย ศีลชัย เกียรติภาพันธ์ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กิจกรรมมอบรางวัลสามารถสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพครูแก่สังคมได้ แต่ก็เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ทำอย่างไรจึงจะทำให้สังคมเห็นความสำคัญของวิชาชีพนี้ได้อย่างยั่งยืน ทำอย่างไรให้สังคมสนับสนุนครูให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ ผมบังเอิญค้นเจอสาระที่น่าจะเป็นคำตอบในเรื่องนี้ จากหนังสือ “นี่แหละเด็ก” ผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนถึงแก่กรรมของ อาจารย์พวงเพ็ชร เอี่ยมสกุล ผู้ร่วมวางรากฐานให้คณะครุศาสตร์ และร่วมก่อตั้งโรงเรียนประถมสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2501 มีใจความดังนี้ ข้อเสนอประกอบบทบาทของผู้บังคับบัญชาครู สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของโรงเรียน เป็นผู้จัดการโรงเรียน เป็นอาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาครู ดิฉันใคร่ขอเสนอข้อคิดเห็นในฐานะเอกชนคนหนึ่ง ดังนี้ 1.ขอให้ส่งเสริมครูมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเล็งเห็นความสำคัญของพัฒนาการของเด็กและอาชีพครู โดยจัดให้มีการบรรยาย ประชุม … Continue reading

ย้อนเจ็บกรณีไทยพาณิชย์! รมว.ศึกษาฯให้ม.ราชภัฏกลับไปทบทวนตัวเอง

ย้อนเจ็บกรณีไทยพาณิชย์! รมว.ศึกษาฯให้ม.ราชภัฏกลับไปทบทวนตัวเอง

ย้อนเจ็บกรณีไทยพาณิชย์! รมว.ศึกษาฯให้ม.ราชภัฏกลับไปทบทวนตัวเอง พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งที่ปรึกษา ทางการเงินฝึกหัด (Financial Advisor Trainee)ทางเว็บไซต์สมัครงาน โดยระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงผู้จบการศึกษาในเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา14แห่งซึ่งในวันที่3ก.ค.นี้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ. มรภ.) จะมีการหารือว่าจำเป็นต้องยกเลิกการทำธุรกรรมทางการเงินกับ ธ.ไทยพาณิชย์หรือไม่ด้วยว่า เท่าที่ทราบธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงว่าเป็นการสื่อสารข้อมูลคลาดเคลื่อน ส่วนเรื่องความรู้สึกที่เกิดขึ้นธนาคารคงต้องไปทำความเข้าใจกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ จะต้องมองย้อนกลับด้วยว่าสาเหตุใดธนาคารถึงออกประกาศมาเช่นนั้นหรือว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎยังไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร ทั้งนี้หากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎได้ทบทวนแล้วว่าการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฎยังมีความบกพร่องอยู่ก็ควรแก้ไขปรับปรุงต่อไปส่วนจะหารือให้สถานประกอบการหรือภาคเอกชนพิจารณาการรับสมัครงานของบัณฑิตด้วยการสอบแข่งขันหรือไม่นั้น เรื่องนี้คงเป็นความสมัครใจของแต่ละหน่วยงานมากกว่า ซึ่งแต่ละหน่วยงานน่าจะมีเหตุผลของตัวเองและคงไม่สามารถจะไปบังคับหรือสร้างกฎเกณฑ์อะไรได้ “ผมไม่ได้บอกว่ามหาวิทยาลัยไหนดีหรือไม่ดี แต่เมื่อธนาคารออกประกาศมาเช่นนั้นเราต้องมองย้อนกลับมาดูสถาบันของเราเองด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิยาลัยราชภัฎก็ตามจะต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุด ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองเป็นที่โดดเด่น หน่วยงานหรือองค์กรแต่ละแห่งก็จะให้ความสำคัญและยอมรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนั้นเข้าทำงานเอง” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว ที่มา  : Sanook ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat … Continue reading

ต้องอ่าน !! พจนานุกรมคำใหม่ มาครบทั้ง จุ๊บุ, เบเบ, วีนแตก

ต้องอ่าน !! พจนานุกรมคำใหม่ มาครบทั้ง จุ๊บุ, เบเบ, วีนแตก

วัยรุ่นต้องอ่าน พจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน รวมคำและสำนวนเกิดใหม่ในภาษาไทย มาครบทั้ง จ๊บุ, เบเบ, วีนแตก, เกรียน ฯลฯ ต้องอ่าน !! พจนานุกรมคำใหม่ มาครบทั้ง จุ๊บุ, เบเบ, วีนแตก ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราอาจจะพบเจอกับคำ หรือสำนวน ที่เกิดขึ้นใหม่ในภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นคำที่ใช้ในกลุ่มเพื่อน หรือได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศก็ตาม โดยในการเปลี่ยนแปลงของภาษานั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมนั้น ๆ ที่ทำให้ความหมายของคำบางคำเปลี่ยนแปลงไป หรือมีคำใหม่มาแทน ล่าสุด (17 มิถุนายน 2558) นายธีรัตถ์ รัตนเสวี อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้โพสต์รูปภาพลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว Teerat Ratanasevi เป็นรูปของพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน … Continue reading

วิกฤติแรงงาน!อาชีวะเปิด5หลักสูตรใหม่รับมือ

วิกฤติแรงงาน!อาชีวะเปิด5หลักสูตรใหม่รับมือ

อาชีวะเร่งเปิดหลักสูตรใหม่ รองรับการขาดแคลนคนอาชีวศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ คาดหลังเปิด AEC จะขาดแคลนกำลังคนอย่างหนัก วิกฤติแรงงาน!อาชีวะเปิด5หลักสูตรใหม่รับมือ นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายเฉพาะ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อภาคการผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และอื่น ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดทำความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิตและการพัฒนากำลังคนทั้งระบบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว มุ่งเน้นผลิตกำลังคนในสาขาขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนสำหรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับสถานประกอบการในสาขาต่าง ๆ เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยสถานศึกษาจะจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ร่วมมือกับสถานประกอบการในรูปแบบการฝึกงานและรูปแบบทวิภาคี เมื่อเรียนจบแล้วมีตำแหน่งงานรองรับทันที ประกอบด้วยหลักสูตร ปวส. … Continue reading

สกอ.ยันไม่ทบทวนเลื่อนเปิดเทอมอาเซียน

สกอ.ยันไม่ทบทวนเลื่อนเปิดเทอมอาเซียน

สกอ.ยันไม่ทบทวนเลื่อนเปิดเทอมอาเซียน   นายพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า กรณีนายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขอให้ทบทวนการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน เพราะบางช่วงมีสภาพอากาศร้อน และมีวันหยุดยาวค่อนข้างมากว่า ส่วนตัวเห็นว่าไม่จำเป็นต้องทบทวน เพราะการเลื่อนเปิดภาคเรียนตามประเทศในกลุ่มอาเซียนช่วยแก้ปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะให้นักเรียนชั้น ม.6 อยู่ในชั้นเรียนจนจบภาคการศึกษา เนื่องจากยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดเปิดรับนักศึกษาก่อน เด็กจะอยู่เรียนจนจบ ไม่มีปัญหาหนีกวดวิชา นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ปัญหาการจราจร อีกทั้งเด็กยังได้ปิดภาคเรียนในช่วงฤดูฝนด้วย ทำให้ไม่เกิดปัญหาในการเดินทาง ส่วนที่มองว่าช่วงเดือนเมษายนอากาศร้อน ไม่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนนั้น มองว่าสภาพอากาศเมืองไทยเวลานี้ร้อนทุกเดือน ไทยคงหนีไม่พ้นสภาพอากาศร้อนอยู่แล้ว และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่ผ่านการ คัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย เพราะเด็กจะมีเวลาว่างก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณ 3-4 เดือน … Continue reading

เชียงรายเร่งตรวจนมโรงเรียน หลังพบใสคล้ายน้ำเจือปน

เชียงรายเร่งตรวจนมโรงเรียน หลังพบใสคล้ายน้ำเจือปน

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เชียงราย เร่งเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนไปตรวจสอบ หลังโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลว่า พบนมมีลักษณะขาวใสคล้ายมีน้ำผสมอยู่ เชียงรายเร่งตรวจนมโรงเรียน หลังพบใสคล้ายน้ำเจือปน วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในพื้นที่แห่งหนึ่ง ได้นำนมกล่อง ซึ่งผลิตโดยบริษัทเอกชนรายหนึ่ง แจกจ่ายให้กับนักเรียนไปรับประทาน พบว่านมกล่องดังกล่าวมีลักษณะขาวใสคล้ายมีน้ำผสมอยู่ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบโดยด่วน ต่อมาทราบว่านมกล่องที่ถูกนำไปโพสต์เผยแพร่นั้น เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านเด่นศาลา หมู่ 3 ต.สันสะลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เลขานุการคณะกรรมการนมโรงเรียนระดับจังหวัด ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจ โดยได้เก็บตัวอย่างนม 2 ชุด คือ นมล็อตใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดและนมล็อตเดิมที่เปิดแล้วที่พบว่าใส ไปตรวจหาสาเหตุโดยละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้ นายวิทยา กล่าวว่า … Continue reading

เล็งยกเลิกเปิด-ปิดเทอม ตามอาเซียน ชี้ภูมิอากาศไม่อำนวย

เล็งยกเลิกเปิด-ปิดเทอม ตามอาเซียน ชี้ภูมิอากาศไม่อำนวย

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เสนอยกเลิกเปิด-ปิดภาคเรียนตามแบบอาเซียน ชี้ช่วงฤดูร้อนบรรยากาศไม่เหมาะกับการเรียนการสอน เล็งยกเลิกเปิด-ปิดเทอม ตามอาเซียน ชี้ภูมิอากาศไม่อำนวย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ผศ. ดร. รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) แถลงผลการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญใหม่ ปฏิรูปประเทศไทยอนาคตใหม่ทางการศึกษา” และการประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจำปี 2558 ระบุว่า ที่ประชุม ทปสท. เสนอให้มหาวิทยาลัยยกเลิกการเปิด-ปิด ภาคเรียน ตามประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ เปิดภาคเรียนที่ 1 : เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม เปิดภาคเรียนที่ 2 : … Continue reading

สพฐ.เตรียมแยกแบบฝึกหัดออกจากหนังสือเรียน

สพฐ.เตรียมแยกแบบฝึกหัดออกจากหนังสือเรียน

สพฐ.เตรียมแยกแบบฝึกหัดออกจากหนังสือเรียน วันที่ 2 มิถุนายนนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงยุทธศาสตร์ปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558-2563) มียุทธศาสตร์เร่งด่วนที่จะต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ค.2558 – มีนาคม 2559 คือ 1.การออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนแจกลูกสะกดคำจัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 2.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามทักษะอาชีพ โดยเฉพาะการจัดสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส และการจัดสอนทักษะอาชีพแบบเต็มระบบในโรงเยนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด 3.การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้น เช่น จัดระบบเทียบระดับ จัดทำความร่วมมือกับประเทศอังกฤษและบริติสเคาท์ซิล 4.การผลิตและพัฒนาครู จัดอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ ด้วยทักษะ 5.ยกระดับการศึกษาทางไกล และ 6.การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน … Continue reading

เปิดชื่อ 11 โรงเรียนกทม. ผ่านประเมินผลดีมาก 3 รอบต่อเนื่อง

เปิดชื่อ 11 โรงเรียนกทม. ผ่านประเมินผลดีมาก 3 รอบต่อเนื่อง

มาดูกัน สมศ. เปิดชื่อ 11 โรงเรียนกทม. ผ่านประเมินผลดีมาก 3รอบต่อเนื่อง เปิดชื่อ 11 โรงเรียนกทม. ผ่านประเมินผลดีมาก 3 รอบต่อเนื่อง   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เผยผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 พบ ผลประเมินโรงเรียนใน กทม.ดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90 ขณะพบ 11 โรงเรียนผลประเมินดีมากต่อเนื่อง 3 รอบ นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 พบ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 438 แห่ง … Continue reading

สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ขอเชิญชวนร่วมส่งแรงใจ เชียร์เยาวชน ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปี 2557 ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ พบกับกีฬาสุดฮิต ฟุตบอล วอลเล่ห์บอล เซปักตะกร้อ และการแข่งขันกีฬาวิ่ง 31 ขาสามัคคี ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายนนี้ มาร่วมเชียร์ ร่วมลุ้น และจุดประกายสานฝันไปสู่เยาวชนทั้ง 5 จังหวัดชายแดนใต้พร้อม ๆ กัน   ข่าวที่มา : Kapook ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา


Page 1 of 27912345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล