เรียนภาษาต่างประเทศ เทรนด์ฮิตของเด็กไทยที่น่าจับตามอง

เรียนภาษาต่างประเทศ เทรนด์ฮิตของเด็กไทยที่น่าจับตามอง

” Yes , No , Ok , Thank You “ คำพูดภาษาอังกฤษสั้น ๆที่เราใช้สื่อสารเมื่อมีโอกาสได้สนทนากับชาวต่างชาติที่เจอะเจอบนท้องถนนหรือในสถานที่ต่าง ๆ หลายคนอาจมองเป็นเรื่องไกลตัวเมื่อพูดถึงความสำคัญของภาษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันเมื่อเข้าสู่ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ยุคที่ความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมสังคมเครือข่ายทั่วโลกผ่านระบบเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต ได้แทรกตัวอยู่ในทุกการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียนหรือที่เรียกติดปากกันว่า AEC ทำให้ภาษาภาษาอังกฤษไม่ได้กลายเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป กลับกลายเป็นเทรนด์ฮิตอันดับต้น ๆ ที่คนในประเทศต่างให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น เรียนภาษาต่างประเทศ เทรนด์ฮิตของเด็กไทยที่น่าจับตามอง “ถ้าคุณมีความรู้และเชี่ยวชาญในภาษาต่างประเทศมากกว่าคนอื่น คุณจะกลายเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองของธรุกิจสายภาษาทันที” ประโยคการันตี “ความแตกต่างที่ได้เปรียบ” จากผู้หญิงมากความสามารถอย่าง อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันวรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ( PIM ) คณะที่ดึงจุดเด่นด้านภาษามาผนวกกับการทำธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยคณะเริ่มต้นเปิดการสอนที่ … Continue reading

ช่องโหว่บริหารเงิน ม.นอกระบบ

ช่องโหว่บริหารเงิน ม.นอกระบบ

ช่องโหว่บริหารเงิน ม.นอกระบบ ศาสตราจารย์ภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอยากมีอิสระ ด้านการบริหารทางความคิด โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย ซึ่งหวังว่าการให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระทาง­ความคิด จะส่งผลให้ประเทศมีความเจริญมากขึ้น ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกิดวัตนกรรมใหม่ๆ ส่วนกรณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด­กระบัง ที่เป็นมหาวิทยาลัยภายใต้กำกับของรัฐ เกิดการทุจริตยักยอกเงินในมหาวิทยาลัยนั้น หากมองอีกมุมหนึ่ง ถือเป็นการจงใจกระทำผิดของบุคคล ที่ใช้ช่องโหว่ ทั้งเรื่อง อำนาจในการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัยที่ยัง­ไม่มีอำนาจเพียงพอ โดยเฉพาะตำแหน่งในสภามหาวิทยาลัยหลายคน มาจากการคัดเลือกของอธิการบดี ดังนั้น เมื่อคนบริหารงบประมาณกับผู้ตรวจสอบเป็นกล­ุ่มเดียวกัน จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้น ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่เกิดช่องโหว่เข้ามาแสวงหาผลประโยช­น์ เหมือนกรณี สจล. ศาสตราจารย์ภาวิช ระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบหรือ มหาวิทยาลัยของรัฐ ต่างก็มีช่องโหว่ในเรื่องการเงินเหมือนกัน … Continue reading

สกอ.แจงมหาวิทยาลัยนอกระบบ

สกอ.แจงมหาวิทยาลัยนอกระบบ

สกอ.แจงมหาวิทยาลัยนอกระบบ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือที่เรียกกันว­่ามหาวิทยาลัยนอกระบบ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอิสระในการบริหาร โดยเฉพาะงานบุคคล นอกจากนั้นยังมีอิสระในการจัดหารายได้ ซึ่งต่างกับมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ที่จะถูกห้ามไม่ให้ทำการลงทุนที่มีความเสี­่ยง ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย แต่ทั้ง 2 ระบบ ก็ยังได้รับการตรวจสอบจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการ­กำกับดูแล แต่สิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังสามารถกำกับหรือควบคุมได้ นั่นก็คือ เรื่องของมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินผล ของ สกอ.พบว่า มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีและดีขึ้น การได้มาซึ่งตำแหน่งของคณาจารย์ก็ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังที่ต้องการให้เกิ­ดกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ อาจารย์ที่เคยเป็นข้าราชการ จะต้องเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาล­ัย การรับอาจารย์ใหม่ ก็จะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเช่นกัน ซึ่งจะมีสถานะคล้ายกับพนักงานเอกชน ที่อยู่ภายใต้สัญญาการจ้างงาน เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานราชการจะเสียเป­รียบเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล ที่ได้น้อยกว่า แต่พนักงานมหาวิทยาลัยก็จะได้เงินเดือนที่­สูงกว่า วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการเป็นมหาวิทยาล­ัยในกำกับของรัฐ คือความคล่องตัวในการบริหาร ไม่ใช่เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เพราะรัฐยังคงจ่ายเงินอุดหนุนให้กับทุกมหา­วิทยาลัยเหมือนเดิม เมื่อกลายเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ … Continue reading

เปิดโผอันดับมหาวิทยาลัยโลก World Reputation Ranking 2015

เปิดโผอันดับมหาวิทยาลัยโลก World Reputation Ranking 2015

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในปีล่าสุด 2558 Times Higher Education Word Reputation Rankings 2015 ประกาศอยากเป็นทางการแล้ว ติดตามอันดับมหาวิทยาลัยทรงเกียรติที่สุดจากผลสำรวจของนักวิชาการอาวุโสทั่วโลก ฮอทคอร์สได้รับลิขสิทธ์ให้เผยแพร่ได้เป็นเวบแรกในประไทย ซึ่งเราได้สรุปประเด็นสำคัญไว้ดังต่อไปนี้ เปิดโผอันดับมหาวิทยาลัยโลก World Reputation Ranking 2015 • มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ของโลกยังคงเป็น Harvard University • อันดับ 2 และ 3 ได้แก่ เคมบริดจ์ และ อ๊อกซ์ฟอร์ด แห่งสหราชอาณาจักร ส่วนมหาวิทยาลัยจากอเมริกาปีนี้แพ้คะแนนไปฉียดฉิวตามมาในอันดับ 4 และ 5 ตามลำดับ Massachusetts … Continue reading

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10

การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาที่สนใจทุกสถาบัน เข้าร่วมในการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 (European Union-Thailand National Intra-Varsity Debate Championship หรือมีชื่อย่อว่า การแข่งขันโต้วาที EU-Thailand) ซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ความร่วมมือของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และชุมนุมปาฐกถาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Speakers’ Union) โดยการแข่งขันจะได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในประเด็นเกี่ยวกับสหภาพยุโรป และเป็นการส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ในหมู่เยาวชนไทย ผู้ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะ ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงในระดับมหาวิทยาลัย โดยสถาบันที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 เมษายน 2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ … Continue reading

สช.ขอความร่วมมือ ร.ร.กวดวิชาชะลอปรับเพิ่มค่าเรียนตลอดปี 58

สช.ขอความร่วมมือ ร.ร.กวดวิชาชะลอปรับเพิ่มค่าเรียนตลอดปี 58

สช.ขอความร่วมมือ ร.ร.กวดวิชาชะลอปรับเพิ่มค่าเรียนตลอดปี 58 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุ การที่ ครม.เห็นชอบการจัดเก็บภาษีกับโรงเรียนกวดวิชา จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ต้นทุนการประกอบธุรกิจของโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าจะมีการดูแลราคาหลักสูตรการเรียนให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ปกครองและนักเรียนก็ตาม และคาดการณ์ว่ามูลค่าการตลาดธุรกิจกวดวิชาในปี 2558 จะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมากว่า 500 ล้านบาท ขณะที่ สช.ขอความร่วมมือโรงเรียนกวดวิชาทุกแห่งให้ชะลอการเพิ่มอัตราค่าเรียนตลอดปี 2558 นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทำหนังสือถึงโรงเรียนกวดวิชาทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือให้ชะลอการเพิ่มอัตราค่าเรียนตลอดปี 2558 เพราะขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ากรมสรรพากรจะเรียกเก็บภาษีจากโรงเรียนกวดวิชาที่อัตราเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ต้องแบกรับภาระค่าเรียนที่สูงขึ้น แต่หลังจากขอความร่วมมือแล้ว หากโรงเรียนกวดวิชาที่ใดจะมีการขอปรับเพิ่มอัตราค่าเรียน สช.จะพิจารณาตามข้อเท็จจริง โดยจะยึดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าผลกำไรหลังจากต้นทุนและการบริหารจัดการจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 และต้องประกาศอัตราค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองทราบโดยชัดเจน อีกทั้งระหว่างประกอบกิจการ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น ขอเปิดสอนโดยระบุว่าใช้ครูสอน แต่เปลี่ยนมาสอนด้วยระบบวิดีโอ … Continue reading

สั่งเบรกขึ้นค่าเรียนกวดวิชาตลอดปี 58 หลังรัฐบาลลุยเก็บภาษี

สั่งเบรกขึ้นค่าเรียนกวดวิชาตลอดปี 58 หลังรัฐบาลลุยเก็บภาษี

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เผยทำหนังสือแจ้งชะลอการขึ้นค่าเรียนกวดวิชาตลอดปี 2558 แล้ว เพื่อคลายความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน สั่งเบรกขึ้นค่าเรียนกวดวิชาตลอดปี 58 หลังรัฐบาลลุยเก็บภาษี จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลโรงเรียนกวดวิชา ทำให้ผู้ปกครองกังวลว่าค่าเรียนกวดวิชาจะเพิ่มขึ้นนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เผยถึงกรณีดังกล่าวว่า เพื่อเป็นการคลายความกังวลของผู้ปกครองและนักเรียน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศ ให้ชะลอการขึ้นค่าเรียนกวดวิชาตลอดปี 2558 ทั้งนี้ การขึ้นค่าเรียนกวดวิชาจะต้องเป็นไปตามเพดานที่ สช. กำหนด โดยขณะนี้ยังยึดตามหลักเกณฑ์เดิมคือ โรงเรียนกวดวิชาจะมีกำไรหลังหักต้นทุนได้ประมาณ 20% และจะต้องจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ที่ผ่านมา สช. ได้เข้าสุ่มตรวจสม่ำเสมอ โดยโรงเรียนกวดวิชาที่เปิดแบบไม่ได้รับอนุญาต มีโทษทั้งจำทั้งปรับ … Continue reading

มาทำความรู้จักกับ Education 2.0 กัน

มาทำความรู้จักกับ Education 2.0 กัน

มาทำความรู้จักกับ Education 2.0 กัน การศึกษาของประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศพัฒนามาในยุคอุตสาหกรรม ที่มีการผลิตแบบอุตสาหกรรม แนวความคิดหลายอย่างจึงปลูกฝังและหยั่งรากลึกลงไป โดยการศึกษาในยุคนี้ เน้นโรงเรียน เหมือนโรงงานอุตสาหกรรม มีการผลิตแบบจำนวนมาก นักเรียนเป็นผลผลิตที่จะต้องผลิตโดยเน้นที่จำนวน ในห้องเรียนแต่ละห้องหรือแต่ละโรงเรียนก็มีเด็กนักเรียนจำนวนมาก นักเรียนจึงเหมือนสินค้า ที่ต้องมีสเปค หรือหลักสูตรกำกับ มีการวางกรอบหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน มีการทดสอบ ให้ใบรับรองหรือประกาศนียบัตร หรือปริญญา กับผู้เรียน ซึ่งเหมือนการรับประกันสินค้า ชื่อสถาบันการศึกษาเหมือนแบรนด์เนมมีการแย่งกันเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง การศึกษาจึงสร้างบนพื้นฐานการสอน และเป็นการสอนแบบป้อนให้นักเรียนเป็นหลัก ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน การสร้างระบบการศึกษารูปแบบใหม่จึงต้องให้ความสำคัญของการเรียนรู้มากกว่าการสอน หรือการสร้างระบบการเรียนรู้เสริมการเรียนรู้แบบเก่า เช่น ระบบสนับสนุนการเขียนการอ่านดิจิตอล การนำเสนอ การทำรายงาน หรือการสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ การคิด การแก้ปัญหา การเข้าสังคม การทำงานร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนในกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ตามที่เสนอในบล็อกของคิวบิกที่เป็นแนวทางในการปรับระบบการศึกษาให้เข้าสู่การศึกษา Education … Continue reading

ผู้ปกครองน้ำตาตกภาษีกวดวิชา ร.ร.ติวเตอร์ดาหน้าขึ้นค่า”คอร์ส”

ผู้ปกครองน้ำตาตกภาษีกวดวิชา ร.ร.ติวเตอร์ดาหน้าขึ้นค่า”คอร์ส”

รีดภาษีโรงเรียนกวดวิชาผู้ปกครองรับเคราะห์ตามคาด ชี้กฎหมายมีผลใช้บังคับต้องปรับค่าเรียนพิเศษเพิ่ม 3-8% จับตากลุ่มติวเตอร์บุคคลดิ้นหาช่องหลบอัตราภาษีก้าวหน้า แห่จดทะเบียนนิติบุคคลจ่ายภาษีถูกกว่า ผู้ปกครองน้ำตาตกภาษีกวดวิชา ร.ร.ติวเตอร์ดาหน้าขึ้นค่า”คอร์ส” นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดำเนินการ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างรอกฎหมายดังกล่าวประกาศบังคับใช้ ซึ่งจะจัดเก็บภาษีเงินได้จากโรงเรียนกวดวิชา โดยขึ้นอยู่กับสถานประกอบการว่าจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบใด หากจัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในอัตราก้าวหน้า 5-35% แต่ถ้าจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลจะเสียภาษี 20% ของกำไรสุทธิรวมแล้วมีโรงเรียนกวดวิชาที่จดทะเบียนกับ สช.และเข้าข่ายต้องเสียภาษีทั้งหมด 2,379 โรงเรียน แบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) 549 แห่ง และส่วนภูมิภาค 1,830 แห่ง ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่โรงเรียนกวดวิชาอาจผลักภาระไปยังผู้บริโภค … Continue reading

ส่งเสริมเด็กเรียนว่ายน้ำช่วงปิดเทอมป้องกันเหตุจมน้ำ

ส่งเสริมเด็กเรียนว่ายน้ำช่วงปิดเทอมป้องกันเหตุจมน้ำ

สถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดพิษณุโลก เปิดหลักสูตรสอนว่ายน้ำในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะให้เด็กเล่นน้ำอย่างถูกต้อง ป้องกันเหตุเด็กจมน้ำ สถานศึกษาหลายแห่ง เปิดสอนว่ายน้ำช่วงปิดเทอม วันนี้ (16 มีนาคม 2558) มีรายงานว่า สถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดหลักสูตรสอนว่ายน้ำในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นที่ให้ความสนใจต่อผู้ปกครอง จนได้พาบุตรหลานไปเรียน ทั้งนี้ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปีเป็นช่วงปิดเทอม ที่ส่วนใหญ่เด็ก ๆ จะพักอยู่ที่บ้านตามลำพัง ทำให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลว่าบุตรหลานอาจหนีไปเล่นน้ำ และอาจทำให้เกิดเหตุการณ์เด็กจมน้ำเสียชีวิตได้ จึงพามาสมัครเรียนว่ายน้ำเพื่อเพิ่มทักษะให้เด็ก รู้จักเอาตัวรอดจากการจมน้ำดังกล่าว ด้านนายเชาว์วิศิษฎ์ หมั่นเขตรกิจ ครูสอนว่ายน้ำ กล่าวว่า จะให้ครูผู้หญิงสอนและดูแลเด็กเล็ก ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น เพราะการว่ายน้ำเป็นกีฬา ถ้าทักษะไม่ดีอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นการเรียนรู้จะเป็นการฝึกทักษะควบคู่ไปกับการสอนความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อให้เด็กเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุ และกล้าที่จะว่ายมากขึ้น ส่วนนางสาวอภิชญา ฐานโชติ ผู้ปกครองที่นำบุตรมาฝึกว่ายน้ำ กล่าวว่า ต้องการให้ลูกชายมีพื้นฐานและว่ายน้ำเป็น … Continue reading

นักศึกษาไทย เรียน แบบไหน?

นักศึกษาไทย เรียน แบบไหน?

นักศึกษาไทย เรียน แบบไหน?   99 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 [เกิด 9 มีนาคม 2459 ที่ย่านตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ชื่อ "ป๋วย" แปลตรงตัวว่า "พูนดินที่โคนต้นไม้" "บำรุง" "หล่อเลี้ยง" "เพาะเลี้ยง" และ "เสริมกำลัง"] มีหนังสือที่ระลึก โดยโครงการตำราฯ รวบรวมวาทะสำคัญๆตอนหนึ่ง ดังนี้ ผู้ที่กล่าวว่า “นักศึกษามีหน้าที่เฉพาะแต่การเรียน” นั้น กล่าวถูกและกล่าวผิด แล้วแต่จะตีความคำว่า “เรียน” กว้างหรือแคบเพียงใด ถ้าตีความหมาย … Continue reading

เด็ก กยศ. ร้องเฮ เกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ต่อได้อีก 1 ปี

เด็ก กยศ. ร้องเฮ เกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ต่อได้อีก 1 ปี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยมติการประชุมล่าสุดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายโอกาสให้เด็กเก่าที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 สามารถกู้ต่อได้อีก 1 ปี เด็ก กยศ. ร้องเฮ เกรดต่ำกว่า 2.00 กู้ต่อได้อีก 1 ปี   วันที่ 11 มีนาคม 2558 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร กยศ. มีมติอนุโลมให้ผู้กู้รายเก่าที่เคยกู้กับ กยศ. โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 1.75 สามารถกู้ยืมต่อไปอีก 1 … Continue reading

ครม.เห็นชอบเก็บภาษี ร.ร.กวดวิชา ไฟเขียว มธ.-มข. ออกจากระบบรัฐ

ครม.เห็นชอบเก็บภาษี ร.ร.กวดวิชา ไฟเขียว มธ.-มข. ออกจากระบบรัฐ

ครม.เห็นชอบเก็บภาษี ร.ร.กวดวิชา ยกเว้นภาษี ร.ร.เอกชน สายสามัญ พร้อมไฟเขียว ม.ธรรมศาสตร์ – ม.ขอนแก่น ออกจากระบบ… ครม.เห็นชอบเก็บภาษี ร.ร.กวดวิชา ไฟเขียว มธ.-มข. ออกจากระบบรัฐ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนโรงเรียนเอกชน สายสามัญ และให้เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมค่าเล่าเรียน ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีได้ ทั้งนี้ ปกติเมื่อโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนกวดวิชาจะมีการปรับขึ้นค่าเล่าเรียน จะต้องทำเรื่องขออนุญาตมายังสำนักงานการศึกษาเอกชน จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา โดยผลประโยชน์น่าจะตกต่อรัฐ นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกจากระบบของรัฐ … Continue reading

มธ. เล็งนำพฤติกรรมการโพสต์ พิจารณาอาจารย์ใหม่

มธ. เล็งนำพฤติกรรมการโพสต์ พิจารณาอาจารย์ใหม่

มธ. เล็งนำพฤติกรรมการโพสต์ พิจารณาอาจารย์ใหม่ สมคิด เล็งนำพฤติกรรมการโพสต์โซเชียล มาเป็นบรรทัดฐานอาจารย์ใหม่ มธ. ชี้ เป็นสิ่งที่ไทยและต่างประเทศก็นำมาใช้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก Somkit Lertpaithoon ของนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเขียนข้อความถึงการระบุกฎเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ว่า จะนำเรื่องการแสดงออกทางโซเชียลมีเดียมาใช้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย สำหรับข้อความทั้งหมดของนายสมคิด มีดังนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยคณบดีทุกคณะได้ตัดสินใจครั้งสำคัญ โดยได้นำพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกทางโซเชียลมีเดียมาใช้ประกอบการพิจารณา บุคคลที่จะเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ด้วย วิธีการเช่นนี้องค์กรหลายองค์กรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศต่างก็นำมาใช้กัน ภาพจาก เฟซบุ๊ก Somkit Lertpaithoon ที่มา : Kapook ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ … Continue reading

ย้าย ผอ. สตรีวิทยา 2 นั่งแท่น ผอ. รร.สิริรัตนาธร หลังปม วงโยฯ

ย้าย ผอ. สตรีวิทยา 2 นั่งแท่น ผอ. รร.สิริรัตนาธร หลังปม วงโยฯ

ย้าย ผอ. สตรีวิทยา 2 นั่งแท่น ผอ. รร.สิริรัตนาธร หลังปม วงโยฯ ย้าย ผอ.สตรีวิทยา 2 ไป รร.สิริรัตนาธร แก้ปมขัดแย้ง ย้ำปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนใหม่ ให้นึกถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ วันที่ 3 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 2 กรุงเทพฯ มีย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยสับเปลี่ยน นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา … Continue reading


Page 1 of 27712345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล