3 ยักษ์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหนุนการศึกษาไฮเทค

3 ยักษ์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหนุนการศึกษาไฮเทค

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเซ็นสัญญากับ 3 ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตชั้นนำของประเทศ นายเจริญ ลายประเสริฐ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด นายวสุ คุณวาสี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด และนายกนกพงษ์ เตชะรุ่งโรจน์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตจากเดิม 5 เท่า เป็น … Continue reading

เสนอ ?กังหันน้ำชัยพัฒนา? ชิงรางวัล

เสนอ ?กังหันน้ำชัยพัฒนา? ชิงรางวัล

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการงาน วันนักประดิษฐ์ และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมทั้งมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 รวมทั้งสิ้น 68 รางวัล ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า การประดิษฐ์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม พร้อ่อมโยงงานวิจัยให้เข้ากับทุกภาคส่วนของสังคมและประเทศชาติ แม้หลายฝ่ายจะมองว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นเรื่องไกลตัว จำเป็นต้องใช้เวลาและความอดทนสูง แต่รัฐบาลก็พร้อมจะสนับสนุน … Continue reading

จุฬาฯ ขอความชัดเจน มหาวิทยาลัยนอกระบบ

จุฬาฯ ขอความชัดเจน มหาวิทยาลัยนอกระบบ

รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา ผอ.ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการศึกษาความคิดเห็นและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการสายวิชาการ และ นักวิจัยสายช่วยวิชาการ เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 ก.พ.นี้ จะครบ 1 ปีที่ จุฬาฯเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือออกนอกระบบ นั้น จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยน/ไม่เปลี่ยน สถานภาพของบุคลากร พบว่า ระบบสวัสดิการยังไม่ชัดเจน เช่น สิทธิรักษาพยาบาล  ค่าตอบแทนบุคลากร ที่ยังไม่ได้รับตามที่ต้องการ โดยได้รับเพียง 1.3 เท่า จึงขอดูสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจออกนอกระบบ ระบบประเมินผลการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรให้ความสำคัญมาก และ มหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงระบบการประเมินดังกล่าว โดยเน้นการประเมินที่เป็นระบบ มีความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส และสะท้อนการทำงานของบุคลากรได้จริง  รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ … Continue reading

สสส.จับมือ25 สถาบันพัฒนาความเป็นมนุษย์

สสส.จับมือ25 สถาบันพัฒนาความเป็นมนุษย์

ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการลงนามความร่วมมือระหว่างสสส.กับคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 25 สถาบัน ในการจัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สู่การเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ว่า คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์มีหน้าที่ผลิตครู และนักการศึกษา ขณะที่ครู และนักการศึกษาก็มีหน้าที่พัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนั้นการผลิตบัณฑิตจึงต้องมีความสมดุลระหว่างศาสตร์ของวิชาชีพ กับชีวิตและจิตใจ คือ ต้องให้บัณฑิตมีความรู้วิชาการ สามารถสร้างทักษะชีวิต ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สมดุลทั้งกายใจ ปัญญา และความเป็นมนุษย์  ด้าน รศ.นันทนา ลามาตย์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า เป้าหมายหลักของโครงการ คือ ให้คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถสร้างสันติ ความสงบสุข ร่มเย็น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข. … Continue reading

เตรียมออกมาตรการคุมนักเรียนนักเลง ประสานไอซีที เอาผิดเว็บเผยแพร่ นักศึกษาขายบริการ

เตรียมออกมาตรการคุมนักเรียนนักเลง ประสานไอซีที เอาผิดเว็บเผยแพร่ นักศึกษาขายบริการ

ศธ.เตรียมออกประกาศมาตรการป้องกันนักเรียน นักศึกษา ทะเลาะวิวาท หากยังเกิดเหตุอีกต้องมีผู้รับผิดชอบ ส่วนปัญหา นศ.ขายบริการทางเว็บไซต์ มอบเลขาฯ สกอ.ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดแนวทางแก้ไข พร้อมประสาน ก.ไอซีที เอาผิดเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลไม่ถูกต้อง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก ว่า ได้หารือปัญหานักศึกษาทะเลาะวิวาท โดยกระทรวงจะออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทะเลาะวิวาทและทำร้ายกัน ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด และหากเกิดปัญหาจะต้องมีผู้รับผิดชอบ จนถึงระดับผู้บริหาร สำหรับเนื้อหาหลักของประกาศฯ จะเป็นไปตามมาตรการ 8 ข้อ ซึ่งเป็นผลการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังกำชับให้ดูแลสถานการณ์ช่วงนี้เป็นพิเศษ … Continue reading

Hi5 ฉาวอีก!! โจ๋โชว์ ?พี้กัญชา? โจ๋งครึ่ม

Hi5 ฉาวอีก!! โจ๋โชว์ ?พี้กัญชา? โจ๋งครึ่ม

ส่วนหนึ่งของไฮไฟว์ที่มีภาพการพี้กัญชาอย่างโจ๋งครึ่ม        วธ.อึ้งเจอ พี้กัญชา โผล่ไฮไฟว์ ด้านศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ตรวจสอบข้อมูล พบ สิงห์อมควัน พ่นควันโขมง โชว์บ้องจะจะ หวั่นเด็กเลียนแบบ เร่งนำภาพส่ง สตช.พิสูจน์หาคนในภาพ-เจ้าของไฮไฟว์ ขณะที่ รมว.วัฒนธรรม สั่งทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหา นศ.ขายบริการ พร้อมประสานผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตช่วยสอดส่อง        วันนี้ (2 ก.พ.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) น.ส. ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตนได้รับ Foreword mail จากเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ร้องเรียนเกี่ยวกับการโพสต์ภาพสูบกัญชาบนเว็บไฮไฟว์ โดยใช้ชื่อ ชาเขียวใบไม้เมา ว่า ผิดกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จึงทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว … Continue reading

ชง8กฎเหล็ก ปราบนักเลงขาโจ๋มัธยมตีกัน

ชง8กฎเหล็ก ปราบนักเลงขาโจ๋มัธยมตีกัน

รมช.ศธ. เสนอนำ 8 วิธีปราบเด็กโตทะเลาะวิวาทมาป้องกันเด็กมัธยมตีกัน นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า วันนี้จะเสนอให้ที่ประชุมศธ. ร่วมกันพิจารณาแนวทางการนำ 8 มาตรการแก้ไขนักเรียน อาชีวะทะเลาะวิวาทกันมาปรับใช้กับกรณี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาก่อเหตุชกต่อยกัน เพราะปัจจุบันยังไม่มีมาตรการแก้ไข ที่ผ่านมาเหตุการณ์นักเรียนตีกันเกิดขึ้นเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวะ จึงทำให้ไม่มีมาตรการป้องกันเด็กมัธยม ดังนั้นถ้าจะนำ 8 มาตรการที่ใช้กับเด็กโตมาใช้กับเด็กมัธยม บางอย่างอาจรุนแรงเกินไป จึงต้องหารือเพื่อปรับวิธีให้เหมาะสม นายชัยวุฒิ ระบุชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ทั้งนี้ 8 มาตรการข้างต้น ประกอบด้วย ต้องรักษากฎระเบียบของสถาบันอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้ความสะดวกแก่ตำรวจในการดำเนินคดีผู้กระทำผิด ต้องมีระบบติดตามดูแลความประพฤตินักศึกษาอย่างเข้มงวด ต้องระดมความร่วมมือกับศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักศึกษา เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนติกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือแก่ตำรวจเข้าไปตรวจพฤติกรรมนักศึกษาภายในสถาบัน ต้องตรวจสอบรถทุกชนิดที่เข้า-ออกสถาบัน … Continue reading

เรียนฟรีได้ใจ! โพลระบุ ประชาชนเห็นด้วยนโยบายการศึกษา

เรียนฟรีได้ใจ! โพลระบุ ประชาชนเห็นด้วยนโยบายการศึกษา

บางประเด็นจากผลโพลที่สำรวจในครั้งนี้        เอแบคโพลล์ ชี้ ประชาชนชอบนโยบายด้านการศึกษามากที่สุด อันดับหนึ่งยกให้ เรียนฟรี พร้อมระบุอภิปรายคราวนี้ 50.2% ชอบใจ นายกฯ มาร์ค ส่วนร้อยละ 67.0 เห็นว่า สถานการณ์การเมืองภายหลังรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ดีขึ้นบ้าง ด้านจุดแข็งของรัฐบาลนี้ประชาชน 54.1% ชี้ เพราะคุณสมบัติที่ดีของนายกรัฐมนตรี               เอแบคโพลล์ เสนอผลวิจัยเรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อการอภิปรายของรัฐสภา และจุดอ่อน จุดแข็ง ในจุดตั้งต้นของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ พบว่า ประชาชนที่ถูกศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อย หรือร้อยละ 53.3 ได้รับชม รับฟัง ติดตามข่าวการอภิปรายในรัฐสภาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ ร้อยละ 46.7 ไม่ได้รับชม ไม่ได้สนใจติดตามเลย และเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการอภิปรายระหว่างฝ่ายค้าน กับฝ่ายรัฐบาล … Continue reading

นักเรียนนักเลง มีประวัติทะเลาะวิวาท กยศ.เล็งอาจอดเงินกู้!!

นักเรียนนักเลง มีประวัติทะเลาะวิวาท กยศ.เล็งอาจอดเงินกู้!!

       รมช.ศธ.เผยหลัง ครม.มีมติอนุมัติให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปล่อยกู้เพิ่มเป็น 36,000 ล้านบาท ระบุ เตรียมหารือ กกอ.-หมอธาดา จากนั้นจะตั้ง คกก.กำหนดรายละเอียดปล่อยกู้ พร้อมเผยอาจมีการพิจารณาร่วมกรณีนักเรียน-นักศึกษาที่มีประวัติทะเลาะวิวาท อาจะไม่พิจารณาปล่อยกู้              น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปล่อยกู้เพิ่มเป็น 36,000 ล้านบาท ว่า              ภายในสัปดาห์นี้จะหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ร่วมกับ นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และ นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ. หลังจากนั้นจะตั้งคณะกรรมเพื่อกำหนดรายละเยดต่างๆ ร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะมีการหารือร่วมกันว่าหากนักเรียน นักศึกษาคนใดเคยมีประวัติเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท จะไม่พิจารณาปล่อยกู้ให้              น.ส.นริศนรา กล่าวในประเด็นนี้ ว่า คงต้องดูเป็นรายบุคคลไม่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตาม … Continue reading

เว็บไซต์นักศึกษาขายตัว มีนักศึกษาเคยเข้าไปดูกว่า 68%

เว็บไซต์นักศึกษาขายตัว มีนักศึกษาเคยเข้าไปดูกว่า 68%

      ดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา กรณีนักศึกษาขายตัวผ่านเว็บไซต์ ที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,743 คน ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2552 พบว่า ร้อยละ 68.67 ระบุ เคยเข้าไปดูเว็บไซต์ที่ขายตัว เพราะอยากรู้ว่ามีจริงหรือไม่ เพื่อไม่ให้ตกข่าว ขณะที่ ร้อยละ 31.33 ระบุไม่เคยดู เพราะเป็นเรื่องลามกอนาจาร ไม่ดี ไม่สนใจ คงไม่ใช่เรื่องจริง เป็นการแอบอ้าง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.80 ระบุ ไม่แน่ใจว่า การขายตัวในเว็บไซต์เป็นนักศึกษาจริง น่าจะเป็นการแอบอ้าง ร้อยละ 34.77 ระบุเชื่อ เพราะเคยลองโทรศัพท์ติดต่อได้ เคยใช้บริการ สภาพเศรษฐกิจไม่ดี … Continue reading

สพฐ. แจกแจงราคาตำราเรียน-ชุดนักเรียน โปร่งใส

สพฐ. แจกแจงราคาตำราเรียน-ชุดนักเรียน โปร่งใส

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงราคากลางหนังสือเรียนที่ใช้มาตรฐานองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ซึ่งสูงกว่าสำนักพิมพ์เอกชนว่า เหตุที่เลือกใช้ราคาหน้าปกหนังสือเรียนขององค์การค้าฯ เป็นฐานในการคำนวณค่าใช้จ่าย เพราะเป็นต้นฉบับเดียวของ ศธ.ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตร และเป็นต้นฉบับเดียวที่มีการควบคุมโครงสร้างของราคา ส่วนต้นฉบับอื่นจะไม่มีการควบคุมราคา แต่การที่หนังสือมีราคาถูกหรือแพงกว่าเอกชนนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้ตั้งราคา โดยพลการ แต่ได้พิจารณาจากคุณภาพการพิมพ์  ซึ่งราคาหนังสือขององค์การค้าฯ ก็ใช้มา 6 ปีแล้ว ดังนั้นประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ถูกหรือแพง แต่อยู่ที่ว่าคุ้มค่ากับคุณภาพหรือไม่ และเราไม่ได้บังคับให้โรงเรียนจัดซื้อขององค์การค้าฯ เท่านั้น ่จะเน้นให้เลือกหนังสือที่ใช้กระดาษมีคุณภาพ จึงเป็นดุลพินิจของแต่ละโรงเรียนว่าจะเลือกซื้อหนังสือของบริษัทใด ซึ่งแต่ละฉบับก็ผ่านการประเมินจากสพฐ.ทั้งหมดแล้วว่ามีเนื้อหาเป็นมาตรฐานเดียวกัน คุณหญิงกษมา กล่าวต่อไปว่า สำหรับ ราคาหนังสือของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ ได้รับอนุญาต 6 สำนักพิมพ์ ตั้งแต่ … Continue reading

รวบ ‘เอ็ม แรมโบ้’ เซ็กซ์วิปริต ข่มขืนนักศึกษา ถ่ายคลิปขู่!

รวบ ‘เอ็ม แรมโบ้’ เซ็กซ์วิปริต ข่มขืนนักศึกษา ถ่ายคลิปขู่!

ปดส.จับเจ้าของธุรกิจนักสืบเอกชน ดีกรีปริญญา 9 ใบ ฐานะดี ลูกนายพล หลอกลวงวางยาเหยื่อสาวข่มขืนเซ็กซ์วิตถารต่อหน้าภรรยา แถมถ่ายคลิปไว้แบล็กเมล์เหยื่อ ย้อนรอยเรียกมากระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเหยื่อทนไม่ไหวเข้าแจ้งความ โดยก่อนจะร่วมหลับนอนผู้เสียหายระบุจะถูกขู่บังคับให้ดูหนังลามกอนาจารซาดิสม์วิตถารก่อนถูกข่มขืน ตำรวจยึดของกลาง มีทั้งแส้ แผ่นซีดีลามกเพีย นายสุรชัย วิวัฒนชาต หรือ เอ็ม อายุ 33 ปี เจ้าของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเทคทีฟ ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจนักสืบเอกชน และโรงเรียนนักสืบ ผู้ต้องหาข่มขืนวิตถาร               วันนี้ (29 ม.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น.พ.ต.อ.ณพวัฒน์ อารยางกูร ผกก.1 บก.ปดส. พ.ต.ท.คณธัช มุสิกานนท์ … Continue reading

ดูภาพ ?อุเทน-ปทุมวัน? จับมือปรองดอง สร้างฝันหรือทำได้จริง

ดูภาพ ?อุเทน-ปทุมวัน? จับมือปรองดอง สร้างฝันหรือทำได้จริง

     ตัวแทน 2 สถาบันหันหน้าจับมือแลกดอกไม้สร้างความปรองดอง ขณะที่ จงรัก วิงวอนให้พึ่งพาอาศัยกัน เลิกทะเลาะเป็นพี่น้องกัน ชี้ให้นึกถึงบุพการีส่งเสียเล่าเรียน ส่วนนายกสโมสรนักศึกษาอุเทนฯ เชื่อทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้น ต่อไปสถานการณ์น่าจะดีขึ้น              วันนี้ (28 ม.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ รอง ผบ.ตร.ได้นัดหมายให้อาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มาจับมือเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันที่ยืดเยื้อมานาน จนเกิดเหตุนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันยิงกันเสียชีวิตโดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย มี นายมนูญ จิตสำเริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายอารมย์ สมัครณรงค์ นายกองค์การนักศึกษา และตัวแทนอีก 5 คน … Continue reading

เด็กอาชีวะเอกชนออกกลางคันอื้อ

เด็กอาชีวะเอกชนออกกลางคันอื้อ

     ดร.วีระวัฒน์ วรรณศิริ นายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากข้อมูลของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา พบว่า ภาคเรียนที่ 2/2551 มีผู้เรียนออกกลางคันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อตรวจสอบถึงสาเหตุของการออกกลางคันดังกล่าว พบว่าส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างที่ถูกให้ออกจากงาน ทำให้ไม่มีรายได้ที่จะมาเรียนจึงต้องถอนตัวออกจากระบบการศึกษา ซึ่งตนมองว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญและแก้ไขปัญหา แทนที่จะปล่อยให้หลุดออกจากระบบไปเลย กระทรวงแรงงานหรือกระทรวงศึกษาธิการน่าจะหาทางสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้ได้เรียนต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น และื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดีขึ้นแล้ว คนกลุ่มนี้ก็จะสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดร.วีระวัฒน์กล่าวอีกว่า สำหรับ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ที่รัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยในการฝึกอบรมให้กับผู้ว่างงาน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน และจะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเดือนละ 4,800 บาทนั้น ถือเป็นโครงการที่ดี แต่หากสามารถรักษาคนที่เรียนอยู่ให้อยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้ก็จะดียิ่งขึ้น   เพราะการให้เขาได้เรียนโดยมีเจตนาที่จะเรียนจะดีกว่าให้ไปฝึกอบรมหรือเรียนโดยที่เราไม่ทราบว่าเขาต้องการหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าหากรัฐบาลสนับสนุนให้คนกลุ่มนี้ได้เรียนในสิ่งที่เขาตั้งใจจะเรียน หรือเพื่อพัฒนาตัวเอง รัฐบาลจะไม่เสียเปล่าแน่นอน การที่กลุ่มลูกจ้างออกมาเรียนภาคค่ำเพราะเขาต้องการยกระดับความรู้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต จากเดิมที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ แต่เมื่อสภาวะเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบให้ต้องออกจากงาน จนต้องออกจากการเรียนก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง.  ไทยรัฐ

นักศึกษาสาวพิษณุโลกฮิตล่าเด็กประถม-ร่วมหลับนอนถ่ายคลิปเก็บแต้มโชว์

นักศึกษาสาวพิษณุโลกฮิตล่าเด็กประถม-ร่วมหลับนอนถ่ายคลิปเก็บแต้มโชว์

นักศึกษาสาวสองแคว ฮิตล่าเด็กฟันเก็บแต้ม ไล่จีบเด็กวัยกระเตาะ ระดับประถมไปหลับนอนด้วย พร้อมถ่ายคลิปเก็บสถิติทำคะแนนโชว์เพื่อน ระบุ มีสาว ปวช.-ปวส.จนถึงมหาลัยชื่อดัง หาเด็กอายุน้อยร่วมหลับนอนเก็บแต้ม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับข้อร้องเรียนจาก นายจัน (นามสมมติ) ว่า มีเด็กนักเรียนชายชั้นประถม 6 คุยกันในหมู่เพื่อนฝูงเด็กชั้นเดียวกัน ซึ่งมีอายุประมาณ 11-12 ปี แพร่สะพัดถึงหญิงสาววัยรุ่นจำนวนหนึ่ง ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา และ ปวส.อายุประมาณ 17-18 ปี ในจังหวัดพิษณุโลก มาตีสนิทเด็กนักเรียนชาย ลักษณะจีบ และชวนไปเที่ยวที่บ้าน กระทั่งสุดท้ายจบด้วยการมีเพศสัมพันธ์กันพร้อมถ่ายคลิป นายจัน เล่าให้ฟังว่า เรื่องเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนมกราคม 2552 หญิงสาวที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส.และมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง นั่งดูเด็กนักเรียนชั้นปี 6 ช่วงเย็นที่กำลังเล่นฟุตบอล … Continue reading


Page 248 of 296« First...102030...246247248249250...260270280...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล