แอดมิชชั่น 2553 ยิ่งวุ่นวาย จี้ ทปอ.ทบทวน

แอดมิชชั่น 2553 ยิ่งวุ่นวาย จี้ ทปอ.ทบทวน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดทางเลือกให้สถานศึกษาในสังกัดใช้ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET พิจารณารับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2552 ได้นั้น นายสงบ มณีพรหม ผอ.รร.หาดใหญ่วิทยาลัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางโรงเรียนพิจารณารับเด็ก ม.1 จากคะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หรือ National Test (NT) แต่ก็พบว่าเด็กบางคนได้คะแนน NT สูง แต่เข้ามาแล้วเรียนไม่ได้ เมื่อไปตรวจสอบก็พบว่ามีการช่วยเหลือกันขณะที่เด็กสอบ ดังนั้นหากกระบวนการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 มีความเข้มข้น เที่ยงธรรม และโปร่งใส ปราศจากการช่วยเหลือของครู เช่นเดียวกับการสอบ O-NET … Continue reading

ป.ป.ช.ชง4ทางลงโทษครูโหด เตือนสพฐ.ดูแลเข้ม-ผู้บริหารละเลยผิดด้วย

ป.ป.ช.ชง4ทางลงโทษครูโหด เตือนสพฐ.ดูแลเข้ม-ผู้บริหารละเลยผิดด้วย

               รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งว่าเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง สพฐ.กรณีการลงโทษนักเรียนที่รุนแรงในสถานศึกษา โดยได้เสนอข้อคิดเห็น 4 ประเด็นดังนี้ ควรสั่งการให้ทุกสถานศึกษา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด และกำชับด้วยว่าหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อาจจะได้รับโทษทางอาญา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดทำประมวลกรณีการลงโทษของครู อาจารย์ที่ลงโทษนักเรียนนักศึกษาไม่เหมาะสม และเผยแพร่ให้ครูอาจารย์ได้รับทราบ และเข้าใจถึงการใช้ดุลพินิจในการลงโทษได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป การดำเนินการตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วารลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 5 (4) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากครูอาจารย์จะลงโทษนักเรียน นักศึกษาด้วยการทำกิจกรรมใดๆ ก็ตาม เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควรจะต้องนำกิจกรรมนั้นเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง … Continue reading

ร้านเกมแฉ ‘เด็กขายตุ๋ย’ หาเงินเล่น!

ร้านเกมแฉ ‘เด็กขายตุ๋ย’ หาเงินเล่น!

ร้านเกมเผยที่ผ่านมาดีเด็กชายยอมขายตุ๋ยและขโมยเงินพ่อแม่-เพื่อนหาเงินเล่นเกม ระบุการเล่นเกมก็มีผลดีต่อเด็ก พร้อมขานรับนโยบาย สวช.เร่งเพิ่มจำนวน ร้าน เกมสีขาว ขณะที่บางราย จวกรัฐต้องไม่แค่สร้างภาพ-จ้องจับผิดคนทำธุรกิจ จี้พ่อแม่ดูแลลูกด้วยมิใช่โทษแต่ร้านเกม จากกรณีปัญหา เด็กติดเกม ซึ่ง เดลินิวส์ ให้ความสำคัญในการนำเสนอข่าวนี้อย่างเกาะติดต่อเนื่อง จนหน่วยงานภาครัฐเริ่มมีมาตรการดูแลแก้ไขปัญหานี้แล้ว และล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เร่งรัดโครงการ ร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน โดยตั้งเป้าในปี 2552 ให้มีร้านเกมสีขาวถึง 2,000 ร้าน จากที่ปัจจุบันยังมีเพียง 705 ร้าน ขณะที่มีร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ตเฉพาะที่ยื่นจดทะเบียนถูกต้องจำนวนถึง 23,270 แห่งตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ เดลินิวส์ ได้สุ่มสำรวจอย่างไม่เป็นทางการกับเด็กทั้งระดับ … Continue reading

เผยเด็ก60% ไม่ชอบมาโรงเรียนเหตุความรู้สึกไม่ปลอดภัยมีสูง

เผยเด็ก60% ไม่ชอบมาโรงเรียนเหตุความรู้สึกไม่ปลอดภัยมีสูง

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผอ.สถาบันรามจิตติ เปิดเผยผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนในการมาโรงเรียน ว่า จากการสอบถามนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 150,000 คน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 2,000 คน ซึ่งได้มีการสอบถามเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบมาโรงเรียนของนักเรียน ผลปรากฏว่า นักเรียนชอบมาโรงเรียนมากเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่อยู่ในเมืองไม่ชอบมาโรงเรียนมากกว่านักเรียนที่อยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด ขณะที่นักเรียนระดับประถมศึกษาชอบไปโรงเรียนมากกว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษา   ดร.อมรวิชช์ กล่าวต่อไปว่า ขณะที่ยังพบว่าแนวโน้มเด็กส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าโรงเรียนไม่ปลอดภัยสูงขึ้น เพราะจะพบเห็นภาพความรุนแรงในโรงเรียนมาก โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีการชกต่อยกันในโรงเรียน มีแก๊งรีดไถ นอกจากนี้นิสัยการอ่านหนังสือก็ลดลงด้วย อย่างไรก็ตามจากผลการสำรวจผู้ที่เกี่ยวข้องต้องหันมาทบทวนตัวเอง ตั้งแต่เรื่องวิธีสอนของครูที่ต้องให้ความสำคัญกับเด็กมากกว่าการทำผลงานวิชาการ รวมถึงช่วยลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วย  ด้าน รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ผลสำรวจของสถาบันรามจิตติ … Continue reading

คนการศึกษาหนุน "อภิสิทธิ์" นั่งควบกระทรวงศึกษาธิการ

คนการศึกษาหนุน "อภิสิทธิ์" นั่งควบกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 และมีกระแสข่าวว่านายอภิสิทธิ์จะนั่งควบตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ รมช.ศธ. (เงา) กล่าวว่า ยังไม่มีการพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์ว่าจะควบตำแหน่ง รมว.ศธ. และตนจะดำรงตำแหน่ง รมช.ศธ. หรือไม่ แต่ขอยืนยันว่า ปชป.ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับแรก เพราะมีการบรรจุเรื่องการศึกษาไว้ในนโยบายพรรค  ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ปชป.มีคนที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการศึกษาอยู่มาก แต่คนที่จะมาเป็น รมว.ศธ.จะต้องมองภาพการศึกษาที่เป็นยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ มองการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งหากนายอภิสิทธิ์มานั่งควบ รมว.ศธ.เองได้จะยิ่งเป็นเรื่องดีมาก แต่ควรต้องมี รมช.ศธ.ด้วยอย่างน้อย 1 … Continue reading

จี้ใช้กฎหมายจัดการร้านเกมเถื่อนทำอย่างจริงจัง

จี้ใช้กฎหมายจัดการร้านเกมเถื่อนทำอย่างจริงจัง

กมธ.วุฒิสภาเสนอมีหลักสูตรสอนเด็กกัน ติดเกม ด้านกระทรวงวัฒนธรรมจี้เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายจัดการ ร้านเกมเถื่อน จริงจัง เลิกปากว่าตาขยิบ ระบุบางร้านเป็น แหล่งมั่วยาเสพติด-มั่วเพศ ขณะที่ผู้ปกครองแฉในวงสัมมนากลางบางร้านเกม ใส่กัญชาในอาหาร ดึงเด็กให้ติด จากกรณีปัญหา เด็กติดเกม ซึ่ง เดลินิวส์ ให้ความสำคัญในการนำเสนอข่าวนี้ อย่างเกาะติดต่อเนื่อง จนหน่วยงานภาครัฐเริ่มมีมาตรการดูแลแก้ไขปัญหานี้แล้ว และล่าสุด นางกีรติกา แผงลาด ผอ.ศูนย์ประสานงานเครือข่ายครอบครัวกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหา เด็กติดเกม นั้น ไม่ควรจะแก้ไขแบบเฉพาะส่วน แต่ควรจะต้องทำแบบบูรณาการ ทั้งในส่วนของ ภาครัฐ สถานศึกษา และครอบครัว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ … Continue reading

จี้ฟื้นเรียนซ้ำชั้นใช้ข้อสอบอัตนัยเพิ่มคุณภาพเด็ก

จี้ฟื้นเรียนซ้ำชั้นใช้ข้อสอบอัตนัยเพิ่มคุณภาพเด็ก

ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และประธานคณะกรรมการผู้ดูแลวิชาคณิตศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เปิดเผยว่า การจะทำให้เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ไม่ตกต่ำนั้น จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย, การออกข้อสอบในทุกระดับโดยเฉพาะข้อสอบเข้ามหาวิทลัยนั้น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดการออกข้อสอบจากปรนัยเป็นอัตนัย  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นนั้น ต้องเน้นการทดสอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัยให้มากขึ้น ผมอยากเห็นกระทรวงศึกษาธิการเอาจริงเอาจัง และพร้อมจะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในเรื่องการออกข้อสอบ และอยากจะให้ศธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเรื่องการเรียนซ้ำชั้น ทบทวนเรื่องข้อสอบปรนัยที่ใช้อยู่ในโรงเรียนต่างๆ ตลอดถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในอดีตมีการเรียนซ้ำชั้นตอน ม.8 การเรียนซ้อีกปีทำให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น จนสามารถสอบเข้าเรียนแพทย์ได้ ดังนั้น การเรียนซ้ำชั้นในปัจจุบันนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่ เด็กจำนวนไม่น้อยสอบไม่ผ่าน ต้องสอบแก้ 0 เพื่อให้ผ่าน … Continue reading

สำนักงานสภาการศึกษาเร่งเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย

สำนักงานสภาการศึกษาเร่งเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย

สกศ.เร่งเดินเครื่องพัฒนาเด็กปฐมวัย วางแผนระยะยาวถึงปี 2555 เน้นสื่อพัฒนาเด็กและเสริมความรู้ให้กับพ่อแม่              ดร.สายสุรี จุติกุล ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยปี 2552-2555 ที่สำนักงานสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า                ที่ประชุมร่วมกันระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางว่าจะดำเนินการในเรื่องใดบ้าง นอกเหนือจากนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยทั่วไป ทั้งนี้ ประเด็นหลักที่ควรเข้าไปขับเคลื่อน ได้แก่ การขอให้ สธ.และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมีโครงการดูแลเด็กปฐมวัยอยู่ด้วย เช่น โครงการหนังสือเล่มแรก หรือการณรณรงค์ให้ดื่มนมแม่ สนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเร้าให้เด็กเกิดการพัฒนาทางสติปัญญาเพิ่มขึ้น ผ่านทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ของ สธ.ที่เข้าไปดำเนินโครงการต่างๆ              ดร.สายสุรี กาวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นว่ าไทยมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กจำนวนมาก แต่เข้าไม่ถึงพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือ … Continue reading

?กษมา? เอาจริงสั่งเบรกสารวิทยา เรียกระดมเงินผู้ปกครองโอเวอร์

?กษมา? เอาจริงสั่งเบรกสารวิทยา เรียกระดมเงินผู้ปกครองโอเวอร์

     กษมา เบรก โรงเรียนสารวิทยา ระดมเงินจากผู้ปกครองมาบริหารโรงเรียน สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้าน สมเกียรติ เช็กรายการ รับว่าทุกรายการ เก็บได้ ติงยอดเงินสูงไป ระบุ ร.ร.ต้องดูแลนักเรียนหากพบเด็กมีปัญหาด้านการเงิน ส่วน ผอ.ร.ร.สารวิทยา ยอมถอย              สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสารวิทยา ได้ปิดประกาศเพื่อชี้แจงการระดมทรัพยากร ให้แก่ผู้ปกครองทราบ โดยมีการจัดเก็บตามรายการดังต่อไปนี้ 1.ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณี ร.ร.จัดคอมพ์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่ สพฐ.จัดให้ 500 บาท (เบิกได้) 2.โครงการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถตามความถนัดของนักเรียน 1,000 บาท 3.ค่าจัดทำวารสารโรงเรียน 200 บาท 4.ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ 300 บาท (เบิกได้) … Continue reading

?ยุวชนเพชรยอดมงกุฎ? ที่สุดความเป็นเลิศ ?ประวัติศาสตร์ไทย?

?ยุวชนเพชรยอดมงกุฎ? ที่สุดความเป็นเลิศ ?ประวัติศาสตร์ไทย?

     ผมคือคนไทย ผมต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ฝรั่งหัวทองจะมารู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยดีเท่ากับเราคงไม่ได้ จงภูมิใจ และเรียนรู้ให้สนุก เพราะประวัติศาสตร์ คืออดีต เป็นบทเรียนที่สอน และย้ำเตือนคนปัจจุบันไม่ให้ทำผิดซ้ำสอง              นี่คือเสียงของ พชร ชินอ่อน อายุ 16 ปี ชั้น ม.5 ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.5) ในการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดขึ้น ณ ร.ร.สตรีวิทยา เมื่อวันที่ 29-30 พ.ย.2551 ที่ผ่านมา (ขวา) พชร ชินอ่อน ระดับช่วงชั้นที่ 4 … Continue reading

แนะดึงเด็กยากจนช่วยสืบทอดศาสนา

แนะดึงเด็กยากจนช่วยสืบทอดศาสนา

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เป็นประธานถวายหนังสือสำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งว่า การที่จะทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงได้ ประเด็นแรก คือ การศึกษา พระไตรปิฎกให้มีความเข้าใจ และปฏิบัติตามความหมายที่แท้จริงของพระไตรปิฎก ต้องหาทางไม่ให้มีการตีความแปลกแยกไปจากพระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งปัจจุบันมีหลายองค์กรที่จะช่วยในการศึกษาพระไตรปิฎก และมีมหาเถรสมาคม (มส.) รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) คอยดูแล โดยเฉพาะระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในเรื่องของมาตรฐาน ขณะเดียวกันก็มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น ม.มหิดล ม.เชียงใหม่ เปิดสอนสาขาวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่จะช่วยเป็นหลักในการตีความความหมายพระไตรปิฎกที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี    ประเด็นที่สอง คือ การหาศาสนทายาท เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา … Continue reading

สวช.-สสส.เร่งร้านเกมส์สีขาวเด็กโต้ข้อดีก็มี

สวช.-สสส.เร่งร้านเกมส์สีขาวเด็กโต้ข้อดีก็มี

สวช. ผนึกกำลัง สสส. เดินหน้าเร่งเครื่อง ร้านเกมสีขาว ตั้งเป้าปี 52 ทะลุ 2,000 แห่ง จากปัจจุบันมีแค่ 705 ร้าน พร้อมเปิดศูนย์ ปฏิบัติการสายด่วนร้านเกม-เว็บไซต์ ให้สังคมช่วยสอดส่อง ด้านเด็ก ๆ ประสานเสียงเล่นเกมก็มีข้อดี ระบุได้ฝึกทั้งทักษะ-ไหวพริบ-สมอง-สมาธิ-จินตนาการ-การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แถมได้ภาษาและเพื่อนใหม่ จากกรณีปัญหา เด็กติดเกม ซึ่ง เดลินิวส์ ให้ความสำคัญในการนำเสนอข่าวนี้อย่างเกาะติด จนหน่วยงานภาครัฐเริ่มมีมาตรการดูแลแก้ไขปัญหานี้แล้ว และล่าสุดทาง เดลินิวส์ ได้ทำการสุ่มสำรวจอย่างไม่เป็นทางการกับเด็กทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. น.ส. นันทิยา สว่างวุฒิธรรม … Continue reading

รับตรงกลุ่มแพทย์ 2553 ใช้ของเดิม เมินข้อสอบ GAT-PAT หวั่นมีปัญหา

รับตรงกลุ่มแพทย์ 2553 ใช้ของเดิม เมินข้อสอบ GAT-PAT หวั่นมีปัญหา

      กสพท.ยันรับตรงกลุ่มแพทย์ 53 ใช้รูปแบบเดิม เมินข้อสอบความถนัด GAT และ PAT เหตุไม่มั่นใจสอบครั้งแรกอาจมีปัญหา หวั่นไม่ยุติธรรมกับเด็ก พร้อมเอ่ยปากขอศึกษาข้อสอบว่าเหมือนข้อสอบของกลุ่มแพทย์หรือไม่              ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย (ทปอ.) ได้ขอความร่วมมือกลุ่ม กสพท.ในการใช้ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ใช้คัดเลือกนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่า กลุ่ม กสพท.ยังไม่ได้พิจารณาว่าในปีการคัดเลือกปี 2554 จะใช้ข้อสอบ GAT และ PAT ที่กลุ่มสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ออกหรือไม่              เพราะต้องทำการศึกษาข้อสอบ GAT และ PAT ในปี 2553 … Continue reading

ดีเอสไอแฉ! รับนักเรียนรอบ 2-3 ช่องทางรีด ?แปะเจี๊ยะ?

ดีเอสไอแฉ! รับนักเรียนรอบ 2-3 ช่องทางรีด ?แปะเจี๊ยะ?

      ดีเอสไอ แฉรับเด็กรอบ 2 รอบ 3 ช่องทางรับ แปะเจี๊ยะ ยกโรงเรียนนายร้อยสอบครั้งเดียว ป้องเด็กเส้น-เด็กฝาก ด้าน กษมา เฉไฉสั่งโรงเรียนตลอดรับเด็กต้องโปร่งใส        พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย รองอธิบดีกรมสวบสวนพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า หลังจากดีเอสไอออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับแปะเจี๊ยะ โรงเรียนยอดนิยม ปรากฏว่ามีคนส่งข้อมูลเป็นเอกสาร ซึ่งอ้างถึงบุคคลที่เกี่ยวกับแปะเจี๊ยะ ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม ดีเอสไอจะรวบรวมหลักฐานต่างๆ ส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)              มีคนส่งเอกสารมาให้ดีเอสไอเยอะมาก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนต่างจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีการอ้างถึงบคคล ช่องทางการรับเงินโดยเฉพาะช่วงทีรับเพิ่งในรอบ 2 และรอบ 3 ซึ่งการเปิดรับเด็กรอบ 2 และ 3 นี้เองจะมีการวิ่งเต้นเพื่อให้เด็กเข้าเรียน … Continue reading

เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก! "หุ่นยนต์จิ๋ว" บุกคว้ารางวัลจากญี่ปุ่น

เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก! "หุ่นยนต์จิ๋ว" บุกคว้ารางวัลจากญี่ปุ่น

<!–detail–> สงสัยคำกล่าวที่ว่า “เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” คงจะไม่เกินจริง dd ดูได้จากอนาคตของชาติกลุ่มนี้ คือ นายยรรยง สุระประเสริฐ นายไกรสร กลิ่นละออ นายกฤชพล ประภาพันธ์ น.ศ.สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ และ นายศิริวัฒน์ เตชะพะกะพงศ์ น.ศ.สาขาวิชาไฟฟ้า โดยทั้งหมดศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ทั้งเป็นสมาชิกของทีม CMPL ที่ทีมตัวแทนของสจล. และตัวแทนของประเทศไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายสมรรถชัย ปัญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม โดยทีม CMPL สามารถคว้าได้ถึง 2 รางวัล ในการแข่งขัน Inter national Micro Robot Maze Contest 2008 … Continue reading


Page 248 of 291« First...102030...246247248249250...260270280...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล