ศึกษาธิการฯ มอบทุน นักเรียนด้อยโอกาส-ชาวเขา กว่า 4 หมื่นทุน

ศึกษาธิการฯ มอบทุน นักเรียนด้อยโอกาส-ชาวเขา กว่า 4 หมื่นทุน

ศธ. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร-เด็กชาวเขากว่า 4 หมื่นทุน สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ        นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ว่า ขณะนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติโครงการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ตามที่ ศธ.เสนอ โดยให้ ศธ.ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2554 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กชาวเขาในพื้นที่ราบสูงที่อยู่บริเวณชายแดน ซึ่งประสบปัญหาเรื่องความเป็นอยู่และขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา              ศธ. จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยเป็นเด็กที่เรียนการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานและการฝึกอาชีพ จำนว6,385 คน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน แม่ฮ่องสอน ตากและลำพูน              นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่อยู่ในจังหวัดที่ติดชายแดนจำนวน 34,218 … Continue reading

กรมสุขภาพจิตหนุนห้ามโจ๋เล่นเกมออนไลน์เกิน 2 ชม./วัน

กรมสุขภาพจิตหนุนห้ามโจ๋เล่นเกมออนไลน์เกิน 2 ชม./วัน

       กรมสุขภาพจิต หนุนห้ามเด็ก-เยาวชน เล่นเกมออนไลน์เกินวันละ 2 ชั่วโมง เสนอบรรจุเข้ากฎกระทรวงของ พ.ร.บ.ภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ 2551 ควบคุมพฤติกรรมเล่นเกมเกินพอดี                     นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการควบคุมปัญหาอันเนื่องมาจากการเล่นเกมของเด็กและเยาวชน เสนอสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ให้กำหนดจำนวนชั่วโมงการเล่นเกมต่อวันของเด็กและเยาวชนให้ไม่ควรเกินวันละ 2 ชั่วโมง ในส่วนที่ภาครัฐสามารถควบคุมได้ด้วยเทคโนโลยี หรืออำนาจตามกฎหมาย ซึ่งจากข้อมูลการวิจัยของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ในปี 2549 ที่ นพ.ชาญวิทย์ พรนพดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และคณะ ได้สำรวจเด็กนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 4,900 คน … Continue reading

เปิดตัวโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ใน 5 สถาบันของรัฐ

เปิดตัวโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ใน 5 สถาบันของรัฐ

       นักเรียนนับพันแห่ฟังแนะแนวเรียนหมอ พร้อมเปิดตัวโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่อีก 5 แห่ง ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เพิ่มทางเลือกให้กับเด็ก              ศ.พญ.บุญเชียร ปานเสถียรกุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดโครงการ เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 6 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นร.ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ 1,500 คน เข้าร่วม              ศ.พญ.บุญเชียร กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสรับรู้วิชาวิถีชีวิต และความยากลำบากในการเป็นนักศึกษาแพทย์ และวิถีชีวิตของแพทย์หลังสำเร็จการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางตัดสินใจเลือกอนาคตที่เหมาะสมกับตัวเอง เนื่องจากที่ผ่านมาหลายคนเลือกเรียนแพทย์เพราะความคาดหวังของพ่อแม่หรือครอบครัว โดยไม่ได้ตั้งใจจะเรียนด้านนี้จริง ทำให้ประสบปัญหาในการเรียน หรือเรียนสำเร็จ แต่ไม่มีความสุขในการทำงานหนัก เสียสละ และยากลำบากของอาชีพแพทย์ ค่าตอบแทนน้อย จึงต้องมีใจรักและเสียสละจริงๆ              กิจกรรมดังกล่าวเปิดให้นักเรียนได้ซักถามถึงการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนแพทย์จากรุ่นพี่ และแพทย์จริง พร้อมทั้งมีการเปิดตัวโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ คือ … Continue reading

ศึกษาธิการเช็กมาตรฐานหอพัก

ศึกษาธิการเช็กมาตรฐานหอพัก

นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากมีผู้ปกครองร้องเรียนเกี่ยวกับหอพักนักศึกษาเข้ามาที่สายด่วนการ ศึกษา 1579 เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยของหอพัก ที่บางหอพักจะปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกได้อย่างสะดวกสบาย ดังนั้นในเร็ว ๆ นี้ตนจะร่วมกับสารวัตรนักเรียนลงพื้นที่สำรวจหอพักนักศึกษาทั้งของรัฐและ เอกชน เพื่อตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดล้อม จากนั้นจะมีการนำรายชื่อหอพักที่มีมาตรฐานดีมาขึ้นบนเว็บไซต์ของศธ. www.moe.go.th  และมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ เพื่อดูว่าหอพักนั้น ๆ ยังสามารถรักษามาตรฐานไว้ได้หรือไม่   ที่ปรึกษา รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า หลังจากตรวจสอบเรื่องหอพักนักศึกษาแล้ว ตนจะลงไปดูเรื่องแหล่งอบายมุขรอบสถานศึกษาด้วย เช่น ยังมีการขายเหล้า บุหรี่ ให้เด็กและเยาวชนอยู่หรือไม่ ซึ่งหากตรวจพบ ศธ. ก็จะแนะนำหรือตักเตือนสถานประกอบการให้ทำถูกต้องตามกฎหมายก่อน แต่หากไม่ทำตาม เราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจาก สายด่วน 1579 … Continue reading

Ads
”แพนเค้ก-วิน-เชียร์-เป๊ก-พลอย ชิดจันทร์”  รับตำแหน่ง ศธ.ตั้ง18 คนบันเทิงทูตการศึกษา

”แพนเค้ก-วิน-เชียร์-เป๊ก-พลอย ชิดจันทร์” รับตำแหน่ง ศธ.ตั้ง18 คนบันเทิงทูตการศึกษา

      สมชาย ลงนามประกาศแต่งตั้ง 18 ทูตการศึกษา โดยเลือกดารา นักแสดง นักร้อง พิธีกร เป็นตัวแทนสร้างความเข้าใจวัยโจ๋ แพนเค้ก-วิน-เชียร์-เป๊ก-พลอย ชิดจันทร์ ตบเท้ารับตำแหน่ง เตรียมทำความเข้าใจเพื่อนวัยรุ่นวัยเดียวกัน              นายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายให้องค์กรหลักของ ศธ.ไปคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่เป็นดารา นักแสดง นักร้อง พิธีกร หรือบุคคลที่เหมาะสมให้เป็น ทูตการศึกษา ของ ศธ.เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนบุคคลในวัยเดียวกันเป็นปากเป็นเสียงและร่วมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ กับเพื่อนในวัยเดียวกันนั้น นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้ง ทูตการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา จำนวน … Continue reading

แก้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับ12 คุมร้านเกม

แก้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับ12 คุมร้านเกม

กระทรวงวัฒนธรรม นัดหารือตำรวจ ปดส. นักวิชาการ และเครือข่ายครอบครัว หารือวิธีการแก้ปัญหา ส่วน รองฯ สุรสิทธิ์ รับมอบหมายให้ดูแลปัญหาเด็ก เยาวชน เผยตำรวจพร้อมลุยร้านเกมทั่วประเทศ เมื่อได้ข้อสรุปชัดเจน ด้าน กระทรวงศึกษาฯ เตรียมประสาน รมว.มหาดไทย แก้ไขประกาศ มท.ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2549 ให้ควบคุมร้านเกมเหมือนกับร้านจำหน่ายสุรา คือ กำหนดอายุเด็ก 7-18 ปี ห้ามเล่นเกิน 3 ชม.ตั้งแต่ 16-18 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ส่วนเสาร์-อาทิตย์ ให้เป็นไปตามเดิมแล้ว ยังห้ามไม่ให้อยู่ใกล้สถานศึกษา 500 เมตร และไม่ควรอยู่ในย่านชุมชน พร้อมประสานตำรวจ … Continue reading

O-NET ถ่วง GPAX สะดุดกฎหมายข้อมูล

O-NET ถ่วง GPAX สะดุดกฎหมายข้อมูล

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2549 ถ่วงค่าน้ำหนักกับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (GPAX) เพื่อให้คะแนนของเด็กเป็นมาตรฐาน เดียวกัน ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังไม่ได้  นำผลวิจัยเรื่องดังกล่าวมาเสนอ ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยากให้จุฬาฯทำวิจัยโดยใช้ O-NET ปี 2550 มาทำด้วย เพื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2549 และปี 2550 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร แต่คงจะไม่สามารถทำได้แล้ว เพราะทราบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ว่าไม่สามารถให้ข้อมูล O-NET ของนักเรียนได้ เนื่องจาก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร … Continue reading

เทคโนฆ่าปวช. ยิงบนรถเมล์!

เทคโนฆ่าปวช. ยิงบนรถเมล์!

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 ส.ค. พ.ต.ต.อดิศร แก้วโหมดตาด พงส. (สบ 2) สน.หนองค้างพลู รับแจ้งจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแคว่า มีนักเรียนถูกยิงเสียชีวิตถูกนำส่งโรงพยาบาล จึงไปตรวจสอบ ทราบชื่อผู้ตายนายวันเฉลิม มีวงศ์ อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที่ 49 หมู่ 3 ต.บางไกล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เป็นนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด โรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ ย่านบางแค มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุน .38 เข้าที่บริเวณอกด้านซ้าย 1 นัด ผู้ตายอยู่ในชุดนักเรียนเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กางเกงขายาวสีน้ำเงิน  … Continue reading

เพิ่มทุนเด็กชายแดนใต้เรียนมหา’ลัย

เพิ่มทุนเด็กชายแดนใต้เรียนมหา’ลัย

นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รมช. ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการส่งนักเรียนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้จัดส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็น  ระยะเวลา 5 ปี คือตั้งแต่ปี 2547-2551 ปีละ 16 ทุนนั้น ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้ขยายเวลาการดำเนินโครงการออกไปอีก 5 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2556 โดยให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐ 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล … Continue reading

ไทยคว้า 4 รางวัลแข่งวงโยธวาทิตโลก

ไทยคว้า 4 รางวัลแข่งวงโยธวาทิตโลก

 เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 6 ส.ค. ที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีบรรดาครูและนักเรียน   รอคอยต้อนรับคณะนักเรียน ที่เดินทางกลับจากการไปประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 2nd  Kuala Lumpur 2008 World Marching Band Competition จากผู้แข่งขันทั้งหมด 17 ทีม จาก 9 ประเทศ โดยวงของโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สามารถคว้ามาได้ถึง 4 รางวัล พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวนหนึ่ง  ส่วนรางวัลประกอบด้วย ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์โลก … Continue reading

ครม.ไฟเขียวเดินหน้าทุนอำเภอรุ่น3 ให้ 926 ทุน

ครม.ไฟเขียวเดินหน้าทุนอำเภอรุ่น3 ให้ 926 ทุน

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยให้นำเงินจากรายได้การออกสลากพิเศษเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว ผ่านทางกระทรวงการคลังมาใช้ เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2 รุ่นที่ผ่านมา นักเรียนทุนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สำหรับหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการฯ รุ่นที่ 3 คือ เป็นทุนการศึกษาเรียนต่อ  ไม่เกินระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนที่เลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทางภาษาของประเทศนั้น … Continue reading

เปิดทดสอบทักษะครูภาษาไทย

เปิดทดสอบทักษะครูภาษาไทย

                 ราชบัณฑิตสถาน อาสาวัดมาตรความรู้ภาษาไทย ระดับครู นักเรียน นักศึกษา ตั้งเป้าชุดแรก3 พันคน ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ส.ค.                  วันที่ 4 ส.ค.51 น.ส.ชลธิชา สุดมุข นักวรรณศิลป์ 7 ว ราชบัณฑิตยสถาน ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน เปิดเผยว่าตามที่ราชบัณฑิตยสถาน ได้จัดทำโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านภาษาไทย และจะให้มีการจัดทดสอบภาษาไทย เพื่อทดสอบความรู้ ซึ่งเบื้องต้นจะเริ่มที่กลุ่มครูและนักเรียนนักศึกษาก่อนนั้น ขณะนี้คณะกรรมการได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานความรู้ และทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย พร้อมจัดทำข้อสอบวัดความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นราชบัณฑิตยสถาน จึงมีความประสงค์จะทดลองใช้ข้อสอบ วัดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านภาษาไทยครูกับนักเรียน นักศึกษา ประมาณ 3,000 … Continue reading

สพฐ.อึ้งหลังครูลงชื่อขอเออลีฯกว่า 2 พัน หวั่นไม่เหลืองบจ้างครูใหม่

สพฐ.อึ้งหลังครูลงชื่อขอเออลีฯกว่า 2 พัน หวั่นไม่เหลืองบจ้างครูใหม่

       สพฐ.อึ้ง หลังมียอดครูสมัครเป็นตัวสำรองเข้าโครงการเออลีฯกว่า 2,000 ราย อ้างป่วยถึง 500 ราย วิตกถ้ายอมให้ครูกลุ่มนี้เออลีฯครบ จะไม่เหลืองบจ้างครูใหม่มาสอน              นายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สืบเนื่องมาจาก คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สั่งการให้แต่ละ สพท.ทำบัญชีสำรองส่งมาพร้อมกับบัญชีรายชื่อข้าราชการที่อนุญาตให้เข้าร่วม โครงการเออลีฯนั้น ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั้ง 185 เขต ได้ส่งบัญชีรายชื่อสำรองของข้าราชการในพื้นที่ที่ต้องการขอเข้าโครงการ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือ เออลีรีไทร์ ปี 2552 มาให้ สพฐ.แล้ว              ใน ส่วนของบัญชีสำรองมียอดรวมประมาณ 2,000 คน … Continue reading

ลูกติดเกม ปัญหาอยู่ที่เด็กหรือผู้ใหญ่

ลูกติดเกม ปัญหาอยู่ที่เด็กหรือผู้ใหญ่

       คุณพ่อคุณแม่รู้สึกอย่างไรคะ สำหรับข่าวคราวเรื่องวัยรุ่นก่อเหตุฆ่าโชเฟอร์แท็กซี่ ด้วยสาเหตุเพราะเลียนแบบเกมจีทีเอ ?              ตามมาด้วยการเปิดรายชื่อ 10 เกมอันตราย ได้แก่ 1.แกรนด์ เทฟต์ ออโต้ (GTA-Grand Theft Auto) 2.แมนฮันต์ (Manhunt) 3.สการ์เฟซ (Scarface) 4.ห้าสิบเซ็นต์ : บุลเลตพรูฟ (50 Cent : Bulletproof) 5.สามร้อย : เดอะวิดีโอ เกม (300 : The Video Game) 6.เดอะ ก็อดฟาเธอร์ (The Godfather) 7.คิลเลอร์ 7 (Killer … Continue reading

เปิดชื่อ 10 เกมอันตราย ไม่ควรให้เด็กเล่น

เปิดชื่อ 10 เกมอันตราย ไม่ควรให้เด็กเล่น

       เปิดรายชื่อ 10 เกมอันตราย จีทีเอ, แมนฮันต์, สการ์เฟซ, 50 เซ็นต์, สามร้อย, เดอะ ก็อดฟาเธอร์, คิลเลอร์ 7, เรสซิเดนต์ อีวิล 4, ก็อด ออฟ วอร์ และ ฮิตแมน : บลัด มันนี่ เตือนพ่อแม่ไม่ควรซื้อให้ลูกเล่น ชี้ เด็กเล่นต่อเนื่องยาวนานจะซึมซับความโหดเหี้ยม จนมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงไม่รู้ตัวได้ พร้อมเสนอเร่งพัฒนาเกมแข่งทำความดีให้เล่นแทน ขณะที่ทีมสุขภาพจิตเข้าพูดคุยเพื่อน-ครู เห็นตรงกัน ไม่เชื่อก่อเหตุเพราะคลั่ง เลียนแบบเกม แกรนด์ เทฟต์ ออโต้ (GTA-Grand Theft Auto)        จากกรณีนักเรียนชายอายุ … Continue reading


Page 248 of 273« First...102030...246247248249250...260270...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล