เด็กกรุง ?โดดร่ม? มั่วสุมร้านเกมอื้อ

เด็กกรุง ?โดดร่ม? มั่วสุมร้านเกมอื้อ

  นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตนได้รับมอบหมายจาก ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นประธานการประชุม สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดบุคลากรออกไปปฏิบัติหน้าที่สายตรวจร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ โดยออกตรวจวันละ 2 สาย สายละ 7 คน และเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน ตั้งแต่เวลา 16.30-20.30 น. ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.-16 ม.ค.ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าจากการออกตรวจตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้งผ่านทางสายด่วน 1579 จำนวน 39 ครั้ง รวมทั้งออกตรวจในพื้นที่เสี่ยงที่มีนักเรียนนักศึกษามั่วสุม ได้แก่ ร้านเกม สวนสาธารณะ โต๊ะสนุ้กเกอร์ ห้างสรรพสินค้า … Continue reading

?ชัยวุฒิ? จี้ สกอ.อุดช่องโหว่แอดมิชชั่น 53

?ชัยวุฒิ? จี้ สกอ.อุดช่องโหว่แอดมิชชั่น 53

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้เชิญ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาหารือถึงการเตรียมความพร้อมในระบบกลางการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (แอดมิชชั่น) โดยเฉพาะแอดมิชชั่นในปีการศึกษา 2553 ที่จะต้องมีการปรับองค์ประกอบแอดมิชชั่น จากเดิมในปี 2552 ประกอบด้วย แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต) และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (จีพีแพ็ก) แต่ในปีการศึกษา 2553 ประกอบด้วย คะแนนโอเน็ต คะแนนการสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and … Continue reading

นักเรียนหญิงเกเรหนักหนีเรียนมากกว่าผู้ชาย

นักเรียนหญิงเกเรหนักหนีเรียนมากกว่าผู้ชาย

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารหน่วยงานฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้รายงานผลการจัดบุคลากรออกไปปฏิบัติหน้าที่สายตรวจร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ และเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน ระหว่างเวลา 16.30-20.30 น. ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.-16 ม.ค. 2552 จำนวน 39 ครั้ง รวมทั้งออกตรวจในพื้นที่เสี่ยง พบนักเรียนหนีเรียน หรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียนทั้งสิ้น 338 คน เป็นชาย 145 คน และหญิง 193 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการทั้งการอบรมว่ากล่าวตักเตือน ให้ไปรายงานตัวที่สถานศึกษา นำส่งสถานศึกษา … Continue reading

มกค.ร่วมใจส่งมอบ"หุ่นยนต์เอ็กซเรย์และทำลายวัตถุระเบิด" หวังช่วยทหารพ้นภัยระเบิด

มกค.ร่วมใจส่งมอบ"หุ่นยนต์เอ็กซเรย์และทำลายวัตถุระเบิด" หวังช่วยทหารพ้นภัยระเบิด

 จำลองสถานการณ์กู้ภัยระเบิด วันที่ 20 มกราคม  เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อยอดโครงการหุ่นยนต์กู้ภัยหลังได้รับรางวัลระดับโลก พัฒนาหุ่นยนต์เอ็กซเรย์และทำลายวัตถุระเบิด (The Explosive Ordnance X-ray and Disruption Robot: EOXD Robot) มอบให้กองทัพอากาศไทย หวังช่วยเหลือทหารเสี่ยงภัยเก็บกู้ระเบิดภาคใต้ อธิบการบดีภาคภูมิใจฝีมืออาจารย์และนักศึกษา ม.หอการค้าไทยเทียบเท่าต่างชาติ ช่วยหลวงประหยัดงบสั่งซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ                   รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย กล่าวว่า หลังจากทีมหุ่นยนต์กู้ภัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์กู้ภัยทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เช่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก (World Robocup Rescue 2007) … Continue reading

ปี 52-53 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาถึง 3 ครั้ง…

ปี 52-53 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาถึง 3 ครั้ง…

       โดยในปีนี้จะเห็นสุริยุปราคาวงแหวนวันที่ 26 ม.ค. แต่ไทยจะเห็นเฉพาะสุริยุปราคาบางส่วน และวันที่ 22 ก.ค. ซึ่งจะเป็น สุริยุปราคาเต็มดวงนานที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึ่งไทยก็จะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วนเช่นกัน สำหรับวันที่ 26 ม.ค.นี้ ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน จะเกิดสุริยุปราคาแบบวงแหวนพาดผ่านบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันตกของอินโดนีเซีย ส่วนไทยจะเห็นเพียงสุริยุปราคาบางส่วนหรือบางเสี้ยว ซึ่งสามารถดูได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 16.08 น. ที่ จ.เชียงราย แล้วไปสิ้นสุดที่ จ.นราธิวาส เวลา 18.00 น.      ส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่สัมผัสที่ 1 เวลา 15.53 น. สิ้นสุดเวลา 17.58 น. … Continue reading

นิสิต มก.คว้ารางวัลชนะเลิศ ไอซีที คอนเทสท์ ประจำปี 2551

นิสิต มก.คว้ารางวัลชนะเลิศ ไอซีที คอนเทสท์ ประจำปี 2551

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลใหญ่ ในการออกแบบซอฟต์แวร์ จากการประกวดผลงานด้านไอซีที ในงาน ไอซีที คอนเทสท์ ประจำปี 2551ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านไอซีทีแก่เยาวชนและครูในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 596 คน รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ที่ นิสิต มก.ได้รับ เป็นผลงานเกม ของ นายชววัฒน์ ชาญศิริเจริญกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อเกมว่า “ปกป้องโลกเขียวใบนี้ด้วยมือเรา” ซึ่งเป็นเกมที่นำเสนอเกี่ยวกับผลกระทบและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน โดยผู้เล่นต้องช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อทำให้โลกเย็น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคล เป็นของ นายอัครวัฒน์ ตรีอนุสรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ … Continue reading

ศึกษาธิการฯ ลดเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ช่วยครูทำผลงานน้อยลง

ศึกษาธิการฯ ลดเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ช่วยครูทำผลงานน้อยลง

      ศธ.พิจารณาปรับลดเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู โดยลดภาระการทำผลงานทางวิชาการลง ชินภัทร เผย เร่งพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ ไม่ให้ครูเสียสิทธิ แต่ต้องถ่วงดุลไม่ให้ช่วยเหลือกันด้วย โดยต้องส่งเกณฑ์ให้ ก.ค.ศ.พิจารณาในเดือนตุลาคมนี้ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัด ศธ.        ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายปรับเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ โดยลดภาระการทำผลงานทางวิชาการของครูลง ว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ หรือ ว.2 ซึ่งก่อนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ขอให้เลื่อนการใช้ออกไปก่อนแต่ไม่ได้ล้มเลิกการประกาศใช้ เพราะการจะประกาศใช้เกณฑ์นี้ ต้องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นใจ หากนำไปใช้แล้วจะทำให้ครูเสียสิทธิ และความไม่พร้อมของระบบจะทำให้เกิดความล่าช้าในการประเมินวิทยฐานะ ซึความไม่พร้อมของเกณฑ์นี้อยู่ที่มาตรฐานตำแหน่งซึ่งจะต้องกำหนดออกมาให้ชัดเจนว่าครูจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์อะไรประกอบในการรับการประเมิน เพราะหากมาตรฐานไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้              เกณฑ์ประเมิน ว.2 จะนำเกณฑ์ที่ได้ปรับปรุงใน ว.25 ซึ่งเป็นเกณฑ์ปัจจุบันที่ใช้อยู่มาประกอบด้วย เช่น การปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการอ่านผลงานโดยจะมี … Continue reading

ตั้ง ?โรงเรียนสอนเล่นเกม? รับมือโจ๋ติดเกม

ตั้ง ?โรงเรียนสอนเล่นเกม? รับมือโจ๋ติดเกม

       เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ ปัญหาเด็กติดเกม ยังคงเป็นหนามยอกอกของเหล่าผู้ปกครองแทบจะทุกครอบครัว ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาก็ยังไม่อาจหาต้นสายปลายเหตุได้ ซึ่งในช่วงวันเด็กประจำปี 2552 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และด้วยความร่วมมือกันของภาคเอกชนได้มอบของขวัญชิ้นโตให้แก่เยาวชนโดยการจัด มหกรรมเด็กเล่นเกม ครั้งที่ 3 (Thailand Game Show 2009) ขึ้น โดยงานที่จัดขึ้นนี้หลายฝ่ายต่างหวังให้เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับปัญหาสำคัญที่เกิดกับเยาวชน        ลัดดา ตั้งสุภาชัย                เข้าใจเกมสิ่งที่ผู้ปกครองควรมี              ทั้งนี้ หากมองไปที่สถานการณ์เรื่องเด็กติดเกมนั้น ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ให้ข้อมูลไว้ว่า ตอนนี้สิ่งที่พบคือผู้ปกครองยังไม่เข้าใจเรื่องคอมพิวเตอร์ และตัวเด็กเองไม่ได้เล่นเพื่อการพัฒนาสมอง หรือเพื่อการบันเทิง นี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้เด็กไทย และผู้ปกครองไม่สามารถเดินไปด้วยกันได้ ซึ่งเด็กเล่นเกมต้องมีที่ปรึกษาที่ดี นั่นก็คือพ่อแม่นี่เอง              จริงๆ แล้วคนที่สร้างเกมขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์ทางด้านการบันเทิง ความเพลิดเพลิน โดยไม่มีเจตที่จะต้องการทำให้เด็กมาฆ่ากัน … Continue reading

พบโจ๋12จ.ภาคกลางเสพยา-มั่วเซ็กซ์เพิ่มเหตุ ?พ่อ-แม่?ไม่ใส่ใจ

พบโจ๋12จ.ภาคกลางเสพยา-มั่วเซ็กซ์เพิ่มเหตุ ?พ่อ-แม่?ไม่ใส่ใจ

                  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ม.ค.52 ผศ.จินตนา เวชมี หัวหน้านักวิจัยโครงการ child watch ภาคกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำวิจัยเด็กและเยาวชนภาคกลาง โดยติดตามพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนใน 12 จังหวัดของภาคกลาง ที่ห้องแกรนด์บอลลูนโรงแรมแกนนด์อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสะท้อนปัญหาที่แท้จริงของเด็กและเยาวชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงจากกลุ่มทำวิจัยจาก 12 จังหวัดๆ ละ 5 คน อายุระหว่าง 16-18 ปี เพื่อสะท้อนปัญหาอย่างแท้จริง                             ผศ.จินตนา เปิดเผยว่า ผลการวิจัยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากเด็กและเยาวชนมั่วสุมทางเพศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่เป็นหญิง รองลงมาเป็นปัญหาการมั่วสุมตามร้านเกมและท่ารถ ตลอดจนหนีเรียน จนทำให้เด็กและเยาวชนหลงผิดเสพยาเสพติดส่งผลให้ก่อปัญหาอาชญากรรมตามมา จนสถานพินิจไม่พอควบคุมตัวเยาวชนผู้กระทำผิด                 … Continue reading

เปิดให้ นักเรียน/นักศึกษา ลงทะเบียนกู้ผ่านระบบ e-Studentloan 19 ม.ค.

เปิดให้ นักเรียน/นักศึกษา ลงทะเบียนกู้ผ่านระบบ e-Studentloan 19 ม.ค.

      กยศ.เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 52 เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า ตั้งแต่ 19 ม.ค.นี้ เป็นต้นไป เร่งจัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาทั่วประเทศ เตรียมดำเนินการกู้ยืมปีการศึกษาหน้า ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว              นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนมีกำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับปีการศึกษา 2552 โดยจะเปิดระบบ e-Studentloan ให้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับ ม.3 ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับ ม.4 สายสามัญ หรือ ปวช.ปีที่ 1 และกลุ่มนักเรียน ม.6 ที่จะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมกองทุน กยศ.มาก่อน อีกทั้งไม่เคยมีรหัสผ่าน โดยอาจจะทราบหรือไม่ทราบสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อก็ได้ … Continue reading

ข้อสอบ GAT-PAT 2552 คลอดแล้ว!!

ข้อสอบ GAT-PAT 2552 คลอดแล้ว!!

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2551 ที่จะมีการสอบ นักเรียน ชั้น ป.6 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ชั้น ม.3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 และ ชั้น ม.6 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2552 ว่า ขณะนี้ สทศ.ออกข้อสอบ O-NET ของชั้น ป.6 และ ม.3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงของชั้น … Continue reading

โพลชี้ดัชนีความเชื่อมั่น ?ครู? กระเตื้อง

โพลชี้ดัชนีความเชื่อมั่น ?ครู? กระเตื้อง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายและทิศทางการศึกษาไทย ที่หอประชุมคุรุสภาว่า การที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสอง โดยเน้นคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา ต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครู เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษารอบสองประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือการผลิตและพัฒนาครูซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเดินสู่เป้าหมายการศึกษาคุณภาพ โดยรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งสถาบันกำหนดมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลางว่าสถาบันการศึกษาต่างๆที่ผลิตครู ต้องมีมาตรฐานอะไรบ้าง เพื่อให้ครูรุ่นใหม่ในอนาคตที่จะเข้าร่วมการปฏิรูปการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่ใช่ต่างคนต่างผลิตโดยใช้คนละมาตรฐาน นอกจากนี้ จะจัดตั้งกองทุนพัฒนาชีวิตครู เพื่อดูเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินรวมทั้งดูแลเรื่องสวัสดิการ นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า เรื่องสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการ คือการคืนครูให้นักเรียนโดยหลักการจะปลดเปลื้องภาระของครูที่มีอยู่ เช่น งานธุรการ การทำเอกสาร ทำบัญชี การทำผลงานวิชาการ เพื่อให้ครูไปทำหน้าที่สอนหนังสือเป็นหลัก ซึ่งกำลังดูว่าจะนำโครงการนี้ไปรวมอยู่กับการแก้ไขปัญหาบัณฑิตว่างงาน 5 แสนคนของรัฐบาลได้อย่างไร โดยอาจของบประมาณจ้างบัณฑิตว่างงานมาทำงานธุรการในสถานศึกษาแทนครู ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1 หมื่นกว่าคน อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้ทั้งหมดก็จะขอมาบางส่วน ที่เหลือก็จะใช้วิธีอื่น ซึ่งกำลังให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดูอยู่ … Continue reading

เปลือยประสบการณ์ท้องวัยเรียน จากลูกที่แย่.. (แต่) อยากเป็นแม่ที่ดี

เปลือยประสบการณ์ท้องวัยเรียน จากลูกที่แย่.. (แต่) อยากเป็นแม่ที่ดี

       เราตื่นขึ้นมาเช้าวันที่ 9 ตุลาคม มันถือเป็นวันแห่งการตัดสินใจ เราเข้าห้องน้ำแล้วรอลุ้นผลอย่างใจจดใจจ่อ และแล้วเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดจนได้ แถบสีน้ำเงินสองแถบปรากฏชัดอยู่บนแท่งตรวจครรภ์ ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงนะเหรอ เรายังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าจะดีใจหรือเสียใจดี เสียงบอกเล่าของนิก (นามสมมติ) หญิงสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่กลับต้องมาแบกรับชีวิตน้อยๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาโดยที่เขาเองไม่ตั้งใจ              นั่นคือ อีกหนึ่งตัวอย่างของปัญหาคุณแม่วัยทีนที่นับวันก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้น เรื่องราวของ นิก น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ช่วยสื่อสารให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เนื่องเพราะคุณแม่วัยทีนเหล่านี้กำลังอยู่ในวัยเรียน ซึ่งการที่ตั้งท้องระหว่างเรียนย่อมเกิดผลกระทบตามมากมาย                            นิก เล่าว่า เธอเติบโตมากับครอบครัวที่ถือว่าสมบูรณ์แบบ มีพ่อแม่ น้องชาย พร้อมหน้าพร้อมตา เธอจบมาจากโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านฝั่งธนฯ ชีวิตรักในวัยเรียนก็มีบ้างแต่ก็เป็นรักแบบเด็กๆ ไม่มีอะไรมาก แต่แล้วชีวิตของเธอก็เริ่มมาพลิกผันเมื่อเธอย่างเข้าสู่การเป็นเด็กมหาวิทยาลัย              เราเริ่มคบกับบิ๊ว (นามสมมติ) ตั้งแต่อยู่ปี 1 ก็รักๆ เลิกๆ มาได้ประมาณ 3 ครั้ง เพราะแฟนเจ้าชู้ … Continue reading

มาตรฐานวิทย์-คณิต เด็กไทยแย่ สสวท.ตั้งเป้าอีก 10 ปี ทัดเทียมนานาชาติ

มาตรฐานวิทย์-คณิต เด็กไทยแย่ สสวท.ตั้งเป้าอีก 10 ปี ทัดเทียมนานาชาติ

      มาตรฐานวิทย์-คณิต เด็กไทยแย่ สสวท.ตั้งเป้ายกเครื่องครั้งใหญ่ ประกาศในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติ พร้อมฝันอีก 20 ปีจะติดอันดับ Top 5              ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สสวท.36 ปี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ถึงเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคตว่าภารกิจหลักของ สสวท.จะเร่งยกระดับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยจะเน้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้น พัฒนาครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินผลความสามารถวิชาดังกล่าวของเด็กไทย ซึ่งต้องได้มาตรฐานเทียบเคียงกับนานาชาติได้ โดย สสวท.ได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา              สำหรับการสร้างเครือข่ายนั้น จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงต่างๆ ในการผลิตครู เช่นสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมให้มากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้เด็กไทยสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเข้าร่วมในโครงการผลิตครูวิชานี้ … Continue reading

แจ้งจับอนาจารเด็กขอจากวัดมาเลี้ยง สั่งแก้ผ้าปิดตาตบกันเองก่อนข่มขืน

แจ้งจับอนาจารเด็กขอจากวัดมาเลี้ยง สั่งแก้ผ้าปิดตาตบกันเองก่อนข่มขืน

มูลนิธิคุ้มครองเด็กพาเด็กหญิงอายุ 12 ปี เข้าแจ้งความถูกพ่อบุญธรรมที่ขอจากพระมาเลี้ยงดู บังคับให้เด็กถอดเสื้อผ้าปิดตาตีกันเองจนพอใจก่อนอุ้มไปกระทำชำเรา ให้สลับกันใช้ปากสำเร็จความใคร่ เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 14 มกราคม นายมนตรี สินทวิชัย หรือ ครูยุ่น เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก พา ด.ญ.กร (นามสมมติ) อายุ 12 ปี เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.ภูมอัควุฒิ โพธิ์ประสิทธิ์ พนักงานสอบสวน (สบ 3) สน.ประเวศ เพื่อแจ้งความว่า ด.ญ.กร (นามสมมุติ) ถูกนายประเวช ลิ้มชูวงศ์ ผู้เป็นนายจ้างล่วงเกินทางเพศ ด.ญ.กรให้การว่า ก่อนหน้านี้อาศัยอยู่พ่อแม่ซึ่งมีอาชีพทำไร่ข้าวโพดอยู่ที่ อ.พบพระ จ.ตาก และได้เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนรวมใจพัฒนา … Continue reading


Page 248 of 295« First...102030...246247248249250...260270280...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล