ประกวดนางงามนักศึกษาโลก

ประกวดนางงามนักศึกษาโลก

จากการที่ประเทศไทยโดย JWE group Entertainment service hub ได้รับสิทธิ์ในการจัดการประกวดนักศึกษาและส่งเข้าร่วมการประกวด World Miss University 2008 ที่ประเทศเกาหลี ในวันอังคารที่ 25 พ.ย.นี้ ซึ่ง น้องพิชน.ส. พรรณาวดี ชาติทอง อายุ 19 ปี  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร ได้รับการคัดเลือกจาก JWE Group Entertainment เป็นตัวแทนเข้าประกวดในนามประเทศไทย เป็นครั้งแรก นายวรัญญู อิงคากุล ประธานผู้บริหารใหญ่ JWE Group กล่าวว่า การประกวด World miss … Continue reading

หยันฝีมือ ?ดีเอสไอ?ล้างบางแป๊ะเจี๊ยะแฉสาธิตฯหัวละ3 ล้านบาท

หยันฝีมือ ?ดีเอสไอ?ล้างบางแป๊ะเจี๊ยะแฉสาธิตฯหัวละ3 ล้านบาท

              เมื่อวันที่ 19 พ.ย.51 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวถึงการตรวจสอบการเรียกเก็บเงินค่าแป๊ะเจี๊ยะจากผู้ปกครองของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ว่า เรื่องดังกล่าวได้ทำการตรวจสอบไปก่อนหน้านี้ พบว่า ทางโรงเรียนได้ออกใบเสร็จอย่างถูกต้องและเป็นช่วงเวลาหลังการรับนักเรียน โดยผู้ปกครองเต็มใจ และที่สำคัญเงินบริจาคนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ไม่ได้เข้ากระเป๋าใคร                 หากมีการรับเงินเข้ากระเป๋าผู้บริหารก็เป็นการทุจริตแน่นอน แต่หากนำไปพัฒนาโรงเรียน ผู้มีหน้าที่ดูแลสนับสนุนงบประมาณก็คงต้องทบทวนด้วยว่างบประมาณที่สนับสนุนโรงเรียนนั้นเพียงพอหรือไม่ เพราะขณะนี้ทุกฝ่ายเรียกร้องคุณภาพการศึกษา แต่รัฐบาลก็มีงบฯที่จำกัดคุณหญิงกษมา กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม การเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ถือเป็นเรื่องดี และพร้อมจะให้ความร่วมมือเพื่อความโปร่งใส                 ด้าน นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เห็นด้วยในหลักการและความตั้งใจที่เข้ามาตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว แต่ไมน่ใจว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังและยั่งยืนหรือไม่ อีกทั้ง หากมีหลักฐานจะใช้กฎหมายฉบับใดเอาผิดกับผู้ปกครอง … Continue reading

ครม.แก้ 10 มาตราร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ครม.แก้ 10 มาตราร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

นายศรีเมือง เจริญศิริ        ครม.มีมติเห็นชอบร่างแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2540 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการแก้ไขรวมทั้งหมด 10 มาตรา              วานนี้(19 พ.ย.) นายศรีเมือง เจริญศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เสนอ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 รวมทั้ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ครม.จึงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. … Continue reading

จัดแนะการศึกษาต่อในยุโรป พร้อมชี้ช่องขอทุนที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์สิ้นเดือนนี้

จัดแนะการศึกษาต่อในยุโรป พร้อมชี้ช่องขอทุนที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์สิ้นเดือนนี้

      คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย เตรียมจัดงานนิทรรศการการศึกษาต่อในยุโรป ปี 2551 แนะแนวการศึกษาต่อในยุโรป พร้อมข้อมูลด้านทุนการศึกษา ชี้ค่าเงินปอนด์และยูโรตก ทำให้ค่าครองชีพต่ำลง              วันที่ 17 พ.ย. ที่สำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย จัดแถลงข่าวการจัดนิทรรศการการศึกษาต่อในยุโรปปี 2551 หรือ The European Higher Education Fair 2008 (ESHEF) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต ครั้งที่ 5 ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยงานจัดระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.นี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00-18.00 น.              นายฌอง ฟรองซัวร์ โกแตง อุปทูตของสำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่า ในส่วนของสำนักผู้แทนฯ ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อใน 27 … Continue reading

สพฐ.จัดสอบ NT นร.ป.3 ใช้ข้อสอบปรนัย 19 ก.พ.52 นี้

สพฐ.จัดสอบ NT นร.ป.3 ใช้ข้อสอบปรนัย 19 ก.พ.52 นี้

       สพฐ.จัดสอบ NT นักเรียน ป.3 จำนวน 8.6 แสนคน 19 ก.พ.52 นี้ โดยใช้ข้อสอบปรนัย กำหนดให้นักเรียนสอบอ่านออกเสียง เขียนเรียงความ และคิดเลข              นางจิตตรียา ไชยศรีพรหม ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สพฐ.เตรียมจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ National test (NT) ประจำปีการศึกษา 2551 ในระดับชั้น ป.3 ซึ่งมีนักเรียนอยู่ประมาณ 860,000 คน จาก 32,000 โรงเรียนเข้าสอบทุกคน ใน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย … Continue reading

เด็กไทยเจ๋งคว้า4เหรียญแข่งแรงงาน

เด็กไทยเจ๋งคว้า4เหรียญแข่งแรงงาน

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่กระทรวงแรงงาน นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึงผลการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 7 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 พ.ย.ว่าจากรายงานการแข่งขันล่าสุด ตัวแทนเยาวชนไทย 4 คน สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันได้แล้ว 4 รางวัล โดยแบ่งเป็น 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ นายสมชาย พรมห์มี ชาว จ.ราชบุรี จากสาขาช่างเชื่อม นายจิรวัฒน์ เตชะปรีชาวงศ์ ชาวกรุงเทพฯ สาขาพนักงานออกแบบกราฟก … Continue reading

สทศ.เผยออกข้อสอบ O-NET เสร็จแล้ว

สทศ.เผยออกข้อสอบ O-NET เสร็จแล้ว

นางอุทุมพร  จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า  ตามที่ สทศ.ได้เปิดรับสมัครทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2551 ที่จะจัดให้สอบปี 2552   สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4  หรือชั้น ม.6  ที่เป็นนักเรียนเทียบเท่า ได้แก่นักเรียน กศน. นักเรียนช่างฝีมือทหาร  นักเรียนนาฏศิลป์ และนักเรียนโรงเรียนอาชีวะ ทั้งรัฐและเอกชน  ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย.51  ผ่านทางเว็บไซต์  สทศ. www.niets.or.th  นั้น  ผลปรากฏว่ามีผู้มาสมัครประมาณ 6,000 คน  ทั้งนี้นักเรียนเทียบเท่าคนใดไม่ได้สมัครตามที่กำหนดถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2551 และผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  เลขที่นั่งสอบ … Continue reading

เด็กไทยคว้า 1 ทอง 4 เงิน 6 ทองแดง แข่งคณิต-วิทย์ประถมโอลิมปิก

เด็กไทยคว้า 1 ทอง 4 เงิน 6 ทองแดง แข่งคณิต-วิทย์ประถมโอลิมปิก

           คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งตัวแทนนักเรียนไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4 ป.6) เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับช่วงชั้นที่ 2 ครั้งที่ 5  หรือ International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2008 (IMSO 2008) ระหว่างวันที่ 8-18 พ.ย.51 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย    ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันหลายประเทศ เช่น … Continue reading

?ชาย-เลี้ยบ? ขายฝันสร้างรายได้เสริมให้ครู สุดท้ายสำนักงบฯ โบ้ยไม่มีเงิน

?ชาย-เลี้ยบ? ขายฝันสร้างรายได้เสริมให้ครู สุดท้ายสำนักงบฯ โบ้ยไม่มีเงิน

ชาย-เลี้ยบ ขายฝันหาเสียงกับครู จัดแถลงข่าวใหญ่โตสมัยนั่งศึกษาฯ-คลัง ทำโครงการเสริมอาชีพให้ครูแก้เศรษฐกิจฝืด เลี้ยบ รับปากหาเงินให้ ล่าสุด สำนักงบฯ โบ้ยไม่มีเงิน ให้องค์กรต่างๆ ใน ศธ.เจียดงบมาทำเอง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์        นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก 5 องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดยมีนายศรีเมือง เจริญศิริ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ที่ผ่านมา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือกันถึงการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง ศธ.กับกระทรวงการคลัง ในสมัยที่ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง ซึ่งต้องการสร้างอาชีพเสริมให้กับครูในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง โดยสนับสนุนการสอนนอกเวลาให้กับครู อาทิ หลังเลิกเรียน หรือวันเสาร์-อาทิตย์ … Continue reading

ศึกษาธิการมั่นใจทุนอำเภอรุ่น3ได้เกิดแน่

ศึกษาธิการมั่นใจทุนอำเภอรุ่น3ได้เกิดแน่

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ  1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างถามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่จากการหารือในเบื้องต้นยืนยันว่า ศธ.จะยังคงเดินหน้าตามกำหนดการเดิม โดยเป็นการจัดสรรทุนให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวม  921 ทุน ซึ่งได้เตรียมการคัดเลือกทั้งหมดไว้แล้ว โดยในรุ่นที่ 3 ใช้งบประมาณ 5 พันล้านบาท เป็นงบต่อเนื่อง 7 ปี นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ที่ปรึกษารมว. ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันระหว่างศธ. และกระทรวงการคลัง นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.คลัง … Continue reading

เผยคนไทยได้ดู " ฝนดาวตกสิงโต (ลีโอนิคส์) "

เผยคนไทยได้ดู " ฝนดาวตกสิงโต (ลีโอนิคส์) "

นายบุญรักษา สุนทรธรรม ผอ.สถาบันวิจัยดารา ศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ฤดูหนาวปีนี้ มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย. 2551 จะเกิดปรากฏการณ์ ฝนดาวตกสิงโต หรือลีโอนีคส์ (Leonids) โดยมีอัตราการตกอยู่ที่ 20 ดวงต่อชั่วโมง ถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่ตกสูงถึง 100 ดวงต่อชั่วโมง สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออก ในช่วงเที่ยงคืนวันที่ 17 พ.ย. คาบเกี่ยวไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่ 18 พ.ย. อย่างไร ก็ตาม ช่วงเวลาดังกล่าวดวงจันทร์จะส่อง สว่างมาก ทำให้อาจมีผลต่อการมองเห็นฝนดาวตกชนิดนี้ นอกจากนี้ ช่วงเดือน ธ.ค.นี้ ยังมีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยในวันที่ … Continue reading

อึ้ง! การศึกษามาเลย์ นำไทยทุกด้าน!!

อึ้ง! การศึกษามาเลย์ นำไทยทุกด้าน!!

ธงทอง เผย รายงานสมรรถนะการศึกษานานาชาติปี 50 มาเลเซียเหนือกว่าไทยทุกด้าน ขณะที่ผลประเมินผู้เรียนด้านวิทย์-คณิต ก็ดีกว่าไทย ทั้งที่ครูมาเลย์ จบ ป.ตรี น้อยมาก แนะดูวิธีพัฒนาครูของเพื่อนบ้านที่เพิ่มค่าตอบแทนดึงคนเก่งเข้าสู่วิชาชีพ มีแผนดำเนินงาน และเป้าหมายการศึกษาระยะยาวชัดเจน รัฐหนุนงบเต็มที่ รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา        รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 17-20 พ.ย.2551 ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศไทย โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมทางวิชาการด้านการศึกษาร่วมกัน ที่เมืองสุบังจายา รัฐเซลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะประเทศมาเลเซียมีการพัฒนาการศึกษาที่รวดเร็วมากในรอบทศวรรษที่ผ่านมา และจากการประเมินผลความสามารถของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ … Continue reading

คุรุสภาประกวดข้อเขียนชิงรางวัลรับถึง 10 ธ.ค. 51

คุรุสภาประกวดข้อเขียนชิงรางวัลรับถึง 10 ธ.ค. 51

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครูปี 2552 โดยเป็นข้อความร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง ไม่เคยได้รับรางวัลและตีพิมพ์มาก่อน เขียนด้วยลายมือบรรจงของผู้เขียนเท่านั้น ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ แต่ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งได้คนละ 1 สำนวน พร้อมสำเนา 10 ชุด โดยระบุชื่อ นามสกุล อายุ การศึกษาชั้นสูงสุด อาชีพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ในตอนท้ายของข้อเขียน ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สนใจส่งผลงานด้วยตัวเองหรือส่งทางไปณีย์ที่ กลุ่มส่งเสริมยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา ดุสิต กท. 10300 วงเล็บมุมซอง            … Continue reading

นักวิจัยนาซาให้ความรู้เด็กไทย ระบุเมฆกระทบภูมิอากาศยิ่งกว่า CO2

นักวิจัยนาซาให้ความรู้เด็กไทย ระบุเมฆกระทบภูมิอากาศยิ่งกว่า CO2

  เมื่อเอ่ยถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เรามักมอง “คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตัวร้าย แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่า “เมฆ” ละอองน้ำบนฟ้านั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศที่รุนแรงยิงกว่า และนาซาก็ส่งดาวเทียมขึ้นไปศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ พร้อมอาศัยเครือข่ายนักเรียนทั่วโลกเก็บข้อมูล               ดร.แมทท์ โรเจอร์ส (Dr.Matt Rogers) นักวิจัยภาควิชาศาสตร์ทางด้านชั้นบรรยากาศ จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด เสตท (Colorado State University) สหรัฐฯ และนักวิจัยในโครงการดาวเทียมคลาวด์แซต (CloudSat) ขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) เดินทางมาเยือนไทย เพื่อเป็นวิทยากรและรับฟังการนำเสนอผลงานของนักเรียน ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอน แบบเน้นการวิจัยผ่านเครือข่ายการศึกษาดาวเทียมคลาวด์แซต ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย.51 ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   … Continue reading

เอชเอสบีซี ชวนนศ.พลิกตำราก้าวสู่  ‘ เถ้าแก่น้อย ‘

เอชเอสบีซี ชวนนศ.พลิกตำราก้าวสู่ ‘ เถ้าแก่น้อย ‘

  เอชเอสบีซี ต่อยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ หลังจากส่งทีมนักศึกษาไทยคว้ารางวัลสุดยอดแผนธุรกิจ “Best of The Best Award” ในระดับนานาชาติที่ประเทศฮ่องกง พร้อมเปิดตัวโครงการประกวดแผนธุรกิจ “Young Entrepreneur Awards” (YEA) ปีที่ 5 วิธีการส่งทีม “หัวไบร์ท” ออกไปทำกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนหันมาสนใจทำธุรกิจและสมัครเข้าประกวดแข่งขันแผนธุรกิจ              โครงการ “เอชเอสบีซี ยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่” หรือ “Young Entrepreneur Awards” จัดขึ้นโดย ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารระดับโลกซึ่งมีเครือข่ายสาขาอยู่ทั่วโลก เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ลับสมองประลองไอเดีย ฝึกทำแผนธุรกิจ และกล้าแสดงออกผ่านเวทีประกวด เพื่อฝึกฝนตัวเองให้เป็น “สุดยอดนักธุรกิจ”                 นภัส เปาโรหิตย์ … Continue reading


Page 248 of 287« First...102030...246247248249250...260270280...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล