เด็กสาวอัพยาปลุกเซ็กซ์ก่อนขายบริการ

เด็กสาวอัพยาปลุกเซ็กซ์ก่อนขายบริการ

‘เอแบค โพล’ แฉยาบ้ากลับมาระบาด จวกรัฐบาลสอบตก เมื่อวันที่ 15 พ.ค. จากการประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปี 2551 ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคมการจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยว่า สำนักวิจัยเอแบคโพล ได้สำรวจเก็บข้อมูลเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย ในกลุ่มประชากรระดับครัวเรือนทั่วประเทศ จำนวน 40,000 คน ช่วงปี 2550-ต้นปี 2551 พบว่า ยาบ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ง่ายที่สุด เมื่อสำรวจเชิงลึกระดับภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการระบาดของกลุ่มสารระเหย ภาคใต้ ระบาดสารเสพติดประเภท 4×100 และกระท่อม ภาคเหนือ ยังมีการระบาดของฝิ่น ภาคกลาง นิยมเสพกระท่อม … Continue reading

คุณภาพการศึกษาของไทย ต้องปรับปรุง!!

คุณภาพการศึกษาของไทย ต้องปรับปรุง!!

                คุณภาพการศึกษาของไทย ตกอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการดูแลและเยียวยาเป็นพิเศษเหมือนผู้ป่วยในห้องไอซียู. องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกจ (OECD) ได้รายงานว่า นักเรียนไทยมีความสามารถในการอ่านลดลงอยู่ในอันดับที่ 41-42 จาก 57ประเทศ และส่งผลให้การเรียนวิชาอื่นๆ  มีปัญหาไปด้วย, ความรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยอยู่ในอันดับที่ 43-46 และ 44-47 จาก 57 ประเทศตามลำดับ.                    จากการศึกษาวิจัยของ OECD สรุปว่าปัจจัยหรือองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุทำให้คุณภาพการศึกษาของไทย ต้องมีสภาพเหมือนคนไข้ในห้องไอซียู ได้แก่   ความแปรปรวนระหว่างโรงเรียน หมายถึง คุณภาพของโรงเรียนมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด. ฟินแลนด์ เป็นประเทศที่จัดการศึกษาได้ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก. โรงเรียนในประเทศฟินแลนด์ มีความแปรปรวนระหว่างโรงเรียนต่ำกว่า 5% ซึ่งแสดงว่าพ่อแม่ชาวฟินแลนด์ ไม่ต้องพบกับปัญหาการเลือกโรงเรียนให้ลูกเพราะโรงเรียนมีคุณภาพแตกต่างกันไม่มาก. … Continue reading

คณะวิทย์กลุ้ม เด็กแอดมิชชั่นคุณภาพต่ำ!!

คณะวิทย์กลุ้ม เด็กแอดมิชชั่นคุณภาพต่ำ!!

จากการประชุมเรื่อง ผลของการสอบ Admission ต่อการเรียนฟิสิกส์ของนิสิต นักศึกษา เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จากการวิจัยผลกระทบของระบบแอดมิชชั่นกับคุณภาพและความสามารถในการศึกษาของนิสิตชั้นปี  ที่ 1 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างเด็กที่มาจากการคัดเลือกด้วยระบบเอนทรานซ์ ปี 2548 กับระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่น ปี 2549 พบว่า เด็กได้คะแนนลดลงในสัดส่วนร้อยละ 20 และ 30 นอกจากนี้ความสามารถของนักเรียนที่เข้าเรียนครึ่งหนึ่งไม่ถึงเกณฑ์ ส่งผลให้มีการลาออกกลางคันมากขึ้น เพราะเรียนไม่ได้ ซึ่งปัจจัยของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากระบบแอดมิชชั่น ที่ข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) … Continue reading

นักเรียนตัวอย่างยิงตัวตายปริศนา สอบไม่ติดมหา’ลัยดัง ‘เครียดจัด’

นักเรียนตัวอย่างยิงตัวตายปริศนา สอบไม่ติดมหา’ลัยดัง ‘เครียดจัด’

นักเรียนตัวอย่างโรงเรียนดัง ยิงตัวตายปริศนา เรียนเก่งเพิ่งจบ ม.6 สอบติดคณะวิศวะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะวิศวะ มก. บางเขน เจ้าตัวเลยสละสิทธิอันแรก เตรียมตัวจะเข้ากรุงสอบสัมภาษณ์ พอใกล้ถึงวันสำคัญ เข้าไปดูผลสอบโอเน็ต-เอเน็ตทางอินเทอร์เน็ตด้วยตาตัวเอง เพราะครั้งแรกให้เพื่อนกับญาติดูให้ เพื่อนกับญาติเข้าใจผิดคิดว่าสอบติด สุดท้ายพอมาดูด้วยตัวเอง ปรากฏว่าสอบไม่ติด กลัวพ่อแม่จะเสียใจ และจะหาที่เรียนไม่ได้ เพราะสละสิทธิ์อันแรกไปแล้ว เลยคว้าปืนปู่จบชีวิตอนาถ ส่วนปมเรื่องครอบครัวกับปัญหาส่วนตัว ตร.ยังไม่ตัดทิ้ง เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 14 พ.ค. ร.ต.ท.กิตติกร บังศรี ร้อยเวร สภ.เมืองขอนแก่น รับแจ้งจาก รพ.ขอนแก่นราม มีเด็กยิงตัวมารักษาและเสียชีวิตในเวลาต่อมา รุดไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุภายในห้องฉุกเฉิน พบศพนายต่าย (นามสมมุติ) อายุ … Continue reading

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพอลิเมอร์ 4,275.0000-6,309.3000 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4,084.8500-5,456.3500 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 4,094.6500-5,058.6000 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 4,134.0000-5,890.5000 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,581.9000-5,660.7500 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 4,569.5000-5,759.7500 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5,183.7000-6,012.2500 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 3,877.3000-5,004.8000<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> คณะนิติศาสตร์ สอบคณิตศาสตร์ 2 6,962.0000 – 8,590.2500 สอบวิทยาศาสตร์ 2 7,184.0000 – 7,792.2000 สอบภาษาฝรั่งเศส6,619.7500 – 8,971.5000 สอบภาษาเยอรมัน 6,940.5000 – 7,883.7500 สอบภาษาจีน 7,092.0000 – 8,236.2500 สอบภาษาญี่ปุ่น 7,450.5000 – 7,925.5000 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) … Continue reading

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />  คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 5  ปี) 6,793.5500 – 7,244.3000 สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6  ปี) 6,936.0000 – 7,318.2500 คณะทันตแพทยศาสตร์ 7,249.8000 – 7,488.9500 คณะพยาบาลศาสตร์  5,690.5500 – 6,788.0500 หลักสูตรนานาชาติ 5,458.5500 – 6,418.7500 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6,469.9500 – 6,805.5500 คณะเทคนิคการแพทย์  … Continue reading

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ - สาขาวิชาสถิติ 3,759.0500-3,759.0500 - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ พลังงาน 3,796.5000-3,796.5000 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4,092.1500-4,883.6500 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3,616.8500-4,307.1000 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,177.6000-4,830.3500 - สาขาวิชาชีววิทยา 4,029.6500-5,025.0000 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4,089.5000-5,464.1500 - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4,358.9000-4,808.4000 - สาขาวิชาเคมี 3,355.6000-5,124.5000 - สาขาวิชาฟิสิกส์ 3,563.6500-4,837.4000 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4,935.3000-5,364.0500 - สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 4,359.5500-5,106.7500 … Continue reading

ชง กระทรวงวัฒนธรรม ออกกฎเด็กต่ำกว่า 18 เล่นเกมได้วันละ 3 ชั่วโมง

ชง กระทรวงวัฒนธรรม ออกกฎเด็กต่ำกว่า 18 เล่นเกมได้วันละ 3 ชั่วโมง

นายวันชัย บุญประชา ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง ร้านเกมสีขาว โดยสุ่มตัวอย่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง 500 คน พบว่า ร้อยละ 85 เห็นด้วยกับการห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมคอมพิวเตอร์เกินกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน โดยระบุว่าทำให้มีความเครียดสูง ติดเกม มีนิสัยก้าวร้าว ร้อยละ 66.2 ไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้บริการระหว่าง 14.00-20.00 น. โดยระบุว่า เป็นเวลาที่นานเกินไป เสียสุขภาพ ร้อยละ 70.2 ไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยให้เด็กอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง … Continue reading

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 7,581.0000-8,250.2500 คณะเภสัชศาสตร์ 7,022.5000-8,245.5000 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6,666.000-7,833.4500 คณะสหเวชศาสตร์ - สาขาเทคนิคการแพทย์ 6,357. 3000-7,185.8000 - สาขากายภาพบำบัด 6,239. 8000-6,867.3000 - สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 6,465.7500-7,122.0500 คณะวิทยาศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 5,947. 6000-7,533.0000 * สาขาคณิตศาสตร์ 6,117. 3500-7,414.1000 * สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6,341.5000-7,055.5500 * สาขาเคมี 6,416.5000-8,778.4000 * สาขาฟิสิกส์ 5,790.9000-7,746.0000 * สาขาเคมีวิศวกรรม 5,790.9000-7,746.0000 … Continue reading

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 7,458.8000-7,807.3000 คณะเทคนิคการแพทย์ - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 6,420.5000-7,050.2500 - สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,049.9500-6,451.7500 คณะพยาบาลศาสตร์ 6,152.2000-6,545.7500 คณะสาธารณสุขศาสตร์ - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 5,683.3000-6,343.0500 - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5,728.0000-6,412.3000 คณะทันตแพทยศาสตร์ 7,198.4500-7,409.8000 คณะเภสัชศาสตร์ 6,872.3000-7,152.0500 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6,503.5500-6,738.4500 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4,748.6000-6,509.6500 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การ เกษตร 5,000.9000-5,710.2500 - สาขาวิชาการประมง 4,770.0000-5,167.4000 - สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 5,048.8500- 5,509.5000 คณะวิทยาศาสตร์ … Continue reading

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนน ต่ำสุด-สูงสุด แอดมิชชั่น 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 5,054.5000-5,788.9000 - สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช วิทยาเขตบางเขน 4,938.6500-5,421.8500 - สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน 5,006.6000-5,902.1000 - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 5,078.0000-5,901.5000 คณะบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการเงิน 5,901.2500-6,938.5000 - สาขาวิชาการจัดการ 5,928.0000-6,464.2500 - สาขาวิชาการจัดการการผลิต 5,570.2500-6,640.5000 - สาขาวิชาการตลาด 5,947.0000-6,473.5000 - สาขาวิชาบัญชี 6,265.2500-7,023.2500 - สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 5,711.0000-6,393.2500 คณะประมง - … Continue reading

‘ยุรนันท์’ หนุนไอเดียเด็ก เคารพธงชาติ 8 โมงทั่วไทย

‘ยุรนันท์’ หนุนไอเดียเด็ก เคารพธงชาติ 8 โมงทั่วไทย

 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมสภานักเรียนเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีข้อเสนอที่น่าสนใจว่า อยากให้โรงเรียนทุกแห่งร้องเพลงชาติพร้อมกันในเวลา 08.00 น.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติให้กับเด็ก และจะเป็นแรงกระตุ้นถ่ายทอดต่อไปสู่ผู้ปกครองด้วย ซึ่งเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีจึงได้นำไปหารือกันในกลุ่มประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงความเป็นไปได้ของข้อเสนอดังกล่าว เพราะขณะนี้โรงเรียต่ละแห่งยังกำหนดเวลาเคารพธงชาติที่เหลื่อมล้ำกันอยู่ เพราะต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร ซึ่งแม้จะเป็นเหตุผลที่ต้องรับฟังในการคำนึงถึงความสะดวก แต่ก็ต้องถามต่อไปว่าวันนี้เราคำนึงถึงความเป็นชาติมากน้อยแค่ไหน บางคนบอกว่าเรารักชาติแต่ต่างเวลาได้ไหม ดังนั้นเรื่องนี้จะต้องมาหาข้อสรุปกัน ซึ่งหากเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็จะนำเสนอต่อนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป และหากได้ข้สรุปโดยเร็วก็จะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2551 นี้ นายยุรนันท์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามส่วนตัวเห็นว่าหากโรงเรียนทุกแห่งเคารพธงชาติพร้อมกันในเวลา 08.00 น. น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการปลุกจิตสำนึกให้กับเด็กๆ เพื่อเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรักชาติต่อไป   

สพฐ.ยันสอบบรรจุครูไร้ปัญหา

สพฐ.ยันสอบบรรจุครูไร้ปัญหา

นายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากการส่งเจ้าหน้าที่และนิติกรลงไปในพื้นที่ 36 เขตพื้นที่การศึกษาที่ สพฐ.เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งได้ทำการสอบภาค ก.ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า ยังไม่พบความผิดปกติ หรือการทุจริตในการสอบบรรจุครูแต่อย่างใด นายพิษณุ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการบรรจุผู้ที่สอบบรรจุได้ในคราวนี้ จำนวน 480 อัตรา รวมถึงการเรียกบรรจุผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้อีกประมาณ 4,000 กว่าอัตรา ที่ได้รับอัตราคืนจากการเกษียณอายุราชการนั้น คงไม่สามารถบรรจุได้ทันการเปิดภาคเรียนที่ 1/2551 นี้ โดยจะทยอยเรียกบรรจุหลังเปิดภาคเรียนไปแล้ว ทั้งนี้เนื่องจาก สพฐ. ต้องรอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติในการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันไปบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามแนวทางที่ สพฐ.ได้เสนอไปใหม่ เพื่อให้การเรียกบรรจุมีความเป็นธรรมมากขึ้น และไม่สามารถเล่นพรรคเล่นพวกกันได้ … Continue reading

‘สมชาย’ ลั่น ร.ร.ต้องบล็อกเว็บไซต์อนาจารแก้ปัญหาสื่อลามก

‘สมชาย’ ลั่น ร.ร.ต้องบล็อกเว็บไซต์อนาจารแก้ปัญหาสื่อลามก

 สมชาย ชี้ปัญหาสื่อเผยแพร่ภาพลามก อนาจารแพร่หลาย โรงเรียนต้องบล็อกเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลให้ได้ ระบุยังไม่ถึงขั้นต้องยกเครื่องหลักสูตรเพศศึกษา เพราะเป็นคนละเรื่องกับการนำภาพอนาจารมาเผยแพร่ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการแพร่ระบาดของสื่อลามก อนาจารในอินเทอร์เน็ตว่า การเฝ้าระวังป้องกันคงไม่ใช่หน้าที่ของสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ผู้ปกครอง หรือโรงเรียนก็ตาม เพราะอินเทอร์เน็ตยังเป็นสิ่งที่ต้องมี และต้องใช้ในปัจจุบัน เพียงแต่ว่าเราต้องร่วมกป้องกันสื่อที่มาทางอินเทอร์เน็ต ทั้งสื่อที่เป็นพิษภัยต่อสังคม และสื่อลามกอนาจาร ซึ่งเรื่องนี้ต้องดูแลและกำชับให้ทุกฝ่ายช่วยกันต่อไป เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดกับอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน แต่โรงเรียนก็ต้องป้องกัน ต้อง Block ให้ได้ เช่น โครงการ Laptop ของ ศธ.ที่จะนำมาให้เด็กใช้ ก็สามารถ Block เว็บไซต์และสื่อลามกอนาจารได้ การสอนเพศศึกษา เราต้องสอนให้เด็กมีความรู้ แต่ต้องเป็นความรู้ที่มีขอบเขตแน่นอน เราต้องรู้ว่าเรากำลังพยายามให้เด็กเข้าใจเรื่องอะไร … Continue reading


Page 248 of 262« First...102030...246247248249250...260...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล