ฟื้นเรียนประวัติศาสตร์เรื่องใหญ่

ฟื้นเรียนประวัติศาสตร์เรื่องใหญ่

รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าที่เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงกรณีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ ให้กระทรวงศึกษาธิการรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ว่า สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ขณะนี้ตนยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบกลุ่มสาระมากนัก แต่คิดว่าสภาการศึกษา (สกศ.) คงต้องช่วยคิดอย่างจริงจังว่า กลุ่มสาระสังคมศึกษาจะต้องให้เด็กได้เรียนอะไรบ้าง ต้องมีเรื่องใดสาระพื้นฐานที่ต้องจัดให้เด็กต้องเรียนทุกคน หรือ เรื่องใดที่สามารถเปิดเป็นทางเลือกได้บ้าง  เนื้อหาหรือสาระที่เด็กควรรู้ หรือ ควรได้เรียนในแต่ละระดับชั้นจะมีอะไรบ้าง เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมาก ผมยังเป็นมือสมัครเล่น คงไม่สามารถบอกอะไรได้ในขณะนี้ แต่ผมมีความคิดว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้วอยากจะจัดเวทีเาย่อยโดยใช้ชื่อในทำนองว่า เวทีขุมความคิด หรือ THING THANK เพื่อพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจ หรือ ประเด็นร้อน ๆ โดยเชิญผู้ที่มีความรู้ หรือความสนใจในเรื่องนั้น  ๆ มาร่วมเสวนา เพื่อจุดประกายความคิดซึ่งหน่วยงานจะนำไปใช้หรือไม่ก็ได้ แต่ผู้ร่วมเสวนาจะได้รับฟังความคิดเห็นและความรู้ที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งในกรณีของการรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์ก็เช่นกัน ผมคิดว่าเมื่อเราถามว่าสาระใดบ้างที่เด็กจำเป็นต้องเรียนก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องฟังจากผู้รู้ที่หลากหลาย … Continue reading

ยังไม่แยกข้อสอบวิทย์แอดมิชชั่นปี 52 กลัวเด็กสับสน

ยังไม่แยกข้อสอบวิทย์แอดมิชชั่นปี 52 กลัวเด็กสับสน

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ทวท. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือกรณีที่ ทวท. เคยเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอให้แยกข้อสอบวิทยาศาสตร์เป็นวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น เนื่องจากการรวมข้อสอบเข้าด้วยกัน ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกเด็กได้ตรงตามที่คณะวิทยาศาสตร์ต้องการ แต่เมื่อหารือกันแล้วมีมติว่า แอดมิชชั่นปี 2552 ยังให้สอบวิทยาศาสตร์รวมเหมือนเดิม เพราะการดำเนินการจะกระชั้นชิดเกินไปอาจจะทำให้เด็กสับสนได้ อย่างไรก็ตาม ทวท. จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้ง ในการประชุม ทวท.วิชาการประจำปี 2551 ในเดือนพฤศจิกายน … Continue reading

เด็กไทยซิว1ทองดาราศาสตร์โลก

เด็กไทยซิว1ทองดาราศาสตร์โลก

    เมื่อวันที่ 28 ส.ค.51 รศ.เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เปิดเผยว่าตามที่มูลนิธิ สอวน.ได้ส่งผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-28 ส.ค. ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีประเทศที่ร่วมแข่งขัน 25 ประเทศ เช่น ประเทศโปแลนด์ อินเดีย อิหร่าน จีน เกาหลี อินโดนีเซีย เป็นต้น แต่ละประเทศส่งผู้แทนเข้าแข่งขันทีมละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน                   … Continue reading

แนะเรียนคอมพ์ควบคุณธรรมสกัดอาชญากร Computer

แนะเรียนคอมพ์ควบคุณธรรมสกัดอาชญากร Computer

จากการประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านคุณธรรม เปิดขอบฟ้าคุณธรรม จริยธรรม จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายพิเชษฐ รุ้งลาวัลย์ รองผอ.ศูนย์วิจัยค้นคว้า ศาสนา และ วัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม เปิดเผยว่า ตนได้ทำวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษา จากกลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ประกอบการ จำนวน 8,213 คน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550-เมษายน 2551 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาอาชญากรคอมพิวเตอร์สูงขึ้น และมีอายุน้อยลง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก ระบบการศึกษาไทยที่ไม่มีการบูรณาการการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ  นายพิเชษฐ กล่าวต่อไปว่า … Continue reading

ครูอาชีวะฉุนโยกซี10-11 เตรียมฟ้องศาลคุ้มครองชั่วคราว

ครูอาชีวะฉุนโยกซี10-11 เตรียมฟ้องศาลคุ้มครองชั่วคราว

       สมาคมครูอาชีวศึกษา ไม่พอใจการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ 10-11 สอศ.เล็งฟ้องศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราว ระบุรัฐมนตรี ศธ.สอบไม่ผ่าน โยกคนในองค์กรออกไปอยู่นอกหน่วยงาน และย้ายคนที่ไม่ต้องการทำงานให้มารับตำแหน่ง ชี้คนอาชีวศึกษาไม่พอใจอย่างมาก              นายธีระพัฒน์ คำคูบอน ที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ และอุปนายกสมาคมครูอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 และ 11 ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) นั้น เรื่องนี้นับเป็นตัวชี้วัดผลงานรอบ 6 เดือนของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รมว.ศธ. และ นายพงศกร อรรณนพพร รมช.ศธ. ว่าสอบไม่ผ่าน เนื่องจากการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายคนที่ไม่ต้องการทำงานไปในตำแหน่งที่ได้ และย้ายคนที่เป็นแคดิเดทออกนอกหน่วย โดยเฉพาะในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ให้ชาวอาชีวะไม่ค่อยพอใจ และพร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหวขอคำชี้แจงแล้ว              นายธีระพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ตนได้นำเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายของกระทรวงศึกษาธิการไปหารือร่วมกับองค์กรครูหลายองค์กรเพื่อขอความเห็น ซึ่งต่างก็มีความเห็นว่า เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หลายตำแหน่งไม่ได้ดูศักยภาพของบุคคลที่แต่งตั้งเข้าไป … Continue reading

ก.ค.ศ.อนุมัติเลื่อนครูเชี่ยวชาญ ตั้งกรรมการสอบจ้างทำผลงาน

ก.ค.ศ.อนุมัติเลื่อนครูเชี่ยวชาญ ตั้งกรรมการสอบจ้างทำผลงาน

       ก.ค.ศ.อนุมัติข้าราชการครูผู้สอน เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ พร้อมตั้งประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการที่มีการจ้างทำผลงานทางวิชาการ                     นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะ ทำการแทน ก.ค.ศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูผู้สอน เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย คือ นายปรีชา จันทรมณี สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา นางเพ็ชรรัตน์ ศรีวิลัย โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และนางสาวทัศนาพร กันพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)กรุงเทพมหานคร เขต 2              รอลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังอนุมัติกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในสพท.ตั้งใหม่จำนวน 9 … Continue reading

ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.ซี 10

ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.ซี 10

       รายงานจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (26 ส.ค.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่ ศธ. เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 รวม 10 ตำแหน่ง ซึ่งว่างลงเนื่องจากมีผู้เกษียณอายุราชการ  ดังนี้ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาธิการ กอศ.) เป็น รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็น รองเลขาธิการ กอศ. นายอกนิษฐ์ คลังแสง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เป็น รองเลขาธิการ กอศ. … Continue reading

ศธ.จัดแข่งขันประวัติศาสตร์ ‘เพชรยอดมงกุฎ’ หวังปลุกจิตสำนึกเยาวชนรักชาติ

ศธ.จัดแข่งขันประวัติศาสตร์ ‘เพชรยอดมงกุฎ’ หวังปลุกจิตสำนึกเยาวชนรักชาติ

       ศธ.จัดแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎขึ้นเป็นครั้งแรก สนองพระเสาวนีย์ราชินี หวังปลุกเยาวชนมีจิตสำนึกรักชาติ เตรียมปรับหนังสือประวัติศาสตร์ทำเป็นเรื่องๆ เริ่มใช้ปี 53              นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึง การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ โครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2551 ว่า การจัดการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาให้ดีขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพ พร้อมกันนี้ การแข่งขันวิชาประวัติศาสตร์นี้ นักเรียนจะได้ทำข้อสอบแนวท้าทายทั้งทักษะความจำ ประวัติความเป็นมาของชาติไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์และอื่นๆ รวมถึงยังได้รู้จักเพื่อนต่างสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์              นายวินัย กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เห็นว่า วิชาประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง จะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วาสังคมศึกษา ซึ่งจะแยกออกเป็น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พุทธศาสนา … Continue reading

คนพันธุ์ R (ชีวะ) อาสาช่วยแก้จน

คนพันธุ์ R (ชีวะ) อาสาช่วยแก้จน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมไปด้วยทรัพยากร ดังนั้น ไม่ว่าจะเดินทางไปยังภูมิภาคไหน ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ มักจะมีอาชีพที่เป็นลักษณะของท้องถิ่น แต่หลายๆ ครั้งการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพของคนในชุมชนก็มักจะไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความไม่ชำนาญในเรื่องธุรกิจ หรืออาจจะขาดทักษะฝีมือในอาชีพนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สถาบันการศึกษาในพื้นที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้              โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ที่อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ภูเก็ต ดำเนินการขึ้นมานั้น ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สถาบันการศึกษาเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนอย่างแท้จริง              สำหรับ อศจ.ภูเก็ต ประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ซึ่งได้เข้าไปดำเนินงานร่วมกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จนเกิดเป็นผลสำเร็จที่สัมผัสได้              มนัส ชิณการณ์ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปิดเผยว่า อศจ.ภูเก็ต ได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพฯ มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรของ อศจ.ภูเก็ตมาอบรมแกนนำ จากนั้นให้แกนนำเข้าไปค้นหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพอยู่แล้ว นำความรู้ที่ทางสถาบันการศึกษามีไปถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน              ถึงขณะนี้เรามีกลุ่มอาชีพที่ร่วมอยู่ในโครงการนี้ 6 … Continue reading

เชื่อคนแห่ลองของ ทดสอบศักยภาพ GAT PAT อื้อ

เชื่อคนแห่ลองของ ทดสอบศักยภาพ GAT PAT อื้อ

จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (ทปอ.) รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธาน ทปอ. เผยภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการสอบประมวลผลแอดมิชชั่นปี 2553 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน เนื่องจากแอดมิชชั่นปี 2553 จะไม่มีการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต แต่จะใช้คะแนนแบบทดสอบศักยภาพทั่วไป หรือ GAT และแบบทดสอบศักยภาพวิชาการ/วิชา ชีพ หรือ PAT แทน โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.เป็นผู้จัดสอบ ซึ่งจะจัดสอบปีละ 3 ครั้ง คือ เดือน มี.ค./ก.ค./ต.ค. โดยจะจัดสอบเดือน มี.ค. … Continue reading

พบสปาแฝงขายเซ็กซ์ สวมชุดนักศึกษานวด

พบสปาแฝงขายเซ็กซ์ สวมชุดนักศึกษานวด

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต        แซม ร้องจ้าก พบสปาแฝงขายบริการทางเพศ ให้พนักงานใส่ชุดนักศึกษา ทั้งนวด นาบ เพิ่มความตื่นเต้น ทำความเสื่อมเสียให้กระทรวงศึกษาฯ ชี้ผิด พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน โทษปรับ 1 พันบาท ประสานไอซีที สั่งบล็อกเว็บไซต์พร้อมหารือกระทรวงมหาไทยจัดการสปาฉาว              นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ที่ไปใช้บริการสปาแห่งหนึ่งย่านรังสิต ว่า มีการนำหญิงสาวสวมเครื่องแบบนักศึกษาเพื่อคอยให้บริการ ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นนักศึกษาจริงหรือไม่ แต่การให้บริการของสปาแห่งนี้ มีลักษณะแอบแฝงการขายบริการทางเพศด้วย ดังนั้น จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจยังสปาดังกล่าว พบว่า พนักงานสวมชุดนักศึกษาคอยให้บริการกับลูกค้า ทั้งยังมีการขายบริการทางเพศจริงตามที่มีผู้ร้องเรียนมา และยังพบอีกว่า บางวันทางร้านจะมีบริการพิเศษโดยให้พนักงานขายบริการทางเพศทั้งชุดนักศึกษา ซึ่งการที่สวมชุดนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจริงหรือไม่ หรือเป็นบริการของทางร้านที่ให้พนักงานสวมชุดนักศึกษาทำงานในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับกระทรวงศึกษาธิการ              นายยุรนันท์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ตนกำลังเตรียมที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางดำเนินการกับร้านสปาที่มีการให้บริการในลักษณะดังกล่าว ซึ่งในส่วนของผู้ที่แต่งชุดนักศึกษา … Continue reading

”บุญลือ” หนุนมหา’ลัยทำหอพัก

”บุญลือ” หนุนมหา’ลัยทำหอพัก

จากกรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ได้เห็นชอบให้ มทร. 5 แห่ง ได้แก่ มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก มทร.ล้านนา มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน ทำหนังสือถึงนายบุญลือ ประเสริฐโสภา รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งกำกับดูแลงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อขอให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วยพิจารณาอนุมัติงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 1,025 ล้านบาท สนับสนุนค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา เนื่องจาก 5 มหาวิทยาลัย ประสบปัญหาทางการเงินมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายนั้น นายบุญลือ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวจาก มทร.ทั้ง 5 แห่ง แต่คิดว่าเรื่องการจัดสร้างหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หากได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการก็จะพยายามจัดหางบประมาณเข้ามาช่วยสนับสนุน … Continue reading

เผยเด็กไทยมีความรู้ด้านดาราศาสตร์ต่ำกว่าชาติอื่น

เผยเด็กไทยมีความรู้ด้านดาราศาสตร์ต่ำกว่าชาติอื่น

       เผยผลวิจัยเด็กไทยมีความรู้ด้านดาราศาสตร์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกว่าชาติอื่น เหตุหลักสูตรไม่แน่น เนื้อหากระจัดกระจาย ขาดสื่อการสอนและบุคลากรที่มีคุณภาพ              ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า จากการทำวิจัยร่วมกับองค์กรนานาชาติ พบว่า นักเรียนของเรามีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับนักเรียนของชาติอื่น สาเหตุที่มีจุดอ่อน เนื่องจากเด็กไทยไม่ได้เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลก หลักสูตรที่ใช้ยังกระจัดกระจาย รวมทั้งการเรียนการสอนยังประสบปัญหาในเรื่องของสื่อการสอนและบุคลากรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องดาราศาสตร์ ดังนั้น จึงมีการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนดาราศาสตร์ขึ้นใหม่ โดยเฉพาะในระดับมัธยม การศึกษาดาราศาสตร์ในระดับพื้นฐานไม่เพียงพอ ต้องมีความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการปรับหลักสูตรใหม่จะเริ่มในปีการศึกษา 2552 ต่อเนื่องจนถึง 2554 และจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในปี 2556 โดย ผู้จัดการออนไลน์

ศึกษาแอดมิชชัน 53 ย้ำไม่ใช้เอเน็ต-ยันสิทธิรับตรง 31 ม.ค.

ศึกษาแอดมิชชัน 53 ย้ำไม่ใช้เอเน็ต-ยันสิทธิรับตรง 31 ม.ค.

       ที่ประชุมอธิการบดี มีมติให้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ เป็นประธานสอบแอดมิชชัน ปี 2553 พร้อมเริ่มสอบ GAT และ PAT ครั้งแรกเดือน มี.ค.2552 นี้               รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ม.นเรศวร ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการสอบประมวลผลแอดมิชชัน ปี 2553 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน เนื่องจากแอดมิชชันปี 2553 จะไม่มีการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูงหรือเอเน็ต แต่จะใช้คะแนนแบบทดสอบศักยภาพทั่วไป หรือ GAT และแบบทดสอบศักยภาพวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT แทน โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ … Continue reading

เด็กไทยกระหึ่มโลก คว้าที่ 2 โลกคอมพ์โอลิมปิก

เด็กไทยกระหึ่มโลก คว้าที่ 2 โลกคอมพ์โอลิมปิก

เด็กไทยกระหึ่มโลก คว้าที่ 2 โลกคอมพ์โอลิมปิก เด็กไทยสร้างชื่อ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง แถมสามารถทำคะแนนพิชิตที่ 2 ของโลกในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการได้อีกด้วย น.ส.นารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ วันที่ 16-23 สิงหาคม 2551 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 300 คนจากจำนวน 77 ประเทศ ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ที่สำคัญก็คือ … Continue reading


Page 248 of 276« First...102030...246247248249250...260270...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล