ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-Net ม.6 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ O-Net   ข้อสอบ O-Net มาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับจริงที่ทาง สทศ. ได้นำมาอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์ จะได้นำมาทบทวน และฝึกทำบ่อยๆจะได้แม่นในการสอบ ^^  คลิกดาวน์โหลด >>> ภาษาไทย ม.6 ปีการศึกษา 2558  คลิกดาวน์โหลด >>> สังคมศึกษาฯ ม.6 ปีการศึกษา 2558  คลิกดาวน์โหลด >>> ภาษาอังกฤษ ม.6 ปีการศึกษา 2558  คลิกดาวน์โหลด >>> คณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2558  คลิกดาวน์โหลด >>> วิทยาศาสตร์ ม.6 … Continue reading

ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ O-Net ข้อสอบ O-Net มาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับจริงที่ทาง สทศ. ได้นำมาอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์ จะได้นำมาทบทวน และฝึกทำบ่อยๆจะได้แม่นในการสอบ ^^  คลิกดาวน์โหลด >>> ภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2558  คลิกดาวน์โหลด >>> สังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา 2558  คลิกดาวน์โหลด >>> ภาษาอังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา 2558  คลิกดาวน์โหลด >>> คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558 คลิกดาวน์โหลด >>> วิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา … Continue reading

ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-Net ป. 6 ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-Net ป. 6 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ O-Net ข้อสอบ O-Net มาให้ดาวน์โหลดกันแล้ว ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับจริงที่ทาง สทศ. ได้นำมาอัพเดทบนหน้าเว็บไซต์ จะได้นำมาทบทวน และฝึกทำบ่อยๆจะได้แม่นในการสอบ ^^  คลิกดาวน์โหลด >>> ภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2558  คลิกดาวน์โหลด >>> สังคมศึกษาฯ ป.6 ปีการศึกษา 2558  คลิกดาวน์โหลด >>> ภาษาอังกฤษ ป.6 ปีการศึกษา 2558  คลิกดาวน์โหลด >>> คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2558  คลิกดาวน์โหลด >>> วิทยาศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา … Continue reading

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย (O – NET) อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1, 2 พวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อจะได้มีพลังงานใช้ตลอดไปเพราะถ้าเราไม่ประหยัด กิจการแทบทุกอย่างในบ้านเมืองก็จะชะงักงันไปหมดความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นทั่วไปทุกระดับของสังคม 1. ข้อใดไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนข้อความข้างต้น ชี้แจง ขอร้อง เชิญชวน แนะนำ   2. ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการนำเสนอตามข้อใด แสดงเหตุผลที่หนักแน่น แสดงให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย แสดงให้ประจักษ์ถึงการมีส่วนร่วม แสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือของผู้พูด   3. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมี ต้องรู้จักหาวิธีแก้จน ไม่มีใครปรารถนาความจน จนทรัพย์แล้วอย่าจนความคิด จะไม่จนถ้าเป็นคนรู้จักพอ   4. ข้อใดเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สุดาอ่านแล้วรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาจากไหน สุรีย์อ่านแล้วรู้ว่าตัวละครใดเป็นตัวเอก สุภาอ่านแล้วรู้ว่าสาระสำคัญของเรื่องคืออะไร สุพจน์อ่านแล้วรู้ว่าตอนจบของเรื่องจะเป็นอย่างไร   … Continue reading

(ต่อ) ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ข้อ 21 – 40

(ต่อ) ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ข้อ 21 – 40

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET (ต่อ) 21. ข้อใดคือจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ ฟ้าสีครามงามเพราะใครระบายสี ผืนนทีมีใครระบายฝันหญ้าสีทองมีใครระบายบรรณ ใช้พู่กันใช้สีของที่ใดธรรมชาติวาดฟ้าวาดป่าเขา มนุษย์เรามีอำนาจจะวาดไหมมีแต่แรงแห่งรักพิทักษ์ไว้ พลิกโลกให้กลับฟื้นคืนชีวิต ให้แง่คิดว่าธรรมชาติอาจฟื้นฟูได้ ปลุกจิตสำนึกให้อนุรักษ์ธรรมชาติ แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้ทำลายธรรมชาติอันงดงาม   22. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ มีคนถือดื้อได้อายต้องอด ถือกันหมดโลกจะเศร้าสักเท่าไหนคนกับสัตว์จัดประเภทด้วยเหตุใด เหตุหนึ่งไซร้ก็ตรงที่คนมีอาย โลกที่ปราศจากคุณธรรม ค่านิยมของคนในปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ คุณธรรมที่สำคัญสำหรับมนุษย์   23. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรคำนึงในการตัดสินผู้อื่นมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ยกย่องและรักตัวเองมากกว่าผู้อื่นทำให้หลายครั้งเราประเมินและพิพากษาผู้อื่นในลักษณะปรักปรำหรือลำเอียง แทนที่เราจะให้โอกาสเขาเหมือนกับที่ให้โอกาสตัวเองในหลาย ๆ เรื่องที่เราได้กระทำลงไป ความยุติธรรม ความเข้าใจผู้อื่น ความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์   24. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นลักษณะของผู้ประพันธ์ไว้ปากไว้วากย์วาที ไว้วงศ์กวีไว้เกียรติและไว้นามกร มีฝีมือ … Continue reading

(ต่อ) ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ข้อ 41 – 60

(ต่อ) ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ข้อ 41 – 60

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET (ต่อ) 41. ข้อใดเป็นเรื่องที่ควรนำมาสนทนากับคนที่เพิ่งรู้จัก ความเป็นอยู่ ในครอบครัว ปัญหาการเมือง ดินฟ้าอากาศ ความเชื่อทางศาสนา   42. ข้อใดเป็นการพูดที่ทำให้คนฟังไม่เสียความรู้สึก วันนี้ทำไมมาแต่เช้าได้ล่ะครับ ระยะนี้ดูหน้าตาเป็นกังวลนะคะ พี่เป็นแม่บ้านที่บ้านคุณหญิงใช่ไหมคะ ถึงคุณจะมาจากบ้านนอกแต่ความคิดก็เข้าทีครับ   43. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นลำดับที่ 3 ก. ปัญหาความไม่เข้าใจในบางพื้นที่ นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ข. โดยอาจแสวงหาความร่วมมือด้วยวิธีก่อความสมานฉันท์ ค. จำต้องแก้ไขโดยสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐขึ้นมา ง. ซึ่งหากประสบความสำเร็จ แม้จะดูเป็นเรื่องที่นับวันจะทำได้ยากแต่ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่า ข้อ ก ข้อ ข ข้อ ค ข้อ ง   … Continue reading

(ต่อ) ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ข้อ 61 – 84

(ต่อ) ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ข้อ 61 – 84

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET (ต่อ) 61. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับ แท็กซี่ใจเด็ดช่วยหญิงท้องแก่คลอดลูกในรถยนต์ได้สำเร็จ นายกรัฐมนตรีตัดสินใจประกาศลอยตัวราคาน้ำมันทุกชนิดแล้ว พ่อแม่หลายคนยังวิตกกังวลเรื่องการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยของบุตรธิดา การท่องบทอาขยานเป็นเรื่องที่นักเรียนสมัยนี้ไม่ชอบ อาจเป็นเพราะไม่รู้สึกซาบซึ้งในอรรถรสก็ได้   62. ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำต่างประเทศ ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินขึ้น ๆ ลง ๆ ตามกลไกการตลาด รัฐบาลประกาศกำจัดคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย ยักษ์ใหญ่มือถือทุ่มโปรโมชั่นใหม่ ๆ เฉือนกันดุเดือด เวลาขับรถต้องคาดเซฟตีเบลต์ทุกครั้ง   63. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ รู้กินเพิ่มพลังงาน รู้อ่านเพิ่มกำลังปัญญา น้ำมันขาดแคลน คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ รักบ้านต้องล้อมรั้ว รักครอบครัวต้องล้อมรัก ภาษาบอกความเป็นชาติ เอกราชบอกความเป็นไทย   64. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ถูกต้อง นารีตกกระไดพลอยโจนกับบุรุษหลังจากดูใจกันมานาน วาฬโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่ตกลูกครั้งละตัว ปีนี้ฝนทิ้งช่วงนาน … Continue reading

แนวข้อสอบ O-NET  ป.6 – ม.3 – ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ป.6 – ม.3 – ม.6

แนวข้อสอบ O-NET  ป.6  ม.3  ม.6 แนวข้อสอบ O-NET  ป.6  ม.3  ม.6 ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2552 (สอบ 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ) ดังนี้ ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ / วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ / สุขศึกษาฯ การงานอาชีพฯ / ศิลปะ   ข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2552 (สอบ … Continue reading

รวมตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.6 สุดมึน ปี55

รวมตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.6 สุดมึน ปี55

รวมตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.6 สุดมึน ปี55 เสร็จสิ้นกันไปแล้ว กับการสอบ O-NET ของน้องๆ ม.6 นะคะ วันนี้มีตัวอย่างข้อสอบ ทั้งฮา ทั้งมึนงง กันถ้วนหน้า มาแชร์ค่ะน้องๆ ตอบอะไรกันบ้างคะเนี่ย   ที่มา : EDUZONES ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ |  ทุนการศึกษา เกมส์ เกมส์ระบายสี เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ใช้ความคิด เกมส์ฝึกสมอง  

สอบ o-net ต้องใช้คะเเนนสอบ o-net ตอน ม.ใหนบ้าง

สอบ o-net ต้องใช้คะเเนนสอบ o-net ตอน ม.ใหนบ้าง

การสอบ o-net ต้องใช้คะเเนนสอบ o-net ตอน ม.ใหนบ้าง เพื่อใช้ศึกษาต่อ หรือใช้สอบ เเอดมิชชั่น

อยากได้ข้อสอบ+เฉลย o-net 52

อยากได้ข้อสอบ+เฉลย o-net 52

จะเอาไปศึกษาค่ะ เอามาลงให้หนูด้วยนะค่ะ

ขอเฉลย O-NET ปีการศึกษา 52  ด้วยค่ะ

ขอเฉลย O-NET ปีการศึกษา 52 ด้วยค่ะ

ใครมี ขอหน่อยนะคะ พลีสสสส T_T

555 โชคดีทีเกิดก่อนมีสอบ O-Net..

555 โชคดีทีเกิดก่อนมีสอบ O-Net..

ข้อสอบ O-Net ปีนี้ กำลังเป็นปัญหาสุดๆ ดีใจที่เกิดก่อนจริงๆ   .

สทศ.จัดสอบ O-NET รอบพิเศษให้แก่นักเรียน ป.6 และ ม.3

สทศ.จัดสอบ O-NET รอบพิเศษให้แก่นักเรียน ป.6 และ ม.3

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เปิดให้นักเรียน ป.6 หรือ ม.3 ยื่นคำร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัยในวันสอบ เช่น ประสบอุบัติเหตุ ,ป่วยเข้าโรงพยาบาล , ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 8 -19 กุมภาพันธ์ 2553

ข้อสอบ O-net ปี 2550 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net ปี 2550 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net ปี 2550 พร้อมเฉลย ข้อสอบ O-net ปี 2550 – วิชา คณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-net ปี 2550 – วิชา คณิตศาสตร์ คลิก !!   ข้อสอบ O-net ปี 2550 – วิชา ภาษาไทย ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-net ปี 2550 – วิชา ภาษาไทย คลิก !!   ข้อสอบ … Continue reading


หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล