(150 ทุน) สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

(150 ทุน) สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

(150 ทุน) สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5/ผู้สำเร็จการศึกษาในกลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาเมียนมา ภาษาเวียดนาม และภาษาเขมร รวมทั้งสิ้น 150 ทุน ประกอบด้วย ภาษาญี่ปุ่น 50 ทุน ภาษาเกาหลี 36 ทุน ภาษาฝรั่งเศส 35 ทุน ภาษาเยอรมัน 10 ทุน ภาษารัสเซีย 4 ทุน ภาษาสเปน 10 ทุน … Continue reading

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech สำนักงานพัฒฯาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภายใต้โครงการ TAIST Tokyo Tech พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2559 TAIST-Tokyo Tech เปิดรับทุนการศึกษาใน 3 หลักสูตรคือ 1. วิศวกรรมยานยนต์ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว 3. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน แต่ละหลักสูตรเปิดรับทุน … Continue reading

ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ

ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ

ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะสนับสนุนค่าเทอมตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ปี มูลค่าทุนละ 15,000 หยวน และค่าที่พักให้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเป็นเวลา 1 ปี (พัก 2 คน) มูลค่า 5,600 หยวน/คน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง โดยผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ -เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -มีอายุระหว่าง … Continue reading

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ให้เรียนปริญญาตรี-ปริญญาเอก

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ให้เรียนปริญญาตรี-ปริญญาเอก

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ให้เรียนปริญญาตรี-ปริญญาเอก กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไน ดารุสซาลามมีโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในบรูไน ดารุสซาลาม ได้แก่ 1. University of Brunei Darussalam (UBD) 2. University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) 3. Institute of Technology Brunei (ITB) หรือ 4. PoliteknikBrunei โดยสถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯจะปิดรับใบสมัครรับทุนการศึกษาใน วันที่ … Continue reading

16 ทุนให้เปล่า อยากเรียนต่อ แต่ไม่มีทุน มาทางนี้เลย!

16 ทุนให้เปล่า อยากเรียนต่อ แต่ไม่มีทุน มาทางนี้เลย!

16 ทุนให้เปล่า อยากเรียนต่อ แต่ไม่มีทุน มาทางนี้เลย!   เฟสบุค Piyanat Soikham ได้โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่อแต่ไม่มีทุนแนะนำให้สมัครทุนเปล่ากันจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นโดยมีข้อความว่า “ง่ายๆ ถ้าไม่อยากใช้ทุน หนีทุน ผมว่าก็ตัดปัญหาไปสมัครทุนให้เปล่า ทุนให้ฟรี ทุนที่ไม่มีข้อผูกมัด ทุนที่เมื่อเรียนจบขับออกจากประเทศโดยทันที และทุนที่ไม่มีเงื่อนไขดีกว่าครับ จริงๆ มีทุนลักษณะนี้อยู่มากมายบนโลกใบนี้ สำหรับผู้ที่รักความอิสระ ผู้ที่อยากโบยบิน ผู้ที่อยากเป็นนักเรียนนอก ผมว่าทางเลือกด้านล่างนี้ ดีกว่าที่จะต้องผูกมัดตัวเองกับทุนใดทุนหนี่งที่พ่วงด้วยความรับผิดชอบ หน้าที่ และภาษีของประเทศนะครับ” 1.ทุนรัฐบาลอินเดีย ให้ตั้งแต่ ตรี โท เอก ในทุกสาขาวิชายกเว้นแพทย์ มีเงินเดือนให้ทุกเดือน พออยู่พอใช้ มีค่าเครื่องบิน มีทริปให้ไปท่องเที่ยวทั่วอินเดียทุกเทอม เจอเพื่อนจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลกที่ได้ทุนมาเหมือนกัน ให้ค่าเทอม เรียนจบกลับไทยทันที … Continue reading

มอบให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 10 ทุนเรียนฟรีนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

มอบให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 10 ทุนเรียนฟรีนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

มอบให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 10 ทุนเรียนฟรีนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2559 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีทุนการศึกษา (ทุนรัตนมงคล) ให้นักศึกษาเรียนฟรี จำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษานี้มอบให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น โดยมอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าปฏิบัติการ พร้อม ipad คุณสมบัติผู้รับทุน -โควตาเรียนดี กิจกรรมเด่น -นักเรียนม.6 เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป -มีความสามารถพิเศษ เช่น การเขียน การพูด การแสดง ศิลปะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอผลงาน … Continue reading

2016 UCAS Scholarship for International Students

2016 UCAS Scholarship for International Students

2016 UCAS Scholarship for International Students I Introduction University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) has set up the UCAS Scholarship for International Students to sponsor young talents all over the world to pursue Master’s or Doctoral degree, attend courses … Continue reading

แบงค์กรุงไทยให้10ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

แบงค์กรุงไทยให้10ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

แบงค์กรุงไทยให้10ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ โดยทุนการศึกษาที่จะมอบให้ในปี 2559 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด ทุนการศึกษาดังกล่าวจะมอบให้เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลการรับสมัคร   อ่านต่อที่ http://www.ktb.co.th/ktb/Download/career/MediaFile_323Announcement2016.pdf เอกสารแนบ Letter of Recommendation ประกาศทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2559 ใบสมัครทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2559   ที่มา  : eduzones ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat … Continue reading

ทุนให้ครูฟิสิกส์เข้าอบรมที่สหรัฐ

ทุนให้ครูฟิสิกส์เข้าอบรมที่สหรัฐ

ทุนให้ครูฟิสิกส์เข้าอบรมที่สหรัฐ รับสมัครครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนทางด้าน Fusion & Astrophysics ณ สถาบันวิจัย Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ณ รัฐแคลิฟอร์เนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.slri.or.th/llnl/ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสได้การเข้าร่วมการอบรมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก 2. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรียนการสอนเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์และดาราศาสตร์ 3. เพื่อให้ครูสอนฟิสิกส์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อการสอนที่สามารถนำมาใช้ได้จริง 4. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการนำความรู้ไปสอนและเผยแพร่ต่อนักเรียน และผู้ที่สนใจต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ครูสอนฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 คน สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม Lawrence … Continue reading

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Full Scholarship 15ทุนสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Full Scholarship 15ทุนสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Full Scholarship 15ทุนสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Full Scholarship จำนวน 15 ทุน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ  www.crownproperty.or.th และมาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ กอง กิจการสังคม 1 ฝ่ายกิจการสังคม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการสังคม 1 ฝ่ายกิจการสังคม สำนักงานทรัพย์สินฯ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ … Continue reading

ให้ทุนเรียนป.โท-เอกด้านพลังงานในประเทศ

ให้ทุนเรียนป.โท-เอกด้านพลังงานในประเทศ

ให้ทุนเรียนป.โท-เอกด้านพลังงานในประเทศ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทุนโครงการนี้เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน สาขาที่เปิดให้ทุนการศึกษา สาขาวิชาที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศ ปีงบประมาณ 2559 Policy, planning and management   สาขาวิชาที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศ ปีงบประมาณ 2559 Science and Technology       ที่มา  : eduzones ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา

25ทุนเรียนการสอนภาษาจีนที่มรภ.บ้านสมเด็จฯ-ม.ครุศาสตร์เทียนจิน

25ทุนเรียนการสอนภาษาจีนที่มรภ.บ้านสมเด็จฯ-ม.ครุศาสตร์เทียนจิน

25ทุนเรียนการสอนภาษาจีนที่มรภ.บ้านสมเด็จฯ-ม.ครุศาสตร์เทียนจิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน (Tianjin Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมมือจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) ภายใต้การสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 25 ทุน สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตครูสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน ณ … Continue reading

30ทุนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เรียนป.โท- เอก

30ทุนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เรียนป.โท- เอก

30ทุนสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เรียนป.โท- เอก สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดมอบทุนการศึกษาโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิม พระเกียรติ 84 พรรษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน งานแนะนำหลักสูตร CGI OPEN HOUSE 2016 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค.59 ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่าครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร รวมถึงมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับผู้รับทุนอีกด้วย สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 3 สาขาวิชาได้แก่ 1.พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) การศึกษาโดยการเรียนรู้จากงานวิจัย เช่น ศึกษาผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัย กลไกการเกิดพิษและความเป็นพิษของสารเคมีและชีววัตถุ ประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การเรียนรู้จากประสบการณ์และกรณีศึกษา ตลอดจนข้อตกลงการวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ … Continue reading

GMIมจธ.รับนักศึกษาใหม่-มีทุนให้

GMIมจธ.รับนักศึกษาใหม่-มีทุนให้

GMIมจธ.รับนักศึกษาใหม่-มีทุนให้   บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทแล้ววันนี้ ถึง 31 มกราคม 2559 มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่องานวิจัยอีกด้วย เรียนบริหารเฉพาะทางด้วยหลักสูตรคุณภาพสู่การเป็นมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการจัดการเฉพาะทาง 8 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ สาขาการบริหารโครงการ สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอล สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารจัดการองค์กร และสาขาการจัดการวิศวกรรมการเงิน เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม Open House ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พบกับคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่จะมาร่วมตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาต่อ … Continue reading

ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯให้ป.โท-เอก

ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯให้ป.โท-เอก

ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯให้ป.โท-เอก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559 โครงการนี้มอบทุนการศึกษาให้ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2559 ดูรายละเอียดได้ทาง www.parliament.go.th และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2357-3155 โทรสาร 0- 2357 -3193 ที่มา – มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7 ภาพประกอบจาก-culturehfjk.blogspot.com   ที่มา  : eduzones … Continue reading


Page 1 of 3512345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล