เตรียมพร้อม!!รับทุนก.พ.ไปเรียนต่อปริญญาตรี

เตรียมพร้อม!!รับทุนก.พ.ไปเรียนต่อปริญญาตรี

เตรียมพร้อม!!รับทุนก.พ.ไปเรียนต่อปริญญาตรี ในช่วงเวลาที่เรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ปลาย ๆ ปีเช่นนี้ น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาหลายคนต่างกำลังให้ความสนใจเรื่องของ “ทุนการศึกษา” ที่มีมาจากทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยของเราเอง ทุนที่น่าสนใจสำหรับคนที่วางแผนในชีวิตไว้ว่าจะต้องกลับมารับใช้ชาติด้วยการเป็น “ข้าราชการ” นั้น คงจะเป็นทุนของ “รัฐบาลไทย” ที่เปิดมอบให้กันเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทุนระดับ “มัธยมศึกษา” ที่เปิดมอบให้จำนวนกว่าร้อยทุนในแต่ละปี ในปี 2558 เพื่อรับทุนในปี 2559 ที่จะถึงนี้ การเปิดรับสมัครทุนระดับมัธยมศึกษา หากยึดถือจากปีที่ผ่าน ๆ มาก็น่าจะใกล้เปิดรับกันแล้ว โดยจะมีการประกาศระเบียบการในช่วงเดือนสิงหาคม แล้วเปิดรับสมัครกันในต้นเดือนกันยายน เป็นประจำ ก็คงเหลือเวลาอีกไม่มากไม่น้อยสำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบแข่งขัน วันนี้ลองมาศึกษาข้อมูลกันคร่าว ๆ ดูก่อนว่าทุนนี้มีลักษณะอย่างไรกันบ้าง… ทุนระดับมัธยมศึกษานี้เป็นทุนไปศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้แก่… … Continue reading

ไม่ยาก!! ถ้าอยากเป็น เด็กทุนยุวพัฒน์

ไม่ยาก!! ถ้าอยากเป็น เด็กทุนยุวพัฒน์

ไม่ยาก!! ถ้าอยากเป็น เด็กทุนยุวพัฒน์ นักเรียนฐานะยากจนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิยุวพัฒน์ได้ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิฯ จะได้รับทุนการศึกษาทุกภาคเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ประเภททุนการศึกษา ทุนการศึกษาสายสามัญ ทุนละ 7,000 บาท/ปี โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นมัธยม 6 ทุนการศึกษาสายอาชีพ ทุนละ 14,000 บาท/ปี โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 7,000 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นปวช.3 ทุนการศึกษาพิเศษอื่นๆ ในบางโอกาสและสถานการณ์ มูลนิธิฯ จะพิจารณามอบทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนตามความจำเป็น หรือ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค อาทิเช่น ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม … Continue reading

ทุนคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ทุนคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ทุนคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ การสมัครแข่งขัน กำหนดการรับสมัครแข่งขันและการสอบแข่งขัน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 สิงหาคม 2558 โดยขอระเบียบการรับสมัครได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต / และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เลขที่ 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 0-2211-6709 ต่อ 702 โทรสาร 0-2675-2984 หรือ Download ระเบียบ การแข่งขัน และใบสมัครได้ที่ http://www.suthi.ac.th และสอบแข่งขันในเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 การส่งใบสมัครส่งใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ภายในวันที่ … Continue reading

ให้ทุนเรียนปริญญาตรีที่ ม.เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

ให้ทุนเรียนปริญญาตรีที่ ม.เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

ให้ทุนเรียนปริญญาตรีที่ ม.เมลเบิร์น ออสเตรเลีย University of Melbourne ในประเทศออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อสมัครชิงทุนเรียนปริญญาตรี 50 ทุน มีทั้งฟรี 100% และทุนบางส่วน สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการรับเข้าศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัย โดยเริ่มรับใบสมัครไปถึงเดทไลน์ 1 พฤศจิกายน 2015 International Undergraduate Scholarships at University of Melbourne in Australia, 2015-2016 เป็นทุนที่ให้กับผู้สมัครจากต่างชาติ ยกเว้นออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ โดยมีจำนวน 50 ทุน โดยจะพิจารณาจากความยอดเยี่ยมของผลการศึกษาที่ผ่านมาของผู้สมัครเป็นหลัก โดยผู้ได้ทุนสามารถเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีการเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย สิ่งที่ควรทราบในการให้ทุน -เป็นนักเรียนจากต่างชาตินอกเหนือจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และไม่มีที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลีย -ได้รับการรับเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแบบไม่มีเงื่อนไข … Continue reading

ฟรีทุกอย่างกับทุนป.โทที่อังกฤษ

ฟรีทุกอย่างกับทุนป.โทที่อังกฤษ

ฟรีทุกอย่างกับทุนป.โทที่อังกฤษ University of Westminster ให้ทุนกับผู้สมัครจากชาติกำลังพัฒนาเพื่อเรียนปริญญาโท เป็นทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก ค่าครองชีพ และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากลอนดอน เปิดรับใบสมัครถึง 16 ตุลาคม 2015 ทุน Westminster International Scholarships for Developing Countries’ Students in UK, 2016 เจาะจงให้กับนักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนาที่ระบุ(รวมทั้งไทย) โดยผู้สมัครต้องสมัครเรียนปริญญาโทแบบเต็มเวลาในสาขาใดสาขาหนึ่งกับทางUniversity of Westminster และได้รับอนุมัติเข้าศึกษาแล้ว โดยผลประโยชน์ที่จะได้รับประกอบไปด้วย full tuition fee waiver, accommodation, living expenses and flights to … Continue reading

1,000 ทุนซีพีออลล์ สานฝันเพื่อลูกหลานโชห่วย

1,000 ทุนซีพีออลล์ สานฝันเพื่อลูกหลานโชห่วย

สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย ได้ลงนามความร่วมมือกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อมอบทุนการศึกษาด้านค้าปลีกให้กับบุตรหลานผู้ค้ารายย่อยและลูกจ้างร้านค้าทั่วประเทศจำนวน 1,000 ทุน รวมเป็นมูลค่ากว่า 54 ล้านบาท 1,000 ทุนซีพีออลล์ สานฝันเพื่อลูกหลานโชห่วย   ทุนนี้มอบให้เพื่อเข้าศึกษาในสาขางานธุรกิจค้าปลีก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Technological College) สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่ม ซีพี ออลล์ และ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่งทั่วประเทศ เป็นการเรียนในระบบทวิภาคี คือ เรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน (Work Based Learning) เป็นระยะเวลา 3 … Continue reading

เชฟรอนแจก 90 ทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม

เชฟรอนแจก 90 ทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม รุ่นที่ 13 และ 14 หลักสูตร 9 เดือน จำนวน 90 ทุน เชฟรอนแจก90ทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม คุณสมบัติ -อายุไม่เกิน 28 ปี ณ วันปิดรับสมัคร -สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ -สุขภาพแข็งแรง -ตาไม่บอดสีสำหรับผู้สมัครในสาขาอิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้ากำลัง -ชายไทยต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น วุฒิการศึกษา -ปวส. หรือ ปริญญาตรีโดยผ่าน ปวช. ในสาขาที่เปิดรับ สาขาวิชาที่เปิดรับ • เครื่องยนต์ • อิเล็กทรอนิกส์ … Continue reading

ทุนเกือบ5แสนเรียนMBAที่อังกฤษ

ทุนเกือบ5แสนเรียนMBAที่อังกฤษ

ทุนเกือบ5แสนเรียนMBAที่อังกฤษ ทุน UCLAN MBA Scholarship for International Students 2015 จะให้กับนักศึกษานานาชาติที่จบระดับปริญญาตรี และสมัครเรียนโปรแกรมMBAกับมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น ต้องมีคะแนนไอเอลท์ส 6.5 มีผลการศึกษาระดับยอดเยี่ยม และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี(หากไม่มีก็มีสิทธิสมัคร) University of Central Lancashire เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Preston ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ Preston เป็นเมืองมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาอาศัยอยู่ประมาณ 32,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ 2,500 คน การเดินทางไปเมืองPreston สะดวกเพราะเมืองนี้อยู่ห่างจากเมือง Manchesterเพียง 45 นาที ซึ่งเมือง Manchester … Continue reading

เทคโนฯปัญญาภิวัฒน์มอบ 900ทุน เรียนระดับปวช.

เทคโนฯปัญญาภิวัฒน์มอบ 900ทุน เรียนระดับปวช.

เปิดโอกาสให้อีกรอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประกาศเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.พร้อมมอบทุนเรียนให้มากถึง 900 ทุน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เทคโนฯปัญญาภิวัฒน์มอบ 900ทุน เรียนระดับปวช.   นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า กว่า 25 ปี ที่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ซีพี ออลล์ อยู่เคียงคู่กับสังคมไทย บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนมาโดยตลอด ทั้งในรูปแบบที่เป็นสถาบันการศึกษาและที่เป็นการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางปัญญาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ.2547 บริษัทได้เริ่มต้นลงทุนด้านการศึกษาด้วยระบบทวิภาคีหรือการเรียนทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” (Panyapiwat Technological College) ตามนโยบายซีเอสอาร์ของซีพี … Continue reading

30 ทุนเรียนฟรีม.ศรีปทุมให้คนเรียนดีมีความสามารถพิเศษ

30 ทุนเรียนฟรีม.ศรีปทุมให้คนเรียนดีมีความสามารถพิเศษ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังนี้ 30 ทุนเรียนฟรีม.ศรีปทุมให้คนเรียนดีมีความสามารถพิเศษ กำหนดการ 1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา วันนี้ – 1 พฤษภาคม 2558 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์ 5 พฤษภาคม 2558 3. ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 มิถุนายน 2558 5. รายงานตัวผู้ขอรับสิทธิ์ทุนการศึกษา 5 มิถุนายน … Continue reading

ข่าวดี!! คนชอบภาษาอิตาเลี่ยนรัฐบาลมีทุนให้

ข่าวดี!! คนชอบภาษาอิตาเลี่ยนรัฐบาลมีทุนให้

รัฐบาลอิตาลีประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครทั้งในประเทศและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2015/2016 เป็นทุน 3,6 และ 9 เดือน เรียนภาษา วัฒนธรรม การทำวิจัย และการสอนภาษาอิตาเลี่ยน ต่อมาเพิ่มเป็นทุนที่พิจารณา ข่าวดี!! คนชอบภาษาอิตาเลี่ยนรัฐบาลมีทุนให้ โดยแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งทุนด้านศิลปะ ดนตรี ทุนระดับโท เอก โครงการวิจัยร่วมหมดเขตรับสมัคร 13พ.ค.2015 กระทรวงต่างประเทศของอิตาลีประกาศให้ทุนในชื่อ Italian Government Scholarships for Foreign and IRE Students in Italy, 2015-2016 ส่วนใหญ่เป็นทุนระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ส่วนกรณีทุนสำหรับครูสอนภาษาอิตาเลียน มีระยะเวลา … Continue reading

ทุนให้นศ.ไปเรียนภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน

ทุนให้นศ.ไปเรียนภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน

มูลนิธิดำเนินชาญวนิชย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาพิเศษโครงการ “การศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน” รุ่นที่ 11 เพื่อชิงทุนเข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปศึกษาภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนอาชีวศึกษาผู่หนิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2558 – 25 กรกฎาคม 2558 (50 วัน) ทุนให้นศ.ไปเรียนภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน ทุนโครงการ การศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน ทุนให้นศ.ไปเรียนภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน โดยผู้ที่สอบได้เป็นอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนจากมูลนิธิฯเพิ่ม 48,400 บาท ผู้ที่สอบได้อันดับที่ 2 และ3 จะได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนจากมูลนิธิฯเพิ่ม 24,200 บาท เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ … Continue reading

ม.หอการค้าไทย มอบ 29 ทุน คนเก่งดนตรีไทย-นาฎศิลป์ เรียนป.ตรี

ม.หอการค้าไทย มอบ 29 ทุน คนเก่งดนตรีไทย-นาฎศิลป์ เรียนป.ตรี

กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย หรือ นาฏศิลป์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ม.หอการค้าไทย มอบ 29 ทุน คนเก่งดนตรีไทย-นาฎศิลป์ เรียนป.ตรี ม.หอการค้าไทย มอบ 29 ทุน ม.หอการค้าไทย มอบ 29 ทุน คนเก่งดนตรีไทย-นาฎศิลป์ เรียนป.ตรี รายละเอียดรับสมัครทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ จำนวน 29 ทุน เปิดรับสมัคร วันนี้ – 3 เมษายน 2558 สอบภาคปฏิบัติ 22 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน … Continue reading

ทุนการศึกษา ป.โท EADA Business School

ทุนการศึกษา ป.โท EADA Business School

ทุนการศึกษา ป.โท EADA Business School EADA Business School ในประเทศสเปนเปิดรับนักศึกษาท้องถิ่นและต่างชาติ ที่สมัครเรียนปริญญาโท และเสียค่าเรียนไปแล้ว 25% เพื่อชิงสิทธิได้ทุนมูลค่า 50%ของค่าเรียนตลอดโปรแกรมการศึกษา เดทไลน์ในการสมัครมี 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 : 31 มีนาคม 2558 ช่วงที่ 2 : 31 พฤษภาคม 2558 ช่วงที่ 3 : 31 กรกฎาคม 2558 EADA Business School ก่อตั้งขึ้นในปี … Continue reading

120ทุน เรียนภาษาจีน 1 ปีที่ม.หัวเฉียวประเทศจีน (ขยายเวลารับสมัคร)

120ทุน เรียนภาษาจีน 1 ปีที่ม.หัวเฉียวประเทศจีน (ขยายเวลารับสมัคร)

120ทุน เรียนภาษาจีน 1 ปีที่ม.หัวเฉียวประเทศจีน (ขยายเวลารับสมัคร) ตามที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยกำหนดเปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 27กุมภาพันธ์ 2558 นั้น ในการนี้ ทางสมาคมฯ จึงขยายเวลาในการเปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ออกไปโดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ทุนโครงการนี้มอบให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกส่วนราชการ เพื่อศึกษาภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี ข้อมูลทุนการศึกษา 1.เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข … Continue reading


Page 1 of 3412345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล