ทุนเรียนต่อป.ตรีมีมอบให้ไม่จำกัดจำนวน

ทุนเรียนต่อป.ตรีมีมอบให้ไม่จำกัดจำนวน

ทุนเรียนต่อป.ตรีมีมอบให้ไม่จำกัดจำนวน สุดสัปดาห์นี้ ยังคงมีทุนการศึกษาให้น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาได้เลือกอีกหลายประเภท โดยเฉพาะทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้รับทุนได้เข้าไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เงื่อนไขทุกแห่งไม่ยากเน็นจนเกินไป ถ้าใครสนใจทุนต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องเข้าไปดูและเตรียมพร้อมสมัครกันเลย… STCแจกทุนเรียนฟรี-iPad Mini ไม่จำกัดจำนวน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(ระดับอุดมศึกษา) หรือ STC กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหาประจำปีการศึกษา 2558 ผู้ที่มีความสามารถ สนใจในอาชีพที่มั่นคง ยื่นใบสมัคร จ่ายค่าเทอมครบรับพร้อมสิทธิ์เรียนทันที ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา) ประกาศตัวเปิดเทอมพร้อมรับประชาคมอาเซียนเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ขณะนี้เตรียมพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558 สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 6 คณะ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยี จำนวน 7 … Continue reading

ทุนUNDEFเพื่อการสร้างเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาสังคมและสิทธิมนุษยชน

ทุนUNDEFเพื่อการสร้างเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาสังคมและสิทธิมนุษยชน

ทุนUNDEFเพื่อการสร้างเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาสังคมและสิทธิมนุษยชน UNDEF สนับสนุนโครงการที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคม สร้างเสริมสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย โครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องมีหัวข้อดังต่อไปนี้ -การมีส่วนร่วมในชุมชน -สิทธิมนุษยชนและกฎหมาย -เครื่องมือเพื่อเข้าถึงความรู้ -การสร้างเสริมพลังผู้หญิง -การมีส่วนร่วมกับเยาวชน -สื่อและเสรีภาพทางข้อมูล -การสร้างเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ ทุนสนับสนุน: ประมาณ 3,300,000 – 9,900,000 บาท (100,000-300,000 ดอลลาร์สหรัฐ) กำหนดการรับสมัคร: 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม: Democracy Fund ที่มา : eduzones รับตรง 60 , gat pat 60 , … Continue reading

ม.ศิลปากรประกวดภาพถ่ายชิงทุนเรื่อง…มอง

ม.ศิลปากรประกวดภาพถ่ายชิงทุนเรื่อง…มอง

ม.ศิลปากรประกวดภาพถ่ายชิงทุนเรื่อง…มอง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดภาพถ่าย เนื่องในงานวันนริศ หัวข้อการประกวด เรื่อง “มอง” ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด…ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ การคัดเลือกและตัดสินผลงาน…แบ่งเป็น 2 รอบ รอบคัดเลือกเข้าร่วมแสดง พิจารณาคัดเลือกผลงานจากไฟล์ภาพถ่ายที่บันทึกลงซีดี เพื่อคัดเลือกภาพถ่ายเข้าร่วมแสดงจำนวนไม่เกิน 120 ชิ้น โดยจะเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทาง www.photo.su.ac.th ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ส่งงานเข้าประกวดทุกท่านสามารถตรวจสอบผลงานภาพถ่ายซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรอบแรก หากพบว่าภาพถ่ายใดกระทำผิดตามเงื่อนไขข้อกำหนดซึ่งได้ระบุไว้ โปรดแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดมาที่ E-mail: su-pr@su.ac.th หรือ facebook :www.facebook.com/NarisdayPhotoContest ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 – วันที่ 10 มกราคม 2560 ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าผิดเงื่อนไขข้อกำหนด จะตัดสิทธิ์ผลงานไม่ให้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก รอบพิจารณาตัดสินรางวัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจะดำเนินการพิมพ์ผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก … Continue reading

ทุนการศึกษา- TU Delft Excellence Scholarships

ทุนการศึกษา- TU Delft Excellence Scholarships

ทุนการศึกษา- TU Delft Excellence Scholarships มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติ ผู้ที่ต้องการเรียนใน MSc programmes และยังมีทุนการศึกษาจากทางคณะที่เรียนในแต่ละสาขาอีกด้วย ภายในทุน TU Delft มีทุนในนามของ Justus & Louise Van Effen Scholarships โดยมี The legacy of Justus and Louise van Effen คอยสนับสนุนเรื่องเงินทุน ทุนสนับสนุนการศึกษาเกิดขึ้นได้เพราะ Mr. Van Effen ในปี ค.ศ.1940 Mr. Van Effen ได้เรียนที่ … Continue reading

ทุนเรียนปริญญาตรี S&P และมทร.กรุงเทพ ให้จบม.6-ปวช.เรียนฟรีมีงานทำ

ทุนเรียนปริญญาตรี S&P และมทร.กรุงเทพ ให้จบม.6-ปวช.เรียนฟรีมีงานทำ

ทุนเรียนปริญญาตรี S&P และมทร.กรุงเทพ ให้จบม.6-ปวช.เรียนฟรีมีงานทำ บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฟรี) ตลอดหลักสูตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา และในระหว่างเรียน จะมีรายได้จากการฝึกงานกับ บริษัทเอส แอนด์ พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับทุนการศึกษา จะได้ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การเรียนต่อ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (จบม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดธุรกิจการค้าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน2ปี (จบปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง) สาขาการตลาดธุรกิจการค้าปลีก … Continue reading

เริ่มแล้ว!ทุนปริญญาตรี S&P ม.สวนดุสิตเรียนฟรีจบมาเป็นผู้บริหาร

เริ่มแล้ว!ทุนปริญญาตรี S&P ม.สวนดุสิตเรียนฟรีจบมาเป็นผู้บริหาร

เริ่มแล้ว!ทุนปริญญาตรี S&P ม.สวนดุสิตเรียนฟรีจบมาเป็นผู้บริหาร บริษัท S&P ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (โครงการผลิต Chef /ผู้บริหารราน S&P) จบแล้วมีงานทําทันทีในตําแหน่งผู้บริหารร้าน หรือ Chef และมีโอกาสทํางานต่างประเทศ ทุนที่ได้รับ -ได้รับทุนการศึกษา จาก S&P เรียนปริญญาตรี 4 ปี -การเรียน เรียนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3 วัน (ตามที่กำหนด) การฝึกอาชีพ -ฝึก 3 วันที่ร้านอาหาร S&P มีวันหยุด1วัน -มีเบี้ยเลี้ยงในวันฝึกงาน -มีอาหารในวันฝึกงาน -ที่พักฟรีเทอมแรกสำรับนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด หลังจากนั้นบริษัทจ่ายให้ส่วนหนึ่งจนจบการศึกษา เงื่อนไข หลังจบป.ตรีบรรจุเป็นพนักงานประจำ … Continue reading

ให้ทุนนศ.ทำโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

ให้ทุนนศ.ทำโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

ให้ทุนนศ.ทำโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จัดทำโครงการ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง”(King Rice Oil Group Award) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวและผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท / เอก สาขาโภชนาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. จำนวนสมาชิกในทีม 1 – 3 คน / … Continue reading

มีทุน!วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับนศ.ใหม่มีทุนให้

มีทุน!วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับนศ.ใหม่มีทุนให้

มีทุน!วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับนศ.ใหม่มีทุนให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบทุนเรียนฟรี โดยรับนักเรียนที่จบชั้นม.3 เกรดเฉลี่ย2.00 ขึ้นไปเข้าเรียนต่อ หลักสูตรที่เปิดสอน ธุรกิจค้าปลีก เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน ได้มีความรู้ในด้านการค้าปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจรของการบริหารธุรกิจ เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว วิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ จึงครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ศิลปการขายการจัดแสดงสินค้า การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เรียนในระบบทวิภาคี กับสถานประกอบการ เซเว่นอีเลฟเว่น ไฟฟ้ากำลัง เรียนรู้งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุม เครื่องกลไฟฟ้า งานระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงงานบัญชี เรียนในระบบทวิภาคี กับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ … Continue reading

เรียนฟรี มีเงินเดือน ทำวิจัยต่างประเทศกับทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต มจธ.

เรียนฟรี มีเงินเดือน ทำวิจัยต่างประเทศกับทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต มจธ.

เรียนฟรี มีเงินเดือน ทำวิจัยต่างประเทศกับทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตเพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฎิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา ประวัติด้านการเรียน -ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี หรือ -ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรีและอยู่ใน 10% แรกของชั้น (โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา) หรือ ผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50) หรือ -กรณีที่ไม่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ สิทธิประโยชน์ของทุน -ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร -มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนให้ -มีงบประมาณเพื่อการเดินทางไปเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยที่ต่างประเทศ หมายเหตุ -ผู้สมัครต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาก่อน -ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก เพื่อรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ … Continue reading

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 898 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559   ดาวน์โหลดเอกสาร File แนบ ที่มา : jobthaidd รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59 แนะนำ >>  พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ … Continue reading

เรียนฟรี มีเงินเดือน ทำวิจัยต่างประเทศกับทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต มจธ.

เรียนฟรี มีเงินเดือน ทำวิจัยต่างประเทศกับทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต มจธ.

เรียนฟรี มีเงินเดือน ทำวิจัยต่างประเทศกับทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต มจธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.) จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตเพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์   หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฎิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ   โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา ประวัติด้านการเรียน -ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี หรือ -ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรีและอยู่ใน 10% แรกของชั้น (โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา) หรือ ผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50) หรือ -กรณีที่ไม่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ สิทธิประโยชน์ของทุน -ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร -มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนให้ -มีงบประมาณเพื่อการเดินทางไปเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยที่ต่างประเทศ หมายเหตุ -ผู้สมัครต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก … Continue reading

ทุนเรียนปริญญาตรีอินเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด มหาวิทยาลัยระดับท็อปเทนของญี่ปุ่น

ทุนเรียนปริญญาตรีอินเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด มหาวิทยาลัยระดับท็อปเทนของญี่ปุ่น

ทุนเรียนปริญญาตรีอินเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโด มหาวิทยาลัยระดับท็อปเทนของญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยฮอกไกโด มหาวิทยาลัยรัฐบาลเก่าแก่ หนึ่งในเจ็ดมหาวิทยาลัยแห่งชาติของญี่ปุ่น มีคณะวิชาที่มากที่สุดในมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นและของโลก กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนระดับปริญญาตรี เทอมตุลาคม 2017 ใน 2 หลักสูตรต่อไปนี้ หลักสูตร Integrated Science Program (ISP) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้นำระดับโลกในหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) ฯลฯ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายอยากเป็นนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต สามารถเรียนจบใน 3 ปีครึ่ง ▶▶ มีทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน และสนับสนุนค่าครองชีพ เดือนละ … Continue reading

เปิดให้ทุนการฝึกอบรมTailor Made Training

เปิดให้ทุนการฝึกอบรมTailor Made Training

เปิดให้ทุนการฝึกอบรมTailor Made Training ทุน The NFP Tailor-Made Training programme (TMT) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถขององค์กรโดยการฝึกอบรมลูกจ้างกลุ่มหนึ่ง การอบรมจะต้องเป็นไปตามความต้องการขององค์กร ทุน TMT มีงบประมาณสูงถึง 200,000 ยูโรต่อโครงการ คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครจะต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในรายชื่อ 50 NFP countries อาจเป็นสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย กระทรวง กรมต่างๆ หรือองค์กรอิสระ (NGOs) หรือวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร criteria and priorities กิจกรรมที่สามารถทำได้ภายใต้ทุน TMT TMT เป็นการอบรมเป็นกลุ่ม แต่จะไม่ออกเงินให้ในกรณีเช่น การไปเข้าร่วมสัมมนา … Continue reading

ทุนเรียนฟรีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

ทุนเรียนฟรีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

ทุนเรียนฟรีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ขยายเวลาการรับนักเรียนโครงการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรพาณิชย์นาวี โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทย ให้ก้าวไกลในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี จึงประกาศหลักเกณฑ์ และรายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าสอบรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้ หลักสูตรพาณิชย์นาวีที่เปิดสอบคัดเลือกทุนการศึกษา 1. นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ จำนวน 2 ทุน 2. นายประจำเรือฝ่ายช่างกลและเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 2 ทุน 3. นายเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ จำนวน 2 ทุน 4.ธุรกิจพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ จำนวน 2 ทุน 5. คนประจำเรือพาณิชย์ จำนวน 2 ทุน … Continue reading

เปิดให้ทุนวิจัยด้านการเกษตร

เปิดให้ทุนวิจัยด้านการเกษตร

เปิดให้ทุนวิจัยด้านการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดให้ทุนวิจัยด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการรวม3 กรอบการวิจัย ได้แก่ 1. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร 2. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต แก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง และการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร เปิดรัลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2559 แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย สวก. จะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยตามประกาศ และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุมค่า ประสิทธิภาพ … Continue reading


Page 1 of 3812345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล