ทุนเกือบ5แสนเรียนMBAที่อังกฤษ

ทุนเกือบ5แสนเรียนMBAที่อังกฤษ

ทุนเกือบ5แสนเรียนMBAที่อังกฤษ ทุน UCLAN MBA Scholarship for International Students 2015 จะให้กับนักศึกษานานาชาติที่จบระดับปริญญาตรี และสมัครเรียนโปรแกรมMBAกับมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น ต้องมีคะแนนไอเอลท์ส 6.5 มีผลการศึกษาระดับยอดเยี่ยม และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี(หากไม่มีก็มีสิทธิสมัคร) University of Central Lancashire เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Preston ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ Preston เป็นเมืองมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาอาศัยอยู่ประมาณ 32,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ 2,500 คน การเดินทางไปเมืองPreston สะดวกเพราะเมืองนี้อยู่ห่างจากเมือง Manchesterเพียง 45 นาที ซึ่งเมือง Manchester … Continue reading

เทคโนฯปัญญาภิวัฒน์มอบ 900ทุน เรียนระดับปวช.

เทคโนฯปัญญาภิวัฒน์มอบ 900ทุน เรียนระดับปวช.

เปิดโอกาสให้อีกรอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประกาศเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.พร้อมมอบทุนเรียนให้มากถึง 900 ทุน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เทคโนฯปัญญาภิวัฒน์มอบ 900ทุน เรียนระดับปวช.   นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า กว่า 25 ปี ที่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ซีพี ออลล์ อยู่เคียงคู่กับสังคมไทย บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนมาโดยตลอด ทั้งในรูปแบบที่เป็นสถาบันการศึกษาและที่เป็นการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางปัญญาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ.2547 บริษัทได้เริ่มต้นลงทุนด้านการศึกษาด้วยระบบทวิภาคีหรือการเรียนทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” (Panyapiwat Technological College) ตามนโยบายซีเอสอาร์ของซีพี … Continue reading

30 ทุนเรียนฟรีม.ศรีปทุมให้คนเรียนดีมีความสามารถพิเศษ

30 ทุนเรียนฟรีม.ศรีปทุมให้คนเรียนดีมีความสามารถพิเศษ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังนี้ 30 ทุนเรียนฟรีม.ศรีปทุมให้คนเรียนดีมีความสามารถพิเศษ กำหนดการ 1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา วันนี้ – 1 พฤษภาคม 2558 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์ 5 พฤษภาคม 2558 3. ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 มิถุนายน 2558 5. รายงานตัวผู้ขอรับสิทธิ์ทุนการศึกษา 5 มิถุนายน … Continue reading

ข่าวดี!! คนชอบภาษาอิตาเลี่ยนรัฐบาลมีทุนให้

ข่าวดี!! คนชอบภาษาอิตาเลี่ยนรัฐบาลมีทุนให้

รัฐบาลอิตาลีประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครทั้งในประเทศและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2015/2016 เป็นทุน 3,6 และ 9 เดือน เรียนภาษา วัฒนธรรม การทำวิจัย และการสอนภาษาอิตาเลี่ยน ต่อมาเพิ่มเป็นทุนที่พิจารณา ข่าวดี!! คนชอบภาษาอิตาเลี่ยนรัฐบาลมีทุนให้ โดยแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งทุนด้านศิลปะ ดนตรี ทุนระดับโท เอก โครงการวิจัยร่วมหมดเขตรับสมัคร 13พ.ค.2015 กระทรวงต่างประเทศของอิตาลีประกาศให้ทุนในชื่อ Italian Government Scholarships for Foreign and IRE Students in Italy, 2015-2016 ส่วนใหญ่เป็นทุนระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ส่วนกรณีทุนสำหรับครูสอนภาษาอิตาเลียน มีระยะเวลา … Continue reading

ทุนให้นศ.ไปเรียนภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน

ทุนให้นศ.ไปเรียนภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน

มูลนิธิดำเนินชาญวนิชย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาพิเศษโครงการ “การศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน” รุ่นที่ 11 เพื่อชิงทุนเข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปศึกษาภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนอาชีวศึกษาผู่หนิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2558 – 25 กรกฎาคม 2558 (50 วัน) ทุนให้นศ.ไปเรียนภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน ทุนโครงการ การศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน ทุนให้นศ.ไปเรียนภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน โดยผู้ที่สอบได้เป็นอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนจากมูลนิธิฯเพิ่ม 48,400 บาท ผู้ที่สอบได้อันดับที่ 2 และ3 จะได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนจากมูลนิธิฯเพิ่ม 24,200 บาท เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ … Continue reading

ม.หอการค้าไทย มอบ 29 ทุน คนเก่งดนตรีไทย-นาฎศิลป์ เรียนป.ตรี

ม.หอการค้าไทย มอบ 29 ทุน คนเก่งดนตรีไทย-นาฎศิลป์ เรียนป.ตรี

กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย หรือ นาฏศิลป์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ม.หอการค้าไทย มอบ 29 ทุน คนเก่งดนตรีไทย-นาฎศิลป์ เรียนป.ตรี ม.หอการค้าไทย มอบ 29 ทุน ม.หอการค้าไทย มอบ 29 ทุน คนเก่งดนตรีไทย-นาฎศิลป์ เรียนป.ตรี รายละเอียดรับสมัครทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ จำนวน 29 ทุน เปิดรับสมัคร วันนี้ – 3 เมษายน 2558 สอบภาคปฏิบัติ 22 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน … Continue reading

ทุนการศึกษา ป.โท EADA Business School

ทุนการศึกษา ป.โท EADA Business School

ทุนการศึกษา ป.โท EADA Business School EADA Business School ในประเทศสเปนเปิดรับนักศึกษาท้องถิ่นและต่างชาติ ที่สมัครเรียนปริญญาโท และเสียค่าเรียนไปแล้ว 25% เพื่อชิงสิทธิได้ทุนมูลค่า 50%ของค่าเรียนตลอดโปรแกรมการศึกษา เดทไลน์ในการสมัครมี 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 : 31 มีนาคม 2558 ช่วงที่ 2 : 31 พฤษภาคม 2558 ช่วงที่ 3 : 31 กรกฎาคม 2558 EADA Business School ก่อตั้งขึ้นในปี … Continue reading

120ทุน เรียนภาษาจีน 1 ปีที่ม.หัวเฉียวประเทศจีน (ขยายเวลารับสมัคร)

120ทุน เรียนภาษาจีน 1 ปีที่ม.หัวเฉียวประเทศจีน (ขยายเวลารับสมัคร)

120ทุน เรียนภาษาจีน 1 ปีที่ม.หัวเฉียวประเทศจีน (ขยายเวลารับสมัคร) ตามที่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยกำหนดเปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 27กุมภาพันธ์ 2558 นั้น ในการนี้ ทางสมาคมฯ จึงขยายเวลาในการเปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ออกไปโดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ทุนโครงการนี้มอบให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกส่วนราชการ เพื่อศึกษาภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี ข้อมูลทุนการศึกษา 1.เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข … Continue reading

กทม.เปิดมอบทุน เยาวชนประกายเพชร 2558

กทม.เปิดมอบทุน เยาวชนประกายเพชร 2558

กรุงเทพมหานครเปิดคัดเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษาพร้อมโล่ในโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร หรือเยาวชนประกายเพชร ประจำปี 2558 กทม.เปิดมอบทุน เยาวชนประกายเพชร 2558 กรุงเทพมหานครจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร หรือเยาวชนประกายเพชร ประจำปี 2558 โดยสรรหาเยาวชนทั้งรายบุคคลและกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี มาเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจกรรม 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน ด้านการต่อต้านยาเสพติด ด้านสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพิจารณาสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2558 มีหลักเกณฑ์มาตรฐานโดยแบ่งเยาวชนเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ อายุ … Continue reading

มจธ. มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ

มจธ. มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ

มจธ. มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ International Programs 1. Doctor of Philosophy (Ph.D), Master of Philosophy (M.Phil), Master of Science (M.Sc) – Energy Technology – Environmental Technology 2. Master of Engineering (M.Eng), Master … Continue reading

ม.วลัยลักษณ์ มอบทุนเรียนปริญญาโท

ม.วลัยลักษณ์ มอบทุนเรียนปริญญาโท

ม.วลัยลักษณ์ มอบทุนเรียนปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) เพื่อทำวิทยานิพนธ์ในเรื่อง “Functional dairy-based products” จำนวน 1 ทุน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เพื่อขอรับทุนได้ที่ ดร.วิสาขะ อนันธวัช E-mails : anvisaka@gmail.com ทั้งนี้ หมดเขตขอรับทุนวันที่ 15 มีนาคม 2558 ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เฟซบุ๊ก เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มา : Kapook ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา

25 ทุนเรียนป.โท สอนภาษาจีน ควบ ป.บัณฑิต

25 ทุนเรียนป.โท สอนภาษาจีน ควบ ป.บัณฑิต

25 ทุนเรียนป.โท สอนภาษาจีน ควบ ป.บัณฑิต ทุนเรียนภาษาจีนในระดับปริญญาโท พร้อมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดทำขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรของไทยเราพัฒนาทักษะทั้งการพูด เขียน อ่าน และทักษะการสอน ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะนอกจากได้เรียนใน 2 สถาบันแล้ว ยังได้รับทุนพร้อมค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียนที่ประเทศจีนอีกด้วย   โดยโครงการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทำหลักสูตรปริญญาโทสาขาการสอนภาษาจีน และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับครู นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ในปีการศึกษา 2558 จะมอบให้จำนวน 25 ทุน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง … Continue reading

มหาวิทยาลัยเนชั่น มอบ 100 ทุน เรียนปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเนชั่น มอบ 100 ทุน เรียนปริญญาตรี

รู้ไว้ซะ นี่คือของขวัญวาเลนไทน์ที่ผู้หญิง(ดารา) ยี้ที่สุด! มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 พร้อมมอบทุนครบรอบ 43 ปีเนชั่น ระดับปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน ทุนการศึกษา 1. ประเภททุนเรียนดี 100 % 1.1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยรวม (CGPA) 3.50-4.00 1.2 ประเภททุนเรียนดี 50 % เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยรวม (CGPA) 3.25-3.49 1.3ประเภททุนเรียนดี 20 % เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยรวม (CGPA) 3.00-3.24 สิทธิพิเศษเพิ่มเติม … Continue reading

มอบ 30 ทุน ให้ลูกชาวนาระดับประถม-ป.ตรี

มอบ 30 ทุน ให้ลูกชาวนาระดับประถม-ป.ตรี

มอบ 30 ทุน ให้ลูกชาวนาระดับประถม-ป.ตรี กรมการข้าวประกาศมอบทุนการศึกษาให้บุตรชาวนาที่เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกของสมาคมชาวนา ข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาอีสาน โดยมอบทุนให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 30 ทุน โครงการนี้จัดเพื่อช่วยเหลือชาวนารายย่อยที่มีรายได้น้อย มีบุตรที่มีผลการเรียนดี ประเภททุน ระดับประถมศึกษา-ปริญญาตรี จำนวน 30 ทุน ทุนละ 3,000 บาท คุณสมบัติผู้ขอทุน -เป็นบุตรชาวนาโดยชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) ของชาวนาที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกของสมาคมชาวนา ข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาอีสาน -โดยต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี -กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง อายุไม่เกิน 25 ปี -มีผลการเรียนย้อนหลัง 1 … Continue reading

ม.หัวเฉียว แจกทุนการศึกษา 2558

ม.หัวเฉียว แจกทุนการศึกษา 2558

ม.หัวเฉียว แจกทุนการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้ ปฏิทินการรับสมัคร โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 1. โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง คุณสมบัติผู้สมัคร – เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 – มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 คณะที่เปิดรับสมัคร – คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม – คณะศิลปศาสตร์ ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ – คณะบริหารธุรกิจ ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ – คณะนิติศาสตร์ … Continue reading


Page 1 of 3312345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล