ด่วนมาก! ทุนก.พ.บุคคลทั่วไปปี 2558

ด่วนมาก! ทุนก.พ.บุคคลทั่วไปปี 2558

ด่วนมาก! ทุนก.พ.บุคคลทั่วไปปี 2558 ข่าวทุน ก.พ. ประจำปี 2558 สำหรับบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญานะคะ (ระดับมัธยมของปีนี้ปิดรับแล้วจ้า) ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ scholar.ocsc.go.th โดยมีทุน 5 ประเภท ดังนี้ 1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 74 ทุน คุณสมบัติ อยู่ป.ตรีปีสุดท้ายหรือจบป.ตรีแล้ว เกรด 2.75 หรือ … Continue reading

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558 กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 2558 กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เปิดรับสมัครโครงการรับตรงจากทั่วประเทศ ทุนเรียนดี สำหรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2558 ที่จะถึงนี้ เปิดรับสมัครทั้งประเภทโควตาและประเภทรับตรง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557 เป็นต้นไป นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ ในรอบที่ 1 แล้ว สามารถสมัครรับทุนได้ในหลักสูตรที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น ส่วนนักเรียนที่ต้องมาในรอบที่ 2 และรอบถัดไป สามารถสมัครเลือกหลักสูตรและสมัครรับทุนในหลักสูตรเดียวกันพร้อมกันได้ ประเภทของทุนเรียนดี ประเภทโควตา มอบทุนจำนวน 95 ทุน ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ใน 14 … Continue reading

กต.ประเทศอังกฤษ ให้ทุนป.โท 1500 ทุน

กต.ประเทศอังกฤษ ให้ทุนป.โท 1500 ทุน

กต.ประเทศอังกฤษ ให้ทุนป.โท 1500 ทุน ข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ แจ้งว่า เปิดรับสมัครทุน Chevening ปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1,500 ทุน โดยเป็นทุนในระดับปริญญาโท เพื่อให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรับคำแนะนำ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.chevening.org วันนี้ถึง15 พ.ย. 57 หรือรับข้อมูลในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ วันที่ 1-2 พ.ย 57 จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ชั้น 5 สยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 547-1456 ที่มา: Sanook ข่าวการศึกษา , รับตรง 58 , gat … Continue reading

ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ปี 2014 เปิดรับสมัครแล้ว!

ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ปี 2014 เปิดรับสมัครแล้ว!

ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ปี 2014 เปิดรับสมัครแล้ว! กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป 2 โครงการ ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus ประกอบด้วย 1. EXPERTS4Asia 2nd Cohort (รับสมัครทุกประเภท) 2. EXPERTS SUSTAIN (รับสมัครเฉพาะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป ซึ่งผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครออนไลน์ ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาของยุโรปที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย University of Goettingen, Germany Instituto Superior Técnico (IST), Portugal Uppsala University, Sweden The … Continue reading

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 ป.ตรี ชั้นปี 2-4 เปิดรับสมัครแล้ว

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 ป.ตรี ชั้นปี 2-4 เปิดรับสมัครแล้ว

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 ป.ตรี ชั้นปี 2-4 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2557 สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรีปี 2 – 4 ในประเทศไทย จำนวน 10 ทุน ในสถาบันต่างๆ ดังนี้ จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ และ กฎหมาย เทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนฯพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกในในสาขา … Continue reading

ม.วิกตอเรีย มอบทุน ระดับปริญญาตรี 6 ทุน

ม.วิกตอเรีย มอบทุน ระดับปริญญาตรี 6 ทุน

ม.วิกตอเรีย มอบทุน ระดับปริญญาตรี 6 ทุน มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 6 ทุน แก่นักเรียนในภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนค่าเล่าเรียนปีแรก (ASEAN Undergraduate Tuition Fees) สำหรับปีการศึกษา 2558 เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีศักยภาพความเป็นผู้นำเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษาแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2557 คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน - มีสัญชาติประเทศจากอาเซียน … Continue reading

สกอ.เตรียมความพร้อมเด็กทุนใต้

สกอ.เตรียมความพร้อมเด็กทุนใต้

สกอ.เตรียมความพร้อมเด็กทุนใต้ สกอ. จัดปฐมนิเทศเด็กโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำผู้รับทุนเห็นคุณค่าทุนการศึกษา นำวิชาความรู้ไปพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ช่วยเหลือท้องถิ่น มีสันติสุขทุกชุมชุน (27 ก.ค.) รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและประชุมเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ว่า โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา2557 มีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 69 แห่ง เข้าร่วมสนับสนุนที่นั่ง และให้ทุนค่าเล่าเรียนในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 1,108 ที่นั่ง ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)สนับสนุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จำนวน 125 ทุน โดยนักศึกษาจะได้เงินคนละ 40,000 บาทต่อปีการศึกษา … Continue reading

WOW เรียนเกาหลี ฟรี!! ได้แล้ววันนี้ ทุกที่ ทุกเมื่อ ทั่วไทย by EDUPAC

WOW เรียนเกาหลี ฟรี!! ได้แล้ววันนี้ ทุกที่ ทุกเมื่อ ทั่วไทย by EDUPAC

WOW เรียนเกาหลี ฟรี!! ได้แล้ววันนี้ ทุกที่ ทุกเมื่อ ทั่วไทยไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไป / นักเรียนนักศึกษา / องค์กรต่างๆ   เป็นอันว่า ทุกคนฟรีหมด ภายใต้แนวคิด “เพราะ เราอยากให้คนไทยทุกคน พูดได้อ่านออก ภาษาเกาหลี” โดย สถาบันสอนภาษา แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศEDUPACแบบจัดเต็ม สอนโดยตรงจากอาจารย์ชาวเกาหลี Yonsei Universityด้วยระบบ online 24hr + SUBTITLE ควบคู่อยู่ตลอดเวลา ทำให้เรียนง่าย และสะดวก** SPECAILสุดๆ เรียนแล้วได้สิทธ์ต่อ ทุน100% เรียนภาษา@KOREA ติดต่อ 028848966 / https://www.facebook.com/edupaclemonde

ทุนการศึกษา Finn College of Business and Tourism June 2014 Scholarship

ทุนการศึกษา Finn College of Business and Tourism June 2014 Scholarship

ด่วน Finn College of Business and Tourism มอบทุนการศึกษา เรียน 2 ปีในประเทศไทย และปีสุดท้ายที่อังกฤษ สนับสนุนทุนการศึกษามูลค่า 250,000 บาท จำนวน 2 ทุน สำหรับนักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียนรอบ 19 มิ.ย.57 นี้ เท่านั้น!!! สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี คณะการจัดการการท่องเที่ยวและบริหารธุรกิจ เรียน 2 ปี ในไทย และ 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ หรือ สิงคโปร และได้รับวุฒิปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่เลือกไปเรียนต่อ เน้นการเรียนรู้และสอบวัดผลจากการปฏิบัติจริง … Continue reading

ทุนการศึกษาเอมสตาร์

ทุนการศึกษาเอมสตาร์

ทุนการศึกษาเอมสตาร์   มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 21 ทุน มูลนิธิเอมสตาร์ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาเอมสตาร์ประจำปี 2556 แก่นักเรียน นักศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์ ที่มีสติปัญญาดีเลิศ มีความใฝ่ฝันในการเรียนรู้ และคุ้นคว้าหาประสบการณ์เพิ่มเติมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 21 ทุน ดังนี้ ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก : สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาตรี … Continue reading

ทุนปริญญาเอก เต็ม 36 ทุน ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ IMT Institute for Advanced Studies Lucca อิตาลี 2014

ทุนปริญญาเอก เต็ม 36 ทุน ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ IMT Institute for Advanced Studies Lucca อิตาลี 2014

ทุนปริญญาเอก เต็ม 36 ทุน ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ IMT Institute for Advanced Studies Lucca อิตาลี 2014 สถาบันวิจัยการศึกษาขั้นสูง หรือ IMT Institute for Advanced Studies Lucca ประเทศอิตาลี มีความประสงค์ เชิญชวนผู้สมัครชาวต่างชาติ สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก รวม 3 ปี โดยให้ทุนการศึกษาถึง 36 ทุน ซึ่งจะเริ่มการศึกษาในเดือนพฤศจิกายน 2014 โดยทุนจะมอบให้ในสาขาวิจัยด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมทางวัฒนธรรม โดยผู้สมัครต้องมีความสนใจใน 8 ขอบเขตการวิจัย ดังนี้ -เศรษฐศาสตร์ … Continue reading

ทุนปริญญาตรี นักเรียนอาเซียน Liverpool John Moores University สหราชอาณาจักร 2014

ทุนปริญญาตรี นักเรียนอาเซียน Liverpool John Moores University สหราชอาณาจักร 2014

ทุนปริญญาตรี นักเรียนอาเซียน Liverpool John Moores University สหราชอาณาจักร 2014 Liverpool John Moores University (LJMU) มหาวิทยาลัยชื่อดังในสหราชอาณาจักร มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนอาเซียน ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ในชื่อทุน John Moores International Undergraduate Scholarships ประจำปี 2014 โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน £6,000 (ประมาณ 312,000 บาท ในปีการศึกษาแรกที่สมัครเข้าศึกษา) ผู้ที่สนใจต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของทางมหาวิทยาลัย และให้ได้รับการตอบรับเข้าเรียนและยื่นทุนก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2014 คุณสมบัติผู้สมัคร : - จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และผ่านการสอบ Foundation และ หลักสูตร A … Continue reading

ก.พ. รับสมัครสอบ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ก.พ. รับสมัครสอบ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ก.พ. รับสมัครสอบ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 สำหรับทุนรัฐบาลฯ ที่เปิดรับสมัครสอบ รวมถึงกำหนดการต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ ประเภททุน ก.พ. ที่เปิดรับสมัครสอบ ทุนตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนพัฒนาอาจารย์) รับสมัครสอบ : ตั้งแต่วันนี้ … Continue reading

ทุนการศึกษา SCG “เด็กช่าง สร้างชาติ” โครงการ SCG Sharing the Dream

ทุนการศึกษา SCG “เด็กช่าง สร้างชาติ” โครงการ SCG Sharing the Dream

ทุนการศึกษา SCG ทุนการศึกษา “เด็กช่าง สร้างชาติ” โครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี สําหรับนักเรียน ม.3 ที่เรียนต่ออาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรม ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าจนสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และมีโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทชั้นนํา โดยมีมูลค่าทุน ดังนี้   1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนดังนี้ ทุนการศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษาละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี จะพิจารณาให้ทุนตามผลการเรียน ดังนี้ เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไปจะได้รับทุน 20,000 บาท … Continue reading

JGSEE ทุนเรียนต่อโท-เอก มอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

JGSEE ทุนเรียนต่อโท-เอก มอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

JGSEE ทุนเรียนต่อโท-เอก มอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 1 ใน 9 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่าง 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาและทุนวิจัย ปริญญาโท 35 ทุน ปริญญาเอก 15 ทุน ในหลักสูตร ดังนี้ International Programs Master of Engineering (M.Eng.), Master of Science (M.Sc.) - … Continue reading


Page 1 of 3212345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล