มจธ. มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ

มจธ. มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ

มจธ. มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหลักสูตรนานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ International Programs 1. Doctor of Philosophy (Ph.D), Master of Philosophy (M.Phil), Master of Science (M.Sc) - Energy Technology - Environmental Technology 2. Master of Engineering (M.Eng), Master … Continue reading

ม.วลัยลักษณ์ มอบทุนเรียนปริญญาโท

ม.วลัยลักษณ์ มอบทุนเรียนปริญญาโท

ม.วลัยลักษณ์ มอบทุนเรียนปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) เพื่อทำวิทยานิพนธ์ในเรื่อง “Functional dairy-based products” จำนวน 1 ทุน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เพื่อขอรับทุนได้ที่ ดร.วิสาขะ อนันธวัช E-mails : anvisaka@gmail.com ทั้งนี้ หมดเขตขอรับทุนวันที่ 15 มีนาคม 2558 ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เฟซบุ๊ก เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มา : Kapook ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา

25 ทุนเรียนป.โท สอนภาษาจีน ควบ ป.บัณฑิต

25 ทุนเรียนป.โท สอนภาษาจีน ควบ ป.บัณฑิต

25 ทุนเรียนป.โท สอนภาษาจีน ควบ ป.บัณฑิต ทุนเรียนภาษาจีนในระดับปริญญาโท พร้อมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดทำขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรของไทยเราพัฒนาทักษะทั้งการพูด เขียน อ่าน และทักษะการสอน ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะนอกจากได้เรียนใน 2 สถาบันแล้ว ยังได้รับทุนพร้อมค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียนที่ประเทศจีนอีกด้วย   โดยโครงการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทำหลักสูตรปริญญาโทสาขาการสอนภาษาจีน และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับครู นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ในปีการศึกษา 2558 จะมอบให้จำนวน 25 ทุน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง … Continue reading

มหาวิทยาลัยเนชั่น มอบ 100 ทุน เรียนปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเนชั่น มอบ 100 ทุน เรียนปริญญาตรี

รู้ไว้ซะ นี่คือของขวัญวาเลนไทน์ที่ผู้หญิง(ดารา) ยี้ที่สุด! มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 พร้อมมอบทุนครบรอบ 43 ปีเนชั่น ระดับปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน ทุนการศึกษา 1. ประเภททุนเรียนดี 100 % 1.1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยรวม (CGPA) 3.50-4.00 1.2 ประเภททุนเรียนดี 50 % เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยรวม (CGPA) 3.25-3.49 1.3ประเภททุนเรียนดี 20 % เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยรวม (CGPA) 3.00-3.24 สิทธิพิเศษเพิ่มเติม … Continue reading

มอบ 30 ทุน ให้ลูกชาวนาระดับประถม-ป.ตรี

มอบ 30 ทุน ให้ลูกชาวนาระดับประถม-ป.ตรี

มอบ 30 ทุน ให้ลูกชาวนาระดับประถม-ป.ตรี กรมการข้าวประกาศมอบทุนการศึกษาให้บุตรชาวนาที่เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกของสมาคมชาวนา ข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาอีสาน โดยมอบทุนให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 30 ทุน โครงการนี้จัดเพื่อช่วยเหลือชาวนารายย่อยที่มีรายได้น้อย มีบุตรที่มีผลการเรียนดี ประเภททุน ระดับประถมศึกษา-ปริญญาตรี จำนวน 30 ทุน ทุนละ 3,000 บาท คุณสมบัติผู้ขอทุน -เป็นบุตรชาวนาโดยชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) ของชาวนาที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกของสมาคมชาวนา ข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาอีสาน -โดยต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี -กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง อายุไม่เกิน 25 ปี -มีผลการเรียนย้อนหลัง 1 … Continue reading

ม.หัวเฉียว แจกทุนการศึกษา 2558

ม.หัวเฉียว แจกทุนการศึกษา 2558

ม.หัวเฉียว แจกทุนการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้ ปฏิทินการรับสมัคร โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 1. โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 คณะที่เปิดรับสมัคร - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม - คณะศิลปศาสตร์ ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ - คณะบริหารธุรกิจ ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ - คณะนิติศาสตร์ … Continue reading

ด่วนมาก! ทุนก.พ.บุคคลทั่วไปปี 2558

ด่วนมาก! ทุนก.พ.บุคคลทั่วไปปี 2558

ด่วนมาก! ทุนก.พ.บุคคลทั่วไปปี 2558 ข่าวทุน ก.พ. ประจำปี 2558 สำหรับบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญานะคะ (ระดับมัธยมของปีนี้ปิดรับแล้วจ้า) ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ scholar.ocsc.go.th โดยมีทุน 5 ประเภท ดังนี้ 1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 74 ทุน คุณสมบัติ อยู่ป.ตรีปีสุดท้ายหรือจบป.ตรีแล้ว เกรด 2.75 หรือ … Continue reading

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558 กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 2558 กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เปิดรับสมัครโครงการรับตรงจากทั่วประเทศ ทุนเรียนดี สำหรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2558 ที่จะถึงนี้ เปิดรับสมัครทั้งประเภทโควตาและประเภทรับตรง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557 เป็นต้นไป นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ ในรอบที่ 1 แล้ว สามารถสมัครรับทุนได้ในหลักสูตรที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น ส่วนนักเรียนที่ต้องมาในรอบที่ 2 และรอบถัดไป สามารถสมัครเลือกหลักสูตรและสมัครรับทุนในหลักสูตรเดียวกันพร้อมกันได้ ประเภทของทุนเรียนดี ประเภทโควตา มอบทุนจำนวน 95 ทุน ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่อยู่ใน 14 … Continue reading

กต.ประเทศอังกฤษ ให้ทุนป.โท 1500 ทุน

กต.ประเทศอังกฤษ ให้ทุนป.โท 1500 ทุน

กต.ประเทศอังกฤษ ให้ทุนป.โท 1500 ทุน ข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ แจ้งว่า เปิดรับสมัครทุน Chevening ปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1,500 ทุน โดยเป็นทุนในระดับปริญญาโท เพื่อให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรับคำแนะนำ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.chevening.org วันนี้ถึง15 พ.ย. 57 หรือรับข้อมูลในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ วันที่ 1-2 พ.ย 57 จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ชั้น 5 สยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 547-1456 ที่มา: Sanook ข่าวการศึกษา , รับตรง 58 , gat … Continue reading

ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ปี 2014 เปิดรับสมัครแล้ว!

ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ปี 2014 เปิดรับสมัครแล้ว!

ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ปี 2014 เปิดรับสมัครแล้ว! กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป 2 โครงการ ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus ประกอบด้วย 1. EXPERTS4Asia 2nd Cohort (รับสมัครทุกประเภท) 2. EXPERTS SUSTAIN (รับสมัครเฉพาะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป ซึ่งผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครออนไลน์ ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาของยุโรปที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย University of Goettingen, Germany Instituto Superior Técnico (IST), Portugal Uppsala University, Sweden The … Continue reading

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 ป.ตรี ชั้นปี 2-4 เปิดรับสมัครแล้ว

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 ป.ตรี ชั้นปี 2-4 เปิดรับสมัครแล้ว

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 ป.ตรี ชั้นปี 2-4 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2557 สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรีปี 2 – 4 ในประเทศไทย จำนวน 10 ทุน ในสถาบันต่างๆ ดังนี้ จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ และ กฎหมาย เทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนฯพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกในในสาขา … Continue reading

ม.วิกตอเรีย มอบทุน ระดับปริญญาตรี 6 ทุน

ม.วิกตอเรีย มอบทุน ระดับปริญญาตรี 6 ทุน

ม.วิกตอเรีย มอบทุน ระดับปริญญาตรี 6 ทุน มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 6 ทุน แก่นักเรียนในภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนค่าเล่าเรียนปีแรก (ASEAN Undergraduate Tuition Fees) สำหรับปีการศึกษา 2558 เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีศักยภาพความเป็นผู้นำเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษาแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2557 คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน - มีสัญชาติประเทศจากอาเซียน … Continue reading

สกอ.เตรียมความพร้อมเด็กทุนใต้

สกอ.เตรียมความพร้อมเด็กทุนใต้

สกอ.เตรียมความพร้อมเด็กทุนใต้ สกอ. จัดปฐมนิเทศเด็กโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำผู้รับทุนเห็นคุณค่าทุนการศึกษา นำวิชาความรู้ไปพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ช่วยเหลือท้องถิ่น มีสันติสุขทุกชุมชุน (27 ก.ค.) รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวเปิดการปฐมนิเทศและประชุมเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ว่า โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา2557 มีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 69 แห่ง เข้าร่วมสนับสนุนที่นั่ง และให้ทุนค่าเล่าเรียนในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 1,108 ที่นั่ง ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)สนับสนุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร จำนวน 125 ทุน โดยนักศึกษาจะได้เงินคนละ 40,000 บาทต่อปีการศึกษา … Continue reading

WOW เรียนเกาหลี ฟรี!! ได้แล้ววันนี้ ทุกที่ ทุกเมื่อ ทั่วไทย by EDUPAC

WOW เรียนเกาหลี ฟรี!! ได้แล้ววันนี้ ทุกที่ ทุกเมื่อ ทั่วไทย by EDUPAC

WOW เรียนเกาหลี ฟรี!! ได้แล้ววันนี้ ทุกที่ ทุกเมื่อ ทั่วไทยไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไป / นักเรียนนักศึกษา / องค์กรต่างๆ   เป็นอันว่า ทุกคนฟรีหมด ภายใต้แนวคิด “เพราะ เราอยากให้คนไทยทุกคน พูดได้อ่านออก ภาษาเกาหลี” โดย สถาบันสอนภาษา แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศEDUPACแบบจัดเต็ม สอนโดยตรงจากอาจารย์ชาวเกาหลี Yonsei Universityด้วยระบบ online 24hr + SUBTITLE ควบคู่อยู่ตลอดเวลา ทำให้เรียนง่าย และสะดวก** SPECAILสุดๆ เรียนแล้วได้สิทธ์ต่อ ทุน100% เรียนภาษา@KOREA ติดต่อ 028848966 / https://www.facebook.com/edupaclemonde

ทุนการศึกษา Finn College of Business and Tourism June 2014 Scholarship

ทุนการศึกษา Finn College of Business and Tourism June 2014 Scholarship

ด่วน Finn College of Business and Tourism มอบทุนการศึกษา เรียน 2 ปีในประเทศไทย และปีสุดท้ายที่อังกฤษ สนับสนุนทุนการศึกษามูลค่า 250,000 บาท จำนวน 2 ทุน สำหรับนักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียนรอบ 19 มิ.ย.57 นี้ เท่านั้น!!! สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี คณะการจัดการการท่องเที่ยวและบริหารธุรกิจ เรียน 2 ปี ในไทย และ 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ หรือ สิงคโปร และได้รับวุฒิปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่เลือกไปเรียนต่อ เน้นการเรียนรู้และสอบวัดผลจากการปฏิบัติจริง … Continue reading


Page 1 of 3312345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล