WOW เรียนเกาหลี ฟรี!! ได้แล้ววันนี้ ทุกที่ ทุกเมื่อ ทั่วไทย by EDUPAC

WOW เรียนเกาหลี ฟรี!! ได้แล้ววันนี้ ทุกที่ ทุกเมื่อ ทั่วไทย by EDUPAC

WOW เรียนเกาหลี ฟรี!! ได้แล้ววันนี้ ทุกที่ ทุกเมื่อ ทั่วไทยไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไป / นักเรียนนักศึกษา / องค์กรต่างๆ   เป็นอันว่า ทุกคนฟรีหมด ภายใต้แนวคิด “เพราะ เราอยากให้คนไทยทุกคน พูดได้อ่านออก ภาษาเกาหลี” โดย สถาบันสอนภาษา แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศEDUPACแบบจัดเต็ม สอนโดยตรงจากอาจารย์ชาวเกาหลี Yonsei Universityด้วยระบบ online 24hr + SUBTITLE ควบคู่อยู่ตลอดเวลา ทำให้เรียนง่าย และสะดวก** SPECAILสุดๆ เรียนแล้วได้สิทธ์ต่อ ทุน100% เรียนภาษา@KOREA ติดต่อ 028848966 / https://www.facebook.com/edupaclemonde

ทุนการศึกษา Finn College of Business and Tourism June 2014 Scholarship

ทุนการศึกษา Finn College of Business and Tourism June 2014 Scholarship

ด่วน Finn College of Business and Tourism มอบทุนการศึกษา เรียน 2 ปีในประเทศไทย และปีสุดท้ายที่อังกฤษ สนับสนุนทุนการศึกษามูลค่า 250,000 บาท จำนวน 2 ทุน สำหรับนักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียนรอบ 19 มิ.ย.57 นี้ เท่านั้น!!! สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี คณะการจัดการการท่องเที่ยวและบริหารธุรกิจ เรียน 2 ปี ในไทย และ 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ หรือ สิงคโปร และได้รับวุฒิปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่เลือกไปเรียนต่อ เน้นการเรียนรู้และสอบวัดผลจากการปฏิบัติจริง … Continue reading

ทุนการศึกษาเอมสตาร์

ทุนการศึกษาเอมสตาร์

ทุนการศึกษาเอมสตาร์   มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 21 ทุน มูลนิธิเอมสตาร์ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาเอมสตาร์ประจำปี 2556 แก่นักเรียน นักศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์ ที่มีสติปัญญาดีเลิศ มีความใฝ่ฝันในการเรียนรู้ และคุ้นคว้าหาประสบการณ์เพิ่มเติมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 21 ทุน ดังนี้ ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก : สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาตรี … Continue reading

ทุนปริญญาเอก เต็ม 36 ทุน ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ IMT Institute for Advanced Studies Lucca อิตาลี 2014

ทุนปริญญาเอก เต็ม 36 ทุน ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ IMT Institute for Advanced Studies Lucca อิตาลี 2014

ทุนปริญญาเอก เต็ม 36 ทุน ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ IMT Institute for Advanced Studies Lucca อิตาลี 2014 สถาบันวิจัยการศึกษาขั้นสูง หรือ IMT Institute for Advanced Studies Lucca ประเทศอิตาลี มีความประสงค์ เชิญชวนผู้สมัครชาวต่างชาติ สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก รวม 3 ปี โดยให้ทุนการศึกษาถึง 36 ทุน ซึ่งจะเริ่มการศึกษาในเดือนพฤศจิกายน 2014 โดยทุนจะมอบให้ในสาขาวิจัยด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมทางวัฒนธรรม โดยผู้สมัครต้องมีความสนใจใน 8 ขอบเขตการวิจัย ดังนี้ -เศรษฐศาสตร์ … Continue reading

ทุนปริญญาตรี นักเรียนอาเซียน Liverpool John Moores University สหราชอาณาจักร 2014

ทุนปริญญาตรี นักเรียนอาเซียน Liverpool John Moores University สหราชอาณาจักร 2014

ทุนปริญญาตรี นักเรียนอาเซียน Liverpool John Moores University สหราชอาณาจักร 2014 Liverpool John Moores University (LJMU) มหาวิทยาลัยชื่อดังในสหราชอาณาจักร มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนอาเซียน ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ในชื่อทุน John Moores International Undergraduate Scholarships ประจำปี 2014 โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน £6,000 (ประมาณ 312,000 บาท ในปีการศึกษาแรกที่สมัครเข้าศึกษา) ผู้ที่สนใจต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของทางมหาวิทยาลัย และให้ได้รับการตอบรับเข้าเรียนและยื่นทุนก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2014 คุณสมบัติผู้สมัคร : - จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และผ่านการสอบ Foundation และ หลักสูตร A … Continue reading

ก.พ. รับสมัครสอบ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ก.พ. รับสมัครสอบ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ก.พ. รับสมัครสอบ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 สำหรับทุนรัฐบาลฯ ที่เปิดรับสมัครสอบ รวมถึงกำหนดการต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ ประเภททุน ก.พ. ที่เปิดรับสมัครสอบ ทุนตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนพัฒนาอาจารย์) รับสมัครสอบ : ตั้งแต่วันนี้ … Continue reading

ทุนการศึกษา SCG “เด็กช่าง สร้างชาติ” โครงการ SCG Sharing the Dream

ทุนการศึกษา SCG “เด็กช่าง สร้างชาติ” โครงการ SCG Sharing the Dream

ทุนการศึกษา SCG ทุนการศึกษา “เด็กช่าง สร้างชาติ” โครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี สําหรับนักเรียน ม.3 ที่เรียนต่ออาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรม ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าจนสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และมีโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทชั้นนํา โดยมีมูลค่าทุน ดังนี้   1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนดังนี้ ทุนการศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษาละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี จะพิจารณาให้ทุนตามผลการเรียน ดังนี้ เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไปจะได้รับทุน 20,000 บาท … Continue reading

JGSEE ทุนเรียนต่อโท-เอก มอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

JGSEE ทุนเรียนต่อโท-เอก มอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

JGSEE ทุนเรียนต่อโท-เอก มอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 1 ใน 9 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่าง 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาและทุนวิจัย ปริญญาโท 35 ทุน ปริญญาเอก 15 ทุน ในหลักสูตร ดังนี้ International Programs Master of Engineering (M.Eng.), Master of Science (M.Sc.) - … Continue reading

เรียนฟรี 80 ทุน ที่ ม.อินฮา เกาหลีใต้

เรียนฟรี 80 ทุน ที่ ม.อินฮา เกาหลีใต้

เรียนฟรี 80 ทุน ที่ ม.อินฮา เกาหลีใต้ มีข่าวทุนป.โทและเอกภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (Fall semester, 2014) จากมหาวิทยาลัยอินฮาประเทศเกาหลีมาฝากค่ะ   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอินฮา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอินฮาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1958 โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ให้กับสังคม โดยวิธีการเรียนการสอนจะสอดแทรกกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ และปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้ด้วย เพื่อสร้างคนที่ทั้งเก่งและนำความเก่งนั้นไปใช้ให้ถูกทางจนเกิดผลดีต่อสังคมส่วนรวม ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 5 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ Engineering, Natural Science, Humanities & Social Science, Arts & Sports และ Medical Science ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาก็เปิดสอนทั้งระดับปริญญาโทและเอก โดยแบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโท … Continue reading

ม.หอการค้าไทย แจก140 ทุนคนเก่งกีฬา เรียนต่อป.ตรี-ป.โท

ม.หอการค้าไทย แจก140 ทุนคนเก่งกีฬา เรียนต่อป.ตรี-ป.โท

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายในการที่จะช่วยพัฒนาการกีฬาของชาติ โดยสนับสนุน และ ส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ควบคู่ไปกับวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และ ยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้ประจักษ์ต่อสังคมภายนอก โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสามารถทางกีฬาเป็นประจำทุกปี ในปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญา โท โดยจะให้ทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 8 คณะ 47 สาขาวิชาและวิทยาลัยนานาชาติ 4 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร 19 สาขาวิชาทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 140 ทุน ต่อปีแบ่งออกเป็น 1. ลักษณะของการให้ทุน  วิธีการคัดเลือก 1.1 สอบภาคปฏิบัติทักษะกีฬา 80% 1.2 ข้อมูลเบื้องต้นและสัมภาษณ์ … Continue reading

แบงค์กสิกรไทย แจกทุนเรียนป.โท สถาบันในประเทศและต่างประเทศ

แบงค์กสิกรไทย แจกทุนเรียนป.โท สถาบันในประเทศและต่างประเทศ

แบงค์กสิกรไทย แจกทุนเรียนป.โท สถาบันในประเทศและต่างประเทศ         ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และสถาบันในประเทศ จํานวน 11 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 1. ประเภทของทุน ทุนที่1  ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา(ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/  จํานวน3 ทุนตลาดทุน/Financial Engineering หรือ ด้านที่เกี่ยวข้องกับIT) ทุนที่2  ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร(ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/  จํานวน1 ทุนตลาดทุน/Financial Engineering) ทุนที่3  ศึกษา ณ … Continue reading

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014 ทุนปริญญาโทและปริญญาเอกเต็มจำนวนทุกสาขา University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014 University of Melbourne, Australia มีความประสงค์ในการเปิดให้ทุน The Melbourne International Research Scholarships (MIRS) โดยเป็นทุนการศึกษาซึ่งจะมอบให้กับนักเรียนต่างชาติ ในระดับปริญญาโทที่มีการทำวิจัยและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2014 จำนวน 200 ทุน  โดยนักเรียนต่างชาติต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดก็ได้ของทางมหาวิทยาลัย และให้ได้รับการพิจารณาตอบรับเข้าศึกษา หรือพิจารณาให้เป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตรงตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยครับ คุณสมบัติผู้สมัคร : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น โดยต้องได้รับคะแนนระดับเกียรตินิยมหรือดีมาก ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นโดยต้องผ่านการทำวิทยานิพนธ์และมีคะแนนยอดเยี่ยม - สมัครเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นและให้ได้ตอบรับเข้าศึกษา โดยยื่นสมัครทุนวันสุดท้ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2014 มูลค่าทุน : - ค่าครองชีพ$ … Continue reading

เตรียมเปิดมอบทุนโครงการ ก้าวสู่เส้นทางนักบิน กับการบินไทย ปี 57

เตรียมเปิดมอบทุนโครงการ ก้าวสู่เส้นทางนักบิน กับการบินไทย ปี 57

เตรียมเปิดมอบทุนโครงการ ก้าวสู่เส้นทางนักบิน กับการบินไทย ปี 57     “การบินไทย” ประกาศจัดโครงการแนะแนวอาชีพนักบิน “ก้าวสู่เส้นทางนักบิน กับการบินไทย” ประจำปี 2557 โดยโครงการนี้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักบินฝึกหัด “ทุนการบินไทย”  ผู้ที่มีสิทธิสมัครคือ “นักศึกษาปีที่ 3” ที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ใมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น ในปี 2557 นี้ ในหน้าเพจ TG Pilot Recruitment ล่าสุดได้ประกาศสถานที่จัดโครงการแนะแนวไว้ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. มหาวิทยาลัยมหิดล 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7. สำนักงานใหญ่ บมจ.การบินไทยข้อมูลโครงการ (อ้างอิงในปี2556)ปี … Continue reading

ทุนรัฐบาลจีน ปริญญาโท-ปริญญาเอก Shanghai Jiao Tong University 2014

ทุนรัฐบาลจีน ปริญญาโท-ปริญญาเอก Shanghai Jiao Tong University 2014

ทุนรัฐบาลจีน ปริญญาโท-ปริญญาเอก Shanghai Jiao Tong University 2014     เปิดรับแล้วทุนรัฐบาลจีน และทุนรัฐบาลท้องถิ่น Shanghai Jiao Tong University ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2014 หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2014 ใครสนใจมหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้แห่งนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยจ้า เพราะรับเพียงแค่ 30 คน จากทั่วโลก เท่านั้น ! Shanghai Jiao Tong University is pleased to announce the 2014 Chinese Government Scholarship … Continue reading

บัณฑิตวิทยาลัย มข.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น2557พร้อมมีทุนมอบให้

บัณฑิตวิทยาลัย มข.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น2557พร้อมมีทุนมอบให้

บัณฑิตวิทยาลัย มข.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น2557พร้อมมีทุนมอบให้   บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมมีทุนมอบให้อีกหลายประเภท เริ่มสมัครได้ตั้แต่บัดนี้เป็นต้นไป การรับสมัคร -ระดับประกานียบัตร ปริญญาโท -ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาเอก ภาคต้น เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ภาคปลาย เปิดรับวันที่ 1 กันยายน 2557 – 30 ตุลาคม 2557 ในการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทุนมอบให้นักศึกษาในหลายประเภทดังนี้ ข้อมูลทุนการศึกษา   1. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย … Continue reading


Page 1 of 3212345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล