200ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน

200ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน

200ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน   มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATCF)เปิดรับใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2559-2560 นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2559 ในแต่ละปี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATCF)ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะกรรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานงานโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความหมั่นเพียง ขยัน และมีแรงจูงใจสูงเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโดยไม่จำกัดคณะเช่น คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ATCF ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั่วประเทศแล้วกว่า 2,000 ทุน มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้ร่วมระดมกองทุนผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนและกองทุนอีกส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคโดยตรงของบริษัทสมาชิกของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมหลักๆที่จัดประจำทุกปีเพื่อระดมกองทุนคือ Governors Ball Silent Auction, Charity Golf Tournaments และงาน … Continue reading

ทุนให้นักวิจัยไทยประชุมที่อาเซอร์ไบจาน

ทุนให้นักวิจัยไทยประชุมที่อาเซอร์ไบจาน

ทุนให้นักวิจัยไทยประชุมที่อาเซอร์ไบจาน ประกาศรับสมัครนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของไทยเข้าร่วมการประชุม International Scientific-Practical Conference ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “International Cooperation for Improving Agricultural Sciences, Food Security, and Environmental Protection” ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2559 ณ เมือง Ganja สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยมหาวิทยาลัย Azerbaijan State Agricultural University จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจะต้องลงทะเบียนออนไลน์และส่งบทคัดย่องานวิจัย ภายในวันที่ 26 สิงหาคม … Continue reading

ทุนฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่นสำหรับผู้จบม.6-ปวส.

ทุนฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่นสำหรับผู้จบม.6-ปวส.

ทุนฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่นสำหรับผู้จบม.6-ปวส. กรมการจัดหางาน กระทรวงรงงาน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น หรือ IM ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา เพื่อรับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้รับสมัครโดยผ่านองค์กร IM ปี 2559 ครั้งที่ 4 การรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งต่วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2559 ที่สำนักงานหางานเขตกรุงเทพฯพื้นที่ 1-10 และสำนักจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ดูรายละเอียดได้ที่ ไฟล์แนบ ข้อมูลเบื้องต้น ภาพจาก www.wsj.com ที่มา : jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

ชวนนศ.ชิงทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อผู้สูงอายุ

ชวนนศ.ชิงทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อผู้สูงอายุ

ชวนนศ.ชิงทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อผู้สูงอายุ ขอเชิญนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมการประกวด ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อผู้สูงอายุ” ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 285,000 บาท ทีมที่ผ่านเการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 10 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นแบบผลงาน (Model) ทีมละ 25,000 บาท พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากรชื่อดัง คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร 1. ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี 2. ต้องส่งผลงานในรูปแบบบุคคล หรือรูปแบบทีม โดยมีสมาชิกทีมละไม่เกิน 2 คน 3. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ … Continue reading

เปิดให้ทุนเด็กมัธยมชอบวิทย์-เทคโนโลยีลุ้นเรียนฟรีจนจบดอกเตอร์

เปิดให้ทุนเด็กมัธยมชอบวิทย์-เทคโนโลยีลุ้นเรียนฟรีจนจบดอกเตอร์

เปิดให้ทุนเด็กมัธยมชอบวิทย์-เทคโนโลยีลุ้นเรียนฟรีจนจบดอกเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560 ผู้มีสิทธิ์สมัคร  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา โอกาสที่จะได้รับ -เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ -ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ -การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ -สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุน -ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน -มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ(Mentor) -คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพันการรับทุน สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เปิดรับสมัคร วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559 คัดเลือกจากใบสมัคร    เดือนมกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์   … Continue reading

AUA ให้ทุนเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

AUA ให้ทุนเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

AUA ให้ทุนเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ AUA Essay Writing Contest 2016 ชวนนักเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษชิงโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ รางวัลเงินสด จัดโดยโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ)  รางวัล – ผู้ชนะเลิศของแต่ละประเภท จะได้รับโล่ประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ เงินรางวัล 30,000 บาท – ผู้ชนะรางวัลที่ 2 และ 3 ของแต่ละประเภท จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสถานสอนภาษา เอยูเอ พร้อมเงินรางวัล20,000 บาท และ 10,000 บาท – ผู้ชนะรางวัลชมเชย จะได้รับทุนเรียนภาษาอังกฤษจากสถานสอนภาษา เอยูเอ 9 … Continue reading

ทุนชีฟนิ่งจากรัฐบาลอังกฤษเปิดรับถึง 8 พ.ย.นี้

ทุนชีฟนิ่งจากรัฐบาลอังกฤษเปิดรับถึง 8 พ.ย.นี้

ทุนชีฟนิ่งจากรัฐบาลอังกฤษเปิดรับถึง8พ.ย.นี้ ทุนการศึกษาชีฟนิ่งประจำปีการศึกษา 2560/2561 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดยสมัครได้ที่ www.chevening.org/apply ผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาชีฟนิ่งจะต้องเป็นผู้ที่สามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำและมีประวัติการศึกษาที่โดดเด่น โดยจะได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของอังกฤษเป็นเวลา 1 ปีและจะมีโอกาสได้เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่งกว่า 46,000 คนทั่วโลกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญ ในปีการศึกษา 2560/2561 นี้ รัฐบาลอังกฤษจะมอบทุนการศึกษาประมาณ 1,500 ทุนทั่วโลก ทุนการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอังกฤษทุ่มเทเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำของโลกในอนาคต นายไมเคิล สก็อต-ไคลน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชีฟนิ่ง ระบุว่า “ผู้ที่สมัครทุนชีฟนิ่งได้แสดงออกแล้วถึงความเป็นคนมุ่งมั่นและคิดการณ์ไกลซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของ ผู้ได้รับทุนชีฟนิ่ง สิ่งที่ได้รับตอบแทนจากการสมัครทุนชีฟนิ่งเป็นมูลค่าที่ไม่สามารถประเมินได้ ผู้ได้รับทุนไม่เพียงแต่จะได้รับการศึกษาระดับชั้นนำของอังกฤษซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเท่านั้น แต่ยังจะได้ร่วมอยู่ในเครือข่ายระดับโลกอันทรงเกียรติของศิษย์เก่าทุนชีฟนิ่ง ผู้ได้รับทุนจะทั้งได้รับและร่วมสร้างประโยชน์แก่เครือข่ายศิษย์เก่าชีฟนิ่งไปตลอดชีวิต ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่งประจำปี 2560/2561 นี้ และขอสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจได้สมัครหรือแนะนำให้เพื่อนๆสมัครทุนชีฟนิ่งกับเราวันนี้ นี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเลยก็ได้ สิ่งหนึ่งที่ผู้ได้รับทุนชีฟนิ่งที่ผ่านมาทุกคนมีเหมือนกันก็คือ ความมั่นหมายว่าอย่างน้อยขอให้ได้สมัครนั่นเอง” … Continue reading

(150 ทุน) สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

(150 ทุน) สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

(150 ทุน) สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5/ผู้สำเร็จการศึกษาในกลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาเมียนมา ภาษาเวียดนาม และภาษาเขมร รวมทั้งสิ้น 150 ทุน ประกอบด้วย ภาษาญี่ปุ่น 50 ทุน ภาษาเกาหลี 36 ทุน ภาษาฝรั่งเศส 35 ทุน ภาษาเยอรมัน 10 ทุน ภาษารัสเซีย 4 ทุน ภาษาสเปน 10 ทุน … Continue reading

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech สำนักงานพัฒฯาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภายใต้โครงการ TAIST Tokyo Tech พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2559 TAIST-Tokyo Tech เปิดรับทุนการศึกษาใน 3 หลักสูตรคือ 1. วิศวกรรมยานยนต์ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว 3. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน แต่ละหลักสูตรเปิดรับทุน … Continue reading

ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ

ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ

ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวจะสนับสนุนค่าเทอมตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 ปี มูลค่าทุนละ 15,000 หยวน และค่าที่พักให้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเป็นเวลา 1 ปี (พัก 2 คน) มูลค่า 5,600 หยวน/คน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง โดยผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ -เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -มีอายุระหว่าง … Continue reading

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ให้เรียนปริญญาตรี-ปริญญาเอก

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ให้เรียนปริญญาตรี-ปริญญาเอก

ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไน ให้เรียนปริญญาตรี-ปริญญาเอก กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไน ดารุสซาลามมีโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาในบรูไน ดารุสซาลาม ได้แก่ 1. University of Brunei Darussalam (UBD) 2. University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) 3. Institute of Technology Brunei (ITB) หรือ 4. PoliteknikBrunei โดยสถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯจะปิดรับใบสมัครรับทุนการศึกษาใน วันที่ … Continue reading

16 ทุนให้เปล่า อยากเรียนต่อ แต่ไม่มีทุน มาทางนี้เลย!

16 ทุนให้เปล่า อยากเรียนต่อ แต่ไม่มีทุน มาทางนี้เลย!

16 ทุนให้เปล่า อยากเรียนต่อ แต่ไม่มีทุน มาทางนี้เลย!   เฟสบุค Piyanat Soikham ได้โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่อแต่ไม่มีทุนแนะนำให้สมัครทุนเปล่ากันจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นโดยมีข้อความว่า “ง่ายๆ ถ้าไม่อยากใช้ทุน หนีทุน ผมว่าก็ตัดปัญหาไปสมัครทุนให้เปล่า ทุนให้ฟรี ทุนที่ไม่มีข้อผูกมัด ทุนที่เมื่อเรียนจบขับออกจากประเทศโดยทันที และทุนที่ไม่มีเงื่อนไขดีกว่าครับ จริงๆ มีทุนลักษณะนี้อยู่มากมายบนโลกใบนี้ สำหรับผู้ที่รักความอิสระ ผู้ที่อยากโบยบิน ผู้ที่อยากเป็นนักเรียนนอก ผมว่าทางเลือกด้านล่างนี้ ดีกว่าที่จะต้องผูกมัดตัวเองกับทุนใดทุนหนี่งที่พ่วงด้วยความรับผิดชอบ หน้าที่ และภาษีของประเทศนะครับ” 1.ทุนรัฐบาลอินเดีย ให้ตั้งแต่ ตรี โท เอก ในทุกสาขาวิชายกเว้นแพทย์ มีเงินเดือนให้ทุกเดือน พออยู่พอใช้ มีค่าเครื่องบิน มีทริปให้ไปท่องเที่ยวทั่วอินเดียทุกเทอม เจอเพื่อนจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลกที่ได้ทุนมาเหมือนกัน ให้ค่าเทอม เรียนจบกลับไทยทันที … Continue reading

มอบให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 10 ทุนเรียนฟรีนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

มอบให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 10 ทุนเรียนฟรีนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

มอบให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 10 ทุนเรียนฟรีนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2559 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีทุนการศึกษา (ทุนรัตนมงคล) ให้นักศึกษาเรียนฟรี จำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษานี้มอบให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น โดยมอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าปฏิบัติการ พร้อม ipad คุณสมบัติผู้รับทุน -โควตาเรียนดี กิจกรรมเด่น -นักเรียนม.6 เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป -มีความสามารถพิเศษ เช่น การเขียน การพูด การแสดง ศิลปะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอผลงาน … Continue reading

2016 UCAS Scholarship for International Students

2016 UCAS Scholarship for International Students

2016 UCAS Scholarship for International Students I Introduction University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) has set up the UCAS Scholarship for International Students to sponsor young talents all over the world to pursue Master’s or Doctoral degree, attend courses … Continue reading

แบงค์กรุงไทยให้10ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

แบงค์กรุงไทยให้10ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

แบงค์กรุงไทยให้10ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ โดยทุนการศึกษาที่จะมอบให้ในปี 2559 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด ทุนการศึกษาดังกล่าวจะมอบให้เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลการรับสมัคร   อ่านต่อที่ http://www.ktb.co.th/ktb/Download/career/MediaFile_323Announcement2016.pdf เอกสารแนบ Letter of Recommendation ประกาศทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2559 ใบสมัครทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2559   ที่มา  : eduzones ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat … Continue reading


Page 1 of 3512345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล