รับตรง 57 โควตาภูมิภาค คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง 57 โควตาภูมิภาค คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง โควตาภูมิภาค คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557   >> รู้หรือไม่? การรับเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในแต่ละปี มีระบบเดียว คือ #รับตรง เท่านั้น ไม่มีการรับผ่านระบบแอดมิชชัน >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 โควตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.ศิลปากร

รับตรง 57 โควตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.ศิลปากร

รับตรง โควตานักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 >> รู้หรือไม่? การรับเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในแต่ละปี มีระบบเดียว คือ #รับตรง เท่านั้น ไม่มีการรับผ่านระบบแอดมิชชัน >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 โครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

รับตรง 57 โครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

รับตรง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2557    >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รับตรง 57 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รับตรง โควตาและโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2557 โปสเตอร์ข้อมูลการรับสมัคร   รายละเอียดการรับสมัคร ประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละภาคการศึกษา  เงื่อนไขการเป็นนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษ     >> รู้หรือไม่? นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการ #รับตรง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง ไม่โดนตัดสิทธิ์แอดมิชชัน!!! >> Website : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา      

รับตรง 57 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับตรง 57 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2557       >> ข้อมูลการรับนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2557 >> Website : รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 โควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด มท.สุรนารี

รับตรง 57 โควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด มท.สุรนารี

รับตรง โควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557   >> เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร   ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 โควตา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มท.สุรนารี

รับตรง 57 โควตา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มท.สุรนารี

รับตรง โควตาผู้มีความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557 (ไม่ต้องสอบข้อเขียน)       >> เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา  

รับตรง 57 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 57 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์

รับตรง ทั่วประเทศ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 (ไม่ต้องสอบข้อเขียน)   คณะ/สาขา จำนวนที่รับ และคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละสาข        ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ    >> โครงการ #รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 เป็น โครงการที่รับนักเรียน ม.6 ทั่วประเทศ >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> Facebook : งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ที่มา:eduzones … Continue reading

รับตรง 57 ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี

รับตรง 57 ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี

รับตรง ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2557   >> ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับสมัคร >> เกณฑ์การรับสมัคร ติดตามได้เร็วๆนี้ >> Website : โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบ เคลียริ่งเฮ้าส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2557   ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 เพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับตรง 57 เพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557   >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> เข้าสู่ระบบ การรับสมัครออนไลน์ >> Website : การรับสมัครนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง ระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับตรง ระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับตรง ระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ( 4 วิทยาเขต 27 คณะ รับ 4,824 คน )  รายละเอียดการรับเข้าศึกษา  >> รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆ คือ 1. จากเดิมที่เคยเน้น GAT/PAT ครั้งที่ 1 แต่ในปีนี้ เน้นใช้คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ 2. จากเดิมที่แยกโครงการ #รับตรง ออกเป็น 2 ช่องทางหลัก คือ การรับโดยหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย กับ การรับโดยคณะ/โครงการต่างๆ ที่ในแต่ละปีแยกกันรับ … Continue reading

รับตรง 57 แบบพิเศษ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬา

รับตรง 57 แบบพิเศษ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จุฬา

รับตรง แบบพิเศษ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557        >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 แบบพิเศษ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬา

รับตรง 57 แบบพิเศษ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬา

รับตรง แบบพิเศษ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสมัคร >> Website : การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 แบบพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา

รับตรง 57 แบบพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา

รับตรง แบบพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557      >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสมัคร >> Website : การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 56 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

รับตรง 56 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ปีการศึกษา 2556   >> ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร >> Website : มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก   ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา


Page 11 of 19« First...910111213...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล