มหาวิทยาลัยรังสิตจับมือ mInteraction ย้ำจุดยืน สถาบันศึกษาแห่งประสบการณ์

มหาวิทยาลัยรังสิตจับมือ mInteraction ย้ำจุดยืน สถาบันศึกษาแห่งประสบการณ์

มหาวิทยาลัยรังสิต ตอกย้ำจุดยืนสถาบันการศึกษาที่เน้นการให้ความรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยแคมเปญ “พลังแบบไหน…ที่คุณมองหา” เพื่อเชิญชวนและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมมือกับ เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ดิจิทัลเอเยนซี่ภายใต้เครือ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) นำเสนอจุดเด่นของมหาวิทยาลัย คือนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ที่น่าสนใจของคณาจารย์และนักศึกษา มาถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคณะแก่สาธารณชนผ่านทางคลิปวีดีโอ เพื่อแสดงศักยภาพทางการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง เน้นความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ อุปกรณ์การเรียน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา รวมถึงอาคารสถานที่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้รายละเอียดของคณะที่สนใจผ่านทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่นี่…พลังเกิดจากประสบการณ์ เป็นการต่อยอดจุดเด่นกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยรังสิต ในเรื่องของการสอนประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ก่อนตัดสินใจก้าวสู่ช่วงสำคัญของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ : http://rsuexperience.rsu.ac.th ที่มา  : Sanook ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา

5 มหาลัยค่าเทอมแพงที่สุดของไทย

5 มหาลัยค่าเทอมแพงที่สุดของไทย

มหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย มีที่ไหนบ้างแล้วแต่ละแห่งค่าเทอมเท่าไหร่กัน? 5 มหาลัยค่าเทอมแพงที่สุดของไทย   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Assumption University of Thailand (AU) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ “เอแบค” มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาเอกชนก่อตั้งโดยกลุ่มมูลนิธิ ภารดาเซนต์คาเบรียล มีชื่อเสียงในด้านการสอนบริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรที่แพงที่สุดคือ Aeronautic Engineering – Multi-crew Pilot 1,078,550/เทอม   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasart University (TU) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่สองของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 มีชื่อเสียงในด้านการสอนนิติศาสตร์และ รัฐศาสตร์ โดยหลักสูตรที่แพงที่สุดคือ B.Eng. double … Continue reading

มทม.เปิดหลักสูตรใหม่ วิศวเศรษฐกิจดิจิตอล หลักสูตรแรกในเมืองไทย

มทม.เปิดหลักสูตรใหม่ วิศวเศรษฐกิจดิจิตอล หลักสูตรแรกในเมืองไทย

มทม.เปิดหลักสูตรใหม่ วิศวเศรษฐกิจดิจิตอล หลักสูตรแรกในเมืองไทย ม.เทคโนโลยีมหานคร ตอบสนองนโยบายรัฐและตลาดแรงงานที่กำลังผันเป็น ดิจิทัล อีโคโนมี่ อย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร เผยว่า “หลักสูตรวิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นสหวิทยาการทางวิศวกรรมเชิงประยุกต์ หลักสูตรแรกในเมืองไทย! มุ่งเน้นผลิตวิศวกรที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่และเข้าใจหลักการทำธุรกิจควบคู่กัน ผู้ศึกษาทางด้านนี้จะมีองค์ความรู้ในหลายๆ ส่วนบูรณาการเข้าด้วยกันดังนี้ 1.ด้านโทรคมนาคม 2.ด้านคอมพิวเตอร์ 3.ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างหลักสูตร จะมีจำนวนหน่วยกิจรวม 141 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี จำแนกเป็น 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 2 หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต 3 … Continue reading

รับตรง 58 โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

รับตรง 58 โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

รับตรงศิลปากร 58 โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ว ดูรายละเอียด รับตรงศิลปากร 58 พร้อมข้อมูลสาขาวิชาเอเชียศึกษา ศิลปากร รับตรง 58 โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ปฏิทินการรับสมัคร จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับนักศึกษา จำนวน 200 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มภาษา ดังนี้ … Continue reading

เรียนดีเรียนฟรี เรียน นิเทศนิด้า

เรียนดีเรียนฟรี เรียน นิเทศนิด้า

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เรียนดีเรียนฟรี เรียน นิเทศนิด้า โดยมีทุนการศึกษามอบให้สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ซึ่งในการเปิดรับครั้งนี้จะมอบทุนการศึกษาให้ในกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 รายละเอียดการรับสมัคร ระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ ครั้งที่ 3/2558 ตั้งแต่ บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2558 (ในวันเวลาราชการ) กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ตั้งแต่ บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2558 (ในวันเวลาราชการ) ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ การเรียนการสอนภาษาไทย สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ … Continue reading

จบได้บรรจุ! โรงเรียนการไปรษณีย์ รับม.6เรียนต่อ1ปี

จบได้บรรจุ! โรงเรียนการไปรษณีย์ รับม.6เรียนต่อ1ปี

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 จบได้บรรจุ! โรงเรียนการไปรษณีย์ รับม.6เรียนต่อ1ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อัตราเงินเดือน 11,350 บาท เกณฑ์การรับสมัคร คุณวุฒิการศึกษา -สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ (ม.6) -เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (6เทอม) คุณสมบัติของผู้สมัคร -สัญชาติไทย -เพศหญิง โสด เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว – มีอายุไม่ต่ำกว่า … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ด่วน!!

รับตรง 58 รับตรงโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ด่วน!!

รับตรง 2558 รับตรงโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ด่วน!! ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รับตรง 2558 รับตรง 58 รับตรงโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ด่วน!! รับตรง 58 รับตรงโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รับตรง 2558 รับตรง 58 รับตรงโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ด่วน!! คุณสมบัติผู้สมัคร -สัญชาติไทย -อายุระหว่าง 18 – 30 ปี (เกิดระหว่าง 31 มี.ค. 2528 – 1 เม.ย.2540) -เป็นโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย และไม่มีพันธะใด ๆ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ -สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ -มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ … Continue reading

แนะเรียนต่อฟรี อาชีพศัลยแพทย์ โดยแพทย์ดังจากจุฬาฯ

แนะเรียนต่อฟรี อาชีพศัลยแพทย์ โดยแพทย์ดังจากจุฬาฯ

ในระยะหลังนี้ ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง บวกกับจุดแข็งของบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านการทำศัลยกรรมตกแต่งด้วยแล้ว จึงไม่น่ายากที่ประเทศไทยจะกลายเป็น Surgical hub of Asia ที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว แนะเรียนต่อฟรี อาชีพศัลยแพทย์ โดยแพทย์ดังจากจุฬาฯ ในความเป็นจริงแล้ว “ศัลยกรรม” มีขอบข่ายกว้างขวางมาก ไม่เพียงแต่ศัลยกรรมเสริมสวยเท่านั้น นอกจากนั้นยังใช้เพื่อการรักษาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขความพิการแต่กำเนิด, การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุมีบาดแผลที่หน้าและกระดูก เป็นต้น แต่กว่าจะเป็นหมอศัลยกรรมได้นั้นต้องเรียนอะไรมาบ้าง แพทย์ที่จบเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งต่างจากแพทย์ทั่วไปอย่างไร ทำไมต้องเรียนนานกว่าสาขาวิชาอื่น ทำศัลยกรรมอะไรที่คนส่วนมากนึกถึงเป็นอันดับแรก ทำศัลกรรมทั้งที ต้องไปไกลถึงเกาหลีเลยหรือ ชวนน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับวิทยากรพิเศษ คุณหมอวิทูสินี อยู่ดี ศัลยแพทย์ชื่อดังของ BB CLINIC แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ่วงด้วยประสบการณ์ฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศมากมาย … Continue reading

ประกาศผลรับตรง มศว 58 เช็กผลสอบ มศว 58

ประกาศผลรับตรง มศว 58 เช็กผลสอบ มศว 58

ผลรับตรง มศว 58 ล่าสุด มศว ประกาศผลสอบ มศว 58 พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ แล้ว เช็กผลสอบ มศว 58 ได้ที่นี่ ประกาศผลรับตรง มศว 58 เช็กผลสอบ มศว 58 วันที่ 16 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปี 2558 สามารถตรวจผลสอบ มศว 58 ที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th แต่ใครที่อยากไปดูด้วยตนเอง ก็สามารถเดินทางไปดู “ประกาศผล มศว … Continue reading

ไทยแอร์เอเชียเปิดรับ STUDENT PILOT 2015

ไทยแอร์เอเชียเปิดรับ STUDENT PILOT 2015

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เปิดรับสมัคร SP2015 ศิษย์การบินรุ่นที่7 โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.thaiairasia.co.th/pilot ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2558 ไทยแอร์เอเชียเปิดรับ STUDENT PILOT 2015 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย (ไม่จำกัดเพศ) 2. อายุไม่เกิน 28 ปี (ผู้สมัครเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 เป็นต้นไป) 3. พ้นพันธะทางทหาร 4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม. 5. มีสุขภาพแข็งแรง … Continue reading

สัมภาษณ์เรียนต่อที่ UK กับมหาวิทยาลัยชื่อดัง Birkbeck, University of London

สัมภาษณ์เรียนต่อที่ UK กับมหาวิทยาลัยชื่อดัง Birkbeck, University of London

สัมภาษณ์เรียนต่อที่ UK กับมหาวิทยาลัยชื่อดัง Birkbeck, University of London 23 มีนาคม 2558 จัดโดย NC World Education Links สัมภาษณ์เรียนต่อที่ UK กับมหาวิทยาลัยชื่อดัง Birkbeck, University of London ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สถาบันนิวเคมบริดจ์ World Education Links เชิญผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โทและเอก สัมภาษณ์ตรงกับ Mr. David Tupper, Senior International Officer, Birkbeck, University of London … Continue reading

เปิดใหม่ที่แรกที่เดียว! วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ม.หอการค้าไทย – มีทุนให้

เปิดใหม่ที่แรกที่เดียว! วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ม.หอการค้าไทย – มีทุนให้

เปิดใหม่ที่แรกที่เดียว!วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ม.หอการค้าไทย-มีทุนให้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่แรกและที่เดียวของประเทศไทย ที่ตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยและ AEC กำลังเปิดรับสมัครโดยมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้อีกด้วย โดยหลักสูตรวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ (Automotive Business Engineering) เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจยานยนต์ ผู้เรียนสามารถเป็นได้ครบทุกกิจการ ปูพื้นฐานสร้างความรอบรู้ ประกอบการธุรกิจ ตามความสามารถ เรียนในสิ่งที่ได้นำไปประกอบวิชาชีพยานยนต์ได้จริง เป็นได้ทั้งพนักงานที่รอบรู้และพัฒนาในความเป็นผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ไปจนถึงนักลงทุน วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ (Automotive Business Engineering) หลักสูตรแรกของประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ สนใจสมัคร กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ http://engineer.utcc.ac.th/?p=student_apply-form โอกาสกับอนาคตถึงมือท่านแล้ว ทำไมต้องวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ? “เรียนวิศวกรรมศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบวิศวกรนักบริหาร” เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของโลกวันนี้ ล้วนเป็นผลผลิตทางวิศวกรรมชั้นยอดของเหล่าวิศวกรอัจฉริยะ … Continue reading

ประกาศผลสอบรับตรง มธ 58

ประกาศผลสอบรับตรง มธ 58

ประกาศผลสอบรับตรง มธ 58 ผลสอบรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 58 ประกาศแล้ว 5 คณะ 1 สถาบัน ไปเช็กรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รับตรง มธ 58 กันเลย ประกาศผลสอบรับตรง มธ 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 เฉพาะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ที่ www.reg.tu.ac.th  เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผล (รายคน) คลิกที่นี่ … Continue reading

รับตรง 58 ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศผลสอบแล้ว

รับตรง 58 ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศผลสอบแล้ว

รับตรง 58 ล่าสุด ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศผลรับตรงเกษตร 58 แล้ว ดูรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง 58 ม.เกษตรศาสตร์ ได้ที่นี่ รับตรง 58 ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศผลสอบแล้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 แล้ว น้อง ๆ คนไหนที่สอบตรงเกษตร 58 ไว้แล้วยังไม่ได้ตรวจสอบผล อย่ารอช้าค่ะ เข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://admission.ku.ac.th/admission/interview_all ที่มา : Kapook ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงม.เชียงใหม่58 คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน

รับตรง 58 รับตรงม.เชียงใหม่58 คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน

รับตรง 58 รับตรงม.เชียงใหม่58 คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน หลักสูตรสองปริญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.เชียงใหม่58 รับตรง 58 รับตรงม.เชียงใหม่58 รับตรง 2558   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรสองปริญญา คณะเศรษฐศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้   กำหนดการคัดเลือก – รับสมัคร : วันที่ 23 มีนาคม – 6 เมษายน 2558 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10 … Continue reading


Page 11 of 36« First...910111213...2030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล