รับตรง 57 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ

รับตรง 57 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ

รับตรง 57 เปิดปฏิทิน รับตรงกสพท 2557 ,รับตรง 2557, รับตรง 57, รับตรง 57 โควตา, รับตรง โควตา 57, รับตรง57, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,เทคโนโลยีราชมงคล Continue reading

ประกาศผล รับตรง 57 โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ประกาศผล รับตรง 57 โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ประกาศผล รับตรง 57 โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ., มจพ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, รับตรง 57, รับตรง57, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Continue reading

รับตรง 57 ม.อุบลราชธานี รับตรงและโควต้า

รับตรง 57 ม.อุบลราชธานี รับตรงและโควต้า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รับตรงตามพื้นที่ - รับตรงพื้นที่บริการ - รับตรงพื้นที่อีสาน - รับตรงพื้นที่ภาคอื่น รับตรงตามโควตา - โควตาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย - โควตาเรียนดีชนบท - โควตาผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม - โควตาส่งเสริมผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งเเวดล้อม - โควตาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา - โควตาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามเกณฑ์การประเมินของคณะ/หลักสูตร - โควตาพฒนาและส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - โควตาโอลิมปิกวิชาการ - โควตานักกีฬา - โควตาศิลปวัฒนธรรม - โควตาโครงการเรียนล่วงหน้า - โควตาโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน … Continue reading

รับตรง 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557   โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนการรับ คุณสมบัติ แต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ) เกณฑ์การคัดเลือก 1. คะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือ คะแนน GAT และ PAT และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา หรือคะแนน SMART-I ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด 2. การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด กำหนดการ รับสมัคร 11 พฤศจิกายน – 11 … Continue reading

ด่วนที่สุด! รับตรง โควตานักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ

ด่วนที่สุด! รับตรง โควตานักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ

ด่วนที่สุด!!!รับตรง โควตานักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด!!! รับสมัครถึง 20 กันยายน 2556 >> ดาวน์โหลด ระเบียบการ >> ดาวน์โหลด ใบสมัคร >> การรับสมัครและยื่นเอกสาร ที่ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง(สจล.)

รับตรง 57 ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง(สจล.)

รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2557          รายละเอียดการรับสมัคร         >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร >> Website : สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 แบบโควตา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล ลาดกระบัง

รับตรง 57 แบบโควตา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล ลาดกระบัง

รับตรง แบบโควตา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2557   รายละเอียดการรับสมัคร     >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> เข้าสู่ ระบบการรับสมัครออนไลน์ >> Website : สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 แบบโควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง(สจล.)

รับตรง 57 แบบโควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง(สจล.)

รับตรง แบบโควตา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดการรับสมัคร   >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง         ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 รอบที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง 57 รอบที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง รอบที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557     รายละเอียดการรับสมัคร          >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> เข้าสู่ ระบบการรับสมัครออนไลน์ >> Website : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 ม.มหิดล อินเตอร์ 1-15 ตุลาคม นี้

รับตรง 57 ม.มหิดล อินเตอร์ 1-15 ตุลาคม นี้

รับตรง 57 ม.มหิดล อินเตอร์ 1-15 ตุลาคม นี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University International College เปิดรับสมัครสอบตรง (Online Admissions) กำหนดยื่นเอกสารใน วันที่ 1-15 ตุลาคม 2556 ณ หน่วยรับสมัครและจัดสอบ ( Admissions Office ) อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา น้องๆ ที่กำลังเรียน ม. 6 สามารถสมัครสอบได้ ในรอบนี้ … Continue reading

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เช็คเลย!!! รายชื่อและจำนวน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก #รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557  คณะครุศาสตร์ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 – รายชื่อ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 - รายชื่อ คณะทันตแพทยศาสตร์ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง … Continue reading

รับตรง 57 แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับตรง 57 แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 คณะที่เปิดรับ >> คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี >> คณะนิติศาสตร์ >> คณะเศรษฐศาสตร์ >> คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> คณะวิทยาศาสตร์ >> คณะรัฐศาสตร์ >> คณะครุศาสตร์ >> คณะอักษรศาสตร์ >> คณะนิเทศศาสตร์ องค์ประกอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก >> คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คลิกที่นี่ >> คณะนิติศาสตร์ คลิกที่นี่ >> คณะเศรษฐศาสตร์ คลิกที่นี่ >> คณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ >> คณะวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ … Continue reading

รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2557       >> ดาวน์โหลด ระเบียบการและใบสมัคร     ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา  

รับตรง 57 โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง

รับตรง 57 โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง

รับตรง โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2557     รายละเอียดการรับสมัคร     >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร >> Website : สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รับตรง 57 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รับตรง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557    กำหนดการรับสมัคร    >> รายละเอียด การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมทางวิชาการฯ (ODOD) >> เข้าสู่ ระบบการรับสมัครออนไลน์ >> Website : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา


Page 11 of 23« First...910111213...20...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล