6 สาขาวิชาที่เรียนแล้วไม่ตกงานในอเมริกา

6 สาขาวิชาที่เรียนแล้วไม่ตกงานในอเมริกา

6 สาขาวิชาที่เรียนแล้วไม่ตกงานในอเมริกา     โดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยในสหรัฐ ระบุ 6 สาขาวิชาที่ควรค่าแก่การลงทุนเรียน การันตีได้ว่าจบมาแล้ว มีงานทำแถมค่าตอบแทนคุ้ม สำหรับใครก็ตามที่คิดว่าการเรียนต่อมหาวิทยาลัยนั้นเป็นการเสียเงินและเวลา โดยเปล่าประโยชน์นั้น ควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ แต่ถ้าใครคิดอยู่แล้วว่าจะเรียนต่อ ก็ต้องคิดถึงอนาคตว่าสาขาที่เรียนมานั้นจะคุ้มค่ากับการเรียน และมีงานรองรับเมื่อเรียนจบออกมาแล้วหรือไม่ นักวิชาการศูนย์การศึกษาและหางานของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ระบุ ตอนนี้มี 6 สาขาวิชาที่การันตีได้ว่า จบออกมาแล้วสามารถหางานทำได้ และค่าตอบแทนที่ได้รับยังคุ้มค่ากับการเสียเวลาและเงินลงเรียนอีกด้วย ส่วนสาขาที่ว่านี้มี 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. การบัญชี 3. ผู้ช่วยทนาย 4. การบริหารด้านแพทย์และสาธารณสุข 5. การบริหารจัดการเงินและการคลัง 6. การบริหารธุรกิจ โดยสาขาที่กล่าวมานี้สามารถทำเงินให้ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านสองแสนบาทต่อปี ที่มา … Continue reading

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 2557

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 2557

เปิดรับตรง หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   รับตรงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 50 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ - TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ - TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ - TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า … Continue reading

วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ประกาศรับม.6เรียนพยาบาลเริ่ม2ม.ค.นี้

วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ประกาศรับม.6เรียนพยาบาลเริ่ม2ม.ค.นี้

วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ประกาศกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติผู้สมัคร - กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต - เป็นสตรีโสด อายุ 17—20 ปี - มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด - สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล - น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. - ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155  ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2 - ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การรับสมัคร … Continue reading

กองทัพเรือ เปิดรับนักเรียนจ่าทหารเรือ

กองทัพเรือ เปิดรับนักเรียนจ่าทหารเรือ

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร   ๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้อง สังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ … Continue reading

รับตรง 57 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 6-10 ม.ค. นี้

รับตรง 57 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 6-10 ม.ค. นี้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครสอบตรง สมัครได้เลยระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2557 โดยมีหลักสูตรนานาชาติจำนวน 4 สาขาวิชาให้เลือกเรียน ได้แก่ 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน) 4. สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว - รับสาขาละไม่เกิน 25 คน - สอนโดยอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษาทุกวิชา ภาษาไม่ดีเราพัฒนาให้ - สมัคร ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2557 ฟรีค่าใบสมัคร สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัครและจัดสอบ โทร.0-2466-5948 หรือโทรเข้ามือถือ อาจารย์กอล์ฟ … Continue reading

โครงการติวเข้าสาขามัลติมีเดีย หลักสูตรเทียบโอน (มทร.ธัญบุรี)

โครงการติวเข้าสาขามัลติมีเดีย หลักสูตรเทียบโอน (มทร.ธัญบุรี)

โครงการติวเข้าสาขามัลติมีเดีย หลักสูตรเทียบโอน (มทร.ธัญบุรี)       ขอประขาสัมพันธ์ให้กับน้องๆ ปวส. โครงการติวเข้าสาขามัลติมีเดีย Tutormulti – เทียบโอน 57  เปิดรับสมัครน้องๆที่กำลังจะจบระดับ ปวส. และศึกษาจบระดับ ปวส. ที่มีความสนใจต้องการเข้าร่วมโครงการติวเพื่อสอบเข้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรเทียบโอน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยทีมงานรุ่นพี่มัลติเทียบโอน ซึ่งจะเปิดติวในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 17.00 น. (รอบแรก) นะครับ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และจะมีรุ่นพี่ติดต่อกลับไปเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้นะครับ โดยการสมัครจะสมัครผ่านแฟนเพจ Tutormulti – … Continue reading

รับ ม.ปลายเข้าโครงการ Beta Young Entrepreneur เรียนฟรี ม.หอการค้าไทย

รับ ม.ปลายเข้าโครงการ Beta Young Entrepreneur เรียนฟรี ม.หอการค้าไทย

รับ ม.ปลายเข้าโครงการ Beta Young Entrepreneur เรียนฟรี ม.หอการค้าไทย       เปิดรับนักเรียนชั้นม.ปลายเข้าเรียนต่อในโครงการ Beta Young Entrepreneur ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกันระหว่างมูลนิธิสิริวัฒนภักดีโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการปั้นเด็กรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม การเรียนการสอนแตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป ดังนี้ การสนับสนุนทางการเงิน มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการสร้างและบริหารงานธุรกิจจริง มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษา โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาในโครงการ รวมทั้งกิจกรรมในหลักสูตร เมื่อธุรกิจที่นักศึกษาสร้างขี้นมีการขยายตัว และต้องการเงินทุนเพิ่ม มหาวิทยาลัยจะประสานกับสถาบันการเงิน หรือ นักธุรกิจที่สนใจการลงทุนแบบ Venture Capital มารับฟังแผนธุรกิจของนักศึกษา เพื่อเพิ่มการลงทุนต่อยอดธุรกิจในอนาคต คุณสมบัติผู้สมัคร … Continue reading

รับตรง ม.ราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ ปี 57 รอบแรก

รับตรง ม.ราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ ปี 57 รอบแรก

รับตรง ม.ราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ ปี 57 รอบแรก   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบแรก) กำหนดการรับสมัคร • รับสมัคร วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 • สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี … Continue reading

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 57

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 57

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยวิธีสอบตรง เปิดรับสมัคร 2 มกราคม 2557 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะที่เปิดรับ ได้แก่ - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 40 คน - สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 55 คน - สาขาวิชาออกแบบสนเทศสามมิติ 25 คน - สาขาวิชานิเทศศิลป์ 40 คน - สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 40 คน - สาขาวิชการถ่ายภาพ 40 คน - … Continue reading

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจประกาศรับสมัครเข้าเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิตปี2557

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจประกาศรับสมัครเข้าเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิตปี2557

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557  โดยในการรับจะเปิดรับประเภทบุคคลทั่วไปและรับสมัครสำหรับโครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ประเภทบุคคลทั่วไป ที่มา ENN

โรงเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557

โรงเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557

โรงเรียนนายสิบทหารบก สมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557 1. ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุรับราชการเป็นสิบตรีประจำการ เหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของ กองทัพบก 2. หลักสูตรการศึกษา : หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ … Continue reading

กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ)

กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ)

มาแล้วจ้า อัพเดทข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 ทั้วประเทศ  สำหรับวันนี้ มีข่าวรับสมัครน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อโรงเรียนในเครือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั่วประเทศ ที่มีประกาศรับมาแล้วทั้ง ม.1 และ ม.4 ค่ะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีประกาศการรับนักเรียนรับสหศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ พื้นที่บริการของโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีพื้นที่บริการแต่ละโรงเรียน  ดังนี้1.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับนักเรียนในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รับนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา ชุมพร … Continue reading

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57

มากันอีกหนึ่งอัพเดทข่าว รับ ม.1 ม.4  สำหรับวันนี้มีข่าวรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ในเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 มาฝากกันค่ะ      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดรับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ โดยมีโรงเรียนจำนวน 12 โรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ พื้นที่บริการของโรงเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์มีพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้      1.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร รับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ      2.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  รับนักเรียนในจังหวัดยะลา … Continue reading

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57   รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57 คุณสมบัติของผู้สมัคร - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า - มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก จำหน่ายใบสมัคร 6 มกราคม 57- 4 เมษายน 57 รับสมัคร 17 เมษายน – 25 เมษายน 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 1 พฤษภาคม … Continue reading

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557   รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557   หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (4 ปี) รับจำนวน 260 คน - วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ - วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน - วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รับจำนวน 40 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน หลักสูตรระดับอนุปริญญา - สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน รับจำนวน 64 คน - … Continue reading


Page 11 of 26« First...910111213...20...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล