โรงเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557

โรงเรียนนายสิบทหารบก เปิดรับนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557

โรงเรียนนายสิบทหารบก สมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557 1. ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุรับราชการเป็นสิบตรีประจำการ เหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของ กองทัพบก 2. หลักสูตรการศึกษา : หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ … Continue reading

กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ)

กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ)

มาแล้วจ้า อัพเดทข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 ทั้วประเทศ  สำหรับวันนี้ มีข่าวรับสมัครน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อโรงเรียนในเครือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั่วประเทศ ที่มีประกาศรับมาแล้วทั้ง ม.1 และ ม.4 ค่ะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีประกาศการรับนักเรียนรับสหศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ พื้นที่บริการของโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีพื้นที่บริการแต่ละโรงเรียน  ดังนี้1.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับนักเรียนในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รับนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา ชุมพร … Continue reading

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57

มากันอีกหนึ่งอัพเดทข่าว รับ ม.1 ม.4  สำหรับวันนี้มีข่าวรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ในเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 มาฝากกันค่ะ      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดรับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ โดยมีโรงเรียนจำนวน 12 โรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ พื้นที่บริการของโรงเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์มีพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้      1.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร รับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ      2.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  รับนักเรียนในจังหวัดยะลา … Continue reading

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57   รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57 คุณสมบัติของผู้สมัคร - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า - มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก จำหน่ายใบสมัคร 6 มกราคม 57- 4 เมษายน 57 รับสมัคร 17 เมษายน – 25 เมษายน 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 1 พฤษภาคม … Continue reading

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557   รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557   หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (4 ปี) รับจำนวน 260 คน - วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ - วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน - วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รับจำนวน 40 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน หลักสูตรระดับอนุปริญญา - สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน รับจำนวน 64 คน - … Continue reading

PIM Open House ตอน..อนาคตและโอกาสของอาชีพธุรกิจการบิน

PIM Open House ตอน..อนาคตและโอกาสของอาชีพธุรกิจการบิน

PIM Open House ตอน..อนาคตและโอกาสของอาชีพธุรกิจการบิน       สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมงาน PIM Open House “เจาะลึกแนวทางการศึกษาใหม่ Corporate University”    ตอน “อนาคตและโอกาสของอาชีพธุรกิจการบิน”  ในวันที่ 30 มกราคม 2557  เริ่ม 08.30-16.30 น.รับจำนวน 40 ท่านเท่านั้น เรียนรู้รูปแบบการศึกษา Work-based Learning ที่เน้นการเรียนรู้จริงจากสถานประกอบการ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ และศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือการบินไทย สนใจ ! สามารถติดต่อสอบถามที่ คุณอรทัย (กบ) โทรศัพท์หมายเลข 0 … Continue reading

โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี-นาฏศิลป์) ม.แม่โจ้ 2557

โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี-นาฏศิลป์) ม.แม่โจ้ 2557

 โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี-นาฏศิลป์) ม.แม่โจ้ 2557 “โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์)” หลักสูตร 4 ปี  และ 5 ปี และ หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557   คุณสมบัติ - เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ เป็นผู้กำลังศึกษา และ คาดว่าจะเสร็จการศึกษาปี การศึกษา 2556 และจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2557 - GPAX 5 ภาคเรียน … Continue reading

บัณฑิตวิทยาลัย มข.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น2557พร้อมมีทุนมอบให้

บัณฑิตวิทยาลัย มข.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น2557พร้อมมีทุนมอบให้

บัณฑิตวิทยาลัย มข.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น2557พร้อมมีทุนมอบให้   บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมมีทุนมอบให้อีกหลายประเภท เริ่มสมัครได้ตั้แต่บัดนี้เป็นต้นไป การรับสมัคร -ระดับประกานียบัตร ปริญญาโท -ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาเอก ภาคต้น เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ภาคปลาย เปิดรับวันที่ 1 กันยายน 2557 – 30 ตุลาคม 2557 ในการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทุนมอบให้นักศึกษาในหลายประเภทดังนี้ ข้อมูลทุนการศึกษา   1. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย … Continue reading

ม.ขอนแก่น ยกเลิกใช้คะแนนสอบ GAT/PAT รับตรง 57

ม.ขอนแก่น ยกเลิกใช้คะแนนสอบ GAT/PAT รับตรง 57

ม.ขอนแก่น ยกเลิกใช้คะแนนสอบ GAT/PAT รับตรง 57     กำหนดเลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 จากเดิม วันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 เป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 ทำให้มีผลกระทบต่อการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ยกเลิกการนำผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 มาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกฯ รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : ม.ขอนแก่น ยกเลิกใช้คะแนนสอบ GAT/PAT รับตรง 57 ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ จุฬาฯ 2557

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ จุฬาฯ 2557

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ จุฬาฯ 2557   รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 สาขาที่เปิดรับ/จำนวนการรับ  - สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยายนต์ 50 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน 60 คน - สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 60 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 50 คน คุณสมบัติ 1.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ -TOEFL(Paper-based)ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL(Computer-based)ไม่ต่ำกว่า … Continue reading

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) มทจ.พระนครเหนือ 2557

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) มทจ.พระนครเหนือ 2557

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) มทจ.พระนครเหนือ 2557 โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) รับเข้าศึกษาระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส. โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ คณะ/วิทยาลัย กำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กรุงเทพฯ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีวุฒิ ม.6 เพิ่มเติม ดังนี้ - ผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม … Continue reading

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน AEC

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน AEC

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน AEC     10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน AEC 1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 3. มหาวิทยาลัยมาลายา 4. มหาวิทยาลัยมหิดล 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6. มหาวิทยาลัยมาเลเซีย 7. มหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซีย 8. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย 9. มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมาเลเซีย   ขอบคุณ Info : ASTV ผู้จัดการ Infographic

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบกว่า 360 ทุนให้เรียนปริญญาตรี

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบกว่า 360 ทุนให้เรียนปริญญาตรี

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบกว่า 360 ทุนให้เรียนปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในปีการศึกษา 2557 จำนวนกว่า 360 ทุน โดยขณะนี้เริ่มเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนจนถึง 31 มกราคม 2557   ประเภททุน จำนวนทุน รับสมัคร สอบคัดเลือก ทุนเรียนดี ทุนไสว-สนั่น ทุนพระสิทธิธาดา 60 1 – 30 มี.ค. 57 1 เม.ย. 57(สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ทุนตัวแทนจังหวัด 65 โรงเรียนในโครงการเป็นผู้คัดเลือก ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่ 30 1 มี.ค. – … Continue reading

มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยติดอันดับติด 1 ใน 100 ของโลก ว้าว!!

มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยติดอันดับติด 1 ใน 100 ของโลก ว้าว!!

มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยติดอันดับติด 1 ใน 100 ของโลก ว้าว!!     สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษ Times Higher Education ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ จำนวน 100 มหาวิทยาลัย ในชื่อ Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2014 โดยมีกลุ่มประเทศที่ติดกลุ่มในการจัดอันดับทั้งสิ้น 22 ประเทศจากทั่วโลก จากการสำรวจกลุ่มประเทศใน FTSE Group ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกจับตามองถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย    ในการจัดอันดับตามกลุ่มประเทศดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 89 โดยมีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 5 … Continue reading

7 สาขาอาชีพ สำหรับคนเกลียดงานประจำ

7 สาขาอาชีพ สำหรับคนเกลียดงานประจำ

7 สาขาอาชีพ สำหรับคนเกลียดงานประจำ     สวัสดีชาว TLC ทุกคนครับ มองการศึกษาโลก วันนี้ มีข้อมูลดีดีจากกรมแรงงานสหรัฐอเมริกามาฝากอีกแล้วครับ ล่าสุดมีการสำรวจสาขาอาชีพในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่มีแนวโน้มของความเจริญเติบโตในอนาคต โดยจุดเด่นที่พิเศษของสาขาอาชีพเหล่านี้ได้แก่ การที่ต้องออกไปยังสถานที่ต่างๆ สาขาอาชีพบางสาขามีความยืดหยุ่นในเรื่องของช่วงเวลาการทำงาน งานบางอย่างไม่เหมาะกับการนั่งโต๊ะในสำนักงาน และต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบการทำงานด้วยครับ มาดูกันดีกว่าครับ กับ 7 สาขาอาชีพ สำหรับคนเกลียดงานประจำ   อาชีพที่ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสำนักงาน     อาชีพที่ 2 นักวางแผนอีเวนท์ นิทรรศการ และงานประชุม   อาชีพที่ 3 นักดับเพลิง   อาชีพที่ 4 พยาบาลห้องฉุกเฉิน   อาชีพที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้จัดการด้านการประชาสัมพันธ์   … Continue reading


Page 4 of 17« First...23456...10...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล