รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยามหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงมหิดล 58 รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558  รับตรงมหิดล 58 สาขาเกษตรศาสตร์ 58 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558″สาขาเกษตรศาสตร์”เปิดรับสมัครถึง 15 กุมภาพันธ์ 2558 >>> รายละเอียดหลักสูตร >>>> คลิกเลย… >>> กำหนดการรับสมัคร <<< จำนวนที่รับ รวมทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย - โควตาจัหวัดอำนาจเจริญ (เฉพาะผู้ที่ผ่านโครงการค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงพระนครเหนือ 58 รับตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58

รับตรง 58 รับตรงพระนครเหนือ 58 รับตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58

รับตรง 58 รับตรงพระนครเหนือ 58 รับตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58  รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงพระนครเหนือ 58 รับตรง 58 รับตรงพระนครเหนือ 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงพระนครเหนือ 58 รับตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58 สวัสดีค่ะวันนี้เอาข่าวรับตรง เผยระเบียบการรับตรงโดยใช้คะแนน GAT PAT ออกมาแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาปิดท้ายกับอีกหนึ่งพระจอมเกล้าอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เผยระเบียบการรับตรง GAT PAT มาแล้วเหมือนกัน โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ >> คณะที่เปิดรับ - มจพ.กรุงเทพมหานคร * คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ * วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม * วิทยาลัยนานาชาติ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รับตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58

รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รับตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58

รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รับตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58 จัดเต็มเปิดเพิ่มอีก 11 โครงการ เปลี่ยนเป็นใช้คะแนน GAT – PAT และวิชาสามัญ รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงมศว 58  รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงมศว 58 รับตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11 โครงการ สวัสดีค่ะ น้องๆ ถึงแม้ว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกจะเปลี่ยนไปก็ตามแต่ รับตรง 58 ของ มศว ก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิม มีทั้งรับตรงทั่วประเทศที่จะเปิดรับสมัคร 1 ม.ค.-28 ก.พ.58 และก็ยังมี รับตรง-โควตา 58 เพิ่มอีกกว่า … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงจุฬา 58 หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับตรง 58 รับตรงจุฬา 58 หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับตรง 58 รับตรงจุฬา 58 หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครหลายคณะเลยเลยจ้า รับตรง2558  รับตรง 58 รับตรงจุฬา 58  รับตรง 58 รับตรงจุฬา 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงจุฬา 58 หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์) - รับทั้ง ม.6 เทียบเท่า เด็กซิ่ว ทั้งที่เรียนในไทยและต่างประเทศ - มีผลสอบวัดภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ TOEFL, IELTS, SAT I, CU-AAT, CU-TEP โดยจะต้องมีคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด - มีผลสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงบางมด 58 รับตรงโครงการเคลียริ่งเฮ้าส์ 58 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับตรง 58 รับตรงบางมด 58 รับตรงโครงการเคลียริ่งเฮ้าส์ 58 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับตรง 58 รับตรงบางมด 58 รับตรงโครงการเคลียริ่งเฮ้าส์ 58 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงบางมด 58  รับตรง 58 รับตรงบางมด 58 รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงบางมด 58 รับตรงโครงการเคลียริ่งเฮ้าส์ 58 มาแล้วจ้า!!!!ข่าวการรับตรงปี2558 วันนี้เรามีข่าวดีมาบอกกัน โครงการเคลียริ่งเฮ้าส์ 58 (Clearing-house) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เปิดรับเกือบทุกคณะ แต่ว่ามีเพียงคณะเดียวนะคะที่ใช้วิชาสามัญคือคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนคณะอื่นใช้เป็น GPA หรือ GAT PAT แทนค่ะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ >> สาขาที่เปิดรับ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงธรรมศาสตร์ 58  คณะสังคมสงเคราะห์ inter ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 58 รับตรงธรรมศาสตร์ 58 คณะสังคมสงเคราะห์ inter ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 58 รับตรงธรรมศาสตร์ 58 คณะสังคมสงเคราะห์ inter สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา ม.ธรรมศาสตร์  60 ที่นั่ง เท่านั้น!! รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงธรรมศาสตร์ 58 รับบตรง 58 รับตรงธรรมศาสตร์ 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงธรรมศาสตร์ 58 คณะสังคมสงเคราะห์ inter >> คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือ เที่ยบเท่า เกรดเฉลี่ย (GPAX) 2.50 มี GPA ในวิชา คณิตศาสตร์ และ สังคมศึกษาฯ 2.50 สามารถใช้ General … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58  วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันฯ

รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58 วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันฯ

รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58  หลักสูตรนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทนา ซึ่งเปิดรับถึง 5 สาขาน่าสนใจ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงสวนนัน 58 รับตรง 58 รับตรงสวนสุนันทา 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงสวนนัน 58 วิทยาลัยนานาชาติ ►>> หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) - ธุรกิจการบิน - ธุรกิจภัตตาคาร - การจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) - การจัดการทโรงแรมและท่องเที่ยว - ธุรกิจระหว่างประเทศ ►>> คุณสมบัติ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงลาดกระบัง 58 โควตา 58 วิทยาศาสตร์ พระจอมฯ ลาดกระบัง

รับตรง 58 รับตรงลาดกระบัง 58 โควตา 58 วิทยาศาสตร์ พระจอมฯ ลาดกระบัง

รับตรง 58 รับตรงลาดกระบัง 58 โควตา 58 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เปิดรับทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ชุมพร รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงลาดกระบัง 58  รับตรง 58 รับตรงลาดกระบัง 58 โควตา 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 โควตา 58 วิทยาศาสตร์ รับตรงลาดกระบัง 58 >> สาขาที่เปิดรับและจำนวนรับ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กทม.) * สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ รับ 60 ที่นั่ง * สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 80 ที่นั่ง * สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม … Continue reading

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับตรง 58 มอบทุนเรียนพยาบาลฟรี 4 ปี

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับตรง 58 มอบทุนเรียนพยาบาลฟรี 4 ปี

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับตรง 58 มอบทุนเรียนพยาบาลฟรี 4 ปี                  ข่าวดี! สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนคณะพยาบาล เพราะตอนนี้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์กำลังเปิดรับสมัครรับตรง 58 พร้อมมอบทุนเรียนคณะพยาบาลฟรี ตลอด 4 ปี จำนวน 40 ทุนเลยทีเดียว  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ประสานความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ค่ะ โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน ทุนละ 600,000 บาท พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 100,000 … Continue reading

รับตรง 58 ส.ลาดกระบังฯ ทั้งแบบ GAT PAT และจัดสอบเอง

รับตรง 58 ส.ลาดกระบังฯ ทั้งแบบ GAT PAT และจัดสอบเอง

รับตรง 58 ส.ลาดกระบังฯ ทั้งแบบ GAT PAT และจัดสอบเอง             สวัสดีค่ะ ใครที่กำลังมองหารับตรงอยู่ก็เข้ามาถูกที่แล้วค่ะ คลิกเดียวได้ 2 โครงการใหญ่ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลยล่ะค่ะ ทั้งรับตรงโดยใช้คะแนน GAT PAT และรับตรงที่ทางคณะจัดสอบเอง แต่ละโครงการจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ รับตรงใช้ GAT PAT   >> คณะที่เปิดรับ / จำนวนรับ / เกณฑ์คะแนน   >> คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ … Continue reading

รับตรง58 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ปี 58 ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง58 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ปี 58 ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ปี 58 ม.ธรรมศาสตร์   สวัสดีค่ะน้องๆ ก่อนหน้านี้ ม.ธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับตรงผลิตแพทย์เพิ่มฯ และกระจายแพทย์เพื่อชาวชนบท ปี 58 ไปแล้ว ตอนนี้ก็มีรับตรงทางแพทย์มาใหม่อีกแล้วค่ะคือ รับตรงคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ ปี 58 รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ   >> คุณสมบัติผู้สมัคร - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 - ศึกษาในโรงเรียนของจังหวัดยโสธร บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู และปราจีนบุรี - มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดยโสธร บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู และปราจีนบุรี - … Continue reading

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 58 (14 คณะ 1,642 ที่นั่ง)

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 58 (14 คณะ 1,642 ที่นั่ง)

มาแล้ว! รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 58 (14 คณะ 1,642 ที่นั่ง) สวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่รับตรงของ จุฬาฯ, มศว, ม.เกษตรศาสตร์, ม.แม่ฟ้าหลวง ออกมาหมดแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาของรับตรงใหญ่อีกสถาบันที่น้องๆ ตั้งตารอมานาน นั่นก็คือรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งบอกเลยว่ายังจัดหนักและจัดเต็มเหมือนเดิม รายละเอียดเบื้องต้นจากเฟซบุคเพจ “ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์” ได้เปิดเผยมาว่า กำหนดการสมัครรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 เป็นการสมัครออนไลน์เหมือนเดิม และคาดการณ์กันว่ากำหนดการจะไม่ต่างจากปี 57 มกเท่าไหร่นัก ซึ่งรอบนี้จะเปิดรับทั้งหมด 14 คณะ 44 สาขา รวมกว่า … Continue reading

รับตรง 58 วิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TEP,TEPE,AUTO)

รับตรง 58 วิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TEP,TEPE,AUTO)

มาแล้ว!! รับตรง 58 วิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TEP,TEPE,AUTO)   สวัสดีค่ะน้องๆ คราวนี้มีอีกข่าวรับตรงมาฝากกันค่ะ เป็นรับตรงที่บอกเลยว่าใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วอยากเข้าเนี่ยต้องฟิตกันหน่อยแล้ว เพราะครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งโครงการ TEP, TEPE และ AUTO เลยล่ะค่ะ โดยรับตรงครั้งนี้ของ มธ. ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นด้วย และไม่เกี่ยวกับรับตรงใหญ่ด้วย ใครที่สมัครรับตรงใหญ่ไว้ก็สมัครโครงการนี้ได้ค่ะ    แต่ก่อนที่จะไปดูว่ารายละเอียดการรับสมัครเป็นอย่างไร ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกบ้าง เราไปรู้จักกันก่อนดีกว่าค่ะว่าโครงการ TEP, TEPE และ AUTO แต่ละแบบต่างกันอย่างไรบ้าง จะได้เป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจว่าจะเลือกสมัครโครงการไหนดี   โครงการ TEP ชื่อเต็มของ TEP คือ Twinning … Continue reading

รายละเอียดรับตรง 58 มรภ.สวนดุสิต (3,420 ที่นั่ง)

รายละเอียดรับตรง 58 มรภ.สวนดุสิต (3,420 ที่นั่ง)

มาแล้ว!! รายละเอียดรับตรง 58 มรภ.สวนดุสิต (3,420 ที่นั่ง)    สวัสดีค่ะน้องๆ ใครที่พลาดการสอบ GAT PAT หรือ 7 วิชาสามัญไปแล้ว และไม่อยากที่จะหลุดไปถึงรอบแอดมิชชั่น อยากสอบตรงให้มันจบๆ ไปเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะ เพราะยังมีรับตรงที่สอบข้อเขียนอย่างเดียวเหลืออยู่ เตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อมได้เลยค่ะ ซึ่งรับตรงนั้นก็คือ รับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 58 รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ >> คณะ/สาขา ที่เปิดรับและจำนวนรับ   >> ตารางสอบข้อเขียน >> กำหนดการรับสมัครปี 58 - เปิดรับสมัคร 15 ธ.ค.57 – 15 มี.ค.58 - ชำระเงินค่าสมัคร … Continue reading

โควตา รับตรง 58 ม.พะเยา (แพทย์-ทันตะฯ-พยาบาล)

โควตา รับตรง 58 ม.พะเยา (แพทย์-ทันตะฯ-พยาบาล)

โควตา 58 ม.พะเยา (แพทย์-ทันตะฯ-พยาบาล) อัพเดทรวมกันในบทความเดียว เอาใจเด็กสายวิทย์ของน้องๆ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกันแบบเต็มที่ กับ รับตรง 58 คณะแพทย์, ทันตะฯ และพยาบาล ของ ม.พะเยา อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ปล่อยโควตารับตรงออกมาเรื่อยๆ ซึ่งคราวนี้ออกมา 3 โครงการรวด วันเปิดและปิดรับสมัครเป็นวันเดียวกันทั้งหมด คือ 3-20 พ.ย. จำง่ายมากๆ ค่ะ ไปดูรายละเอียดพร้อมๆ กันเลยจ้า   โครงการที่ 1 : รับตรงโครงการรับนิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รับจำนวน 12 คน (แบ่งเป็น เชียงใหม่ 1 คน, เชียงราย 2 … Continue reading


Page 4 of 26« First...23456...1020...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล