รับตรง 58 พยาบาล สวนสุนันทา

รับตรง 58 พยาบาล สวนสุนันทา

รับตรง 58 พยาบาล สวนสุนันทา เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 16 เมษายน 2558 รับตรง2558 รับตรง 58 พยาบาล สวนสุนันทา รับตรง 58 พยาบาล สวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 *** วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ *** มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่บัดนี้ – 16 เมษายน 2558 คุณสมบัติ 1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งงร่างกายและจิตใจ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงม.ราชภัฏอุบล 58 เปิดรับสมัคร 6 ก.พ.นี้

รับตรง 58 รับตรงม.ราชภัฏอุบล 58 เปิดรับสมัคร 6 ก.พ.นี้

รับตรง 58  รับตรง ม.ราชภัฏอุบล 58  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลธานี 58 เปิดรับสมัคร 6 ก.พ.นี้ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรง ม.ราชภัฏอุบล 58        รับตรง 2558 รับตรงม.ราชภัฏอุบล 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558  รับตรงม.ราชภัฏอุบล  58  เปิดรับสมัคร 6 ก.พ.นี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเปิดรับนักเรียนนักศึกษา รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี … Continue reading

รับตรง58 รับตรงม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58 ภาคปกติ

รับตรง58 รับตรงม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58 ภาคปกติ

รับตรง 58 รับตรงม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58 ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58   รับตรง 58 รับตรงม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58 ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกภาคปกติ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 >>>>> กำหนดการรับสมัคร <<<<<     >>>>>รายละเอียดเพิ่มเติ่ม >>>>>คลิกเลย…..   … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงเกษตร 58 กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

รับตรง 58 รับตรงเกษตร 58 กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

รับตรง 58 รับตรงเกษตร 58 กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงเกษตร 58 กําแพงแสน รับตรง 58 รับตรงเกษตร 58 กําแพงแสน รับตรง 2558 รับตรง 2558  รับตรงเกษตร 58 กําแพงแสน รับตรงเกษตร 58 กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ การสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) โดยวิธีรับตรง   วันจันทร์ที่ 29 … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงบางมด 58 โควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ 58

รับตรง 58 รับตรงบางมด 58 โควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ 58

รับตรง 58 รับตรงบางมด 58 โควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ 58 พระจอมเกล้าธนบุรี    รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงบางมด 58 รับตรง 58 รับตรงบางมด 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงบางมด 58 โควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ 58 รับสมัครนักศึกษาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สำหรับผู้ที่เป็นทายาทเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์) รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 >>> ปฏิทินการรับสมัคร <<<   >>> เกณฑ์การรับสมัคร … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงแม่โจ้ 58 รับตรงรอบ2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 58

รับตรง 58 รับตรงแม่โจ้ 58 รับตรงรอบ2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 58

รับตรง 58 รับตรงแม่โจ้ 58 รับตรงรอบ2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 58 โควต้า/โครงการพิเศษแม่โจ้ 58 รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงแม่โจ้ 58 รับตรง 58 รับตรงแม่โจ้ 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงแม่โจ้ 58 รับตรงรอบ2 ระบบรับตรง : ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร 5 ปี (เน้น 2 ภาษา)ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ(ป.โท เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 18,000/ภาคเรียน รับสมัครวันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงพยาบาลกองทัพเรือ 58 ใช้ GAT PAT ด้วยจ้า

รับตรง 58 รับตรงพยาบาลกองทัพเรือ 58 ใช้ GAT PAT ด้วยจ้า

รับตรง 58 รับตรงพยาบาลกองทัพเรือ 58 รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 58 ใช้ GAT PAT  รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงพยาบาลกองทัพเรือ 58  รับตรง 58 รับตรงพยาบาลกองทัพเรือ 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงพยาบาลกองทัพเรือ 58 ใช้ GAT PAT >>> คุณสมบัติผู้สมัคร <<< – สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์-คณิต) – เป็นสตรีโสด อายุ 17-20 ปี – มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด – … Continue reading

รับตรง 58  รับตรง รำไพพรรณี 58 ภาคปกติ ทุกคณะ ด่วน!!

รับตรง 58 รับตรง รำไพพรรณี 58 ภาคปกติ ทุกคณะ ด่วน!!

รับตรง 58  รับตรง รำไพพรรณี 58 ภาคปกติ รับตรงมรภ.รำไพพรรณี ทุกคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับตรง2558 รับตรง 2558  รับตรง รำไพพรรณี 58  รับตรง 58  รับตรง รำไพพรรณี 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558  รับตรง รำไพพรรณี 58 ภาคปกติ58 >>> คณะที่เปิดรับสมัคร <<<< คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี (ต้องวัดแววความเป็นครู) -สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย ภ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยามหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงมหิดล 58 รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558  รับตรงมหิดล 58 สาขาเกษตรศาสตร์ 58 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558″สาขาเกษตรศาสตร์”เปิดรับสมัครถึง 15 กุมภาพันธ์ 2558 >>> รายละเอียดหลักสูตร >>>> คลิกเลย… >>> กำหนดการรับสมัคร <<< จำนวนที่รับ รวมทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย - โควตาจัหวัดอำนาจเจริญ (เฉพาะผู้ที่ผ่านโครงการค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงพระนครเหนือ 58 รับตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58

รับตรง 58 รับตรงพระนครเหนือ 58 รับตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58

รับตรง 58 รับตรงพระนครเหนือ 58 รับตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58  รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงพระนครเหนือ 58 รับตรง 58 รับตรงพระนครเหนือ 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงพระนครเหนือ 58 รับตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58 สวัสดีค่ะวันนี้เอาข่าวรับตรง เผยระเบียบการรับตรงโดยใช้คะแนน GAT PAT ออกมาแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาปิดท้ายกับอีกหนึ่งพระจอมเกล้าอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เผยระเบียบการรับตรง GAT PAT มาแล้วเหมือนกัน โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ >> คณะที่เปิดรับ – มจพ.กรุงเทพมหานคร * คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ * วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม * วิทยาลัยนานาชาติ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รับตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58

รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รับตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58

รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รับตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58 จัดเต็มเปิดเพิ่มอีก 11 โครงการ เปลี่ยนเป็นใช้คะแนน GAT – PAT และวิชาสามัญ รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงมศว 58  รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงมศว 58 รับตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11 โครงการ สวัสดีค่ะ น้องๆ ถึงแม้ว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกจะเปลี่ยนไปก็ตามแต่ รับตรง 58 ของ มศว ก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิม มีทั้งรับตรงทั่วประเทศที่จะเปิดรับสมัคร 1 ม.ค.-28 ก.พ.58 และก็ยังมี รับตรง-โควตา 58 เพิ่มอีกกว่า … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงจุฬา 58 หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับตรง 58 รับตรงจุฬา 58 หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับตรง 58 รับตรงจุฬา 58 หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครหลายคณะเลยเลยจ้า รับตรง2558  รับตรง 58 รับตรงจุฬา 58  รับตรง 58 รับตรงจุฬา 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงจุฬา 58 หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์) – รับทั้ง ม.6 เทียบเท่า เด็กซิ่ว ทั้งที่เรียนในไทยและต่างประเทศ – มีผลสอบวัดภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ TOEFL, IELTS, SAT I, CU-AAT, CU-TEP โดยจะต้องมีคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด – มีผลสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงบางมด 58 รับตรงโครงการเคลียริ่งเฮ้าส์ 58 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับตรง 58 รับตรงบางมด 58 รับตรงโครงการเคลียริ่งเฮ้าส์ 58 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับตรง 58 รับตรงบางมด 58 รับตรงโครงการเคลียริ่งเฮ้าส์ 58 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงบางมด 58  รับตรง 58 รับตรงบางมด 58 รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงบางมด 58 รับตรงโครงการเคลียริ่งเฮ้าส์ 58 มาแล้วจ้า!!!!ข่าวการรับตรงปี2558 วันนี้เรามีข่าวดีมาบอกกัน โครงการเคลียริ่งเฮ้าส์ 58 (Clearing-house) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เปิดรับเกือบทุกคณะ แต่ว่ามีเพียงคณะเดียวนะคะที่ใช้วิชาสามัญคือคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนคณะอื่นใช้เป็น GPA หรือ GAT PAT แทนค่ะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ >> สาขาที่เปิดรับ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงธรรมศาสตร์ 58  คณะสังคมสงเคราะห์ inter ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 58 รับตรงธรรมศาสตร์ 58 คณะสังคมสงเคราะห์ inter ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 58 รับตรงธรรมศาสตร์ 58 คณะสังคมสงเคราะห์ inter สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา ม.ธรรมศาสตร์  60 ที่นั่ง เท่านั้น!! รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงธรรมศาสตร์ 58 รับบตรง 58 รับตรงธรรมศาสตร์ 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงธรรมศาสตร์ 58 คณะสังคมสงเคราะห์ inter >> คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือ เที่ยบเท่า เกรดเฉลี่ย (GPAX) 2.50 มี GPA ในวิชา คณิตศาสตร์ และ สังคมศึกษาฯ 2.50 สามารถใช้ General … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58  วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันฯ

รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58 วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันฯ

รับตรง 58 รับตรงสวนนัน 58  หลักสูตรนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทนา ซึ่งเปิดรับถึง 5 สาขาน่าสนใจ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงสวนนัน 58 รับตรง 58 รับตรงสวนสุนันทา 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงสวนนัน 58 วิทยาลัยนานาชาติ ►>> หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) – ธุรกิจการบิน – ธุรกิจภัตตาคาร – การจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) – การจัดการทโรงแรมและท่องเที่ยว – ธุรกิจระหว่างประเทศ ►>> คุณสมบัติ … Continue reading


Page 4 of 26« First...23456...1020...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล