รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทุน 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทุน 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทุน 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทุน 3โครงการ TEP,TEPE,AUTO คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต รอบแรก:วันที่26 สิงหาคม -10 กันยายน 2559 รอบสอง:วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2559   รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร แบบที่1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทย์-คณิต ทั้งสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ   … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการCPIRD,ODOD คณะแพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการCPIRD,ODOD คณะแพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการCPIRD,ODOD คณะแพทยศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการCPIRD,ODOD คณะแพทยศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 ส่งเอกสารการสมัคร :ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียน :วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสุขภาพจิต :วันที่ 13 มกราคม 2560 ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ … Continue reading

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สมัครด้วยตัวเอง : ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2559   รับตรง 60 เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง ขั้นตอนการสมัคร เข้าเว็บไซต์เลือกประเภทรับตรง เลือกคณะและสาขาที่ต้องการสมัคร กรอบข้อมูล ส่งเอกสารการสมัครพร้อมลงสำเนาถูกต้อง ติดตามเกณฑ์การคัดเลือกในเว็บไซต์   คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการคณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการคณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการคณะศึกษาศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการคณะศึกษาศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 3 -14 ตุลาคม 2559 หรือ สมัครทางไปรษณีย์ : ก่อนวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สอบข้อเขียน :วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา08.30-13.00 น. สอบสัมภาษณ์พร้อมแสดงผลงาน/แฟ้มสะสมงาน : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลสอบ :วันที่ 9 … Continue reading

รับตรง60 วิทยาลัยดุสิตธานี รอบโควตา 4 เทอม

รับตรง60 วิทยาลัยดุสิตธานี รอบโควตา 4 เทอม

รับตรง60 วิทยาลัยดุสิตธานี รอบโควตา 4 เทอม รับตรง60 วิทยาลัยดุสิตธานี รอบโควตา 4 เทอม รับตรง 60 ครั้งที่ 1 (GPAX 4 ภาคเรียน) รับสมัครตั้งแต่นี้ถึง 13 ต.ค.2559 พิจารณาจากผลการเรียน 4 ภาคเรียน ชั้น ม.4-ม.5 ภาคปลาย หรือ ปวช.1-ปวช.2 คะแนน เฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 —————————————————————————————- ประกาศวิทยาลัยดุสิตธานี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปี 2560 ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน (ครั้งที่ 1 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2560 โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2560   รับตรง 60 เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง เปรียบเทียบจำนวนรับ ปี2559 จำนวนรับ 115 ที่นั่ง ปี2560 120 ที่นั่ง รับตรงนี้ตัดสิทธิ์ระบบแอดมิชชั่นนะครับ   คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร สำหรับผู้กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 และสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวนรับ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) รับตรง 60 ในปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการดังกล่าว ดังนี้ 1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 2.มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ >โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) >โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) >โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวนรับทั้งหมด >โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับ 76 คน >โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) >*โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวนรับทั้งหมด > 204 คน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการMOU

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการMOU

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการMOU รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการ MOU รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 15 กันยายน – 6 ตุลาคม 2559 แก้ไขข้อมูลการสมัคร :วันที่ 15 กันยายน – 6 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย :วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 22 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โครงการเพชรตะวันออก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โครงการเพชรตะวันออก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โครงการเพชรตะวันออก รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โครงการเพชรตะวันออก รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน – สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 15 กันยายน- 6 ตุลาคม2559 – แก้ไขข้อมูลการสมัคร :วันที่ 15 กันยายน -6 ตุลาคม 2559 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 18 ตุลาคม 2559 – สอบสัมภาษณ์และร่างกาย :วันที่ 22 ตุลาคม 2559 – … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ตหรือด้วยตัวเอง วันที่ 5 กันยายน -23 ธันวาคม 2559 เวลาปิดรับสมัคร 16.00 น. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9 มกราคม 2560   รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ  25 ที่นั่ง   … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ รับตรง 60 คุณสมบัติที่เปิดรับ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า เฉพาะรับตรงโควตาพิเศษ 28 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 11 คน รับตรง 60 เกณฑ์การคัดเลือก >เกรดเฉลี่ย 3.00 >เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ ไทย อังกฤษและสังคมไม่ต่ำกว่า 3.00 >7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 30 % ยกเว้นภาษาอังกฤษ 40 % และรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 50%   โครงการที่เปิดรับ กลุ่มกาญจนบุรี จำนวนรับ 4 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โควตาทั่วประเทศ รอบที่1และ2

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โควตาทั่วประเทศ รอบที่1และ2

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โควตาทั่วประเทศ รอบที่1และ2 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โควตาทั่วประเทศ รอบที่1และ 2 รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 คูณสมบัติอื่นตามที่คณะและสาขาระบุไว้   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ พร้อมองค์ประกอบของคณะ รูปแบบที่1 ยื่นคะแนนสอบ สมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับ รูปแบบที่2 สอบข้อเขียน สมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับ   จำนวนรับทั้งหมด  2,395 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก รูปแบบที่ 1 ยื่นคะแนนสอบ GAT-PAT และ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุไม่เกิน 25 ปีบริบรูณ์ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต   กรณีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 จบจากแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และสังคมศึกษา ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.75   กรณีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภาคเรียน … Continue reading


Page 4 of 36« First...23456...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล