กำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ประจำปี 2557

กำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ประจำปี 2557

กำหนดการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ประจำปี 2557 กำหนดการรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 – วันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557 (วันซ้อม) วันพฤหัสบดีที่3 กรกฏาคม 2557 (วันรับจริง) วันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2557 (วันรับจริง)   กำหนดการรับปริญญา มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557 – 6 กรกฏาคม 2557 (วันซ้อมย่อย) วันอังคารที่ 8 กรกฏาคม … Continue reading

ประกาศผล ม.วลัยลักษณ์ เช็กผลรับตรงเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ที่นี่

ประกาศผล ม.วลัยลักษณ์ เช็กผลรับตรงเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ที่นี่

ประกาศผล ม.วลัยลักษณ์ เช็กผลรับตรงเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ที่นี่   รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2557 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ ประเภทโควตา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 84 คน ที่จะได้สอบสัมภาษณ์และสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรงคณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 57 คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ และประกาศของทางมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ … Continue reading

ประกาศผลม.บูรพา 57 เช็กผลรับตรง ม.บูรพา 57 ที่นี่

ประกาศผลม.บูรพา 57 เช็กผลรับตรง ม.บูรพา 57 ที่นี่

ประกาศผลม.บูรพา 57 เช็กผลรับตรง ม.บูรพา 57 ที่นี่   รับตรง ม.บูรพา 57 เช็ก ผลรับตรง ม.บูรพา 57 ได้แล้วจ้า ใครที่อยากรู้ ผลรับตรง ม.บูรพา 57 ลองไปดู ประกาศผลม.บูรพา 57 กันเลย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทยอยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามโครงการรับตรงหลากหลายสาขาวิชา รวมไปถึงนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคเดียวกับสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ปี 2557 กันแล้ว โดยสามารถตรวจสอบ ดังนี้  ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง ม.บูรพา 57 คลิกที่นี่  ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง ม.บูรพา 57 … Continue reading

รับตรง มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557

รับตรง มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับตรง มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557   โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 รับจำนวน 140 คน กลุ่มที่ 2 รับจำนวน 60 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร - เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ใช้คะเเนน GAT,PAT   โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับสาขาวิชาละ 5 คน ใน 10 สาขาวิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม … Continue reading

Ads
รับตรง ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

รับตรง ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

รับตรง ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 2,079 คน สาขาที่เปิดรับ - คณะเภสัชศาสตร์ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะเทคโนโลยี - คณะสิิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ - คณะวิทยาการสารสนเทศ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - คณะการบัญชีและการจัดการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง - คณะนิติศาสตร์ - คณะศึกษาศาสตร์ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ - คณะวัฒนธรรมศาสตร์ - … Continue reading

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557   โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวน 175 คน คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า - ใช้คะแนน O-NET,GAT,PAT1,PAT2 กำหนดการ   โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวน 70 คน คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า - ใช้คะแนน O-NET,GAT,PAT กำหนดการ สำนักทะเบียนและประเมินผลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิ๊กเลย รายละเอียด … Continue reading

รับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ) จํานวนรับ จํานวน 30 คน คุณสมบัติ - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือGPAในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 - ใช้คะเเนน O-NET ,GAT ,PAT5 กำหนดการ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 มิถุนายน พ.ศ.2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน 11 มิถุนายน พ.ศ.2557 สอบข้อเขียน … Continue reading

รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว  ปี 2557

รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ปี 2557

รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว  ปี 2557   คุณสมบัติ - เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า - มีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 คะเเนน หรือ 133 (Computer – Based) หรือ - มีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ - มีผลการสอบ TOEIC 550 คะเเนน   กำหนดการ รับสมัคร 3 ก.พ.- … Continue reading

รับตรง มธ. 57 สาขาวิชานโยบายสังคมฯ (นานาชาติ) รอบที่ 3

รับตรง มธ. 57 สาขาวิชานโยบายสังคมฯ (นานาชาติ) รอบที่ 3

รับตรง  มธ. 57 สาขาวิชานโยบายสังคมฯ (นานาชาติ) รอบที่ 3  รับสมัครบุคคลเช้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : รับตรง มธ. 57 สาขาวิชานโยบายสังคมฯ (นานาชาติ) รอบที่ 3  ที่มา : eduzones

รับตรงพิเศษ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ผู้ที่มีความสามารถทางกีฬา 2557

รับตรงพิเศษ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ผู้ที่มีความสามารถทางกีฬา 2557

รับตรงพิเศษ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ผู้ที่มีความสามารถทางกีฬา 2557 โครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน (โดยวิธีพิเศษ)                       ประจำปีการศึกษา 2557 สาขา/จำนนที่เปิดรับ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 23 คน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 11 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 3 คน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 20 คน คณะประมง 2 คน คุณสมบัติ - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 … Continue reading

รับตรง ม.ศิลปากร 57 เอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร์

รับตรง ม.ศิลปากร 57 เอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร์

รับตรง ม.ศิลปากร 57 เอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร์    การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 จํานวน 200 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มภาษา คือ - กลุ่มภาษาเกาหลี 30 คน - กลุ่มภาษาจีน 70 คน - กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 70 คน - กลุ่มภาษาเวียดนาม 30 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร - เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า - ใช้คะแนนสอบ … Continue reading

รับตรง ม.เกษตรฯ กำแพงแสน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 57

รับตรง ม.เกษตรฯ กำแพงแสน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 57

รับตรง ม.เกษตรฯ กำแพงแสน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 57   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) การรับสมัครและอัตราค่าสมัคร - สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ โดยผู้สมัครนําใบสมัครพร้อมเอกสารมายื่นสมัครที่ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อาคาร 11ชั้น 1 โดยเสียค่าสมัครคนละ 300บาท - สมัครทางไปรษณีย์์ … Continue reading

รับตรง 58 เกษตรศาสตร์ โครงการเรียนล่วงหน้า

รับตรง 58 เกษตรศาสตร์ โครงการเรียนล่วงหน้า

รวมโครงการรับตรง-โควตาที่ ม.5 สมัครได้ เมื่อพูดถึงเรื่องการแอดมิชชั่น น้องๆ ก็ต้องคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องก็คงมีเฉพาะ ม. 6 ในปีการศึกษา 2558 เท่านั้น แต่จริงๆ น้องม. 5 ที่จะแอดมิชชั่นปี 2559 ก็สามารถสมัครได้ด้วยนะคะ พี่เมษ์เลยขอรวมโครงการรับตรงที่เด็ก ม. 5 (Admission 59) สมัครได้!! มาฝากกันค่ะ วันนี้เรามาเคลียร์กันให้ชัดทุกข้อสงสัยกันทีละโครงการให้น้องๆ ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะ ใครที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.5 ก็สามารถเริ่มเตรียมตัวกันได้นะคะ เพราะบางโครงการเริ่มรับสมัครน้องๆ เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ชั้น ม. 5 เลยแหละ และถึงแม้ว่าจะยังสมัครรับตรงไม่ได้แต่ก็มีคะแนนหลายอย่างที่สามารถสอบเก็บไว้ได้ค่ะ โดยจะมีอะไรบ้างนั้นตามพี่เมษ์ไปดูพร้อม ๆ กันได้เลยค่ะ 1.โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ … Continue reading

10 ประเภท รับตรง 58 ในปีนี้ ที่จะได้เจอแน่ๆ

10 ประเภท รับตรง 58 ในปีนี้ ที่จะได้เจอแน่ๆ

10 ประเภท รับตรง 58 แม้เด็กแอดมิชชั่น 57 จะยังไม่จบกระบวนการแอดมิชชั่น แต่ พี่มิ้นท์ ต้องรีบตีซี้กับเด็กแอดมิชชั่น 58 แล้วค่ะ (เด็กแอดฯ 58 = น้องๆ ที่กำลังจะขึ้น ม.6 พ.ค.นี้) เพราะจากประสบการณ์ที่เจอมา คือ พอขึ้น ม.6 ปุ๊บ น้องๆ ก็จะงงปั๊บ ไม่รู้ว่าเข้ามหาวิทยาลัยได้กี่วิธี แถมยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับการรับตรงด้วย บางคนก็รู้จักรับตรงแค่ว่า มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษาเอง แต่รายละเอียดลึกๆ อย่าถามนะ เพราะไม่รู้! เพื่อเป็นการปฐมนิเทศเด็กแอดมิชชั่น 58 พี่มิ้นท์ จะมาแนะนำโครงการรับตรงประเภทต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 58 บอกก่อนเลยว่าในแต่ละปีมีรับตรงหลายร้อยโครงการทั่วประเทศให้เลือกสมัคร … Continue reading

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุกหลักสูตร ปริญญาตรี 2 ภาษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุกหลักสูตร ปริญญาตรี 2 ภาษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพรุกหลักสูตรปริญญาตรี 2 ภาษา ชี้แนวทาง Global Gen 3มิติ สู่วิถีอาเซียน 3 มิติ  1) ความรู้ในวิชาชีพเฉพาะด้าน (Professional Knowledge) 2) ความเป็นสากล (Internationalized Mindset, Creativity, and Entrepreneurial Spirit) 3) ทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมสากล (Soft Skills, Life Skills, Human Skills) กรุงเทพวันนี้ – มหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยเด็ก Global-Gen ของไทยส่วนใหญ่มีความเป็นสากล แต่ยังอยู่แค่ในกระบวนการทางความคิด จากผลวิจัยของหลายสถาบันร่วมถึงกรุงเทพโพลล์ชี้ให้เห็นว่าศักยภาพของเด็กไทยยังต้องเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิงทักษะภาษาอังกฤษที่ยังถือว่ารั้งท้ายประเทศในกลุ่มอาเซียน แม้ว่าในปัจจุบันเด็กไทยรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ตื่นตัวกับความเป็นสากล และมีความวิตกกังวลว่าตนเองจะเข้าสู่สากลไม่ได้ … Continue reading


Page 4 of 21« First...23456...1020...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล