หลักสูตร Y-MIE คณะวิศวะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 57

หลักสูตร Y-MIE คณะวิศวะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 57

หลักสูตร Y-MIE คณะวิศวะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 57   อ.ดร.ชยธัช เผือกสามัญ ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม โครงการผู้บริหารระดับต้น (Y-MIE) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งข่าวการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม โครงการสำหรับผู้บริหารระดับต้น (Y-MIE) มีลักษณะการเรียนการสอนมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาเรียนในตอนเย็น วันอังคารถึงพฤหัส 18.00-21.00 น. ที่กรุงเทพ หรือว่าที่ มจพ. และนอกจานั้น ก็มี X-MIE เรียนวันเสาร์ –อาทิตย์ 9.00-16.00 น. และในหลักสูตร X-MIE ยังมีเปิดที่ … Continue reading

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม   วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม มอบประกาศนีบัตรแก่ศิษย์การบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนมจัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางบินและมอบประกาศนีบัตร แก่ศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 9 (CPL-09) และหลักสูตรนักบินผู้ช่วย รุ่นที่ 5 (MPL-05)     คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน) 1. อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 2. ถือ MEDICAL CERTIFICATE CLASS 1 3. มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบินและกฎหมายการบินทั่ว ๆ ไป 4. ประสบการณ์ชั่วโมงบิน 4.1 จะต้องมีชั่วโมงบินรวมไม่ต่ำกว่า 200 … Continue reading

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014 ทุนปริญญาโทและปริญญาเอกเต็มจำนวนทุกสาขา University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014 University of Melbourne, Australia มีความประสงค์ในการเปิดให้ทุน The Melbourne International Research Scholarships (MIRS) โดยเป็นทุนการศึกษาซึ่งจะมอบให้กับนักเรียนต่างชาติ ในระดับปริญญาโทที่มีการทำวิจัยและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2014 จำนวน 200 ทุน  โดยนักเรียนต่างชาติต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดก็ได้ของทางมหาวิทยาลัย และให้ได้รับการพิจารณาตอบรับเข้าศึกษา หรือพิจารณาให้เป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตรงตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยครับ คุณสมบัติผู้สมัคร : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น โดยต้องได้รับคะแนนระดับเกียรตินิยมหรือดีมาก ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นโดยต้องผ่านการทำวิทยานิพนธ์และมีคะแนนยอดเยี่ยม - สมัครเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นและให้ได้ตอบรับเข้าศึกษา โดยยื่นสมัครทุนวันสุดท้ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2014 มูลค่าทุน : - ค่าครองชีพ$ … Continue reading

10 สุดยอดอันดับมหาวิทยาลัยจีน 2014

10 สุดยอดอันดับมหาวิทยาลัยจีน 2014

10 สุดยอดอันดับมหาวิทยาลัยจีน 2014 หนีห่าว !! สวัสดีชาว education TLC ทุกคน ขอต้อนรับตรุษจีนปีม้าด้วยบทความพิเศษล่าสุด จากการเผยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดยเว็บไซต์  www.4icu.org ซึ่งได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมจากการที่มีคนเข้าไปใช้บริการข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกครับ เพื่อให้เป็นการเข้ากับบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนและช่วงของการรับสมัครทุนรัฐบาลจีนตอนนี้ ทีมงานได้รวบรวม 10 อันดับมหาวิทยาลัยจีนมาฝากทุกคนกันครับ มาดูกันดีกว่าครับว่า 10 สุดยอดมหาวิทยาลัยจีน 2014 ที่มีคนจากทั่วโลกเข้าไปใช้บริการสืบค้นข้อมูลการรับสมัคร งานวิชาการและงานวิจัย มีมหาวิทยาลัยไหนกันบ้าง ตามมาดูกันเลยจ้า !!     10 สุดยอดอันดับมหาวิทยาลัยจีน 2014 อันดับ 10 มหาวิทยาลัยเซี๊ยะเหมิน (Xiamen University) ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่นี่ อันดับ 9 มหาวิทยาลัยทงจี (Tongji University) ค้นหาหลักสูตรการเรียนที่นี่ อันดับ 8 … Continue reading

รับตรง แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2557

รับตรง แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2557

รับตรง แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2557 รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557   คุณสมบัติ - เป็นผู้ที่สำเร็จ หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ - ใช้ผลการสอบ O-net 5 กลุ่มสาระวิชา และผลการสอบวิชาการ 7 วิชา   กำหนดการ - รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 มีนาคม – 4 เมษายน 2557 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ … Continue reading

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารฯ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารฯ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

รับตรง สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557 รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ(โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ   คุณสมบัติ - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว … Continue reading

กำหนดการใหม่ รับตรง โควตาเรียนดี สถาปัตย์ฯ ลาดกระบัง 57

กำหนดการใหม่ รับตรง โควตาเรียนดี สถาปัตย์ฯ ลาดกระบัง 57

กำหนดการใหม่ รับตรง โควตาเรียนดี สถาปัตย์ฯ ลาดกระบัง 57         เนื่องจากได้เลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ซึ่งทำให้ผลกระทบต่อกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงขอแก้ไขระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2557   ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th    

10 อันดับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ปี 2013

10 อันดับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ปี 2013

10 อันดับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ปี 2013 จัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในอาเซียน (AEC) ปี 2013  โดยประเทศสิงคโปร์ อยู่อันดับ 1 และ 2 ส่วนอันดับ 3 เป็นของมหาวิทยาลัยในมาเลเชีย  และประเทศไทยของเราอยู่ที่อันดับ 4-5 ค่ีะ ตามมาด้วย มาเลเชีย  อินโดนีเชีย และฟิลิปปินส์   ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th      

ประกาศรับตรง นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ปี 2557

ประกาศรับตรง นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ปี 2557

ประกาศรับตรง นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ปี 2557   ประกาศรับตรง นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ปี 2557 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2557 รับสมัครทั้งประเภท บุคคลทั่วไป และโครงการบุตรข้าราชการตำรวจ และผู้มีคุณสมบัติ ทั้งชายและหญิง คุณสมบัติทั่วไป 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2.มีผลคะแนนการสอบ GAT PAT1 และPAT2 3.ในกรณีเป็นหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ในกรณีเป็นชาย ต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร … Continue reading

รับตรง หลักสูตรพยาบาล ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 2557

รับตรง หลักสูตรพยาบาล ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 2557

 รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557 ด้วยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษา 4 ปี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้   1. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา รับนักศึกษาจำนวน 120 คน   2. คุณสมบัติผู้สมัคร - อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา - ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ - เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ - … Continue reading

ศึกษาต่ออเมริกา งาน Education USA Fairs 2014

ศึกษาต่ออเมริกา งาน Education USA Fairs 2014

ศึกษาต่ออเมริกา สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อ ต้องไม่พลาดงานนี้ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่ เชิญท่านร่วมมหกรรมการศึกษา EducationUSA Fairs 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นด้วยกัน 2 ครั้ง คือ วันพฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 57 (เชียงใหม่) ที่ห้องบอลรูม โรงแรม Shangri-La การเสวนาเวลา 16:00-17:30 น. นิทรรศการศึกษาต่อเวลา 17:30-20:00 น. วันเสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 57 (กรุงเทพฯ) ที่ห้องบอลรูม โรงแรม Renaissance ราชประสงค์ (สถานีรถไฟฟ้าชิดลม ทางออกที่ 2) … Continue reading

เรียนอะไรดี เรียนอะไรจึงจะรุ่ง ดีที่สุด

เรียนอะไรดี เรียนอะไรจึงจะรุ่ง ดีที่สุด

เรียนอะไรดี เรียนอะไรจึงจะรุ่ง ดีที่สุด เรียนอะไรดีที่เหมาะกับตัวเอง เรียนอะไรดีมีงานทํา เรียนอะไรไม่ตกงาน ค้นหาตัวเอง เรียนคณะอะไรดี เรียนอะไรหางานง่าย เรียนอาชีพอะไรดี เรียนอะไรดี เรียนอะไรจึงจะรุ่ง  ดีที่สุด จากผลสำรวจต่างๆ ที่แสดงว่า ประเทศไทยของเราก็เหมือนกับนานาประเทศทั่วโลก ที่ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและทักษะในทุกระดับการศึกษา เพราะฉะนั้นใครที่ไม่สามารถเรียนหนังสือจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ก็ไม่ต้องกังวล เรียนอะไรก็ได้ แต่ขอให้เก่งจริงในสาขานั้น   ใครที่มักตกงาน ? รศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุขได้ติดตามตัวเลขอัตราคนว่างงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติและจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงเวลา 23 ปีที่ผ่านมา ในบรรดาผู้ที่ไม่มีงานทำทั่วประเทศ พบว่า ในปี 2555 เรียนอะไรดีที่สุด เรียนอกลุ่มที่ไม่มีงานทำมากที่สุดคือ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนอะไรดีที่สุด เรียนอรองลงมา คือ ผู้ที่จบการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง … Continue reading

6 สาขาวิชาที่เรียนแล้วไม่ตกงานในอเมริกา

6 สาขาวิชาที่เรียนแล้วไม่ตกงานในอเมริกา

6 สาขาวิชาที่เรียนแล้วไม่ตกงานในอเมริกา     โดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยในสหรัฐ ระบุ 6 สาขาวิชาที่ควรค่าแก่การลงทุนเรียน การันตีได้ว่าจบมาแล้ว มีงานทำแถมค่าตอบแทนคุ้ม สำหรับใครก็ตามที่คิดว่าการเรียนต่อมหาวิทยาลัยนั้นเป็นการเสียเงินและเวลา โดยเปล่าประโยชน์นั้น ควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ แต่ถ้าใครคิดอยู่แล้วว่าจะเรียนต่อ ก็ต้องคิดถึงอนาคตว่าสาขาที่เรียนมานั้นจะคุ้มค่ากับการเรียน และมีงานรองรับเมื่อเรียนจบออกมาแล้วหรือไม่ นักวิชาการศูนย์การศึกษาและหางานของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ระบุ ตอนนี้มี 6 สาขาวิชาที่การันตีได้ว่า จบออกมาแล้วสามารถหางานทำได้ และค่าตอบแทนที่ได้รับยังคุ้มค่ากับการเสียเวลาและเงินลงเรียนอีกด้วย ส่วนสาขาที่ว่านี้มี 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. การบัญชี 3. ผู้ช่วยทนาย 4. การบริหารด้านแพทย์และสาธารณสุข 5. การบริหารจัดการเงินและการคลัง 6. การบริหารธุรกิจ โดยสาขาที่กล่าวมานี้สามารถทำเงินให้ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านสองแสนบาทต่อปี ที่มา … Continue reading

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 2557

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 2557

เปิดรับตรง หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   รับตรงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 50 คน คุณสมบัติ - กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ - TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ - TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ - TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า … Continue reading

วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ประกาศรับม.6เรียนพยาบาลเริ่ม2ม.ค.นี้

วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ประกาศรับม.6เรียนพยาบาลเริ่ม2ม.ค.นี้

วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ประกาศกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติผู้สมัคร - กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต - เป็นสตรีโสด อายุ 17—20 ปี - มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด - สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล - น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. - ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155  ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2 - ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การรับสมัคร … Continue reading


Page 5 of 20« First...34567...1020...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล