รับตรง 58 โครงการเพชรในตม 58 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58

รับตรง 58 โครงการเพชรในตม 58 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58

รับตรง 58 โครงการเพชรในตม 58  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 โครงการเพชรในตม 58 รับตรง 58 โครงการเพชรในตม มศว รับตรง 2558 รับตรง 2558 โครงการเพชรในตม 58  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558 โดยใช้ผลการสอบ GAT และ PAT … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาประกอบการเชิงนิเวศฯ วิทยาเขตนครสวรรค์

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาประกอบการเชิงนิเวศฯ วิทยาเขตนครสวรรค์

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาประกอบการเชิงนิเวศฯ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงมหิดล 58 รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาประกอบการเชิงนิเวศฯ รับตรง 2558 รับตรง 2558  รับตรงมหิดล 58 สาขาประกอบการเชิงนิเวศฯ วิทยาเขตนครสวรรค์ รับตรงมหิดล 58 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 58 เปิดรับสมัคร 12 ม.ค. ถึง 28 ก.พ. 58 หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม Bachelor of … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58  คณะพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล

รับตรง 58 รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58 คณะพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล

รับตรง 58 รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58  คณะพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล  รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58 รับตรง 58 รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558  รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58  คณะพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 85 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงม.หัวเฉียว58 วิทยศาสตร์สุขภาพ ก่อน Admission ครั้งที่2

รับตรง 58 รับตรงม.หัวเฉียว58 วิทยศาสตร์สุขภาพ ก่อน Admission ครั้งที่2

รับตรง 58  รับตรงม.หัวเฉียว58 สายวิทยศาสตร์สุขภาพ  รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2  รับตรง 2558 รับตรง 58  รับตรงม.หัวเฉียว58 รับตรง 58 รับตรงม.หัวเฉียว58 สายวิทยศาสตร์สุขภาพ รับตรง 2558  รับตรง 2558  รับตรงม.หัวเฉียว58  สายวิทยศาสตร์สุขภาพ รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2-2558 ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/PAT คณะสายวิทยาศาสตร์ วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2558 คณะอื่นๆ วันที่ 11 มีนาคม – 29 … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงสงขลานครินทร์ 58 Update 7 โครงการรับตรง มอ.

รับตรง 58 รับตรงสงขลานครินทร์ 58 Update 7 โครงการรับตรง มอ.

รับตรง 58 รับตรงสงขลานครินทร์ 58 Update 7 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ 58 รับตรง 2558 รับตรง 58 รับตรงสงขลานครินทร์ 58 รับตรง 58 รับตรงสงขลานครินทร์ 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงสงขลานครินทร์ 58 Update 7 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  โครงการรับตรงเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)     Annoucement Direct Enrollment Channel for Thai and International Sudents with English … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงมช 58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ(วิชาสามัญ)ม.เชียงใหม่

รับตรง 58 รับตรงมช 58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ(วิชาสามัญ)ม.เชียงใหม่

รับตรง 58 รับตรงมช 58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ) ม.เชียงใหม่ 58 เปิดรับ 21-27 ก.พ. นี้ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงมช 58 รับตรง 58  รับตรงมช 58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ) รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงมช 58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ) ม.เชียงใหม่ 58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ. … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รวมรับตรง มศว58 ไม่ต้องใช้ GAT – PAT

รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รวมรับตรง มศว58 ไม่ต้องใช้ GAT – PAT

รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รวมรับตรง มศว58 รับตรง 8 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ต้องใช้ GAT – PAT รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงมศว 58 รับตรง 58  รับตรงมศว 58 รวมรับตรง มศว58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงมศว 58 รวมรับตรง มศว58 รับตรง 8 โครงการ ไม่ต้องใช้ GAT – PAT สมัครพร้อมกัน 19 ม.ค. … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงเกษตร ศรีราชา 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง 58 รับตรงเกษตร ศรีราชา 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง 58  รับตรงเกษตร ศรีราชา 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับตรง2558 รับตรง 2558  รับตรงเกษตร ศรีราชา 58 รับตรง 58  รับตรงเกษตร ศรีราชา 58  รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงเกษตร ศรีราชา 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับตรงเกษตร ศรีราชา 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้ กำหนดการคัดเลือก>>>> หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ>>>> - ภาคปกติ จำนวน … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงม.สยาม58 คณะแพทยศาสตร์ 58 มหาวิทยาลัยสยาม

รับตรง 58 รับตรงม.สยาม58 คณะแพทยศาสตร์ 58 มหาวิทยาลัยสยาม

รับตรง 58 รับตรงม.สยาม58 คณะแพทยศาสตร์ 58 มหาวิทยาลัยสยาม 58  รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.สยาม58 รับตรง 58 รับตรงม.สยาม58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.สยาม58 คณะแพทยศาสตร์ 58 มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กำหนดการคัดเลือก>>>>> จำนวนที่รับ>>>>> – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 24 คน  คุณสมบัติผู้สมัคร>>>>> – กำลังศึกษา ม.6 หรือ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงศิลปากร 58 สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตอล

รับตรง 58 รับตรงศิลปากร 58 สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตอล

รับตรง 58 รับตรงศิลปากร 58 สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตอล 58  มหาวิทยาลัยศิลปากร 58  รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงศิลปากร 58  รับตรง 2558 รับตรงศิลปากร 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงศิลปากร 58 สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตอล 58 สวัสดีค่ะ วันนี้มีอีกหนึ่งโครงการรับตรงน่าสนใจมากฝากกันกับ หลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตอล ม.ศิลปากร (International College) แต่โครงการนี้จะกำหนดรายละเอียดไว้อย่างไรบ้าง ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ นอกจากจะมีโครงการเปิดรับสำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรีแล้ว สำหรับคนที่มองหาที่เรียนต่อในระดับปริญญาโทก็เปิดรับสมัครอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องท่องเที่ยว และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศด้วยนะคะ … Continue reading

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี – ป. โท

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี – ป. โท

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี – ป. โท สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปริญญาตรี และอนุปริญญา รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management) (4 ปี) จำนวนรับ 260 คน ประกอบด้วย 3 … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงม.ขอนแก่น58 วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ

รับตรง 58 รับตรงม.ขอนแก่น58 วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ

รับตรง 58  รับตรงม.ขอนแก่น58  วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ 58  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีสอบข้อเขียน รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.ขอนแก่น58  รับตรง 2558 รับตรงม.ขอนแก่น58 รับตรง 2558 รับตรง 2558  รับตรงม.ขอนแก่น58  รับตรงม.ขอนแก่น58 วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ รับสมัครโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร รอบแรก 6 มกราคม ถึง 2 มีนาคม 2558 โดยวิธีสอบข้อเขียน สาขาที่เปิดรับสมัคร – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – … Continue reading

รับตรง 58 พยาบาล สวนสุนันทา

รับตรง 58 พยาบาล สวนสุนันทา

รับตรง 58 พยาบาล สวนสุนันทา เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 16 เมษายน 2558 รับตรง2558 รับตรง 58 พยาบาล สวนสุนันทา รับตรง 58 พยาบาล สวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 *** วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ *** มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่บัดนี้ – 16 เมษายน 2558 คุณสมบัติ 1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งงร่างกายและจิตใจ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงม.ราชภัฏอุบล 58 เปิดรับสมัคร 6 ก.พ.นี้

รับตรง 58 รับตรงม.ราชภัฏอุบล 58 เปิดรับสมัคร 6 ก.พ.นี้

รับตรง 58  รับตรง ม.ราชภัฏอุบล 58  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลธานี 58 เปิดรับสมัคร 6 ก.พ.นี้ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรง ม.ราชภัฏอุบล 58        รับตรง 2558 รับตรงม.ราชภัฏอุบล 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558  รับตรงม.ราชภัฏอุบล  58  เปิดรับสมัคร 6 ก.พ.นี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเปิดรับนักเรียนนักศึกษา รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี … Continue reading

รับตรง58 รับตรงม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58 ภาคปกติ

รับตรง58 รับตรงม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58 ภาคปกติ

รับตรง 58 รับตรงม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58 ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58   รับตรง 58 รับตรงม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.ราชภัฏเชียงใหม่ 58 ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกภาคปกติ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 >>>>> กำหนดการรับสมัคร <<<<<     >>>>>รายละเอียดเพิ่มเติ่ม >>>>>คลิกเลย…..   … Continue reading


Page 5 of 28« First...34567...1020...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล