ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559

gat pat 59 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ตรวจสอบคะแนนสูงสุด – ต่ำสุด ที่ทาง สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่2/2559

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559

GAT-PAT-59

เช็คผลคะแนนได้ 2 วิธี ดังนี้

– ระบบ GAT/PAT Click
– ระบบ E-Score Click

 

 

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดและคะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชา ดังนี้

 • GAT ความถนัดทั่วไป เต็ม 300 สูงสุด 297.50 ต่ำสุด 2.50 เฉลี่ย 153.81,
 • GAT ตอนที่ 1 เต็ม 150 สูงสุด 150 ต่ำสุด 0 คะแนน เฉลี่ย 108.70,
 • GAT 2 เต็ม 150 สูงสุด 147.50 ต่ำสุด 0 เฉลี่ย 45.14, PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เต็ม 300 สูงสุด 292 ต่ำสุด 0 เฉลี่ย 46.03
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เต็ม 300 สูงสุด 210 ต่ำสุด 12 เฉลี่ย 74.81
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เต็ม 300 สูงสุด 258 ต่ำสุด 20 เฉลี่ย 88.67
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เต็ม 300 สูงสุด 253 ต่ำสุด 6 เฉลี่ย 92.71
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เต็ม 300 สูงสุด 250 ต่ำสุด 0 เฉลี่ย 146.45
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เต็ม 300 สูงสุด 241.50 ต่ำสุด 28 เฉลี่ย 148.60
 • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส เต็ม 300 สูงสุด 288 ต่ำสุด 39 เฉลี่ย 93.51
 • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน เต็ม 300 สูงสุด 282 ต่ำสุด 42 เฉลี่ย 88.12
 • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เต็ม 300 สูงสุด 300 ต่ำสุด 30 เฉลี่ย 113.25
 • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน เต็ม 300 สูงสุด 291 ต่ำสุด 30 เฉลี่ย 99.12
 • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ เต็ม 300 สูงสุด 216 ต่ำสุด 36 เฉลี่ย 82.27
 • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เต็ม 300 สูงสุด 300 ต่ำสุด 36 เฉลี่ย 90.15

วิชาที่มีคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

 • PAT 7.3 ได้คะแนนเต็ม 300
 • PAT 7.6 ได้คะแนนเต็ม 300
 • คะแนน GAT ความถนัดทั่วไป คะแนนสูงสุด 297.50 คะแนน
 • GAT ตอนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การแก้โจทย์ปัญหา ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน จำนวน 16,664 คน
 • GAT ตอนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุด 147.50 คะแนน
 • PAT 1 คะแนนสูงสุด 292 คะแนนและ
 • PAT 7.1 คะแนนสูงสุด 288 คะแนน ส่วนวิชาที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ศูนย์คะแนน เป็นผู้เข้าสอบที่ทำข้อสอบไม่ครบทุกข้อ และตอบไม่ถูกต้อง

โดยวิชาที่มีผู้เข้าสอบได้ศูนย์คะแนน มีจำนวน 2 วิชา ได้แก่

 • PAT 1 มี 50 คน
 • PAT 5 มี 1 คน

ที่มา : ประชาชาติ

ข่าวการศึกษารับตรง 59สอบครูผู้ช่วยgat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

GAT-PAT
- 2016-04-12 8:56:42 โพสต์โดย : fonnie คนดู 2,427 คน