สทศ.เปิดรับสมัครแกต-แพตครั้งที่ 2

?

รศ.ดร.สัมพันธ์? พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สทศ.กำลังเปิดรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และทดสอบความถนัดทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ ครั้งที่ 2 /2555 สอบเดือนมีนาคม โดยเปิดรับสมัครผ่านทางเวบไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th จนถึงวันที่ 2 ก.พ. ชำระเงินถึงวันที่ 3 ก.พ. สอบวันที่ 3-6 มี.ค. ประกาศผลวันที่ 10 เม.ย. ส่วนตารางสอบแกตและแพต วันที่ 3 มี.ค.เวลา 08.30 ? 11.30 น. สอบแกต เวลา? 13.00 ? 16.00 น. สอบแพต 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ วันที่ 4 มี.ค. เวลา 08.30 ? 11.30 น.สอบแพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์? เวลา 13.00 ? 16.00 น.สอบ แพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู วันที่ 5 มี.ค. เวลา 08.30 ? 11.30 น.สอบ แพต 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์? เวลา 13.00 ? 16.00 น.สอบแพต 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวันที่ 6 มี.ค. เวลา 08.30 ? 11.30 น.สอบแพต 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ และเวลา 13.00 ? 16.00 น.สอบแพต 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส แพต 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน แพต 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น แพต7.4 ความถนัดทางภาษาจีน แพต 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ และแพต 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี ดังนั้นขอฝากนักเรียนให้มาสมัครและชำระเงินตามกำหนดเวลาด้วย

 

 

?ผมฝากนักเรียนเทียบเท่าช่วงชั้นที่ 2 หรือนักเรียน ป.6และช่วงชั้นที่ 3 หรือนักเรียนม.3? เช่นนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ที่ประสงค์จะใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับม.1 และม.4 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้สมัครสมัครสอบโอเน็ตด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ?ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที 30 ม.ค. 2555 แต้ถ้าไม่มาสมัครตามที่กำหนดจะหมดสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสทศ.จะไม่มีการขยายวันรับสมัครแล้ว? รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว

 

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์

GAT-PAT, ข่าวสาร GAT-PAT
- 2012-01-23 4:04:52 โพสต์โดย : admin คนดู 1,170 คน