การพิมพ์ใบรายงานผลสอบ GAT/PAT ผ่านระบบ E-SCORE

การพิมพ์ใบรายงานผลสอบ GAT/PAT ผ่านระบบ E-SCORE

E-SCORE

เข้าสู่ระบบ

*** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ***

E-SCORE

เลือกรายงานผลทดสอบ GAT PAT

E-SCORE
เลือกปี พ.ศ. ที่สอบ เลือกครั้งที่สอบ และเลือกจำนวนฉบับที่ต้องการพิมพ์

E-SCORE

>> การพิมพ์ใบรายงานผลสอบ GAT/PAT ผ่านระบบ E-SCORE เป็น 1 ในช่องทางของการเช็คผลคะแนน GAT/PAT นอกเหนือจาก การเข้าระบบ GAT/PAT ปกติ

>> คู่มือการใช้งานระบบ E-SCORE การพิมพ์ใบรายงานผลสอบ GA คลิก !!

>> เข้าสู่ระบบ E-SCORE การพิมพ์ใบรายงานผลสอบ GA คลิก !!

 

การเช็คผลคะแนน GAT/PAT โดยการเข้าสู่ระบบ GAT/PAT

E-SCORE

>> เข้าสู่ระบบ GAT/PAT การพิมพ์ใบรายงานผลสอบ GA

ที่มา : EDUZONES

GAT-PAT, ข่าวสาร GAT-PAT
- 2012-11-7 4:21:49 โพสต์โดย : admin คนดู 18,417 คน