ปฏิทินสอบ GAT/PAT ปี 2557 โดย สทศ

ปฏิทินสอบ GAT-PAT 2557
สทศ. ประกาศ ปฏิทินสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557 แล้ว

ล่าสุด ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบกำหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 และได้กำหนดปฏิทินการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปฏิทินสอบ GAT-PAT 2557

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

GAT-PAT, ข่าวสาร GAT-PAT
- 2013-06-24 11:54:03 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 6,356 คน