กองการสอบ ประกาศเตรียมเปิดสมัคร สอบตำรวจ 2561

กองการสอบ ประกาศเตรียมเปิดสมัคร สอบตำรวจ 2561

ล่าสุด เตรียมเปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2561 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครจากบุคคลภายนอก ชาย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5,000 อัตรา ชาย  อายุ 18 – 27 ปี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

 

ที่มา  :  jobthaidd

รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

งานราชการ
- 2017-11-17 2:44:20 โพสต์โดย : fonnie คนดู 1,386 คน