บริษัท ผลธัญญะ จำกัด จัดประกวด safety poster ชิงทุนการศึกษา 80,000 บาท

Pholdhanya Safety Poster Contest <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

 

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด จัดประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ชิงทุนการศึกษารวม 80,000 บาท โดยให้ นิสิต นักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อนำแบบโปสเตอร์มาใช้จริงในการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

 

ระยะเวลา

นิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 15 เมษายน 2551

 

รายละเอียดบริษัท

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 30 ปี ในเรื่องการสรรหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ ทั้งอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่นๆ โดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆ กันกว่า 30 แบรนด์ โดยสินค้าหลักของทางบริษัทได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารพิษ ชุดป้องกันมลพิษ และอุปกรณ์ป้องกันภัยอื่นๆ

( ดูรายละเอียดได้ใน website : www.pdgth.com )

 

โปสเตอร์รณรงค์นี้จะนำไปใช้ในการเป็นสื่อโฆษณาในการรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในโรงงาน โดยจะแจกให้โรงงานต่างๆใช้ติดบริเวณที่ทำงานที่มีความเสี่ยง เพื่อเตือนให้ระมัดระวังเครื่องความปลอดภัย และใช้เครื่องมือป้องกันอันตรายจากการทำงาน

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด

ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในปริญญาตรีอายุ 15-30 ปีในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดสถาบัน

 

เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

  1. ออกแบบโปสเตอร์โดยให้มีภาพการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการออกแบบ
  2. ส่งผลงานพร้อมทั้งแนวความคิดในการออกแบบ
  3. ส่งผลงานภาพวาดหรือภาพออกแบบคอมพิวเตอร์สี่สี ขนาด A3 หรือ ไฟล์ภาพ .jpg ความละเอียด 300 pixel ขึ้นไป ไม่เกินคนละ 3 ชิ้น
  4. ผลงานที่ส่งต้องสร้างสรรค์ด้วยฝีมือและแนวคิดของตนเอง
  5. ผลงานที่ออกแบบห้ามซ้ำหรือลอกเลียนผู้ใด
  6. ส่งผลงานพร้อม สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทร ที่ติดต่อได้สะดวก

 

คณะกรรมการ

            ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด เป็นผู้ตัดสิน

 

การคัดเลือกและตัดสิน

1.      พิจารณาจากผลงานและความคิดสร้างสรรค์

2.      การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์ไม่ได้

 

รางวัลสำหรับผู้ชนะ

ชนะเลิศ              ทุนการศึกษา มูลค่า           30,000 บาท      1 รางวัล

รองชนะเลิศ         ทุนการศึกษา มูลค่า           15,000 บาท      2 รางวัล

ชมเชย               ทุนการศึกษา มูลค่า           5,000 บาท        4 รางวัล

 

ประกาศผล

ประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2551 ทางหน้าเว็ปไซต์ของบริษัทhttp://www.pdgth.com/news.php

 

กรรมสิทธ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล

1.      ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธ์ของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด ทั้งนี้บริษัทสามารถแก้ไขดัดแปลงได้ตามความเห็นชอบ

2.      ผลงานที่ร่วมประกวด ทางบริษัทมีสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน

 

การจัดส่งผลงานเข้าประกวด

ส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่ :          บริษัท ผลธัญญะ จำกัด

                                                1/11 ถ.ลำลูกกา  ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  12150

 

หางาน-สมัครงาน
- 2008-02-5 11:22:19 โพสต์โดย : admin คนดู 961 คน