วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รับสมัครงาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งดังนี้
เจ้าหน้าที่ธุรการ
– เพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี วุฒิปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

คนงาน

– เพศชาย อายุระหว่าง 25-40 ปี
– วุฒิ ป.6 ผ่านการรับราชการทหาร
– เป็นผู้มีความรู้ความาสามารถเฉพาะในตำแหน่งเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ผุ้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอกแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทร.0 5312 1121
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ

 

หางาน-สมัครงาน
- 2008-06-12 6:17:40 โพสต์โดย : admin คนดู 2,246 คน