งานราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร ลูกจ้างเฉพาะงาน ดังนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรถจักร (3 อัตรา)
– เพศชาย อายุตั้งแต่ 18-35 ปี (นับถึงวันปิดรับ สมัคร)
– วุฒิปวช. สาขาช่าง กลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.สายตาดี สามารมองเห็นสีได้สมบูรณ์ หูได้ยินเสียงชัดเจนและเป็นปรกติ
2. ลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรถจักร (2 อัตรา)
– เพศชาย อายุตั้งแต่ 18-35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– วุฒิไม่ต่ำกว่าม.3 หรือเทียบเท่า
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.สายตาดี สามารมองเห็นสีได้สมบูรณ์ หูได้ยินเสียงชัดเจนและเป็นปรกติ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที แผนกบริหารงานทั่วไป ศูนย์ซ่อมรถจักร ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง 204 โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย ถ.นิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.โทร.0 2245 2480 ต่อ 5127, 5327

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการ

หางาน-สมัครงาน
- 2008-08-29 10:28:01 โพสต์โดย : admin คนดู 829 คน