สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง

สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน (อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 8,130)
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับ การ Presentation
- ถ้ามีประสบการณ์ในการจัดทำแผนงาน หรือวิเคราะห์โครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรวิชาควบคุมการจราจรทางอากาศ) (อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 9,130 บาท)
- วุฒิปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ หรือปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ จากสถาบันการบินพลเรือน หรือสถาบันที่ทางราชการรับรอง และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และหากสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตาน
- กรณีประสบการณ์ทางด้านการบริการจราจรทางอากาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
- สำเนาหลักฐานการศึกษา
- หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ สถาบันการบินพลเรือน เลขที่ 1032/ 355 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.โทร.0 2272 5741-4 ต่อ 231 และ 0 2272 5287

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2551 ภายในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.co.th

3. ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ (อัตราเงินเดือนขึ้นต่ำ 10,230 บาท)
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีประสบการณ์ด้านการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ Tools ประเภทต่าง ๆ และสามารถสร้าง Web Base Application และหากมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย (อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 10,230 บาท)
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีประสบการณ์ด้านดูแล หรือการออกแบบระบบเครือข่ายมาแล้ว 2-5 ปี และกรณีมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
- สำเนาหลักฐานการศึกษา
- หนังสือรับรองการผ่านงาน

สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ สถาบันการบินพลเรือน เลขที่ 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.โทร.0 2272 5741-4 ต่อ 231 และ 0 2272 5287 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ภายในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

 

- 2008-09-15 10:52:04 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 569 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล