งานราชการ กรมการขนส่งทางบก ตำแหน่ง ช่างตรวจสภาพรถ

กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ช่างตรวจสภาพรถ 1 (ในส่วนภูมิภาค) 2 อัตรา
– วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบเท่าทางช่างเครื่องยนต์ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางช่างยนต์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6-28 ตุลาคม 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็ฐไซต์ http://www.dlt.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างตรวจสภาพรถ 1 หรือ http://job2.dlt.go.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

หางาน-สมัครงาน
- 2008-09-25 10:19:10 โพสต์โดย : admin คนดู 1,164 คน