งานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ช่างเทคนิค

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่ยื่นความจำนงไว้กับ ทอท.ภายในระยะเวงา 1 ปี (ยื่นความจำนงไว้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2551) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทอท.ในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ช่างเทคนิค ระดับ 2 ระดับงาน 1 ฝ่ายสื่อสาร อิเล็อทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรภูมิ
- อัตราเงินเดือน เดือนละ 8,600 บาท
- วุฒิปวส.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างโทรคมนาคม
- มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.60
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ในวันรับสมัคร

หลักฐานประกอบการยื่นความจำนง
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 ใบ
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้านของผู้ยื่นความจำนง และของบิดามารดา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบแจ้งผลการศึกษาที่ระบุวันจบ และใบประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบพ้นภาระการรับราชการการทหาร จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครติดต่อเจ้าหน้าที่ ทอท.เพื่อสอบทานความสมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสามรที่ท่านได้ยื่นความจำนงไว้ที่ โทร.0 2535 1445, 0 2535 1449 ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ ในการยกเลิกใบยื่นความจำนงขอท่าน หากตรวบสอบพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ภายในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 เวลา 16.00 น.

 

- 2008-10-2 5:01:28 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 1,118 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล