งานราชการ การศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ 4 อัตรา
1. อาจารย์ สาขาภาษาไทย
ระดับปริญญาโท
– อัตราเงินเดือน 14,550 บาท
ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 19,665 บาท 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านการสอนภาษไทย ภาษาศาสตร์ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2. อาจารย์ สาขาภาษาไทย
ระดับปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 17,043 บาท 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ(ผ่านปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์)

3. อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 17,043 บาท 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านสังคมวิทยา ประวัติศาสตร์การสอนสังคม ประวัติศาสตร์ศึกษา สังคมวิทยาการพัฒนา
- โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

สนใจรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารคหกรรม ชั้น 2 งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
- สำเนารับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ชุด
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 2 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
หมายเหตุ สำเนาเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

 

- 2008-11-18 10:46:19 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 770 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล