กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน วุฒิปวช.-ตรี 125 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (4 อัตรา)
– วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (5 อัตรา)

– วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (5 อัตรา)

– วุฒิปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ

4. นักสถิติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2 อัตรา)

– วุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีการศึกษาสถิติไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือได้รับปริญญาตรี ทางภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต

5. วิศวกรไฟฟ้า กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (4 อัตรา)

– วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

6. วิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (27 อัตรา)

– วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ

7. นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค (32 อัตรา)

– วุฒิปวส.สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

8. วิศวกรเครื่องกล กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (19 อัตรา)

– วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรม เครื่องกล

9. นายช่างเครื่องกล กลุ่มงานเทคนิค (19 อัตรา)

– วุฒิปวส.ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม

10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กลุ่มงานเทคนิค (8 อัตรา)

– วุฒิปวช. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม
– ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบขับขี่ชนิดที่ 2)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job.dor.go.th หรือ http://www.dor.go.th

หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

 

หางาน-สมัครงาน
- 2008-12-11 11:56:10 โพสต์โดย : admin คนดู 14,992 คน