อบจ.ชุมพร รับพนักงานจ้าง 21 อัตรา (งานราชการ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จำนวน 2 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ครูผู้สอนคหกรรมศาสตร์ ฯ จำนวน 1 อัตรา
ครูพี่เลี้ยงการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานซ่อมถนน จำนวน 1 อัตรา
คนสวน จำนวน 1 อัตรา
พี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา

ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://www.chppao.go.th/
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :   http://www.chppao.go.th/th/detailnews.php?Nid=00039
ที่ตั้ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
หมายเลขโทรศัพท์ :   0-77503-035 ต่อ 17 หรือ 0-7751-1395

หางาน-สมัครงาน
- 2009-02-27 10:36:32 โพสต์โดย : admin คนดู 9,512 คน