อบจ.ศรีสะเกษ รับครูผู้ช่วย 265 อัตรา งานราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับ สมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแ หน่ง (ภาค ข) และภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 265 อัตรา (19 มี.ค.- 9 เม.ย.52)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

– สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 32 อัตรา

– สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 7 อัตรา

– สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 33 อัตรา

– สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 6 อัตรา

– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา

– สาขาวิชาเคมี จำนวน 18 อัตรา

– สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 17 อัตรา

– สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 11 อัตรา

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 40 อัตรา

– สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 22 อัตรา

– สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 7 อัตรา

– สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

– สาขาวิชาดนตรี จำนวน 9 อัตรา

– สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

– สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 7 อัตรา

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา

– สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 6 อัตรา

รวมทั้งสิ้น จำนวน 265 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือในราคาชุดละ 100.- บาท
ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน

ภาค ข
. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน

(หรือที่ ภาค ข) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://www.pao-sisaket.go.th

หางาน-สมัครงาน
- 2009-03-20 9:37:00 โพสต์โดย : admin คนดู 2,286 คน