เปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2560 รับสมัคร 10 ส.ค.-1 ก.ย. 2560

เปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2560 เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 จำนวน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560

สอบท้องถิ่น 2560

ตำแหน่งและอัตราว่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา แบ่งเป็น
1. ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง 11,838 อัตรา
2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 33 ตำแหน่ง 7,864 อัตรา
3. ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 25 ตำแหน่ง 1,903 อัตรา

 

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 เขต (เพื่อประโยชน์ในการสมัครสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี และการ บรรจุแต่งตั้ง) ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนี้

1.1 กลุ่มภาคกลาง เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง) โดยมีตำแหน่งที่ เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคกลาง เขต 1”

1.2 กลุ่มภาคกลาง เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับ สมัครภำคกลำง เขต 2”

1.3 กลุ่มภาคกลาง เขต ๓ (ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี) โดยมีต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภำคกลำง เขต 3”

1.4 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1”

1.5 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมีตำแหน่งที่ เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2”

1.6 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓ (ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานี) โดยมีตำแหน่งที่ เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3”

1.7 กลุ่มภาคเหนือ เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคเหนือ เขต 1” แนบ ท้ายประกาศนี้

1.8 กลุ่มภาคเหนือ เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคเหนือ เขต 2”

1.9 กลุ่มภาคใต้ เขต ๑ (ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะ บรรจุแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีต ำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคใต้ เขต 1”

1.10 กลุ่มภาคใต้ เขต ๒ (ประกอบด้วยจังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล) โดยมีต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่างที่จะบรรจุ แต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับตาม “บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาคใต้ เขต 2”

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหำคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2560.com

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

 

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2559 จำนวน 150 ข้อ พร้อมเฉลย

>> ดาวน์โหลดเอกสารแนวข้อสอบ <<

ที่มา : jobthaiddประกาศผลสอบ

ข่าวการศึกษารับตรง 60 , สอบครูผู้ช่วย , gat pat 60 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

หางาน-สมัครงาน
- 2017-08-11 1:41:57 โพสต์โดย : fonnie คนดู 5,036 คน