32สพท.สอบบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"43วิชาเอก เปิดรับสมัครพร้อมกัน2-8พ.ค.

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2552 ว่า จากที่ สพฐ.ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อแจ้งถึงแนวปฏิบัติในการเปิดสอบแข่งขันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น ปรากฏว่า ขณะนี้มี สพท.แจ้งขอเปิดสอบบรรจุรับราชการครูเพิ่มเติมเข้ามาอีก 7 เขตพื้นที่ รวมกับของเดิมมีจำนวนทั้งสิ้น 32 เขตพื้นที่ ใน 43 วิชาเอก ดังนี้

 •  สพท.กทม.เขต 1
 • สพท.นนทบุรี เขต 1
 •  สพท.นนทบุรี เขต 2
 • สพท.ปทุมธานี เขต 1
 • สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 • สพท.ลพบุรี เขต 2,
 • สพท.สระบุรี เขต 2
 • สพท.อ่างทอง
 • สพท.ระยอง เขต 1
 • สพท.พิษณุโลก เขต 3
 • สพท.น่าน เขต 2
 • สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2
 • สพท.พะเยา เขต 1
 • สพท.นราธิวาส เขต 3
 • สพท.ปัตตานี เขต 2
 • สพท.ปัตตานี เขต 3
 • สพท.ยะลา เขต 3
 • สพท.ชุมพร เขต 1
 • สพท.ชุมพร เขต 2
 • สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 • สพท.กระบี่
 • สพท.พังงา
 • สพท.สกลนคร เขต 2
 • สพท.หนองคาย เขต 2
 • สพท.อุบลราชธานี เขต 5
 • สพท.นครราชสีมา เขต 5
 • สพท.ศรีสะเกษ เขต 3
 • สพท.ศรีสะเกษ เขต 4
 • สพท.สมุทรสาคร
 • สพท.สุพรรณบุรี เขต 3
 • สพท.จันทบุรี เขต 2
 • สพท.ชลบุรี เขต 3

ส่วนจำนวนตัวเลขอัตราที่เปิดสอบบรรจุนั้นเวลานี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกับ สพท.ต่างๆ เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

นายพิษณุกล่าวต่อว่า สำหรับปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลรับราชการครูฯในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2552 นี้ สพฐ.ขอย้ำว่า ให้ดำเนินการพร้อมกันทุกหน่วยสอบเพื่อลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อน และเพื่อประหยัดงบประมาณดำเนินการ โดยมีกำหนดการดังนี้ เปิดรับสมัครวันที่ 2-8 พฤษภาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. วันที่ 12 พฤษภาคม

สอบภาค ก. วันที่ 16-17 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข. ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม

สอบภาค ข. วันที่ 30 พฤษภาคม ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน

โดยตารางสอบ ภาค ก. จำนวน 350 คะแนน มีดังนี้

วันที่ 16 พฤษภาคม
– เวลา 10.00-11.30 น. สอบความรอบรู้ 75 คะแนน
– เวลา 13.00-14.30 น. สอบความสามารถทั่วไป 75 คะแนน

วันที่ 17 พฤษภาคม
– เวลา 10.00-12.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 100 คะแนน
– เวลา 13.00-15.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 100 คะแนน ส่วนตารางสอบภาค ข. จำนวน 150 คะแนน มีดังนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม
– เวลา 09.00-11.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู 100 คะแนน
– เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบประเมินความเหมาะสมของบุคคล 50 คะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวิชาเอกที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลรับราชการครูฯในตำแหน่งครูผู้ช่วย 43 วิชาเอกดังกล่าว ประกอบด้วย

 1. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 2. วิทยาศาสตร์
 3. ภาษาญี่ปุ่น
 4. ภาษาสเปน
 5. ภาษาอังกฤษ
 6. ภาษาฝรั่งเศส
 7. คณิตศาสตร์
 8. ฟิสิกส์
 9. เคมี
 10. ชีววิทยา
 11. สังคมศึกษา
 12. .สุขศึกษา
 13. คอมพิวเตอร์
 14. การศึกษาพิเศษ
 15. ภาษาไทย
 16. พลศึกษา
 17. ดนตรีศึกษา
 18. ดนตรีไทย
 19. ดนตรีสากล
 20. ดุริยางค์ไทย
 21. ศิลปศึกษา
 22. ศิลปะ
 23. ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
 24. คอมพิวเตอร์
 25. ศิลปหัตกรรม
 26. คหกรรม
 27. ประถมศึกษา/การประถมศึกษา
 28. ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา
 29. จีน
 30. นาฏศิลป์
 31. อุตสาหกรรมศิลป์
 32. จัดการทั่วไป (บัญชี)
 33. จิตวิทยาและการแนะแนว
 34. เทคโนโลยีทางการศึกษา
 35. ช่างก่อสร้าง
 36. เกษตร
 37. บรรณารักษ์
 38. ปริญญาโท (คณิตศาสตร์)
 39. ภาษาเกาหลี
 40. นาฏศิลป์ (ฟ้อนรำ)
 41. ช่างเขียนแบบ
 42. ครูอนามัยโรงเรียน (ด้านพยาบาล)
 43. ครูธุรการ
หางาน-สมัครงาน
- 2009-04-24 11:29:05 โพสต์โดย : admin คนดู 13,042 คน