สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด รับวุฒิปริญญาตรี งานราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม ทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

– นักวิชาการเงินและบัญชี 7 อัตรา
ปริญญาตรี ทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์ บริหารธุรกิจ

– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
ปริญญาตรี ทุกสาขา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร 0 2241 8250 ถึง 1 ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2552 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://www.savingcoop.com
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :   http://www.thailocaladmin.go.th/upload/news/type8/2552/4/11352_1.pdf
ที่ตั้ง :   ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :   0 2241 8250 ถึง 1

หางาน-สมัครงาน
- 2009-05-11 9:10:18 โพสต์โดย : admin คนดู 1,681 คน