รพ.พุทธชินราช รับ1 อัตรา – 3 พ.ย.

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)

อัตราเงินเดือน : 9,530 บาท

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาเทคโนโลยีหัวใจ และทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุข ในภาครัฐโดยควบคุมเครื่องปอด

– หัวใจเทียมและควบคุมเครื่องช่วงพยุงหัวใจทุกชนิด

– ปฏิบัติงานในห้องสวนหัวใจโดยใช้เครื่องควบคุมเครื่องมือในห้องตรวจสวนหัวใจ

ในหัตถการต่าง ๆ

– ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องมือในหอผู้ป่วยหนัก

– ปฏิบัติการควบคุมเครื่องมือในหอผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ ความสามารถทั่วไป

– ความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

– ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทักษะ/สมรรถนะ : – ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

– ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

– สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

รายละเอียดตำแหน่งงาน : http://job.ocsc.go.th/images/Job/633915412737887661.pdf

หางาน-สมัครงาน
- 2009-10-19 2:19:46 โพสต์โดย : admin คนดู 1,422 คน