ไทยเบฟ รับ 10 ตำแหน่ง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์, เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านบริษัทย่อยต่างๆ โดยมีบริษัทเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ด้านงานสนับสนุนต่างๆ และกำกับดูแลภาพรวมกลุ่มบริษัท บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโป ทางบริษัทประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

1. Sale Officer

2. หัวหน้าส่วน R&D

3. Head of Public Relations หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์

4. หัวหน้าแผนกขนส่ง

5. เจ้าหน้าที่ควบคุมจัดคิวเส้นทาง

6. หัวหน้าส่วนคลังสินค้า

7. หัวหน้าส่วนขนถ่ายสินค้า

8. เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้าอาวุโส

9. ผู้จัดการสำนักงานแผนงานสุราเก็บบ่ม / Office Manager

10. Internal Auditor

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2127-5555 เว็บไซต์ www.thaibev.com

หางาน-สมัครงาน
- 2009-11-2 3:10:53 โพสต์โดย : admin คนดู 1,660 คน