IRPC รับ 4 ตำแหน่ง 14 อัตรา ด่วน!!! – 2 ธ.ค.

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

บริษัทฯและบริษัทในเครือ เป็นผู้ ประกอบการอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการ ดำเนินอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ครบวงจร เช่น ท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน โรงไฟฟ้า

ทางบริษัทมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงาน ในตำแหน่งต่อไปนี้

 

1.   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1 อัตรา

2.   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานด้านสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1 อัตรา

3.   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการแผนก สำนักตรวจสอบภายใน  จำนวน  10 อัตรา

4.   ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร  จำนวน 2 อัตรา  ด่วน !!!

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน : http://www.irpc.co.th/career.php

 

ระยะเวลารับสมัคร :  – 2 ธันวาคม 2552

 

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

อาคารซันทาวเวอร์ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์  02-649-7000 ต่อ 7205  และ 7207

 

 

หางาน-สมัครงาน
- 2009-11-9 3:51:23 โพสต์โดย : admin คนดู 19,144 คน