มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครอาจารย์ด่วน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครอาจารย์พิเศษประจำ สาชาวิชาการผลิตและอุตสาหการ จำนวน 2 อัตราด่วน

 

โดยผู้สมัคร ต้องศึกษาจบการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการ (วศม. วิศวกรรมอุตสาหาร) และต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ)

 

สนใจสมัคร ติดต่อคณะเทคโนโลยีอึตสาหกรรม 042-970053  หรือ อาจารย์กัลยา  กิตติเลิศไพศาล 081-9557430  หรือ kallayaa@hotmail.com

 

 

หางาน-สมัครงาน
- 2010-03-26 6:20:47 โพสต์โดย : admin คนดู 1,193 คน