บริษัทซัมซุง รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

ด่วน! บริษัทซัมซุง กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังต่อไปนี้<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

1.เจัาหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (1 อัตรา)

ลักษณะงาน ทำหน้าที่ในส่วนของการประสานงาน รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– อายุระหว่าง 20-30 ปีบริบูรณ์

– มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตนเอง

– มีความขยัน และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง

– มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดี

– เงินเดือน 18,000 บาท และโบนัสอื่นๆ

2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (1 อัตรา)

ลักษณะงาน ทำหน้าที่วางแผนงานด้านการตลาด และวิจัยตลาด

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– อายุระหว่าง 25-40 ปีบริบูรณ์

– มีบุคลิกภาพดี และมีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง

– มีทักษะในการขายและการตลาด

– มีทักษะในด้านการประสานงาน มีความมั่นใจในตัวเอง

– มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

– *มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

– เงินเดือน 10,000-35,000 บาท ค่าคอมมิสชั่น โบนัสอื่นๆ

3.Customer service (2 อัตรา)

ลักษณะงาน ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าของบริษัท

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– อายุระหว่าง 25-30 ปีบริบูรณ์

– มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ความมั่นในตัวเอง และรักงานบริการ

– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน

– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– เงินเดือน 10,000-20,000 บาท และโบนัสอื่นๆ

4.พนักงานขาย (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน จำหน่ายสินค้าของทางบริษัท

คุณสมบัติ

– ไม่จำกัดวุฒิ

– อายุระหว่าง 25-45 ปีบริบูรณ์

– มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง

– มีทักษะทางด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นบางครั้งได้

– เงินเดือน 15,000-30,000 บาท ค่าคอมมิสชั่น โบนัสอื่นๆ

5.ผู้จัดการฝ่ายขาย/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (1 อัตรา)

ลักษณะงาน

1.วางแผนทางด้านการตลาดของบริษัท

2.วางแผนการปฏิบัติงาน ให้คำชี้แนะแนวทางในการทำงานและประเมินผลการทำงานของพนักงานบริษัท

3.บริหารจัดการ และจัดสรรคนให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

4.วางแผนด้านการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– อายุระหว่าง 30-40 ปีบริบูรณ์

– มีบุคลิกภาพดี และมีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง

– มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จในงาน

– มีทักษะในการสื่อสาร พูดจาโน้มน้าว เจรจาต่อรอง และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี

– สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่านและเขียนได้

– สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

– *มีประสบการณ์การทำงานในด้านงานขายหรือบริการลูกค้า อย่างน้อย 3 ปี

– เงินเดือน 30,000-50,000 บาท ค่าคอมมิสชั่น โบนัสอื่นๆ

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น19 195 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพ 10120

โทร. 02-695-9000 E-mail : tse.jobs@samsung.com

หางาน-สมัครงาน
- 2010-12-13 8:51:29 โพสต์โดย : admin คนดู 33,739 คน