ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ

เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้Iภาวะโลกร้อนI โลกร้อนได้อย่างไรIการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกIเอลนีโญ/ลานีญาIภาวะเรือนกระจกIพลังจากดวงอาทิตย์IการลดลงของโอโซนIผลกระทบระดับโลก ( ฤดูกาล ปริมาณน้ำฝน และทรัพยากรน้ำ I ระดับน้ำทะเล I เกษตรกรรม I ประมง I ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ I ทรัพยากรป่าไม้ I สุขภาพมนุษย์ I ระบบสาธารณูปโภค ) IผลกระทบระดับประเทศIการแก้ปัญหาโลกร้อน

ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ

image

image

ระบบนิเวศต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ บางส่วนอาจอพยพ แต่บางส่วนอาจสูญพันธุ์

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นระหว่าง 1-3.5 องศาเซลเซียสในอีก 100 ปีข้างหน้าจะทำให้เขตภูมิอากาศปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในพื้นที่เขตอบอุ่น สิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศปัจจุบันจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพระบบนิเวศใหม่ ซึ่งหากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่สามารถปรัตัวได้ก็อาจจะนำไปสู่การอพยพย้ายถิ่นฐาน หรือสูญพันธุ์ในที่สุด นอกจากปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัว การเจริญเติบโตและการกระจายตัวของสิ่งมีขีวิต ได้แก่ ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

นอกจากนี้ ฤดูกาลเจริญเติบโตของทุ่งหญ้าซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของการทำปศุสัตว์และสัตว์ป่า กว่าร้อยละ 50 ของโลก อาจจะเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนแปลงแนวเขตเชื่อมต่อระหว่างทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ป่าไม้ และระบบนิเวศอื่นๆ ในเขตร้อนชื้น

พื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งขยายพันธุ์ที่สำคัญของพืชและสัตว์ แหล่งปรับปรุงคุณภาพน้ำ รวมทั้งควบคุมน้ำท่วมและสภาวะแห้งแล้ง อาจมีพื้นที่ลดลง เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้น้ำผิวดินระเหยเร็วขึ้นจนพื้นที่ชุ่มน้ำมีขนาดเล็กลง

อุณหภูมิและอัตราการระเหยของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ อาจมีผลต่อคุณภาพ และความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ในระบบนิเวศเป็นอย่างมาก เช่น อุณหภูมิของทรายจะเป็นตัวกำหนดเพศของลูกเต่ามะเฟืองที่อยู่ในไข่ หากอุณหภูมิสูงขึ้น โอกาสที่ลูกเต่ามะเฟืองจะเป็นเพศเดียวกันทั้งหมดก็มีมาก

********************************************************************

ขอขอบคุณข้อมูลจาก wwfthai.org

- 2007-11-6 5:18:38 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 5,123 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล