ข้อมูลระบบสุริยะของเรา

ข้อมูลของดวงอาทิตย์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง    :1,392,000 กิโลเมตร หรือ 109 เท่าของโลก
มวล  :  332,943 เท่าของโลก
ความหนาแน่นเฉลี่ย : 1,408 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
หมุนรอบตัวเองที่เส้นศูนย์สูตร : 25.07 วัน
อุณหภูมิพื้นผิวประมาณ     : 6,000 องศาเซลเซียส
แรงโน้มถ่วงที่ผิว : 27.9 เท่าของโลก

มีธาตุที่สำคัญ คือ
ไฮโดรเจน : 71%
ฮีเลียม    : 27%
ออกซิเจนและธาตุอื่น  : 2%

ข้อมูลของดาวพุธ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 4,880 กิโลเมตร
มวล  (โลก =1) :  0.055 เท่าของโลก
ความหนาแน่นเฉลี่ย : 5,430 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ : 88 วัน
คาบการหมุนรอบตัวเอง : 59 วันระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย : 58 ล้านกิโลเมตร

ข้อมูลของดาวศุกร์
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12,104 กิโลเมตร
มวล (โลก =1) : 0.815 เท่าของโลก
ความหนาแน่เฉลี่ย : 5,424 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ : 225 วัน
คาบการหมุนรอบตัวเอง  :243 วันระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย : 108 ล้านกิโลเมตร

ข้อมูลเกี่ยวกับโลก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12,756 กิโลเมตร
มวล : 5.98 x 1,024 กิโลเมตร
ความหนาแน่นเฉลี่ย : 5,520 กิโลเมตร/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ : 356.26 วัน
คาบการหมุนรอบตัวเอง : 23.93 วัน
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย : 150 ล้านกิโลเมตร
ความเอียงของแกนโลกจากแนวตั้งฉาก : 23.5 องศา
ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ : 29.78 กิโลเมตร/วินาที
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ย : 15 องศา

องศ์ประกอบของบรรยากาศ
ไนโตรเจน : 77%
ออกซิเจน : 21%
คาร์บอนไดออกไซด์ อาร์กอน ไอน้ำและอื่นๆ : 2%

ข้อมูลของดาวอังคาร
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 6,794 กิโลเมตร
มวล (โลก =1) : 0.107 เท่าของโลก
ความหนาแน่นเฉลี่ย : 3,930 กิโลเมตร/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ : 687 วัน
คาบการหมุนรอบตัวเอง : 24 ชั่วโมง 37 นาที
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย : 230 ล้านกิโลเมตร

ข้อมูลของดาวพฤหัสบดี
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 140,000 กิโลเมตร
มวล (โลก =1) : 317.83 เท่าของโลก
ความหนาแน่นเฉลี่ย : 1,330 กิโลเมตร/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ : 12 ปี
คาบการหมุนรอบตัวเอง : 9 ชั่วโมง 50 นาที
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย : 780 ล้านกิโลเมตร

ข้อมูลของดาวเสาร์
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 120,000 กิโลเมตร
มวล (โลก =1) : 95.16 เท่าของโลก
ความหนาแน่นเฉลี่ย : 700 กิโลเมตร/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ : 29.5 ปี
คาบการหมุนรอบตัวเอง : 10 ชั่วโมง 34 นาที
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย : 1,430 ล้านกิโลเมตร

ข้อมูลของดาวยูเรนัส
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 52,400 กิโลเมตร
มวล (โลก =1) : 14.54 เท่าของโลก
ความหนาแน่นเฉลี่ย : 1,300 กิโลเมตร/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ : 84 ปี
คาบการหมุนรอบตัวเอง : 17 ชั่วโมง 14 นาที
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย : 2,900 ล้านกิโลเมตร

ข้อมูลของดาวเนปจูน
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 50,000 กิโลเมตร
มวล (โลก =1) : 17.15 เท่าของโลก
ความหนาแน่นเฉลี่ย : 1,640 กิโลเมตร/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ : 165 ปี
คาบการหมุนรอบตัวเอง : 16 ชั่วโมง
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย : 4,500 ล้านกิโลเมตร

ข้อมูลของดาวพลูโต
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 2, 4 00 กิโลเมตร
มวล (โลก =1) : 0.0022 เท่าของโลก
ความหนาแน่นเฉลี่ย : 2,030 กิโลเมตร/ลูกบาศก์เมตร
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ : 248 ปี
คาบการหมุนรอบตัวเอง : 6.4 วัน
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย : 5,900 ล้านกิโลเมตร

<!– InstanceEndEditable –>

คลังความรู้ Online
- 2008-02-25 4:53:16 โพสต์โดย : admin คนดู 9,327 คน