เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไร้สาย ยุค 1G

[ ยุค 1G ] [ยุค 2G ] [ยุค 2.5G ] [ยุค 2.75G]
[ ยุค 3G : เทคโนโลยี 3G คืออะไร | CDMA2000 1X | CDMA2000 1xEV-DO | WCDMA ]
[ ยุค 4G ]

ยุค 1G

เป็นยุคที่ใช้ระบบอะนาล็อก คือใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง โดยไม่รองรับการส่งผ่านข้อมูลใดๆทั้งสิ้น
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าสามารถใช้งานทางด้าน Voice ได้อย่างเดียว คือ โทรออก-รับสาย เท่านั้น
ไม่มีการรองรับการใช้งานด้าน Data ใดๆ ทั้งสิ้น .. แม้แต่การรับ-ส่ง SMS ก็ยังทำไม่ได้ในยุค 1G แต่จริงๆแล้ว … ในยุคนั้น ผู้บริโภคก็ยังไม่มีความต้องการในการใช้งานอื่นๆ นอกจากเสียง (Voice) อยู่แล้วโดยปริมาณผู้ใช้โทรศัพท์มือถือยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัดมาก และจะพบว่าผู้ใช้มักจะเป็นนักธุกิจที่ มีรายได้สูงเสียส่วนใหญ่

ยุค 2 G

สรุป

  • เป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูลาร์
  • วิธีการมอดูเลตสัญญาณอะนาล็อกเข้าช่องสื่อสารโดยใช้การแบ่งความถี่ออกมาเป็นช่องเล็ก ๆ ด้วยวิธีการนี้มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนช่องสัญญาณ และการใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
  • ติดขัดเรื่องการขยายจำนวนเลขหมาย และการขยายแถบความถี่
  • โทรศัพท์เซลลูลาร์ยังมีขนาดใหญ่ ใช้กำลังงานไฟฟ้ามาก
  • ในภายหลังจึงเปลี่ยนมา
คลังความรู้ Online
- 2008-04-16 5:16:09 โพสต์โดย : admin คนดู 15,568 คน