คำบุพบท

คำบุพบท คือ คำที่ใช้นำหน้าคำหรือกลุ่มคำ คำนาม คำสรรพนาม คำวิเศษณ์ และคำกริยาบางคำ เพื่อบอกหน้าที่และความสัมพันธ์ของคำที่อยู่หลังบุพบทกับข้อความข้างหน้า

คำบุพบทแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 1. บุพบทที่ไม่เชื่อมกับบทอื่น บุพบทชนิดนี้จะใช้อยู่หน้าคำหรือกลุ่มคำนามและสรรพนาม เพื่อแสดงการทักทาย หรือเป็นคำร้องเรียกเพื่อเกริ่นให้ผู้ฟังรู้สึกตัว คำบุพบทชนิดนี้มีใช้อยู่ในหนังสือรุ่นเก่า เช่น หนังสือเทศน์ หรือวรรณคดี เช่น เรื่องกามนิตก็มีใช้กันมาก แต่ปัจจุบันเกือบไม่มีใครใช้ ตัวอย่างเช่น

  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เชิญท่านตามความพอใจเถิด…
  ดูก่อน อาคันตุกะ ท่านมาถือเพศเป็นผู้ละเคหสถานเพราะเหตุเป็นไฉน

  บุพบทที่เชื่อมกับบทอื่น ได้แก่ บุพบทที่นำหน้าคำหรือกลุ่มคำนาม สรรพนาม วิเศษณ์ และกริยาบางคำเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำที่อยู่หลังบุพบทกับความข้างหน้า คำบุพบทชนิดนี้แบ่งเป็นชนิดย่อยๆ ดังนี้

  2.1 บุพบทนำหน้ากรรม ได้แก่คำ แก่ ซึ่ง เฉพาะ เช่น

  – เสื้อตัวนี้ฉันถักให้เฉพาะเธอ
  – คุณครูให้รางวัลแก่นักแสดงรุ่นเยาว์
  – จงให้อภัยซึ่งกันและกัน

  2.2 บุพบทนำหน้าบทเพื่อบอกความเป็นเจ้าของ ได้แก่ ของ แห่ง เช่น

  – สมุดของฉันหาย
  – พนักงานของบริษัทนี้ทำงานเข้มแข็ง
  – สถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นของรัฐบาล

  2.3 บุพบทนำหน้าบทเพื่อแสดงความเป็นผู้รับ ได้แก่ แก่ แด่ ต่อ เพื่อ สำหรับ เช่น

  – ที่นั่งสำหรับผู้สูบบุหรี่ไม่มีคนนั่งเลย
  – เขาแถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวในทำเนียบรัฐบาล
  – เราทำดีเพื่อความก้าวหน้าของตัวเราเอง

  2.4 บุพบทนำหน้าบทเพื่อบอกลักษณะ เป็นเครื่องใช้ หรือติดต่อกัน ได้แก่ ด้วย โดย ตาม เฉพาะ เช่น

  – เขากระโดดลงจากรถโดยเร็ว
  – เธอทำดอกไม้ด้วยผ้ากำมะหยี่
  – เขาได้ดีเพราะเธอ

  2.5 บุพบทนำหน้าบทเพื่อบอกเวลา ได้แก่ กระทั่ง จน จนกระทั่ง เมื่อภายใน ใน ณ แต่ ตั้งแต่ ฯลฯ เช่น

  – เขาทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำ
  – คุณครูให้ส่งการบ้านภายในวันนี้
  – ฝนตกหนักมากเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว

  2.6 บุพบทนำหน้าบทเพื่อบอกสถานที่ ได้แก่ ที่ ใต้ บน เหนือ ใกล้ ไกล ริม ข้าง ฯลฯ เช่น

  – คุณพ่อรับราชการที่จังหวัดตรัง
  – เธอชอบนั่งริมหน้าต่าง
  – เครื่องบินบินอยู่เหนือน่านฟ้าไทย

  2.7 บุพบทนำหน้าบทเพื่อบอกประมาณ ได้แก่ เกือบ ตลอด ราว สัก ชั่ว เช่น

  – งานนี้เขาทำชั่วปิดภาคเรียนเท่านั้น
  – เธอทำงานวันละเกือบ 12 ชั่วโมง
  – คุณพ่อเพิ่งออกจากบ้านไปราวครึ่งชั่วโมงนี้เอง
  – ใครสักคนมาช่วยครูลบกระดานหน่อย

ข้อสังเกต

 1. คำบุพบทต่างจากคำวิเศษณ์ตรงที่คำบุพบทสามารถอยู่ท้ายข้อความหรือท้ายประโยคได้ แต่บุพบทต้องอยู่หน้าคำหรือกลุ่มคำ เช่น

  – บ้านของเขาอยู่ใกล้มาก (วิเศษณ์ ขยาย อยู่)

 2. คำบุพบทที่นำหน้าคำกริยา มักเป็นกริยาสภาวมาลา คือกริยาที่ละ “การ” ไว้ เช่น

  – เขามีชีวิตเพื่อทำงาน (การทำงาน)
  – จงกินเพื่ออยู่ แต่อย่าอยู่เพื่อกิน (การอยู่ – การกิน)

 3. ส่วนที่อยู่หลังบุพบทต้องเป็นคำหรือกลุ่มคำเท่านั้น จะเป็นประโยคไม่ได้

หน้าที่ของคำบุพบท

คำบุพบทมีหน้าที่นำหน้าคำหรือกลุ่มคำต่อไปนี้

 1. นำหน้าคำหรือกลุ่มคำนาม เช่น

  – แม่ถนอมได้รับจดหมายจากนายเสริมพี่ชาย
  – อ้ายเสริม เอ็งกะข้ามาสู้กันด้วยเกียรติยศของผู้ชาย
  – จงทำดีเพื่อความดี

 2. นำหน้าคำหรือกลุ่มคำสรรพนาม เช่น

  – ขอพรนี้จงสัมฤทธิ์ผลแด่ท่านผู้เจริญ
  – ฉันต้องมาที่นี่ทุกวันเสาร์
  – เขาแต่งกลอนบทนี้มอบให้แก่เธอ

 3. นำหน้าคำหรือกลุ่มคำวิเศษณ์ เช่น

  – การสื่อสารสมัยนี้ทำได้โดยสะดวกรวดเร็ว
  – เธอต้องให้การต่อศาลไปตามจริง

 4. นำหน้าคำกริยาสภาวมาลา เช่น

  – เขาวิ่งเพื่ออกกำลังกาย (ละ “การ” หน้ากริยา)
  – เขาเป็นมะเร็งเพราะสูบบุหรี่จัด (ละ “การ” หน้ากริยา สูบบุหรี่)

ข้อสังเกต

 1. การพิจารณาคำบุพบทต้องดูหน้าที่ของคำเป็นหลัก เพราะคำต่างชนิดกันจะทำหน้าที่ต่างกันและมีความหมายต่างกัน เช่น

  – เขาเป็นคนแก่ (วิเศษณ์)
  – เขาให้เงินแก่คนขอทาน (บุพบท)
  – คุณลุงแก่มากแล้ว (กริยา)
  – เขาให้ความเป็นกันเองแก่แขกผู้มาเยี่ยมเยียน (สันธาน)

 2. คำ “ที่” จะเป็นคำบุพบทเมื่อนำหน้าคำนามหรือสรรพนาม แต่ถ้าทำหน้าที่แทนนามข้างหน้าจะเป็นคำสรรพนามเชื่อมประโยค ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนคำสันธาน เช่น

  – แม่ไปซื้อของที่ตลาด (บุพบท)
  – แมวที่โรงเรียนชื่อเจ้าน้ำหวาน (บุพบท)
  – คนที่ซื้อขนมหน้าโรงเรียนต้องถูกลงโทษ (สันธาน)
  – ฉันให้เสื้อผ้าแก่นักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้ (สันธาน)

คลังความรู้ Online
- 2008-06-30 12:58:47 โพสต์โดย : admin คนดู 18,219 คน