ประวัติ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
สถานภาพสมรส : สมรส   กับ นางอรอนงค์ (บุญดิเรก)
สัญชาติ : ไทย
เชื้อชาติ : ไทย
ศาสนา  : พุทธ
วันเกิด : 15 มีนาคม 2499,
เป็นบุตรคนที่ : 1  ในจำนวนพี่น้อง 9
บิดา  : นายวีระ ลักษณะวิศิษฎ์
มารดา : นางสุรางค์ ลักษณะวิศิษฎ์
ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 8/19 ซอยบ้านช่างหล่อ ถนนอิสรภาพ แขวงพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 412-1747

การศึกษา  :
– โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา จังหวัดพังงา (สอบได้ที่ 1 ของจังหวัด),
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
– ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520
– ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน
– ดูงาน พรรคการเมือง ประเทศเยอรมัน
– ดูงาน พรรคการเมือง การอนุรักษืทรัพยากร การท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา
– ดูงาน สาธารณสุข ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน  :
– เขียนการ์ตูนการเมือง ลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน
– สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  2526
– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544 และ 2548
– เลขานุการคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ปี 2529 2531
– เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2531
– รองเลขาธิการนายนตรี ปี 2532
– เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2533
– โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ปี 2532 2535
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2535
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2537
– ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2539 2540
– ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ปี 2540 2543
– รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2540 2543
– ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2544 5 ม.ค.48
– ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร ปี 2548
– รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปี 2546 – ปัจจุบัน
– รัฐมนตรีเงาว่าการกระทรวงพลังงาน
– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี2551

รางวัลเกียรติยศ
– ปี 2529 ได้รับเลือกเป็น ส.ส.ดาวรุ่ง (ส.ส. ใหม่ดีเด่น) โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา
– ปี 2530 ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมาธิการดีเด่น โดย สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จากบทบาทใน คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร กรณีทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากสหรัฐอเมริกา
– ปี 2533 ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ของการสถาปนาสถาบัน
– ปี 2534 ได้รับเลือกตั้งเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปี 2537 นักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี การสถาปนาสถาบัน
– ปี 2545 นักศึกษาเก่าดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เนื่องในโอกาสโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบรอบ 120 ปี)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี 2538

คลังความรู้ Online
- 2008-12-22 9:32:38 โพสต์โดย : admin คนดู 7,354 คน