[คณิตศาสตร์] การคูณเลข ที่ตัวหน้า ,รวมกันได้10 ตัวหลังเหมือนกัน

การคูณเลข ที่ตัวหน้า รวมกันได้10 ตัวหลังเหมือนกัน

ต้องการคูณเลขสองจำนวนใดๆ ที่เลขตัวหลังเหมือนกัน เช่น 16 x 86 มีวิธีคิดดังนี้

1. ใช้ตัวหน้าคูณของทั้งสองจำนวนคูณกันแล้วเอาเลขที่เป็นตัวหลังมาบวกแล้วตั้งไว้

2. ต่อท้ายด้วยตัวหลังคูณตัวหลัง (ต้องเป็นเลขสองหลักเท่านั้น)

(หน้า x หน้า +หลัง แล้วต่อท้ายด้วย หลัง x หลัง)

ตัวอย่าง ที่ 1 จงหาผลคูณของ49 x 69

วิธีคิด 49 x 69 = 4 x 6 แล้วบวกด้วย 9

= 33

ต่อท้ายด้วย (9 x 9) = 81

เพราะฉะนั้นคำตอบเท่ากับ 3381

ตัวอย่าง ที่ 2 จงหาผลคูณของ32 x 72

วิธีคิด 32 x 72 = 3 x 7แล้วบวกด้วย 2

= 23

ต่อท้ายด้วย (2 x 2) = 4 (แต่จากที่ต้องเป็นเลข 2 หลักจึงต้องต่อท้ายด้วย 04)

เพราะฉะนั้นคำตอบเท่ากับ 2304

ที่มา : ChonsaThungmay

content การสอน, คณิตศาสตร์
- 2007-11-28 11:31:15 โพสต์โดย : admin คนดู 4,438 คน