[คณิตศาสตร์] คุณสมบัติเกี่ยวกับสี่เหลี่ยม

ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
คุณสมบัติเกี่ยวกับสี่เหลี่ยม
ด้าน
มุม
เส้นทแยงมุม

มุมที่เส้นทแยงมุมตัดกัน

จัตุรัส

เท่ากันทุกด้าน
เป็นมุมฉาก

ยาวเท่ากัน

แบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

เป็นมุมฉาก

ผืนผ้า

ด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน
เป็นมุมฉาก

ยาวไม่เท่ากัน

แบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

ไม่เป็นมุมฉาก

ด้านขนาน

ด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน

ด้านตรงข้ามขนานกัน

มุมตรงข้ามกางเท่ากัน

ยาวไม่เท่ากัน

แบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

ไม่เป็นมุมฉาก

ขนมเปียกปูน

เท่ากันทุกด้าน

ด้านตรงข้ามขนานกัน

มุมตรงข้ามกางเท่ากัน

ยาวไม่เท่ากัน

แบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

เป็นมุมฉาก

คางหมู

ด้านตรงข้ามขนานกัน 1 คู่

ผลบวกของมุมภายในของด้าน

ที่ขนานกันรวมกัน=180

ยาวไม่เท่ากัน

ไม่เป็นมุมฉาก

รูปว่าว

ด้านประชิดเท่ากัน 2 คู่
มุมตรงข้ามกางเท่ากัน 1 คู่

ยาวไม่เท่ากัน

เส้นยาวแบ่งครึ่งเส้นสั้น

เป็นมุมฉาก

ใดๆ

มีคุณสมบัติไม่แน่นอน
content การสอน
- 2007-12-24 7:54:58 โพสต์โดย : admin คนดู 14,719 คน